Illustratie van 3 mannen

Zorg voor een gelijk speelveld

vervolg interview Hans Borstlap

Hans Borstlap heeft lang genoeg in Den Haag rondgelopen – hij was onder meer topambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken en lid van de Raad van State – om te weten dat politici niet zitten te wachten op een rapport dat concrete, panklare oplossingen aandraagt. Borstlap: ‘Dat is aan de politiek. Wij hebben ervoor gekozen om grondig te analyseren waarom de huidige regelsystemen rond werk niet aansluiten bij de arbeidsmarkt van de 21e eeuw en vervolgens in grote lijnen geschetst waar volgens ons de oplossingen in moeten worden gezocht.’

Geen partij blijft in het rapport buiten schot, als het aan Borstlap ligt. Het vaste contract wordt minder vast. Deeltijdontslag wordt mogelijk, het ontslagrecht wordt versoepeld en werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om functie, arbeidsplaats en werktijden aan te passen aan de bedrijfseconomische omstandigheden. Voor werkgevers wordt het stukken lastiger, lees duurder, om flexwerkers in te huren. De sociale premies en het wettelijk minimumloon gaan wat Borstlap betreft voor deze groep omhoog en er komt een einde aan de wildgroei aan arbeidscontracten. Er blijven nog 3 smaken over: een normaal arbeidscontract (tijdelijk of vast), zelfstandig ondernemerschap en werk via een uitzendbureau. Zzp’ers wacht een geleidelijke afbouw van de fiscale voordelen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Borstlap: ‘Wat we hebben gesteld is: zorg voor een gelijk speelveld, beprijs externe krachten en zorg voor wendbaarheid en weerbaarheid, 2 kanten van dezelfde medaille.’

Lees hieronder verder

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.