laat ze met rust

Laat ze met rust

Jan Cremers

arbeidssocioloog Universiteit Tilburg

Zijn pleidooi voor het afschaffen van de sollicitatieplicht voor ouderen kwam voort uit bezorgdheid over de – ook in vergelijking met andere Europese landen – hoge werkloosheid onder 60-plussers. Volgens arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg levert een eenmalig generaal pardon voor deze groep van ongeveer 57.000 mensen (CBS, maart 2016) twee voordelen op. Ten eerste voor de mensen zelf. Cremers: ‘Het gaat om mensen die dertig, veertig jaar in bijvoorbeeld de bouw hebben gewerkt. Die krijgen op het einde van hun werkende leven bij elke sollicitatie te horen dat ze te oud zijn. Dat kan je ze niet aandoen. Mijn voorstel: vraag of ze beschikbaar willen blijven voor de arbeidsmarkt. Is het antwoord “ja”, prima, rol de rode loper uit. Zo niet, haal ze dan uit de bakken en laat ze voortaan met rust.’

Een tweede voordeel is dat de middelen die vrijkomen door deze groep niet langer te verplichten tot allerlei re-integratietrajecten nu kunnen worden ingezet voor een minstens zo nijpend probleem: de hoge jeugdwerkloosheid. Cremers: ‘Ik schrijf geen mensen af, ik doe een beroep op het gezond verstand door dit nadrukkelijk eenmalige generaal pardon. Dat laat onverlet dat iedere werkgever verplicht is een goed ouderenbeleid te ontwikkelen.’

9 reacties

+ schrijf een reactie

Eindelijk iemand die opstaat voor de eindeloze sollicitatie plicht voor 55 plus werkzoekende.
Het werkt helemaal niet om een persoon vier keer per week te laten solliciteren.
Dit zal per persoon bekeken moeten worden.
Iemand die 40 jaar gewerkt heeft moet je niet meer achter zijn of haar broek aan zitten.
Deze mensen hebben al voldoende bijdrage aan de maatschappij gegeven en krijgen er al minder voor terug.(twee jaar).

Helemaal met Karel eens.
Er zijn in mijn vakgebied voldoende vacatures, maar zonde van mijn energie, als 61 jarige ben ik zo goed als kansloos. Ik besteed deze tijd liever aan nuttige zaken, zoals vrijwilligerswerk. Daar vind ik de waardering die o zo belangrijk is.

waarom is er eigenlijk een verplichting? Je wilt toch aan het werk? ook als 55plusser. Dus solliciteer je wel vrijwillig.
Uiteindelijk stopt de WW en moet je wat.

Als 55plussers niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek en ze zijn goed begeleid in het opstellen van hun cv en sollicitiebrieven, dan zou je kunnen concluderen dat het probleem niet bij hen ligt, maar bij de werkgevers. Begeleidt die werkgevers dan in het aannemen van 55plussers of verhoog hun WW-premies zodat de 55plussers langer een uitkering kunnen krijgen. Zoals Louis Caufmann zegt: als iets niet werkt, stop er dan mee.

Als 60-plusser moet ik tot 67 jaar werken, ik heb nu nog 1 1/2 jaar uitkering, dus moet ik toch wel solliciteren? Heb dan bijna 5 jaar geen inkomen, maar ik heb wel 43 jaar gewerkt. Er moet inderdaad een knopje om bij werkgevers. Ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren voor een bedrijf. En anders inderdaad langer een uitkering.

Sinds 2013 krijg ik een uitkering in het kader van de WIA. Ik ben inmiddels 57 en val in de categorie chronisch zieke 55 plussers. In de afgelopen jaren heb ik denk ik ongeveer 400 sollicitatiebrieven geschreven. Het leeuwendeel van deze brieven is niet eens bevestigd. Ik ben drie maal op gesprek uitgenodigd en drie maal afgewezen. Uiteindelijk ben ik weer aan het werk gegaan. Nu zit ik in een arbeidsgeschil. Mijn werkgever betaald maar driekwart van mijn salaris. Ik ken talloze 55 plussers die vier maal per week een brief schrijven voor functies waar ze toch niet aangenomen worden.
Ik ben het daarom met de stelling eens, solliciteren doe ik toch wel ook al ben ik daar niet toe verplicht. Maar de eis dat je moet solliciteren, voor functies waar je meestal te oud voor geacht wordt te zijn, is waanzin en enorm demoraliserend.
Mijn buurjongen is 25. Hij werkt als chauffeur. In zijn branche willen ze bij voorkeur jongens van 25 met 25 jaar werkervaring. Je hoeft geen genie te zijn om uit te rekenen dat dat niet kan.
Ik bezit een schat aan ervaring die je alleen maar kan krijgen door te werken. Voor een eventuele werkgever lijk ik duurder. Maar ik lever ook meer op en de kans dat ik domme (lees kostbare) fouten maak is vrij klein. Dus ik ben het ook eens met de stelling dat misschien ook werkgevers begeleid moeten worden.

Ik word over 14 dagen 65 jaar en ben 1 jaar in de WW. Ik heb 50 jaar gewekt. Ik ben een groot voorstander om niet langer te moeten solliciteren. Het heeft totaal geen zin. Het werkt zelfs tegenover gesteld.

Hoe lastig het ook is voor individuele 50-plussers om weer aan het werk te komen, wij zien als UWV toch dat het voor een deel van hen mogelijk is om een baan te vinden. Helemaal kansloos zijn 50-plussers dus niet. Bovendien wil minister Asscher niet een bepaalde groep uitsluiten op grond van leeftijd. Dat zou ook een slecht signaal kunnen zijn richting werkgevers, namelijk dat deze groep er toch niet meer toe doet op de arbeidsmarkt. De minister wil vooral de mensen helpen die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt (persoonlijke dienstverlening door UWV, netwerk- en sollicitatietrainingen). Er zijn soms ook uitzonderingen op de sollicitatieplicht. Kijk hiervoor op: http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/p...

Laten we elkaar niet voor de gek houden. Als je solliciteert en je wordt niet uitgenodigd of geen eens een reactie ontvangt van een werkgever werkt dat zeer demotiverend. Laten we eerst eens de werkgevers opvoeden, de 55 plussers willen bijna allemaal nog aan de slag, maar worden niet serieus genomen door de werkgevers. Werkgevers begrijpen er weinig van, maar ze zijn misschien slecht op de hoogte wat werknemers van oudere leeftijd nog in staat zijn. En dan kan Asscher wel zeggen, dat hij een bepaalde groep niet wil uitsluiten, maar ga er maar eens aan staan, dat je je een ongeluk solliciteert en geen kans krijgt door je leeftijd. Nee Asscher begrijpt er niet veel van, dat je je machteloos voelt na zoveel sollicitatiebrieven zonder resultaat.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

randomness