Flinke stappen in de goede richting

Flinke stappen in de goede richting

Marga Oostindie

programmaleider UWV-GGZ-convenant

UWV heeft sinds 2012 een convenant met GGZ Nederland. Doel hiervan is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of aandoening werk vinden en behouden. Dat is voor hen extra lastig vanwege het stigma dat erop rust. Aanleiding voor het convenant was dat we steeds meer uitkeringsgerechtigden zien met een psychische kwetsbaarheid of aandoening. Met het convenant stimuleren we onder andere dat psychische kwetsbaarheid bespreekbaar wordt en dat individuele planning en support (IPS) wordt ingezet. IPS is een bewezen methodiek die betrokken partijen gebruiken om mensen met een ernstige psychische aandoening aan werk te helpen. Motivatie voor het werk is voorwaarde om aan een traject mee te doen. Mensen worden eerst geplaatst en dan getraind. Onderzoek in zowel de VS als Nederland toont een positief effect aan van IPS.’

UWV heeft de komende 5 jaar € 20 miljoen gereserveerd voor financiering van IPS-trajecten en onderzoek. Dat is een enorme impuls. Ook zijn er flinke slagen gemaakt op het gebied van regionale samenwerkingsverbanden tussen UWV, ggz-instellingen en gemeenten. Dat zijn hoopgevende ontwikkelingen, en het is nu zaak om door te pakken en echte veranderingen te bewerkstelligen, zodat organisaties structureel beleid ontwikkelen voor werknemers die psychisch kwetsbaar zijn. Het convenant wordt daarom verlengd en uitgebreid met nieuwe samenwerkingspartners en doelgroepen. Tot nu toe richtten we ons op mensen met een ernstige psychische aandoening, maar mensen met een andersoortige psychische kwetsbaarheid mogen ook niet buiten de boot vallen.’

2 reacties

+ schrijf een reactie

Beste lezer,

Sinds 2012 heb ik de diagnose ASS (Asperger) Omdat ik tot die tijd altijd fulltime heb gewerkt (ik was toen 52 jaar) gaat men er voor het gemak vanuit dat ik dat kan blijven doen. Inmiddels 3 functies verder zit ik nu in een vicieuze cirkel, waar ik niet uit lijk te komen. Mijn manager en de bedrijfsarts doen er alles aan en hebben alle begrip, maar het lijkt dat zij extra hulp nodig hebben.
Mogelijk verhelderd een gesprek mijn mogelijkheden, mijn toekomst en jullie uitdaging?

Groeten, Ton Philipse

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander hoe het is om terug te keren op de werkvloer. Collega's weten geen houding te nemen. Zelf ben ik op een rustiger plekje gaan zitten. Van de ene kant fijn, van de andere kant weet je dan ook niet wat er speelt op de werkvloer.
Afgelopen jaar heb ik 10 dagen achter elkaar Speyer-therapie gevolgd. Hele heftige twee weken maar het heeft me enorm veel gebracht. Veel meer dan al die jaren met "klassieke" therapieën. Daar achteraan PREVENTIEVE cognitieve gedragstherapie en eindelijk snapte ik iets van de therapie, simpel omdat ik op dat moment niet ziek was. De hersenen nemen dan veel meer op.
Ik ben nu van mening dat therapie volgen op het moment dat je niet ziek bent, het beste helpt om terugval te voorkomen.
Moet erbij zeggen dat de laatste therapie in opdracht van het UMCG was. Zij zijn al jaren bezig met een studie naar depressies.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

randomness