Alle tolkvoorzieningen op 1 plek bij UWV

Alle tolkvoorzieningen op 1 plek

Mieke Schaart

projectmanager centralisatie tolkvoorziening UWV

Vanaf 1 juli 2019 zal UWV de tolkvoorziening uitvoeren voor zowel werk en onderwijs alsook het leefdomein, waar dat eerst alleen werk en onderwijs was. Aan Mieke Schaart, projectmanager centralisatie tolkvoorziening bij UWV, de taak om voor die datum de tolkvoorziening zo in te richten dat doven voor al hun vragen voortaan op 1 plek terechtkunnen. UWV geeft daar de beschikkingen af over recht, hoogte en duur van de tegemoetkoming. De bemiddeling tussen tolkgebruiker en tolk is in handen van een externe partij. Schaart: ‘Onze dienstverlening aan doven was verdeeld over 7 kantoren, verspreid over het land. Vanaf 1 februari 2019 is alle dienstverlening gecentraliseerd op ons kantoor in Utrecht. Gespecialiseerde medewerkers richten zich daar volledig op de tolkvoorziening.’

Voor de afspraken tussen tolken en tolkgebruikers wordt een externe partij ingeschakeld, vervolgt Schaart. ‘Daarvoor loopt nu een aanbestedingsprocedure. Aan ons de taak om in samenspraak met de belangenverenigingen voor tolken en tolkgebruikers een efficiënte en adequate voorziening neer te zetten waar doven terechtkunnen voor een tolkvoorziening voor al hun leefgebieden, of het nu gaat om voorschoolse opvang, ziekenhuisbezoek of om begeleiding bij hun vrijwilligerswerk.’

2 reacties

+ schrijf een reactie

Geldt deze regeling ook voor jongeren die een tolk nodig bij uitstroom naar dagbesteding?
Ik hoor het graag.

Hoe en waar kan ik mij aanmelden voor een opleiding als tolk?

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

randomness