8

20 november 2014

Ontslaggolf?

De verantwoordelijkheid voor thuiszorg en jeugdzorg wordt volgend jaar overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. In afwachting daarvan zijn de bezuinigingen nu al niet van de lucht: er is sprake van een flinke toename van het aantal ontslagen in de zorg. Met grote gevolgen voor de werkgelegenheid van vooral vrouwen.

De nieuwste cijfers

Toekenningen WW in de zorg

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel WW-uitkeringen in de periode 2010 tot en met de eerste helft van 2014 voor de bedrijfstak Gezondheid (ofwel Zorg en Welzijn) zijn toegekend. De aantallen zijn weergegeven per halfjaarlijkse periode. Als u op een staaf in de grafiek klikt, krijgt u een onderverdeling te zien naar mannen en vrouwen.

Toekenningen WW in de sector 'Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen' in de periode januari 2010 t/m oktober 2014 (X 1.000)

 

 Totaal
Geslachtmanvrouw
2010- 1422613863
2010- 2426113213
2011-1476615788
2011-2486915579
2012-1596321414
2012-2564221634
2013-1748730597
2013-2766732791
2014-1826536210

 

In de grafiek is duidelijk te zien hoe explosief het aantal toekenningen de laatste jaren is gestegen. Voor 2014 kan het totaal hoger uitkomen dan in 2013, als we bedenken dat de teller eind oktober al op ruim 73.000 stond, tegenover ruim 78.000 in heel 2013.. De grote stijging van de WW-toekenningen van 2010 tot en met de eerste helft van 2014 in de gezondheidssector is des te opmerkelijker omdat het totale aantal WW-uitkeringen in heel 2014  juist gedaald is. Overigens moet het aantal WW-toekenningen in de zorg niet verward worden met het aantal ontslagaanvragen in die sector. Dat ligt veel lager, vooral omdat juist in de zorg veel mensen een tijdelijk diensverband hebben. Voor mensen met een tijdelijk dienstband hoeft geen ontslagaanvraag ingediend te worden.

  

 

Aantal WIA-uitkeringen in oktober weer gestegen

Het aantal mensen dat jaarlijks de WIA instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de WIA stroomt. In oktober 2014 werd aan circa 3.300 mensen een WIA-uitkering toegekend. Bij circa 1.200 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

 

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul2.91.1175.9
aug2.91.1177.9
sep3.31.1180.1
okt3.51.2182.5
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.7
sept3.41.3203.8
okt3.31.2206.0

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA-instroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

Klik op de staven voor meer details 
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
20120.65.17.410.610.20.11.41.92.25.11.018.333.650.258.5
20130.85.27.811.611.70.11.42.12.66.51.019.737.957.370.6
jan-apr 20130.31.92.84.13.90.00.50.70.92.01.018.935.252.662.9
jan-apr 20140.21.92.63.94.10.00.60.81.02.21.020.139.159.575.0

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
201217.016.95.85.079.682.2
201318.618.56.95.891.595.0
jan-apr 20136.46.52.21.983.986.7
jan-apr 20146.46.42.42.395.699.2

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen is gestegen

Het aantal mensen dat jaarlijks de Wajong instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de Wajong stroomt. In oktober 2014 werd aan circa 1.500 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul1.70.5233.7
aug1.40.4234.7
sep1.50.5235.7
okt1.70.5236.9
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239.9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sept1.50.5247.5
okt1.50.5248.5

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajonginstroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201212.42.00.60.30.11.21.00.50.42.067.364.739.033.721.8
201314.12.40.60.40.21.41.20.50.52.069.971.539.834.622.9
jan-apr 20134.60.70.20.10.00.50.40.20.20.668.167.039.333.922.2
jan-apr 20144.50.80.20.10.00.50.40.20.20.670.574.040.034.923.3

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
20129.26.13.41.7126.4100.2
201310.77.03.71.8133.4105.3
jan-apr 20133.42.21.20.6128.6101.8
jan-apr 20143.42.31.20.6135.6107.0

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in oktober licht gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind oktober 2014 gedaald tot 419.400. In oktober 2014 zijn ongeveer 55.200 mensen in de WW gestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 55.700 mensen de WW-uitkering beëindigd.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul49.836.7394.6
aug54.349.5399.3
sep44.943.8400.4
okt58.250.3408.2
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sept40.951.4419.9
okt55.255.7419.4

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW-instroom, uitstroom en aantal uitkeringen

 

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 201329.070.654.548.224.034.978.466.262.539.824.961.444.136.318.633.674.859.852.734.19.3 36.646.956.142.88.933.947.662.863.3
jan-okt 201427.772.553.550.526.330.674.062.1 61.7 41.1 27.7 73.6 53.4 46.1 24.132.9 83.3 69.9 65.3 42.0 8.0 35.4 46.6 62.5 52.0 7.2 28.9 42.263.6 72.9

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

Zorg in zwaar weer

De vrouw terug bij af

Het regent ontslagen in de zorg en de werkloosheid in deze sector neemt enorm toe. Omdat zorgtaken voor het overgrote deel door vrouwen worden uitgevoerd, is hun positie op de arbeidsmarkt in gevaar. Kunnen gemeenten – waaraan de zorgportefeuille goeddeels wordt toevertrouwd – dat tij straks keren? En hoeveel soelaas biedt daarbij het sectorplan Zorg?

Toelating arbeidsmarkt

Wanneer wel en wanneer niet?

 

Het onlangs gesloten ‘Wokakkoord’ over de inzet van koks uit China in Chinese restaurants heeft het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen (twv) onder de aandacht van een breder publiek gebracht. Toch blijft dit onderdeel van het werk van UWV onderbelicht. Wanneer is zo’n twv eigenlijk nodig? En welke afwegingen maakt UWV?

Uit beeld

 

Als beleidsambtenaar heb ik sinds de jaren ’70 al vijf keer een recessie meegemaakt. Steevast was langdurige werkloosheid een hoofdpijndossier. Het aantal mensen dat één of meer jaren werkloos is, blijft maar stijgen. Ook als de totale werkloosheid al daalt, zoals nu weer het geval is. Pas in de loop van 2015 zal er hopelijk een keerpunt zijn.

Ditmaal is er weinig beleidsaandacht voor. Die is er wel – en terecht – voor arbeidsgehandicapten en voor ouderen die vaak lang zonder werk blijven. Maar langdurig werklozen zijn voor 70% mensen jonger dan 55 jaar. Met een kwart miljoen zijn ze nu al talrijker dan in 30 jaar het geval was. En dat is nog een lage schatting. UWV telt zolang mensen zich inschrijven, maar waarom zou je in het register blijven als je toch geen uitkering meer krijgt? En het CBS blijft tellen tot mensen ophouden met maandelijks zoeken, maar waarom zou je daarmee doorgaan als je al een jaar niets hebt gevonden?

Optimistisch wordt vaak gedacht dat ook langdurig werklozen na 2015 uiteindelijk wel aan het werk gaan komen. Eerst wie nog kort zonder werk is en daarna de langdurige gevallen. Maar zo werkt het niet. Er zullen op zeker moment minder mensen doorschuiven naar de positie van langdurig werkloosheid, maar van daaruit werk vinden gebeurt niet veel. Die mensen raken merendeels simpelweg uit beeld

We doen ook geen onderzoek naar wat door de jaren heen gebeurt met mensen zonder werk. We lijken het allemaal niet eens echt te willen weten. Is het vertrouwen zo groot dat de gemeenten wel raad weten met wat er aan problemen uiteindelijk overblijft?

 

Ronald van Bekkum is beleidsadviseur bij UWV. Wilt u met hem in discussie? Klik dan op 'reacties' rechts onderaan deze pagina en geef uw commentaar of stel uw vraag!

5 reacties

+ schrijf een reactie

Ronald, aardig dat je het durft te stellen. Zelf ben ik in een periode van 10 jaar solliciteren tot het 'ultieme' punt gekomen dat brief, cv en presentatie met elkaar klopten; maar niettemin wilde geen werkgever mij aannemen. Geen blijvertje, te ambitieus, overgekwalificeerd., ... ik heb het allemaal teruggekregen.
Wat ik niet gehoord heb, was bijvoorbeeld mijn leeftijd, mijn chronisch ziekzijn (met leefregels kan ik prima werken) of de beperkte (harde) werkervaring. Dat ik veel vrijwilligerswerk heb gedaan, dat is nog nooit gewaardeerd als zijnde nuttige (zachte) werkervaring.

De eerste jaren van solliciteren was ik nog niet klaar met mijn studie, die ik nog met behoud van een bijstandsuitkering mocht voortzetten; maar ondanks dat heb ik via reïntegratietrajecten honderden brieven geschreven op allerlei vacatures op mbo en/of hbo-niveau. Helaas bleven gesprekken uit, totdat ik dus mijn studie afrondde. Maar toen werd de begeleiding ook direct gestaakt: ik kon het immers zelf wel. Een foute gedachte en ook schadelijk, kijkend naar het gegeven dat gesprekken tijdens de trajecten niet optimaal geoefend waren. Na het voltooien van mijn studie kwamen de gesprekken: elke brief was een gesprek!

Inmiddels heb ik een eigen bedrijf opgezet, met een begeleidingstraject dat niet zonder slag of stoot verkregen is, want als werkgevers je niet willen of blokkades opwerpen door via detachering te werven waarbij gesteld wordt dat je aan alle eisen dient te voldoen., moet je toch wat. Het UWV en gemeentes doen hier ook even hard aan mee en houden zo potentiële tijdelijke medewerkers aan de kant en dus in de uitkering.

Langdurig werklozen, ongeacht hun uitkering, zijn niet aantrekkelijk voor UWV en/of gemeentes om te ondersteunen: ze krijgen er geen geld voor en dus mag deze groep lekker verder vast roesten en worden 50+ ers gesubsidieerd begeleid bij het werk zoeken. En de politici 'vergeten' deze groep , want zij focussen zich vaak te veel op de eenvoudige en simpele zaken al dan niet onder invloed van de lobbyisten.

Beste Ronald, jouw artikel is mij uit het hart gegrepen. Ik heb ook wel eens het gevoeld dat deze problematiek weggedrukt wordt. Terwijl ik denk alles wat je doet en mogelijk maakt in het eerste jaar van werkloosheid veel effectiever zal zijn dan in latere jaren waarin de werkloze mens het vaak al opgegegeven heeft (en dan ook vaak niet de prettigste mens is, want cynisch, sarcastisch en teleurgesteld) , en ook de omgeving niet meer echt in hem of haar gelooft. Wat ik gemist heb tijdens mijn jaren van werkloosheid is echte kansen en mogelijkheden. Ik ben/was een hoger opgeleide oudere (toen 58 jaar) werkloze vrouw die een hoog salaris had en ik heb nu een max. uitkering WW met aanvullend wachtgeld waarop mijn inkomsten verrekend worden. Ik wilde het liefste zo snel mogelijk weer aan het werk, en dacht te kunnen gaan solliciteren op banen met een stuk minder salaris maar wel passend bij mijn kennis en ervaring. Tot ik begreep dat in het eerste jaar van werkeloosheid sprake is van urenverrekening. Ik heb nog geinformeerd of hier een soort van hardheidsclausule op was zodat de inkomsten verrekend konden worden, maar nee zei het UWV: dit is de wet. Ik kon mij niet veroorloven nog verder in inkomen te zakken. Dus ik heb gewacht tot het jaar voorbij was. Toen bleek dat bij de bovenwettelijke uitkering volgens de regeling nog wel sprake zou zijn van urenverrekening. Moest ik eerst weer terug naar mijn ex-werkgever om vaststellingsovereenkomst op dit punt aan te passen. Anderhalf jaar later kon ik uit de blokken. De baan die ik heb is ontzettend leuk en ik ben er heel blij mee. Mijn inkomsten worden netjes verrekend, en ik hou er ook nog wat aan over. Ik had het echt niet erg gevonden als mijn inkomsten voor 100% verrekend werden. Ik ben een bofkont dat het nog gelukt is.
In de bijna twee jaar van werkloosheid heb ik ruim 140 sollicitaties gedaan en ruim 50 gesprekken gevoerd. Heel vaak de goede tweede geworden. Heel deprimerend. Het kostte echt moeite aan het eind van die twee jaar om nog creatief te kunnen zijn, enthousiast en optimistisch in sollicitaties en gesprekken.
Het zou mooi zijn als daar ook wat meer ondersteuning bij zou zijn.
LinkedIn trainingen, sollicitatietrainingen, netwerktrainingen, ik heb er mijn vraagtekens bij. Veel van mijn collega (oudere) werklozen hebben prima deskundigheid op dit gebied, ze zitten daar niet op te wachten.
Echt goede hulp bij omscholing of herintreding en investeren daarin daar hebben we echt meer aan. en dan is € 750 of € 1.000 echt veel te weinig.
Ik hoop echt dat deze ronde lessen oplevert waar wat mee wordt gedaan zodat we met elkaar niet steeds dezelfde fouten blijven maken. En blijven komen met oplossingen die geen antwoorden zijn op de feitelijke problemen.

Per 1 november 2014 ben ik werkeloos. Aangemeld bij UWV, alles digitaal. Niets persoonlijk, geen uitnodiging ontvangen om langs te komen. Vanaf 1 november tot vandaag 3 december, een keer een week inkomen/uitkering ontvangen.... Bij vorige werkgever een doorstroombaan ( Melkertbaan ) maar nooit doorgestroomd. Na alle collegae Melketiers een assesment onderzoek hadden gekregen, was bijna iedereen MBO niveau. Deze zijn allen ergens naar doorgestroomd. Ik had HBO-niveau, ik ben dus niet doorgestroomd. Ik zoek met spoed werk, ik wil niet werkeloos thuiszitten. Wie dit leest heeft misschien een passende baan voor mij. Laat het mij weten, a.u.b.

Beste Ronald, Met belangstelling heb ik jouw artikel gelezen. Het roept bij mij in eerste instantie een vraag op ,,Is er nooit feitelijk en onafhankelijk onderzoek naar het uit beeld verdwijnen van oudere werkzoekenden gedaan door bijvoorbeeld een organisatie als het Sociaal Cultureel Planbureau?" en ,,Wat is er nodig c.q. wie heb je ervoor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen?" De gevleugelde uitspraak luidt immers ,,Meten is weten". Daar kan de samenleving namelijk uit leren en er dus zijn voordeel mee doen. Wat dit laatste betreft komt spontaan de gedachte bij mij naar boven ,,Of schrikt ons dat misschien af?" Met vriendelijke groeten, Maria Schiphorst

Dank voor jullie reacties. Ik ga nog even wat dieper in op jouw vraag, Maria.
Toen in 1997 de Europese Unie een coördinerende taak kreeg bij het door de lidstaten te voeren werkgelegenheidsbeleid, werd het voorkomen van langdurige werkloosheid topprioriteit. Ook werd toen afgesproken dat dit preventiebeleid gecombineerd zou worden met maatregelen om mensen, die desondanks langdurig werkloos raakten, wel weer aan het werk te krijgen.

In Nederland is tegenwoordig het arbeidsmarktbeleid niet meer gekoppeld aan het werkloosheidstraject dat mensen doormaken, maar aan de uitkeringen die ze ontvangen. Binnen de WW houdt – voor wie niet 50+ of arbeidsongeschikt is - de aandacht kort na de 12de uitkeringsmaand op. Nadat nog een geconcentreerde poging is gedaan om een baan voor zo iemand te vinden. De normen van passendheid worden daarbij heel ruim gesteld ; de persoon zelf mag zo’n baan eigenlijk niet meer weigeren, maar anderzijds is de werkgever niet verplicht hem/haar aan te nemen. Verder is er voor werklozen na een periode van 12 maanden mogelijk wel aandacht bij de gemeenten, maar alleen als ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
Dit alles betekent dat een zeker deel van de mensen toch uit beeld raakt. Hoeveel dat er zijn, en hoe hun leven in relatie tot inkomen en arbeid verloopt, en in relatie tot zoveel andere belangrijke dingen in het leven, heeft geen prioriteit.
Daar wel weer zicht op krijgen zou in een retrospectief opgezet onderzoek mogelijk zijn. Een enigszins representatieve steekproef van mensen die in de jaren 2009-2013 werkloos zijn geworden en die sindsdien minstens anderhalf jaar niet aan de slag zijn gekomen, zouden op hun ervaringen ondervraagd kunnen worden.
Zo’n onderzoek zou inderdaad kunnen leiden tot hernieuwd overwegen of een meer actieve aanpak dan die in de afgelopen jaren is gevolgd, toch wenselijk is.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

UWV pakt digibetisme aan

UWV biedt zijn dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Maar nog niet iedereen kan met een computer omgaan en veel digibeten blijken ook laaggeletterden te zijn.

UWV biedt zijn dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Maar nog niet iedereen kan met een computer omgaan en veel digibeten blijken ook laaggeletterden te zijn. Het project ‘Dienstverlening aan het Tuinhek’ biedt oplossingen. UWV wil voor haar klanten in kaart brengen hoe de overheid, gemeenten en andere instanties digibeten kunnen helpen. Het herkennen van ‘digibetisme’ en het daarna doorverwijzen naar relevante instanties is dan ook de kerntaak van het project. Geschat wordt dat tien procent van de UWV-klanten niet ‘digivaardig’ is. Ongeveer vijftien procent is beperkt digivaardig en kan wellicht met ondersteuning digitaal werken. Ook wordt er gewerkt aan een centraal informatie- en coördinatiepunt binnen UWV dat in december 2014 gereed moet zijn. Dit informatie- en coördinatiepunt moet overzicht bieden van alle informatie en activiteiten - binnen en buiten UWV - die beschikbaar zijn als het om digibetisme gaat. Daarnaast is er bij enkele gemeenten een pilot gestart, waarbij burgers op het stadshuis direct ondersteuning krijgen bij het aanvragen van een DigiD en/of het aanvragen van een digitale postbus. Deze pilot moet inzicht geven in de behoefte aan deze vorm van ondersteuning en de problematiek waarmee de betreffende burgers worstelen. De pilot loopt tot eind februari 2015.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt

Sinds kort kunnen bedrijven bij UWV om een ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ vragen. UWV analyseert dan welke baanmogelijkheden het bedrijf heeft voor arbeidsgehandicapten.

 

Sinds kort kunnen bedrijven bij UWV om een ‘bedrijfsadvies inclusieve organisatie’ vragen. UWV analyseert dan welke baanmogelijkheden het bedrijf heeft voor arbeidsgehandicapten. Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen niet helemaal zelfstandig functioneren. Wel zijn de meesten in staat om elementaire taken uit te voeren. Door elementaire taken aan bestaande functies te onttrekken en deze te combineren, kunnen nieuwe functies gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij wijze van pilot zijn bijna 100 Wajongers aan de slag gegaan in het Slotervaartziekenhuis. De resultaten van de pilot laten zien dat de methode geschikt is voor het creëren van passend werk voor Wajongers. Een kosten-batenanalyse wees verder uit dat het inschakelen van mensen met een beperking in het arbeidsproces kostenbesparend voor de werkgever kan zijn, ondanks dat de Wajongers begeleiding nodig hebben. Ook het facilitair dienstverleningsbedrijf EW Facility Services gaat een samenwerking aan met UWV om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden. Afgesproken is om minstens 75 extra Wajongers te plaatsen tot eind 2015. EW Facility Services heeft op dit moment al 25 jonggehandicapten in dienst.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Vanuit de WW de Bijstand in

Het aantal mensen dat na een WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is in de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld.

 Het aantal mensen dat na een WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is in de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. Hun aantal steeg van bijna 14.000 in 2008 naar bijna 31.000 in 2013. In dezelfde periode is ook het aantal WW-uitkeringen meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van UWV. Laagopgeleiden, 55-plussers en alleenstaanden hebben de grootste kans om in de Bijstand te komen na de WW. UWV ziet met name in delen van de Randstad, Groningen, Friesland en Gelderland procentueel meer WW-gerechtigden in de bijstand komen. Naar verwachting neemt de doorstroom van de WW naar de Bijstand dit en volgend jaar nog licht toe. De economische crisis en de nasleep ervan zorgen dat meer mensen na een WW-uitkering in de Bijstand terecht komen. Een op de zes WW’ers die de maximale uitkeringsduur bereikt, stroomt door naar de bijstand. Het ‘doorstroompercentage’ is aan het begin van de crisis (2008-2010) gedaald en is sindsdien stabiel.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Koning bezoekt UWV Groningen

Koning Willem-Alexander heeft onlangs met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek gebracht aan UWV Groningen.

Koning Willem-Alexander heeft onlangs  met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek gebracht aan UWV Groningen. Zij werden daarbij vergezeld door Bruno Bruins, voorzitter van de  Raad van bestuur van UWV. Doel van het bezoek was inzicht te krijgen in het werk van UWV in het algemeen en in de regio Groningen in het bijzonder. Het bezoek startte met een rondetafelgesprek met klanten van UWV Groningen, vertegenwoordigers van de gemeenten Delfzijl en Groningen en het mobiliteitscentrum van aluminiumfabriek Aldel en medewerkers van UWV. Na een korte introductie door Bruno Bruins werd de samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en UWV besproken. Centraal stond daarbij de Participatiewet en  de uitdaging rondom werkgelegenheid in de regio Groningen. Daarna volgde een rondleiding door het Klanten Contact Centrum (KCC). Koning Willem-Alexander en minister Asscher luisterden mee met klantgesprekken en spraken met medewerkers. Vervolgens namen beiden deel aan een netwerktraining voor 50-plussers. Het bezoek is het eerste in een reeks werkbezoeken van de Koning met ministers, waarbij de desbetreffende bewindspersoon een deel van het werkterrein van zijn ministerie laat zien.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Werkgevers open voor 50-plus

Veel werkgevers hebben zich aangesloten bij de campagne ‘open voor 50-plus’ van MKB Nederland en UWV.

 Veel werkgevers hebben zich aangesloten bij de campagne ‘open voor 50-plus’ van MKB Nederland en UWV. De campagne is gestart in juli en roept werkgevers op om 50-plus werkzoekenden een kans te geven in hun bedrijf. In commercials op de radio en op internet roepen ondernemers collega’s op om zich aan te sluiten bij deze campagne. Voor de huidige campagneperiode, die loopt tot eind november, zijn twee nieuwe ondernemers bereid gevonden om collega’s over de streep te trekken. In de commercials vertellen Eric Kindt, directeur van Home Instead Thuisservice, en Roberto Payer, directeur van het Hilton en Waldorf Astoria in Amsterdam, waarom zij graag werken met 50-plussers. Zij zijn van mening dat deze groep een betere kans verdient op de arbeidsmarkt. Het aantal 50-plussers dat een baan vindt, stijgt voorzichtig, zo blijkt uit cijfers van UWV. Tegelijkertijd blijft de instroom in de WW onverminderd hoog en hebben oudere werkzoekenden grote moeite om aan het werk te komen. Op de actiesite openvoor50plus  kunnen werkgevers aangeven dat ze bij een (toekomstige) vacature óók ten minste één 50-plusser zullen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Ook kunnen ze daar meer informatie vinden over de regelingen of aangeven in contact te willen komen met een gemotiveerde werkzoekende. In dat geval wordt er contact met hen opgenomen door het regionale WerkgeversServicepunt van UWV. Bekijk ook het filmpje over een 84-jarige werkgever die blij is met zijn ‘jonkies’

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kans op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Cover UWV Magazine oktober 2014
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness