7

18 juni 2015

Iedereen recht doen

De Wet werk en zekerheid (Wwz), die deels op 1 juli van kracht wordt, moet zorgen voor een betere balans op de arbeidsmarkt, zoals een betere rechtspositie voor flexwerkers. In dit nummer veel aandacht voor de Wwz, maar ook voor iets heel anders: de schuldenproblematiek van uitkeringsgerechtigden.

De nieuwste cijfers

Discrepantie tussen vraag en aanbod

De economische groei zorgt voor meer vraag naar arbeid (meer banen) en een hoger aanbod van arbeid (beroepsbevolking). Meer banen leiden tot minder werkzoekenden en minder WW-uitkeringen. De groeiende omvang van de beroepsbevolking betekent meer ‘drukte’ op de arbeidsmarkt: meer mensen die de beschikbare banen ambiëren. Dit verhoogt het aantal werkzoekenden en het aantal WW-uitkeringen.

Ontwikkeling vraag en  aanbod op de arbeidsmarkt (x 1.000)

groei aantal banengroei beroepsbevolking
2004-5549
20058680
200621850
2007303167
2008185152
2009-6166
2010-37-29
20111361
2012-40132
2013-11367
2014-17-39
20157351
20168862

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden groei  aantal banen of groei beroepsbevolking onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

De groei of de krimp van het aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen wordt globaal bepaald door het verschil in groeitempo van het arbeidsaanbod (= de beroepsbevolking) en van de arbeidsvraag (= het aantal banen). De figuur aan de linkerkant schetst  de samenhang tussen enerzijds de groei van de beroepsbevolking minus de groei van de banen en anderzijds de groei van het aantal werkzoekenden voor de langere termijn.

 

Uit deze figuur blijkt dat, als de omvang van de beroepsbevolking sneller groeit dan het aantal banen (hier ‘netto arbeidsaanbod’ genoemd), het aantal WW-uitkeringen toeneemt. De arbeidsmarkt kan de toevloed van het extra arbeidsaanbod onvoldoende absorberen. Dit beeld herkennen we bijvoorbeeld in 2009 en in 2012-2014. In de omgekeerde situatie (snellere groei van het aantal banen dan van de beroepsbevolking) neemt het aantal WW-uitkeringen af. Dit zien we in 2006-2007 en ook in 2015-2016. 

Aantal WIA-uitkeringen in mei licht gestegen

In mei 2015 stroomden er 2.600 mensen in de WIA in. Bij circa 1.300 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd. Totaal 218.400 mensen hadden een WIA-uitkering.

feb 2014 - mrt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan3.40.9212.1
feb2.91.3213.8
mrt3.01.2215.6
apr2.81.3217.1
mei2.61.3218.4

 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-mei 20140.21.51.72.42.10.10.81.42.43.10.00.50.50.61.20.00.30.40.61.70.612.821.830.834.00.57.417.529.141.9
jan-mei 20150.11.31.62.32.20.10.71.32.23.00.00.40.50.61.40.00.20.40.52.10.613.423.933.839.70.47.618.632.447.9

De cijfers zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen stabiel

In mei werd aan circa 300 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling (met 200) die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

feb 2014  - mrt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan0.9 0.5 251.0
feb0.4 0.5 250.9
mrt0.3 0.7 250.6
apr0.30.5250.5
mei0.3 0.5 250.3

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.8 0.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.8 18.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in mei gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind mei met circa 10.500 gedaald naar 416.300. In mei 2015 zijn ongeveer 35.400 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 45.900 mensen de WW-uitkering beëindigd. De daling die begin dit jaar is ingezet zet door.

FEB 2014 - MEI 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei1414.936.928.226.513.617.239.933.233.021.815.037.427.022.511.619.044.936.432.620.88.736.648.562.249.38.333.948.26871.8
jan-mei 15
13.335.926.626.815.713.835.729.330.221.513.237.327.826.114.015.941.935.736.525.17.634.344.563.657.16.427.738.660.775.8

De cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Volgens de wet

Flexicurity

De Deense politicus Poul Rasmussen introduceerde zo’n twintig jaar geleden het begrip ‘Flexicurity’: het combineren van een flexibele arbeidsmarkt met sociale zekerheid. Anno 2015 moet in Nederland de Wet werk en zekerheid hieraan invulling geven. Minister Asscher is vol vertrouwen.

In de uitvoering

Onder de loep

Nieuwe wetten kunnen op papier gestroomlijnd overkomen, maar of de uitvoering wel zo soepel verloopt, is nog maar de vraag. Een vraag die we voorleggen aan de voorzitter van de vakorganisatie CNV, en aan de Cliëntenraad van UWV. Zij zijn gematigd positief, maar hebben ook zorgen.

In de schuld

Het hoofd boven water

Als mensen schulden hebben, denken andere mensen vaak: eigen schuld. Maar zo ligt het meestal niet. Wie verzuipt in de schulden, houdt het hoofd maar zelden boven water. Vooral mensen met een uitkering hebben het zwaar. Reden voor nader onderzoek.

Gebakken peren

 ‘Het is mijn schuld niet dat ik schulden heb gemaakt', zei mijn neef net iets te hard. Hij was bij me langsgekomen om mij te vragen of ik hem 3000 euro wilde lenen om hem te helpen zijn schulden af te betalen.

‘Wiens schuld is dat dan?’

‘Dat is de schuld van leninkjeafsluiten.nl.’

‘Maar wie sluit er dan ook een leninkje af bij leninkjeafsluiten.nl?’

‘Geef mij maar weer de schuld. Ik kon morgen mijn thuisbioscoop al in huis hebben, zeiden ze. Het was net uit met mijn vriendin, ik had geen vrienden meer omdat zij die niet mocht, dus ik wilde een thuisbioscoop.’

‘En nu wil je met een schuld aan mij je eigen schuld afbetalen. En hoe betaal je die schuld aan mij dan weer af? Door weer geld bij iemand anders te lenen? Schuld maakt nog meer schuld, gebakken peren en eigen schuld. Door die spiraal is de economische crisis waar we net uitkomen ontstaan. Schuld met schuld met schuld met schuld financieren, daar waren ze goed in, de bankiers en de overheid natuurlijk, als er een instantie verslaafd is aan schuld, dan is het de overheid wel. Dus dat schuldje van jou, dat stelt eigenlijk niet zo veel voor. Het is natuurlijk wel dom dat je het bent aangegaan, maar over domheid hoef je je niet per se schuldig te voelen. Want dat voel je je wel, toch?’

‘Ja, ik ben een sukkel.’

‘Nee, dat ben je niet, je hebt alleen iets doms gedaan omdat schuldmakers je een worst voorhielden. Schaam je niet, het is ons systeem, dat drijft op schulden, sterker nog, dat verdient aan schulden. Ik maak 3000 euro naar je over, je betaalt het terug in, wat zullen we doen, 50 maandelijkse termijnen van 60 euro, je doet dat van je eigen geld en je vindt jezelf geen sukkel meer. Dan zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn dat je een nieuwe vriendin vindt.’

Zo werkt Bijlo’s schuldhulpverleningstraject.

 

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWV magazine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Solidariteit 3.0

 Waren we juist massaal blij verrast over de wonderen die onze smartphone vermag, schijnt er toch een keerzijde te zijn. Met internet, robotica en artificial intelligence haalt de ICT ons hele arbeids- en inkomensbestel overhoop. De wereld wordt er niet armer van, maar de productie van goederen en diensten gaat steeds minder arbeidsvolume vergen, dat bovendien steeds meer in brokjes zal worden ingezet. Terwijl het benutbare arbeidsaanbod nog veel groter wordt. Weg bedrijven met grote personeelsbestanden. Mensen met de juiste competenties treden het Walhalla binnen. Er wordt om hen gevochten, als ze zich maar flexibel op de arbeidsmarkt weten te bewegen.

Flexdenkers hebben hun advies al klaar: we moeten allemaal leren nog veel flexibeler te zijn. Sommigen bevelen aan ons al grootschalig voor te bereiden met het opruimen van de laatste bastions rond de ‘vaste baan’. Het is een ontwikkeling zo veelomvattend, dat we haar niet kunnen overzien. Geen idee of en hoe de grotere arbeidsproductiviteit toch zal worden begeleid door meer arbeidsmogelijkheden voor nieuwe behoeften.

Misschien valt het uiteindelijk wel mee. Met de mechanisering (19e eeuw) en de automatisering (20e eeuw) kwam het ook goed. En het gebeurt niet van vandaag op morgen. Maar ons socialezekerheidsstelsel is nog niet toegerust op de huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt. Niet op het punt van premieheffing. Maar ook niet waar werk boven inkomen moet gaan. De participatiesamenleving steunt op de gedachte dat iedereen in de reguliere markt kan meedoen. Maar als bedrijven massaal hun personeelsbestand afslanken, hoe raakt iedereen – ook de ‘minder zelfredzamen’ - dan ingevlochten?

Ik heb het antwoord niet. ‘Basisinkomen’ en ‘tax-credits’ zijn voorlopig even vage concepten als de angstbeelden waarop ze een antwoord proberen te geven. Zeker is echter dat ook ‘Solidariteit 3.0’ een serieus thema van discussie zal zijn.

 

Dr. Ronald van Bekkum is beleidsadviseur bij UWV. In opdracht van UWV werkt hij momenteel aan een boek over arbeidsbemiddeling: ‘Designing employment services’ (werktitel).  

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Minder WW-uitkeringen voor jongeren

Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt de laatste maanden gestaag. Ook vragen jongeren minder vaak een nieuwe uitkering aan bij UWV.

 Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt de laatste maanden gestaag. Ook vragen jongeren minder vaak een nieuwe uitkering aan bij UWV. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat de stagemarkt voor jongeren (SBB) en UWV onlangs hebben uitgebracht. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal vacatures voor mbo’ers het afgelopen half jaar 9% groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder kozen gediplomeerden uit het mbo in vergelijking met vorig schooljaar ongeveer even vaak voor doorleren als voor werken.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar kwam eind maart uit op 29.487, ruim 4.000 minder (-13%) dan een jaar geleden. Het aantal jongeren met een WW-uitkering liep in de laatste maanden van 2014 nog op. Sinds januari 2015 neemt het aantal uitkeringen echter gestaag af. Het afgelopen jaar noteerde UWV in alle 35 arbeidsmarktregio’s een daling. In Gooi en Vechtstreek was de afname het grootst (-27%), in Noord-Limburg het kleinst (-1%).

Ook het aantal door UWV afgegeven nieuwe uitkeringen aan jongeren daalde. In het afgelopen half jaar verstrekte UWV 10% minder nieuwe uitkeringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De afname was het sterkst in de bouwnijverheid en het onderwijs. In de sector vervoer en opslag was de afgelopen periode nog wel sprake van een stijging. In deze sector is weliswaar herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar dit vertaalt zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren.

11,3 miljoen bezoekers uwv.nl

Het aantal internetbezoeken op uwv.nl is met 11,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2015 met 9% toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2014.

Het aantal internetbezoeken op uwv.nl is met 11,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2015 met 9% toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. 72% van de bezoekers aan het onderdeel ‘Particulieren’ van uwv.nl geeft aan geholpen te zijn met de geboden informatie. Het aantal telefoontjes is in het eerste kwartaal van 2015 nauwelijks hoger dan in het eerste kwartaal van 2014. Het aantal internetbezoeken is in dit eerste kwartaal van 2015 echter wel een stuk hoger dan in 2014. In het eerste kwartaal van 2015 noteerde werk.nl 12,4 miljoen bezoekers, een toename van 4% ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. Werkgevers waren tijdens dit kwartaal wel vaker op zoek naar werknemers en meldden meer vacatures aan, maar zij bekeken iets minder cv's. Het aantal beschikbare vacatures was aan het eind van het kwartaal 63.000. Dat is voor het eerst sinds oktober 2012 weer boven de 60.000. Werk.nl presteerde het eerste kwartaal gemiddeld beter dan in vergelijking met het vierde kwartaal van 2014. De snelheid was hoger en de beschikbaarheid kwam uit op 98,9%.

Inkomstenverrekening WW voorkomt fraude

De uitkeringen worden in de Wwz anders uitbetaald. Mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering gaan ontvangen, moeten elke maand hun inkomsten opgeven.

In de Wwz verandert de manier waarop de uitkeringen worden uitbetaald. Mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering gaan ontvangen, moeten elke maand hun inkomsten opgeven. Van dit opgegeven inkomen wordt 70% in mindering gebracht op de uitkering, waarna de rest uitbetaald wordt. Het opgegeven bedrag wordt een maand later automatisch gecontroleerd met de loongegevens die werkgevers aan de Belastingdienst hebben doorgegeven (de zogenaamde Polisadministratie). Als er verschil is tussen de informatie die de werkgever heeft doorgegeven en de informatie die de WW-gerechtigde heeft doorgegeven, dan wordt dat verrekend zonder een boete op te leggen.

Het nieuwe systeem van inkomstenverrekening voorkomt ‘witte’ fraude. UWV vergelijkt de inkomstenopgave van alle WW-gerechtigden namelijk maandelijks met de gegevens uit de Polisadministratie. Dat is een verbetering ten opzichte van het bestaande systeem van urenverrekening. De opgegeven uren stonden namelijk niet in de polis en konden niet nauwkeurig gecontroleerd worden.

UWV gaat ervan uit dat mensen door de nieuwe wet secuurder worden in het doorgeven van de gegevens. Er valt geen voordeel te behalen met frauderen, doordat UWV de opgave van de WW-gerechtigde altijd vergelijkt met de opgave van de werkgever. Onjuistheid wordt dus altijd rechtgezet.

Doordat veel mensen hun loonstrookje waarschijnlijk niet op tijd ontvangen, zullen ze in eerste instantie niet precies het juiste bedrag kunnen doorgeven. Ook is gebleken dat mensen niet altijd in staat zijn het juiste bedrag door te geven. UWV zou dan een aanzienlijke groep mensen onterecht moeten beboeten. Dit wil UWV voorkomen. Als UWV merkt dat mensen bewust of onbewust inkomsten blijven achterhouden, gaan medewerkers een gesprek aan om erachter te komen wat de reden is.

Ontwikkelingen Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft in overleg met UWV, sociale partners en VNG besloten de werkprocessen van de beoordeling voor de doelgroep banenafspraak aan te passen.

Het ministerie van SZW heeft  in overleg met UWV, sociale partners en VNG besloten de werkprocessen van de beoordeling voor de doelgroep banenafspraak aan te passen. Door het invoeren van de 'Beoordeling arbeidsvermogen' verbetert de instroom in het doelgroepregister. Klanten kunnen zich vanaf 15 juni rechtstreeks bij UWV melden voor een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen, waarbij UWV in één keer beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering en of hij tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.
Nieuwe instroom voor de Wajong en het doelgroepregister voor de banenafspraak komt voor een groot deel voort uit schoolverlaters van het speciaal onderwijs en praktijkscholen. Daarom krijgen scholen een adviserende rol bij de Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen. UWV zal deze informatie gebruiken bij de beoordeling. Daarnaast is scholen gevraagd om op korte termijn een advies te geven over leerlingen die sinds 10 september 2014 de school hebben verlaten. Zij kunnen op advies van de school tijdelijk worden opgenomen in het doelgroepregister. Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk wanneer er sprake is van arbeidsvermogen. Om te zorgen dat gemeenten iedereen die onder de Participatiewet valt goed in beeld heeft, worden gemeenten geïnformeerd over de uitkomst van de 'Beoordeling arbeidsvermogen'.

Krimp in de zorg houdt voorlopig aan

De daling van het aantal banen van werknemers in de zorg zet nog tot 2017 door. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving over de zorg die UWV onlangs heeft uitgebracht.

 

De daling van het aantal banen van werknemers in de zorg zet nog tot 2017 door. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving over de zorg die UWV onlangs heeft uitgebracht. In de periode 2012-2015 gingen er al 22.000 banen verloren in de sector. De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met nog eens 27.000 banen afnemen. Vooral de verpleging, verzorging en thuiszorg merken de gevolgen van de krimp. Vanaf 2017 komen er voorzichtig weer banen bij, met name in de thuiszorg. In de geestelijke gezondheidszorg blijft de werkgelegenheid tot 2017 nagenoeg stabiel. Bij de overige zorginstellingen, bijvoorbeeld de huisartsenpraktijken, stijgt het aantal banen met 10.000 door de overheveling van taken naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders. Ook ziet UWV het aantal zzp’ers in de zorg verder toenemen.

Het rapport maakt duidelijk dat er de komende jaren minder behoefte zal zijn aan zorgpersoneel op de lagere opleidingsniveaus (mbo 1 en 2). UWV-onderzoeker Freek Kalkhoven: ‘De zorgvraag wordt complexer en van zorgverleners wordt steeds meer verwacht dat zij ook een regierol kunnen spelen. Taken op de lagere niveaus worden bovendien vaker door mantelzorgers uitgeoefend.’

UWV gaat op de middellange termijn uit van een voorzichtig herstel van de werkgelegenheid in de zorg. In de UWV-prognoses wordt rekening gehouden met een toename van het aantal banen met 2% in de periode 2017-2020. Met name in de thuiszorg kan de werkgelegenheid dan weer toenemen.

 

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief