1

25 januari 2018
Ontwikkelingen en trends

Ontwikkelingen en trends

Het aantal WW-uitkeringen is in 2017 gestaag gedaald. Ook voor 2018 is de prognose positief. Maar wat zeggen die cijfers? Zijn al die mensen uitgestroomd naar werk? Verder in deze editie aandacht voor techniek als werkhulp. Denk aan een hulprobot of een augmented reality-bril die werkinstructies laat zien.

De nieuwste cijfers

Training 'Succesvol naar werk' positief effect

Training 'Succesvol naar werk' positief effect
Training 'Succesvol naar werk' positief effect

Werkzoekende 50-plussers hadden na deelname aan de training ‘Succesvol naar werk’ iets meer kans op het vinden een baan. Dat concluderen onderzoekers van de VU en de UvA in de eindrapportage van het ‘Actieplan 50PlusWerkt’. De rapportage staat in februari op de agenda van de Tweede Kamer.

De trainingen ‘Succesvol naar werk’ vormden de basis van het vorig jaar beëindigde ‘Actieplan 50PlusWerkt’, een project waarin werkzoekende vijftigplussers ondersteund werden bij het vinden van baan. Onderzoekers van de VU en UvA hebben de effectiviteit van de training onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat de training een aantoonbaar positief effect had op zowel de werkhervatting als de WW-uitstroom (de uitstroom werd met 4,5 procentpunt vergroot). Ook blijkt de training kosteneffectief: de kosten zijn ruimschoots gecompenseerd door de verhoogde uitstroom uit de WW. 

 

Deelnemers aan de training hebben, vergeleken met de groep die geen training heeft gevolgd, betere kennis van de 

verschillende sollicitatiemethoden, besteden meer tijd aan sollicitaties, hebben vaker een LinkedIn profiel en iets meer vertrouwen in hun vaardigheden om werk te zoeken.

De training was niet voor alle deelnemers even effectief. Middelbaar en hoogopgeleide 50-plussers hadden duidelijk meer baat bij de training dan laagopgeleiden, bij wie de kans op werk niet zichtbaar toenam. UWV gaat onderzoeken waarom de training minder effectief was voor deze groep. Op basis van de vervolganalyses zal UWV zijn dienstverlening verbeteren.

WW-uitkeringen in december 2017 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december 2017 lager dan eind november 2017: 330.000 ten opzichte van 336.900. Deze verdere daling in december illustreert de gunstige economische ontwikkeling. In de afgelopen jaren zagen we in december nog een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De daling is nu zo groot dat deze de seizoenpiek aan het einde van het jaar overtreft. Het aantal WW-uitkeringen is in vergelijking met dezelfde maanden in 2016 lager: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016, in december 2017 is dit verschil opgelopen tot 82.000 in vergelijking met december 2016.

SEP 2016 - DEC 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-dec 201625.571.451.452.833.725.568.555.259.247.625.171.453.257.038.925.871.858.564.558.78.036.140.258.363.68.231.736.655.673.5
jan-dec 201718.758.140.941.928.420.055.442.445.239.319.964.748.152.641.021,261.750.256.156.75.528.231.946.156.35.924.327.743.061.0

De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Trends in de WW

Economie groeit sneller dan verwacht
Economie groeit sneller dan verwacht

Economie groeit sneller dan verwacht

Meer mensen aan het werk, minder mensen afhankelijk van een uitkering. Een ontwikkeling waar iedereen blij mee is. Een arbeidsmarktanalist van UWV, enkele andere deskundigen en Charlotte Hartmann (62) die tot voor kort zelf werkloos was, vertellen hoe zij de cijfers duiden.

Nieuwe techniek

Nieuwe techniek de robot helpt
Nieuwe techniek de robot helpt

De robot helpt

Technologie kan mensen met een arbeidsbeperking hulp bieden. Denk aan een exoskelet voor iemand die zijn handen niet goed kan gebruiken. Of werkaanwijzingen via een augmented reality-bril. UWV steunt onderzoek naar de mogelijkheden.

Betekenis-economie

Er dreigen weer tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl we weten dat een deel van de Nederlandse bevolking niet aan het werk zal komen: 55-plussers bijvoorbeeld, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een land met een sociaal vangnet zal dit altijd het geval zijn. Mensen hoeven immers niet te werken om te overleven. Een weeffout in ons systeem. Moeten we dan naar een systeem zoals in de VS, met een grote groep working poor? Wat mij betreft niet. Het basisinkomen invoeren? Duur en demotiverend.

Ik pleit voor een parallelle economie. In Nederland is werken tegenwoordig topsport. We hebben een A-economie waar alleen de beste, slimste en snelste mensen aan mee kunnen doen. Waarom creëren we daarnaast niet een ‘betekeniseconomie’, waarin mensen die langdurig thuiszitten worden ingezet om maatschappelijke problemen te verkleinen. We hebben in ons land bijvoorbeeld honderdduizenden eenzame ouderen. Ik weet zeker dat er veel werklozen te vinden zijn die daar verandering in willen brengen. Nu betalen we meer dan € 5 miljard aan werkloosheidsuitkeringen. Dat geld kunnen we ook anders inzetten. We creëren maatschappelijke banen, waardoor langdurig werklozen binnen de maatschappij blijven en – in  dit voorbeeld – onze ouderen minder eenzaam worden.’

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

UWV Tolkportaal van start

Vanaf deze maand is het UWV Tolkportaal beschikbaar. Via dit digitale portaal kunnen bepaalde schrijftolken en tolken gebarentaal veilig en snel factureren aan UWV.

Via dit digitale portaal kunnen alle schrijftolken en tolken gebarentaal die hun werk doen in opdracht van doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties, veilig en snel factureren aan UWV. In april 2017 besteedde het consumentenprogramma Radar aandacht aan de betaling aan tolken door UWV. De betalingstermijn van 30 dagen werd op dat moment voor een deel van de ingediende facturen niet gehaald, waardoor tolken in financiële problemen kwamen. In de uitzending beloofde Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf, om de problemen aan te pakken.

UWV opende een speciaal telefoonnummer en een e-mailadres voor tolken en liep de betalingsachterstand in. Om het declaratieproces te vereenvoudigen, startte UWV daarnaast met de bouw van het UWV Tolkportaal. Dit online portaal vervangt de papieren declaratieformulieren. Bij de ontwikkeling heeft UWV de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) en de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) betrokken. Een tiental tolken leverde ideeën en dacht mee tijdens de testfase.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Japan laat zich inspireren door UWV

Japan werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt, met ook volwaardig werk voor mensen met een beperking.

Ter inspiratie brachten Japanse politici en vertegenwoordigers uit de sociale sector in januari een bezoek aan UWV. De Japanners maakten een korte studiereis door Nederland en Duitsland. Die bracht hen onder meer naar de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris en het ministerie van SZW. Bij UWV liet de groep zich bijpraten over zaken als de Participatiewet, de Quotumwet en de taken van UWV. ‘Om het loon van mensen met een beperking te kunnen verhogen hebben we in Japan een groep van ongeveer 100 parlementariërs samengesteld die werken aan een nieuw socialezekerheidsstelsel’, vertelde de delegatieleider. ‘Wij hopen veel te leren van ons bezoek aan Nederland.’

Bekijk het interview met Kenzo Fujisue, lid van het Hogerhuis van Japan.

Bekijk het interview 

Fred Paling: ‘UWV kan gaan investeren’

‘Nadat we jaren over economische crisis gesproken hebben, voelt het goed om het te kunnen hebben over investeringen’, aldus Fred Paling in zijn nieuwjaarstoespraak.

‘Nadat we jaren over economische crisis gesproken hebben, voelt het goed om het te kunnen hebben over investeringen’, aldus Fred Paling in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Investeringen in onze dienstverlening aan werkzoekenden, aan werkgevers, in onze ICT en vooral ook in het vakmanschap van onze medewerkers.’ Met deze woorden vatte de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV de speerpunten voor 2018 samen. ‘Het gaat gelukkig steeds beter met de arbeidsmarkt en de verstrekte werkloosheidsuitkeringen daalden in 2017 met ruim 82.000. Daarnaast hebben steeds meer werkgevers grote moeite om personeel te vinden dat aan hun verwachtingen voldoet’, benadrukt Paling. Deze mismatch tussen vraag en aanbod noemt hij een van de grootste uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt. Paling is dan ook blij met het extra geld dat het nieuwe kabinet uittrekt voor persoonlijke dienstverlening aan WW’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Ook haalt hij de noodzaak aan van zaken als scholing en herontwerp van werkprocessen: ‘De aard van werk verandert door automatisering, robotisering en digitalisering snel. Werknemers moeten zich blijven aanpassen.’

UWV investeert de komende jaren verder in de ICT-modernisering. De hoogste prioriteit ligt bij continuïteit, stabiliteit en gegevensbeveiliging. ‘Vereenvoudiging en modernisering van bestaande ICT is nodig om UWV ook in de toekomst de beste combinatie tussen persoonlijke en digitale dienstverlening te laten leveren’, zo verduidelijkt Paling. In de toekomst voorziet Paling een combinatie van complexere vraagstukken en hogere eisen aan aantoonbaar resultaat: ‘Een verschuiving van resultaatgericht naar wat ik noem ‘resultaat verplicht’. Dit betekent dat wij nog meer moeten investeren in onze kennis en vakmanschap.’

Groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs

Sinds het voorjaar van 2016 is er een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs.

In bijna alle regio’s van Nederland is er een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep.  Dit blijkt uit een analyse door UWV. Voor werkzoekenden zijn er op dit moment volop kansen om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur, vooral in het binnenlandse vervoer. Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 waren er naar schatting 7.000 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat is 36% meer dan 1 jaar geleden. In het voorjaar en in de zomer is er meer vraag naar chauffeurs. Dat komt doordat er dan meer landbouwproducten en bouwmaterialen worden vervoerd.


Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs heeft verschillende oorzaken. Door de economische groei worden er meer producten en materialen vervoerd. Vanwege de vergrijzing moeten bovendien veel chauffeurs die met pensioen gaan, worden vervangen. De afgelopen jaren zijn er te weinig chauffeurs opgeleid om in de personeelsbehoefte te voorzien. Door de sterke daling van de werkloosheid zijn er daarnaast minder werkzoekende chauffeurs. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan vrachtwagenchauffeurs is sinds 2013 met 62% gedaald: van 10.700 in 2013, naar 4.000 in 2017. Driekwart van de vrachtwagenchauffeurs vindt binnen 1 jaar weer werk. De meeste al binnen 6 maanden.
Factsheet Kansen voor vrachtwagenchauffeurs.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness