8

19 oktober 2017
UWVMagazine Werk genoeg?

Volledige werkgelegenheid

Is het waar dat we over een paar jaar ‘volledige werkgelegenheid’ bereiken? En wat zou dat betekenen voor de arbeidsmarkt? Ook in dit nummer: aandacht voor de verzekerings-geneeskunde, een vakgebied dat zich de laatste jaren sterk ontwikkelt.

De nieuwste cijfers

Langer doorwerken? Hogere WIA-instroom

Langer doorwerken? Grotere kans op arbeidsongeschiktheid
Langer doorwerken? Grotere kans op arbeidsongeschiktheid

Na jaren van tegenslag zit de economie weer in de lift en daalt het aantal WW-uitkeringen. Tegelijk zien we de instroom in de WIA stijgen, vooral bij 60-plussers, zo blijkt uit het nieuwste UWV Kennisverslag over volume-ontwikkelingen.

Instroompercentage WIA naar leeftijd (50-plus), 2014-2017*
2014201520162017
50-54 jaar
0.70.660.730.77
55-59 jaar
0.880.860.940.99
60 jaar
1.031.041.141.13
61 jaar
1.011.041.241.25
62 jaar
1.021.021.241.31
63 jaar
0.831.011.261.25
64 jaar
0.640.841.081.25
65 jaar
0.110.130.380.36

De getallen op de y-as zijn percentages, op de x-as de leeftijd. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per jaar opvragen. * 2017 is een schatting op basis van de eerste 6 maanden.

Bovenstaande grafiek laat zien hoe het instroomrisico voor de 60-plussers stapsgewijs toeneemt. De mensen die door bleven werken, waren de mensen zonder gezondheidsproblemen. Na het afschaffen van de VUT in 2008 werken alle mensen langer door, en dus ook de mensen met een gezondheidsrisico. Hierdoor stijgt het gemiddelde instroomrisico voor de ouderen geleidelijk. Meer weten? Lees dan het volledige kennisverslag

 

Auteurs Ed Berendsen en Peter Rijnsburger vertellen waar deze stijging vandaan komt.
Berendsen: 'Doordat we langer zijn gaan werken, groeit het aantal werkenden in de leeftijdsklasse 60 jaar en ouder snel en daarmee neemt gemiddeld de kans op gebreken en dus arbeidsongeschiktheid toe. In 2016 is de instroom van 60-plussers 3 keer zo groot als bij de andere leeftijdscategorieën.' Rijnsburger vult aan: 'Door de vergrijzing en het afschaffen van de vervroegde uittredingsregelingen (zoals de VUT) is de instroom van oudere werknemers in de WIA tussen 2012 en 2016 met 55% gestegen.'


Werknemers in zware beroepen kunnen niet meer in de VUT. Speelt dat een rol?

Berendsen: 'Ongetwijfeld. Willen we werknemers met zwaar werk wel verplichten om tot hun 67e door te werken? De maatschappelijke discussie rond de pensioenleeftijd voor zware beroepen hangt samen met definities. Want wat is zwaar werk? Vanuit UWV kunnen wij met cijfers en duiding zeker bijdragen aan deze discussie.'


En de verhoging van de pensioenleeftijd?
Rijnsburger: 'Dat speelt nog vrijwel geen rol in de cijfers van 2016, die we dit jaar duiden. Dat begint nu een beetje te komen. Volgende verhogingen hebben pas op termijn effect op de arbeidsongeschiktheid.'

 

WW-uitkeringen in september 2017 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind september 2017 lager dan eind augustus 2017: 350.800 ten opzichte van 362.100. Zoals meestal in september daalde het aantal WW-uitkeringen onder invloed van het seizoenpatroon. Daarnaast was ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed. De daling van het aantal WW-uitkeringen is in vergelijking met 2016 toegenomen: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016, in september 2017 was dit verschil opgelopen tot 73.000 in vergelijking met september 2016.

JUN 2016 - SEP 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 2016 19.955.240.3 41.326.319.351.741.944.953.7 19.2 53.540.442.8 28.720.055.245.049.444.2 8.6 38.0 42.2 61.5 65.0 8.1 31.8 37.3 56.9 74.8
jan-sep 2017 14.7 45.1 31.8 32.5 22.0 15.4 42.2 32.5 34.6 29.9 15.5 49.336.739.930.716.647.838.743.243.46.130.934.449.859.16.125.329.545.764.0

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Werk genoeg?

UWVmagazine Werk genoeg?
UWVmagazine Werk genoeg?

Het gaat goed, maar…

Als de werkloosheid tussen de 2 en 3% ligt, spreken economen van ‘volledige werkgelegenheid’. Zover is het nog lang niet, denken deskundigen. Het gaat goed, zeker, maar er is nog sprake van onbenut arbeidspotentieel. VNO-NCW ziet vooral de positieve kanten van de aantrekkende economie. Een blik op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Verzekerings-geneeskunde

UWVMagazine verzekeringsarts Vakgebied steeds professioneler
UWVMagazine verzekeringsarts Vakgebied steeds professioneler

Vakgebied steeds professioneler

Verzekeringsartsen hebben een belangrijke rol in ons uitkeringsstelsel. Op dit moment vindt er een professionaliseringsslag plaats waarbij jonge artsen worden geënthousiasmeerd voor het vak. Een blik op ontwikkelingen en trends binnen en buiten UWV.

Arbeidsreserves

Ed Berendsen over reserves

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dat is mooi, maar het lijkt wel of we vergeten zijn hoe diep we in de put zaten. En daar zijn we nog steeds niet van hersteld, alle juichverhalen ten spijt.

Natuurlijk daalt de werkloosheid. In 2017 neemt het aantal uitkeringen naar verwachting af met 16%, van 412.000 naar 345.000. Maar dat is nog steeds hoger dan in de periode 2001-2008, toen het aantal WW-uitkeringen gemiddeld op 230.000 lag. En de WW is nog maar een deel van het verhaal. Het CBS raamde onze totale arbeidsreserve, ofwel alle mensen die graag aan het werk willen, op 887.000.


Voeg daarbij de 460.000 mensen die in deeltijd werken, maar graag meer uren zouden willen werken, dan komen we in totaal op ruim 1,3 miljoen mensen die op zoek zijn naar werk. Vóór de economische crisis lag dat aantal 30% lager. Het zijn cijfers die maken dat ik zo mijn reserves heb bij alle juichverhalen. De schade van de economische crisis is immers nog lang niet hersteld en het kan wel tot 2020 duren voordat we in een situatie komen die vergelijkbaar is met de jaren voor de crisis.

 

Ed Berendsen is senior kennisadviseur bij UWV.

Ed Berendsen over reserves

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

'Verdwenen' Wajongers weer in het vizier

'Verdwenen' Wajongers weer in het vizier
'Verdwenen' Wajongers weer in het vizier
'Verdwenen' Wajongers weer in het vizier

Een kleine groep mensen met een oude Wajong-uitkering vermijdt contact met UWV.

Een kleine groep mensen met een oude Wajong-uitkering vermijdt contact met UWV, terwijl  persoonlijke aandacht belangrijk is om deze groep weer naar werk te helpen. Bij wijze van proef kiest UWV voor een andere aanpak. Komt een Wajonger niet naar UWV, dan zoekt een inspecteur van UWV hem of haar op.  De bedoeling is dat een dergelijk gesprek de Wajonger een zetje in de goede richting geeft.

Alle Wajongers met arbeidsvermogen die nog niet werkzaam zijn of die al (intensieve) dienstverlening ontvangen, krijgen een uitnodiging voor een startgesprek bij UWV.
‘Het probleem is alleen dat een kleine groep klanten niet reageert op onze schriftelijke uitnodigingen, afspraken op het laatste moment afzegt of gewoon niet komt opdagen’, vertelt een van de UWV-inspecteurs. Vaak, zo leert de ervaring, doordat het UWV-logo op een envelop deze mensen angst inboezemt. Daarvoor zijn de huisbezoeken bedoeld. En de huisbezoeken hebben effect. ‘De Wajongers over wie we hier praten, raken in paniek als ze een brief van UWV ontvangen. Zij hebben een persoonlijke benadering nodig. Met een gesprek in hun eigen omgeving en op de juiste toon lukt het vaak om ze alsnog in de goede richting te sturen.’

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de juni-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s

Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s
Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s
Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s

De economie groeit en het aantal banen neemt toe, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

De economie groeit en het aantal banen neemt toe, zowel op landelijk als op regionaal niveau. UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183.000 (+2,3%) groeit en volgend jaar nog eens met 150.000 (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het aantal banen en vacatures groeit in 2018 in alle arbeidsmarktregio’s, maar toch zijn er flinke regionale verschillen.

Het maakt voor werkgevers en werkzoekenden nogal uit of ze in Amsterdam of Flevoland of in de Achterhoek of Zeeland gevestigd zijn’, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. De economische groei zorgt voor een grote vraag naar personeel, wat kan leiden tot een krapper wordende arbeidsmarkt en een strijd om de werknemer. UWV beschrijft de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de publicatie Regio in Beeld.

In de printversie van UWVMagazine, die op vrijdag 20 oktober verschijnt, wordt uitgebreid stilgestaan bij de regionale verschillen in het aantal banen en vacatures in Nederland.

500e hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring

500e hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring
500e hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring
500e hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring

Eind september is de 500e hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring gesloten.

Een mijlpaal voor de pilot ‘Handig!' Daarin kunnen huizenkopers zelf digitaal gegevens via uwv.nl opvragen die zij nodig hebben om een hypotheek af te kunnen sluiten. Zij kunnen dat op elk gewenst moment doen, waardoor veel tijd en moeite wordt bespaard.
De ervaring is dat werkgeversverklaringen niet altijd juist werden ingevuld of dat er informatie ontbrak, terwijl de informatie van UWV altijd de correcte en volledige inkomensgegevens bevat. In eerste instantie konden alleen mensen met een vast dienstverband meedoen, dat is inmiddels verruimd naar iedereen die werkzaam is in loondienst inclusief flexwerkers. Het doel is om dit verder op te rekken, zodat naar verwachting zo’n 60% van de huizenkopers er gebruik van zal kunnen maken.

Meer begeleiding voor uitkeringsgerechtigde met psychische aandoening

Meer begeleiding voor uitkeringsgerechtigde met psychische aandoening
Meer begeleiding voor uitkeringsgerechtigde met psychische aandoening
Meer begeleiding voor uitkeringsgerechtigde met psychische aandoening

UWV, GGZ-instellingen en gemeenten gaan de komende jaren nauw samenwerken om mensen met psychische aandoeningen naar werk te begeleiden.

Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychisch welbevinden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt voor de komende twee jaar € 3,5 miljoen beschikbaar voor arbeidsmarktregio’s die actief aan de slag gaan met het helpen van deze mensen.
Uit onderzoek van het ministerie van SZW, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Harvard University, blijkt dat een derde van alle mensen met een uitkering psychische zorg ontvangt. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. 31 arbeidsmarktregio’s gaan binnenkort met een eigen samenwerkingsplan aan de slag. Lid van de Raad van Bestuur van UWV Fred Paling: ’Goed werk speelt voor bijna iedereen een belangrijke rol bij de ervaren gezondheid. Door deze samenwerking bieden we meer mensen met een psychische kwetsbaarheid perspectief op werk.'

Werkbezoek werkzoekenden aan UWV

Hoe kan UWV werkzoekenden die langer dan 12 maanden in de WW zitten goed helpen?

Hoe kan UWV werkzoekenden die langer dan 12 maanden in de WW zitten goed helpen? Die vraag stond centraal bij het werkbezoek dat 16 klanten die in die situatie zitten eind september brachten aan UWV. Daarbij gingen zij in gesprek met de Raad van Bestuur, directie en medewerkers. De ontmoetingen waren georganiseerd in het kader van ‘Denk mee met UWV’. In de ochtend deelden klanten hun ervaringen, in de middag werkten ze samen met medewerkers aan ideeën voor een betere dienstverlening. ‘Toen ik voor het eerst bij UWV aanklopte, werd ik goed begeleid. Maar na meer dan 12 maanden in de WW is er weinig aandacht voor mijn situatie.’ Een veelgehoord geluid in de ochtend.

Naast goede dienstverlening zeggen klanten ook behoefte te hebben aan begrip. ‘Als je je baan verliest, beland je in een rouwproces. Ik mis empathie vanuit UWV. En zou graag willen dat jullie me na een jaar of 2 vragen wat UWV voor me kan betekenen.’ Klanten geven aan niet alleen behoefte te hebben aan persoonlijk contact met medewerkers, maar ook andere WW-klanten te willen ontmoeten om ervaringen en tips uit te wisselen. Klanten en UWV kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. Met een aantal van de punten die werkzoekenden aandroegen, is UWV inmiddels aan de slag gegaan. Maar het zal nog enige tijd duren voordat klanten dit echt gaan merken.

pdf UWVMagazine 2017-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness