8

24 september 2020
vrouw in vrachtwagen

Perspectieven voor een betere dienstverlening

Hoe maken we de uitvoering in Nederland sterker en toekomstbestendig?

De nieuwste cijfers

Kennisverslag: coronacrisis heeft grotere gevolgen voor WW-instroom dan in 2008

illustratie cijfers september 2020
illustratie cijfers september 2020

De ontwikkelingen bij de WW zijn heftiger dan tijdens de start van de financiële crisis, ondanks een veel ruimere inzet van noodmaatregelen door de overheid (NOW-regelingen). Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het recente UWV Kennisverslag.

Doordat het de afgelopen jaren zeer goed ging met de economie, nam het aantal WW-uitkeringen in Nederland sterk af. Maar aan het begin van dit jaar werd de economie plotseling ‘stilgelegd’ door de coronapandemie. In het UWV Kennisverslag geeft kennisadviseur Ed Berendsen een eerste analyse van corona op het aantal WW-uitkeringen.

 

Berendsen vergelijkt de huidige crisis met de financiële crisis in 2008. In beide situaties zaten we in een hoogconjunctuur en kregen we een gedeeltelijke economische lockdown, schrijft hij. Een groot verschil is waar te nemen bij de start van beide crises, waarbij tijdens corona het aantal WW-beslissingen direct omhoog schoot. Dat ging bij de financiële crisis geleidelijker.

 

 

 

Een andere conclusie van Berendsen is dat het aantal WW-beslissingen is gestegen, maar dat die stijging wordt gedempt door de NOW-regelingen. Verder zijn het vooral jongeren met een tijdelijk dienstverband die tot nu toe een WW-uitkering aanvragen. Berendsen denkt dit gaat veranderen naarmate de crisis langer duurt, zoals we dat ook zagen bij de start van de financiële crisis in 2008. 

 

De kennisadviseur laat zien dat het aandeel WW-uitkeringen dat is beëindigd wegens het vinden van werk zakte van gemiddeld 32,6% in de twaalf maanden vóór de crisis naar 20,0% in juli. De verwachting is dat het aantal WW-beslissingen en het aantal lopende uitkeringen in 2021 vergelijkbaar zal zijn met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Ten slotte zal de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand naar schatting stijgen van 13.000 in 2019 naar circa 33.000 in 2021. 

 

Bekijk of download het UWV Kennisverslag

Aantal WW-uitkeringen daalt licht maar blijft hoog

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind augustus 2020 lager dan eind juli 2020: circa 292.000 versus circa 301.000. Deze daling is grotendeels het gevolg van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door een beroep te doen op de NOW kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen en in dienst houden. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er wel voor dat het aantal WW-uitkeringen eind augustus 2020 duidelijk hoger is in vergelijking met eind augustus 2019: circa 55.000.

APR 2019 - AUG 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-aug 2019 10.233.824.024.218.411.332.924.625.024.79.833.725.627.827.411.333.025.428.332.94.722.724.230.438.24.820.121.427.442.7
jan-aug 202026.8 49.631.830.922.426.750.333.231.930.718.337.224.924.824.018.937.225.725.229.912.033,929.634.234.4 11.532.428.4 33.042.3

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

Werk aan Uitvoering

man met pion
man met pion

Perspectieven voor een betere uitvoering

Hoe maken we de uitvoering in Nederland sterker en toekomstbestendig? Die vraag stond centraal bij het onderzoek Werk aan Uitvoering, uitgevoerd in opdracht van minister Wouter Koolmees.

NOW 1.0

man kijkt uit het raam
man kijkt uit het raam

Definitieve vaststelling uitkeringen NOW 1.0

Zo’n 140.000 ondernemers kregen een NOW 1.0-voorschot uitgekeerd. Binnenkort kunnen zij via het vaststellingsloket bij UWV definitief berekenen op welk bedrag ze recht hebben.

Rondetafel-gesprek

tafel afscheid Fred paling
tafel afscheid Fred paling

Met grote stappen voorwaarts

De razendsnelle invoering van de NOW-regeling laat zien dat er in korte tijd opeens veel mogelijk is binnen de sociale zekerheid. Maar hoe kansrijk is verandering in systeemland Nederland?

Berichten

Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

Vrouw leest krant
Vrouw leest krant
Vrouw leest krant

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand. In juli en augustus was de toename van het aantal werklozen en werkenden minder sterk dan in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. 

UWV registreerde eind augustus 292 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 9,1 duizend minder dan eind juli, toen er nog 301 duizend WW-uitkeringen werden verstrekt. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-14,9 procent). Het aantal WW-uitkeringen is nog wel fors hoger dan aan het begin van dit jaar.

In augustus werden er gemiddeld per week 7,1 duizend nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dat is een afname ten opzichte van juli, toen er gemiddeld per week 8,7 duizend nieuwe WW-uitkeringen bijkwamen. Door de coronacrisis was tussen maart en juli van dit jaar de instroom structureel hoger dan in 2019. In augustus is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weer bijna gelijk aan dat van augustus 2019.

De toename van het aantal werklozen en het aantal mensen met werk is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking.

De werkloosheid nam tussen mei en augustus vooral toe doordat meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer doordat veel mensen hun baan verloren, zoals dat wel het geval was tussen maart en juni.

Het aantal mensen met werk nam tussen mei en augustus vooral toe doordat meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt en direct een baan vonden, terwijl er minder stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten.

Lees het gehele bericht voor meer cijfers en duiding

Ruim 2,1 miljard euro overgemaakt aan werkgevers voor NOW 2.0

uwv kantoor
uwv kantoor
uwv kantoor

Met de toekenning van circa 63.000 aanvragen is uiteindelijk een bedrag van 2,1 miljard euro aan werkgevers overgemaakt.

Werkgevers konden van 6 juli tot en met 31 augustus een aanvraag dienen voor de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). In totaal kreeg UWV ruim 65.000 aanvragen binnen, waarvan meer dan 63.000 aanvragen werden goedgekeurd. 

Naar deze werkgevers, die samen ruim 1,3 miljoen mensen in dienst hebben, is de eerste termijn van het voorschot overgemaakt. In totaal was daarmee een bedrag van ruim 2,1 miljard euro gemoeid. Dat blijkt uit de factsheet over NOW 2.0 die UWV op 7 september publiceerde.

De regeling NOW 2.0 is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, kwamen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming kwam neer op maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

Bijna een derde van alle aanvragen kwam in de laatste week, zo maakte UWV eerder al bekend. Veel werkgevers hebben lang gewacht omdat ze een zo realistisch mogelijke inschatting van hun omzetverlies wilden opgeven. Werkgevers hebben allemaal de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, de tweede termijn volgt later.

Lees het volledige persbericht 

Maarten Camps aangetreden als nieuwe bestuursvoorzitter UWV

Maarten Camps
Maarten Camps
Maarten Camps

De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV heet Maarten Camps. Hij volgde per 1 september Fred Paling op.

Aanvankelijk zou Maarten Camps op 1 juni beginnen als bestuursvoorzitter van UWV, maar vanwege de coronacrisis vroeg het kabinet hem langer aan te blijven als Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Daardoor bleef Fred Paling ook langer aan. Paling was de afgelopen maanden onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de NOW-regeling.

Camps werd bij UWV op 1 september benoemd voor een periode van vijf jaar. Bij het ministerie van EZK gaf hij leiding aan enkele grote maatschappelijke opgaven zoals economische groei, klimaatbeleid en digitalisering. Een van zijn speerpunten was de samenwerking met vele partijen binnen en buiten de overheid.

Verder trad Camps op als inhoudelijk boegbeeld op economisch terrein en was hij aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Camps heeft veel ervaring opgedaan bij de centrale overheid en kent het werkterrein van UWV zeer goed. Zo was hij van 2002 tot 2013 in dienst van het ministerie van SZW, de laatste vijf jaar als Directeur-Generaal Werk.

De Raad van Bestuur is blij met de komst van Camps. ‘Hij is scherp en analytisch. Het is een groot voordeel dat hij zowel de ambtelijke wereld als het politieke veld, als ook het domein van de sociale zekerheid, heel goed kent’, aldus RvB-lid Guus van Weelden. ‘Dit zal ons zeker van pas komen. Mijn collega’s en ik kijken dan ook erg uit naar de samenwerking met hem binnen de Raad van Bestuur.’ 

Lees het volledige persbericht

Met vervanging systeem Sonar wil UWV toekomstbestendig blijven

klant bij UWV
klant bij UWV
klant bij UWV

UWV wisselt gegevens uit met burgers en andere organisaties om mensen te begeleiden naar werk of om het recht op een uitkering te controleren.

Sonar, het systeem voor arbeidsbemiddeling dat hiervoor wordt gebruikt, is echter verouderd. De huidige economische situatie in Nederland vereist landelijke samenwerking. Een andere eis aan het systeem is dat iedereen ervan moet kunnen uitgaan dat de privacy is gewaarborgd. Om deze eisen te waarborgen, zet UWV in op de vervanging van Sonar om de dienstverlening van UWV toekomstbestendig en wendbaar te maken. In 2019 zijn hierin de eerste stappen gezet. 

Sonar is een complex systeem, dat in de afgelopen 15 jaar telkens is aangepast aan nieuwe wensen. Tussen 2016 en 2018 waren er verschillende datalekken bij UWV binnen Sonar, in alle gevallen ging het om fouten door menselijk handelen. Deze datalekken zijn na technische maatregelen niet meer voorgekomen, en hebben tot het besluit geleid Sonar te vervangen waar vorig jaar de eerste stappen in zijn genomen. De vervanging van Sonar wordt versneld omdat steeds meer blijkt dat het doorvoeren van nieuwe maatregelen in het systeem een probleem vormt. 

Uitgangspunt voor UWV is dat iedereen er ook in de toekomst op moet kunnen blijven vertrouwen dat gegevens bij UWV veilig zijn. Afgelopen jaren heeft UWV keuzes moeten maken om de dienstverlening te kunnen waarborgen, zonder dat de informatiebeveiliging daar substantiële achterstand van oploopt. De IT-vernieuwingen van Sonar zijn een continu proces van aanpassingen geweest aan nieuwe wet- en regelgeving in relatie tot effectieve dienstverlening en beschikbare budgetten. 

Lees het nieuwsbericht over dit onderwerp

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

cover UWVmagazine 2 2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief