6

18 september 2014

Wajong

Met de introductie van de Participatiewet zullen er meer kansen komen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Waar ze kunnen, zullen ze gaan meedraaien, zoals Robbert op de foto hiernaast al doet. Vooral voor Wajongers breken er spannende tijden aan.

De nieuwste cijfers

Werkende Wajongers

De toename van het aantal werkende Wajongers die de periode 2008-2011 zichtbaar was, zette in 2012 niet door (zie grafiek; de cijfers van 2013 zijn nog niet definitief beschikbaar). Eind 2012 waren ruim 53.000 Wajongers aan het werk, een daling van 2% ten opzichte van 2012. Het aandeel werkende Wajongers daalde van 25,0% naar 23,4%.

Aantal werkende Wajongers onderverdeeld naar reguliere werkgevers en WSW bedrijven
JaarWajongers werkend bij een reguliere werkgeverWajongers werkend in of via Sociale Werkvoorziening
20082060025400
20092190025700
20102480025600
20112860025400
20122760025400

* De aantallen werkende Wajongers in deze monitor wijken iets af van die in de verantwoordingsinformatie van UWV. In deze monitor wordt uitgegaan van het aantal Wajongers dat aan het einde van het jaar (december) een dienstverband volgens de Polisadministratie heeft.

Bron: UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2013

 

AANTAL WERKENDE WAJONGERS AAN HET EINDE VAN HET JAAR
 Aantal werkende Wajongers
SoortWajongers werkend bij een reguliere werkgeverWajongers werkend in of via Sociale Werkvoorziening
20082060025400
20092190025700
20102480025600
20112860025400
20122760025400

Het absolute aantal Wajongers dat werkt, daalde vrijwel alleen bij de reguliere werkgevers. Eind 2012 werkten 27.700 Wajongers bij een reguliere werkgever tegenover 28.600 eind 2011. Ook nam het aantal werkenden bij reguliere werkgevers alleen af bij Wajongers onder de 25 jaar (met 12% ten opzichte van 2011). Het aantal Wajongers boven de 25 jaar die werkzaam zijn bij een reguliere werkgever steeg juist (met 5%). De aanhoudende economische crisis is de meest logische verklaring voor de daling van het aantal werkende Wajongers. In 2012 is de werkgelegenheid sterk gedaald en het aantal werkloze jongeren nam fors toe. Voor jongeren met een beperking wordt het – net als voor jongeren zonder een beperking – vermoedelijk lastiger om aan het werk te komen en/of te blijven. 

In 2012 werken er nog steeds meer Wajongers bij een reguliere werkgever dan in of via de Sociale Werkvoorziening (SW). Het aantal werkende Wajongers in of via de SW is nagenoeg gelijk gebleven. 

Aantal WIA-uitkeringen blijft nog steeds stijgen

Het aantal mensen dat jaarlijks de WIA instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de WIA stroomt. In juli 2014 stroomden er 2.900 mensen in de WIA. Bij circa 1.200 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
apr3.11.1170.6
mei3.01.2172.5
jun2.71.1174.1
jul2.91.1175.9
aug2.91.1177.9
sep3.31.1180.1
okt3.51.2182.5
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA-instroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
20120.65.17.410.610.20.11.41.92.25.11.018.333.650.258.5
20130.85.27.811.611.70.11.42.12.66.51.019.737.957.370.6
jan-apr 20130.31.92.84.13.90.00.50.70.92.01.018.935.252.662.9
jan-apr 20140.21.92.63.94.10.00.60.81.02.21.020.139.159.575.0

UITGESPLITST IN MAN EN VROUW
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
201217.016.95.85.079.682.2
201318.618.56.95.891.595.0

jan-apr 20136.46.52.21.983.986.7
jan-apr 20146.46.42.42.395.699.2

De cijfers van 2013/2014 zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen blijft nog steeds stijgen

Het aantal mensen dat jaarlijks de Wajong instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de Wajong stroomt. In juli 2014 stroomden er circa 1.500 mensen in de Wajong. Bij circa 600 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
apr1.30.5230.4
mei1.50.5231.4
jun1.70.5232.6
jul1.70.5233.7
aug1.40.4234.7
sep1.50.5235.7
okt1.70.5236.9
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239,9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken, kunt u de exacte aantallen op uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajonginstroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201212.42.00.60.30.11.21.00.50.42.067.364.739.033.721.8
201314.12.40.60.40.21.41.20.50.52.069.971.539.834.622.9
jan-apr 20134.60.70.20.10.00.50.40.20.20.668.167.039.333.922.2
jan-apr 20144.50.80.20.10.00.50.40.20.20.670.574.040.034.923.3

UITGESPLITST IN MAN EN VROUW
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
20129.26.13.41.7126.4100.2
201310.77.03.71.8133.4105.3
jan-apr 20133.42.21.20.6128.6101.8
jan-apr 20143.42.31.20.6135.6107.0

De cijfers van 2013 en 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in augustus weer gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind augustus 2014 gedaald tot 430.400. In augustus 2014 zijn ongeveer 42.100 mensen in de WW gestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 48.700 mensen de WW-uitkering beëindigd.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
apr45.445.6379.5
mei44.446.1377.8
jun43.039.3381.6
jul49.836.7394.6
aug54.349.5399.3
sep44.943.8400.4
okt58.250.3408.2
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953,1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4

WW–instroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd

15-24

25-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201260.5145.1124.2112.160.552.0127.3106.393.353.316.159.680.298.086.3
201376.9179.3145.2133.878.068.3159.6121.6104.361.820.776.9100.9126.3112.9
jan-aug 201350.7118.596.688.550.946.5106.981.369.841.417.669.693.6116.1102.5
jan-aug 201447.3118.493.790.454.249.7125.897.586.851.515.567.993.7129.2

124.0

UITGESPLITST IN MAN EN VROUW
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
2012287.7214.6247.5184.6189.6150.6
2013344.5268.7295.2220.5238.9198.8
jan-aug 2013227178.2202.3143.7214.2185.1
jan-aug 2014218.9185.1235.1176.2222.6207.8

De cijfers van 2013 en 2014 zijn voorlopig.

Wajong

Reuring rond de Wajong

Er speelt van alles rond de Wajong: de ‘beoordeling op arbeidsvermogen’ van de in totaal 240.000 Wajongers (als gevolg van de Participatiewet), de quotumregeling én de vraag of er wel voldoende Wajongers zullen zijn met vermogen om te werken. In dit nummer van UWV Magazine online zetten we alles op een rij.

Wajong in de praktijk

Wie willen we?

Door de wettelijke verplichting voor werkgevers om Wajongers in dienst te nemen, zal er een strijd om de beste arbeidskrachten onder hen losbarsten. 'Zal meer dan ooit het resultaat van de re-integratie gaan tellen, en steeds minder de weg ernaartoe?'

Psychische problematiek

Wanhoop

Psychische problemen zijn veel moeilijker te diagnosticeren dan fysieke oorzaken van een arbeidshandicap. Maar het aantal mensen met een psychische stoornis is groot en hun aandoening wordt lang niet altijd op waarde geschat. Het kan deze mensen tot wanhoop drijven – en soms zelfs tot zelfmoord.

Chantage

Stephan Sanders

Je hebt goede bedoelingen en nog betere bedoelingen – en die kunnen flink met elkaar in strijd zijn. Goede bedoeling: zo veel mogelijk mensen moeten deelnemen aan het arbeidsproces, en niet bij voorbaat afgeschreven worden vanwege een beperking. Want wie ‘participeert’ doet mee met de samenleving, en wordt verlost uit quarantaine.

 Eerst gaat het goedschiks: werkgevers kunnen er zelf voor zorgen dat vóór 2017 een x-aantal nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd voor Wajongers en andere arbeidsgehandicapten. Lukt dat niet, dat moet het kwaadschiks: dan komt er de Quotumwet.

 Arbeidsgehandicapten kunnen door werkgevers zelf geworven worden, lees ik. En dan volgt die omineuze zin, die twee nobele ideeën met elkaar laat botsen: ‘Let wel op dat u bij werving van nieuwe werknemers op grond van de Wet gelijke behandeling geen kandidaten zónder arbeidsbeperking mag uitsluiten.’ Hooguit mag in de advertentie een ‘voorkeur’ voor een werknemer met arbeidsbeperking worden uitgesproken.

 De grote filosofische vraag: gaat die ‘Wet gelijke behandeling’ ook op voor mensen die overduidelijk niet gelijk zijn, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidscapaciteit? En hoe rechtvaardig is het zeer capabele werknemers terzijde te schuiven voor minder capabele?

 Die dreiging met een quotum – dat is chantage. Met de beste bedoelingen, wederom, maar er is geen ander woord voor. Ik ben zo bang dat niemand hier van profiteert: de arbeidsgehandicapte niet, die met frisse tegenzin wordt aangenomen en dan ‘toch niet in het team past’. En die andere, ‘gewone’ werknemer niet, want die is overgekwalificeerd.

 

 

 

1 reactie

+ schrijf een reactie

Er is nu al bekend dat het niet gaat lukken, toch blijft de regering miljarden naar dit onhaalbaar geachte project schuiven. Geldverspilling. Als het wel lukt zal de loonsubsidie ook op lange termijn overeind moeten blijven want de loonwaarde van betrokkenen komt meestal niet hoger dan 30%. Daarnaast genereert deze geldstroom concurrentie aan de onderzijde van de arbeidsmarkt, waar laagopgeleiden voor een werkgever financieel niet interessant zijn. Er wordt bespaard door de Wajongers die arbeidscapaciteit wordt toegedicht bij herkeuring, op termijn zullen terugvallen op WWB met bijbehorende financiële misère.
Dure arbeidsmarkt politiek waarin de sociale miljarden in de verkeerde zakken vloeien. Triest voor alle betrokkenen.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

UWV brengt Wajongers met elkaar in contact

De Participatiewet treedt op1 januari 2015 in werking. UWV wil Wajongers en hun omgeving goed informeren over de mogelijke veranderingen en communiceert hierover op UWV.nl en UWV Perspectief online.

 

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. UWV vindt het belangrijk om Wajongers en hun omgeving goed te informeren over de mogelijke veranderingen die hun te wachten staan. UWV communiceert hierover op UWV.nl en met brieven, maar ook met een massamediale campagne. Daarnaast brengt UWV Wajongers die beoordeeld worden op arbeidsvermogen met elkaar in contact op een speciaal Wajongforum. Dat wordt ingericht op Perspectief online (het platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

 Op dat forum kunnen Wajongers informatie uitwisselen en ervaringen met elkaar delen. Ook geeft het forum UWV inzicht in wat er leeft onder de Wajongers. Daardoor kan UWV inspelen op eventuele vragen die op het platform gesteld worden, en mogelijke onrust wegnemen. Het forum gaat eind september/begin oktober van start.

 

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Groeiende vraag naar ICT-personeel

Uit een sectoranalyse van UWV naar de werkgelegenheid in de ICT-sector blijkt dat daar de vraag naar personeel stevig toeneemt dit jaar. Zonder aanvullende maatregelen verwacht UWV zelfs mogelijke tekorten.

Uit een sectoranalyse van UWV naar de werkgelegenheid in de ICT-sector blijkt dat daar de vraag naar personeel stevig toeneemt dit jaar. Zonder aanvullende maatregelen verwacht UWV zelfs mogelijke tekorten. Het aantal vacatures in de sector loopt naar verwachting op naar 34.000 in 2014, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. In de jaren daarna neemt het aantal vacatures waarschijnlijk verder toe tot 37.000. De meeste baankansen ontstaan op hoger niveau. Het gaat om functies zoals systeemanalisten en informaticaspecialisten.
Het economische belang van de sector zal naar verwachting verder toenemen de komende jaren. Een van de uitdagingen waar de sector voor staat om door te kunnen groeien, is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Het sectorplan voor de ICT, dat dit voorjaar is goedgekeurd door minister Asscher en waar € 9,4 miljoen mee gemoeid is, voorziet in de opleiding en training van 2500 ICT-professionals.
UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim 20 sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. De sectorbeschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Waardering voor UWV stijgt

De waardering van werkzoekenden en werkgevers voor de dienstverlening van UWV is afgelopen jaar verder gestegen. Dat schreef minister Asscher onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

De waardering van werkzoekenden en werkgevers voor de dienstverlening van UWV is afgelopen jaar verder gestegen. Dat schreef minister Asscher onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Bij werkzoekenden is het gemiddelde rapportcijfer gestegen van een 6 begin vorig jaar naar een 6,4 dit jaar. Bij werkgevers ging het cijfer van een 5,5 naar een 5,9. Asscher beschrijft dat UWV naast de digitale dienstverlening, ook persoonlijk contact heeft met WW-gerechtigden (na 3, 6 en 9 maanden). Daarnaast geeft Asscher aan dat er ruimte blijft voor intensievere ondersteuning aan niet- en minder-digivaardigen, door het verstrekken van extra budget.

De leeftijdgrens van de doelgroep ouderen is verlegd van 55 naar 50 jaar. Voor deze doelgroep is extra ondersteuning beschikbaar. Volgens Asscher is daardoor niet alleen de dienstverlening aan deze groep verbeterd, maar neemt ook het aantal 50-plussers dat een baan vindt weer toe.
Ook schrijft Asscher dat UWV de afgelopen periode veel werk heeft verzet om de stabiliteit van werk.nl te verbeteren. Vanaf dit najaar zal er verder gewerkt worden aan functionele verbeteringen van de website. Minister Asscher besluit met de mededeling dat de UWV-norm van 1% voor het percentage foutmeldingen dat bezoekers op werk.nl in beeld kregen vanaf de tweede helft van 2013 wordt gehaald. De beschikbaarheid van werk.nl en de snelheid van de site zijn in 2014 sterk verbeterd.
 
Lees hier de volledige brief van minister Asscher.
 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Meer werkgevers verzekeren zich bij UWV

Een deel van de werkgevers brengt zijn WGA-verzekering weer onder bij UWV. Werkgevers kunnen voor arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen kiezen tussen aanbiedingen van particuliere verzekeraars en die van UWV. Ook kunnen ze kiezen voor volledig eigenrisicodragerschap.

Een deel van de werkgevers brengt zijn WGA-verzekering weer onder bij UWV. Werkgevers kunnen voor arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen kiezen tussen aanbiedingen van particuliere verzekeraars en die van UWV. Ook kunnen ze kiezen voor volledig eigenrisicodragerschap.
Het gemiddelde premiepercentage voor vaste dienstverbanden (‘WGA-vast’) blijft evenals de voorgaande jaren stabiel. Dat de premie stabiel blijft, ondanks dat de lasten stijgen, komt doordat een aanzienlijk aantal werkgevers het eigenrisicodragerschap heeft verruild voor een publieke verzekering bij UWV.
Private verzekeraars zien hun marktaandeel in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor het eerst sinds het openstellen van de markt in 2007 teruglopen. Hun marktaandeel voor de zogenoemde WGA-verzekering is dit jaar afgenomen van 51 tot 46% van de loonsom. En volgend jaar daalt dit percentage naar verwachting verder naar 43%. Verscheidene verzekeraars boden een paar jaar geleden een lagere WGA-premie dan UWV. Nu blijkt dat deze premies te laag waren, worden ze weer verhoogd. Daarom kiezen veel werkgevers nu opnieuw voor een publieke verzekering bij UWV.
Bij de Ziektewet verkiezen met name grote werkgevers het eigenrisicodragerschap boven de publieke verzekering bij UWV.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Kunstcongres met Perspectief

UWV organiseert op 22 september in het Cobra Museum in Amstelveen voor de vijfde keer het Kunstcongres met Perspectief. Het Kunstcongres geeft kunstenaars met een arbeidsbeperking de kans hun talenten te laten zien en te netwerken.

UWV organiseert op 22 september in het Cobra Museum in Amstelveen voor de vijfde keer het Kunstcongres met Perspectief. Het Kunstcongres geeft kunstenaars met een arbeidsbeperking de kans hun talenten te laten zien en te netwerken. Zo draagt UWV bij aan de ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid van de kunstenaar.
De winnaars mogen exposeren tijdens de Annual Dutch Art Fair op 27 en 28 september 2014. Ook ontvangen ze een catalogus met een selectie van eigen kunstwerken. Daarnaast kunnen de winnaars een eigen unieke brochure maken en een jaar lang exposeren bij onder meer UWV, Philips en KPN.
De winnaars van voorgaande jaren hebben veel baat gehad bij hun prijs. Zo zijn ze nu allemaal verbonden aan een kunstgalerie. Hierdoor kunnen ze verdere naamsbekendheid verwerven en hun werken verhuren en verkopen. De winnaars en hun kunstwerken zijn na 22 september te vinden op Kunstcongres met Perspectief.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kans op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief