7

23 juli 2020
Bouwmedewerker met kabels

Werk in een sterk veranderende arbeidsmarkt’

Waar in de ene sector tienduizenden mensen hun baan verliezen, zit de andere sector te springen om arbeidskrachten. Op zoek naar een oplossing.

De nieuwste cijfers

Juninota: betrouwbare ramingen voor WW zijn nu vrijwel onmogelijk

illustratie juninota
illustratie juninota

Drie keer per jaar publiceert UWV een financiële nota, waarin het raamt hoe hoog het aantal uitkeringen en toeslagen in het huidige en komende jaar zal zijn. Eind vorige maand verscheen de Juninota.


UWV hanteert voor de Juninota doorgaans de ramingen van het Centraal Economisch Plan (CEP) uit maart. Het spreekt voor zich dat deze ramingen door de coronacrisis al bij publicatie waren achterhaald. Daarom publiceerde het CPB op 26 maart vier scenario’s waarin de mogelijke economische impact van de coronacrisis werd beschreven, zonder daarbij een meest waarschijnlijke variant te kiezen.

 

UWV baseerde zich voor de Juninota in eerste instantie op het scenario dat uitgaat van ingrijpende economische gevolgen gedurende zes maanden, waarna relatief snel een aanzienlijk herstel optreedt in 2021’, vertelt Neander Nijman. Hij is econoom en manager bij Financieel Economische Zaken bij UWV en nauw betrokken bij de totstandkoming van de Juninota. Die raming bleek in mei te optimistisch toen bekend werd dat het aantal WW-aanvragen in april enorm was toegenomen. ‘We hebben de WW raming voor 2020 toen bijgesteld aan de hand van de nieuwe informatie over april.’

‘Onze Juninota was vrijwel klaar toen het CPB midden juni opnieuw vier mogelijke scenario’s uitbracht en zelf koos voor een scenario dat veel negatiever is over de economische groei in 2021. Dat betekende dat we onze WW-ramingen opnieuw moesten bijstellen voor 2021.’

 

Nijman: ‘De uitkeringslasten van belangrijke wetten zoals de WIA, Wajong en WAO zijn ook tijdens een coronacrisis goed te ramen. Het is vooral de WW die grillig verloopt.’ Het team van Nijman kon de nieuwe WW-ramingen, vanwege de wettelijke verplichting om de Juninota vóór 1 juli op te leveren, niet meer met alle belanghebbenden afstemmen en volledig verwerken. ‘We hebben wel een apart, actueel blokje kunnen opnemen over de financiële gevolgen: een stijging van € 2,2 miljard aan extra uitgaven voor de WW in 2021.’

 

Bekijk of download de Juninota 2020 

 

 

Aantal WW-uitkeringen blijft hoog in juni

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind juni 2020 op vrijwel hetzelfde niveau als eind mei 2020: circa 301.000. Deze stabilisatie is grotendeels het gevolg van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door een beroep te doen op de NOW kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen en in dienst houden. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er wel voor dat het aantal WW-uitkeringen eind juni 2020 duidelijk hoger is in vergelijking met eind juni 2019: bijna 58.000.

FEB 2019 - JUN 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-juni 2019 7.725.218.018.213.88.424.718.619.018.97.525.419.321.120.48.824.919.221.424.44.622.624.531.040.24.520.121.628.544.9
jan-juni 202022.4 38.824.323.817.021.739.525.725.123.910.425.518.018.018.211.225.018.318.422.315.934.829.033.934.4 14.633.828.4 33.242.6

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

 

 

Arbeidsmarkt

jonge vrouw achter balie
jonge vrouw achter balie

Waar zit het werk?

De arbeidsmarkt verandert drastisch. Voor werkzoekenden betekent dit vaak dat ze naar andere banen moeten zoeken dan ze gewend zijn. Hoe kun je dit proces maximaal ondersteunen?

Coronacrisis

jonge ober
jonge ober

TOFA-regeling in enkele weken opgetuigd

In recordtijd zette UWV de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) op. Een korte blik achter de schermen.

Je bent jong en je wilt een baan

Ton Wilthagen
Ton Wilthagen

Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University

Waar ouderen grotere gezondheidsrisico’s lopen als gevolg van het coronavirus, grijpt het werkloosheidsvirus om zich heen onder jongeren. Volgens het somberste laatste scenario van het Centraal Planbureau kan straks een op de vijf jongeren zonder werk komen te zitten.

De nieuwe werklozen zijn vooral jonge flexwerkers in sectoren als horeca, toerisme, evenementen en cultuur. Ondanks de noodmaatregelen van het kabinet slagen zij er niet in hun baan te behouden. 

Ook schoolverlaters zullen het lastiger krijgen een plek te vinden op de arbeidsmarkt, zeker als ze een opleiding hebben afgerond in bovengenoemde sectoren. Wie als jongere geen werk kan vinden heeft drie opties: bij je ouders blijven, je bijbaantje aanhouden of bijstand aanvragen. Geen van deze opties wens je jongeren toe, ze leiden tot afhankelijkheid en passiviteit. 

In de vorige crisis heb ik met andere partijen de Starterbeurs opgezet. Een leer/werkperiode van maximaal zes maanden die de arbeidsmarktpositie van jongeren aantoonbaar sterker maakte. Een soortgelijke regeling zou er opnieuw moeten komen, nu permanent. Ik zou willen spreken van JOB’s, Jongeren Ontwikkelbanen. Dit is zo te regelen dat verdringing en misbruik kan worden voorkomen. Ontwikkelbanen passen uitstekend in de Europese afspraak van een Jeugdgarantie, waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd. Na vier maanden werkloosheid dient een jongere een baan, een nieuwe opleiding, een werkervaringsplek of een stage te worden aangeboden. 

Dat kost geld, zeker, maar zoals  vaker gaan de kosten voor de baat uit. Naast een (financiële) bijdrage door werkgevers kunnen gemeenten een besparing op uitkeringskosten incalculeren. Daarnaast zou het kabinet financieel moeten bijspringen. Het loont. Niet alleen wordt op uitkeringen bespaard (jaarlijks 11.000 euro). Verlies van productiviteit (jaarlijks 20.000 euro), van onderwijsrendement (jaarlijks 7.400 euro) en belastinginkomsten (jaarlijks 4.000 euro) worden vermeden. Welzijn en gezondheid van jongeren blijven op peil (jaarlijkse besparing 2.000 euro). Huisuitzettingen (7.000 euro per geval) en dakloosheid (jaarlijks 60.000 euro aan maatschappelijke opvang) worden voorkomen. Kortom: het saldo per jongere is meer dan positief.

Achtergrond

Donkergrijs

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

Grote stijging in waardering voor UWV

Client en Uwv medewerker
Client en Uwv medewerker
Client en Uwv medewerker

Vooral onder werkgevers steeg de klanttevredenheid fors, van een 6,5 naar een 7,3.

De wijze waarop UWV invulling wist te geven aan de implementatie en uitvoer van vooral de NOW-regeling voor ruim 100.000 werkgevers, heeft geleid tot een fors gestegen tevredenheid over de dienstverlening.

Dat blijkt uit de Klantgerichtheidsmonitor die UWV elk halfjaar uitvoert. Metingen onder duizenden uitkeringsgerechtigden en werkgevers geven aan dat zij in het algemeen heel tevreden zijn over het handelen van UWV op het hoogtepunt van de coronaperiode.

Vooral onder werkgevers steeg de klanttevredenheid fors, van een 6,5 naar een 7,3. Ongetwijfeld speelt hier de zeer snelle uitbetaling van NOW-gelden, waardoor werkgevers hun salarissen konden blijven uitbetalen, een grote rol. De tevredenheid neemt verder toe als werkgevers contact hebben gehad met UWV, tot een 7,6. En onder kleinere werkgevers krijgt UWV zelfs een 8,3 voor de wijze waarop de NOW-regeling kon worden aangevraagd en werd afgehandeld.

Ook uit de zogeheten Stakeholder Watch is het effect van de snelheid en eenvoud waarmee UWV te werk ging goed terug te zien. Respondenten geven hierin aan ‘een goed gevoel, vertrouwen, respect en bewondering’ voor UWV te hebben. De totale score onder alle respondenten steeg met tien punten tot 57,6 – op een schaal van 100.

Bijna 21.000 aanvragen NOW 2.0 in eerste week

man met dozen
man met dozen
man met dozen

Aan ruim 6.600 werkgevers is inmiddels een totaalbedrag van 485 miljoen euro overgemaakt.

Net als bij de NOW 1.0 zet UWV alles op alles om ervoor te zorgen dat werkgevers die recht hebben op een tegemoetkoming hun voorschot zo snel mogelijk uitbetaald krijgen. De eerste week van NOW 2.0 laat zien dat dit lukt. 

UWV heeft in de eerste week waarin werkgevers de NOW 2.0-regeling konden aanvragen, 20.856 aanvragen ontvangen. De eerste voorschotbedragen werden binnen vijf dagen overgemaakt. Inmiddels is al naar 6.661 werkgevers, samen goed voor bijna 400.000 werknemers, de eerste termijn van hun voorschot overgemaakt.

Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de regeling, kwamen er 5.520 aanvragen binnen.

Voor een snelle afhandeling heeft UWV een online checklist opgesteld zodat werkgevers de juiste gegevens correct invullen. Met de ‘rekenhulp omzetverlies’ kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van vier maanden berekenen. De simulatietool Simulatie NOW geeft werkgevers een indicatie van de hoogte van het voorschot en geeft aan of na de definitieve berekening een bedrag moet worden terugbetaald of van UWV wordt ontvangen.

De NOW-regeling is bedoeld om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Werkgevers die minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van vier maanden, komen ervoor in aanmerking – op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

Werkgevers kunnen NOW 2.0 aanvragen tot en met 31 augustus.

UWV ontvangt weer klanten

UWV kantoor
UWV kantoor
UWV kantoor

Sinds deze maand kunnen klanten van UWV weer afspraken maken op een van de vestigingen.

Zoals zoveel bedrijven gingen de vestigingen van UWV halverwege maart ‘op slot’ vanwege de coronamaatregelen. De persoonlijke dienstverlening verliep sindsdien telefonisch en digitaal, met telefonische spreekuren en coaching, webinars en online banenmarkten. Veel dienstverlening bleek ook op afstand goed uitvoerbaar, maar volgens Nathalie van Berkel, lid van de Raad van Bestuur, geldt dit niet voor alle vormen van ondersteuning en wettelijk uit te voeren taken. ‘Het is ook niet voor alle klanten ideaal.’ 

Per 1 juli nodigt UWV weer – op kleine schaal – mensen uit op zijn vestigingen. Op alle bezoeklocaties zijn maatregelen getroffen om klanten veilig te kunnen ontvangen én UWV’ers veilig te laten werken. Spontaan bezoek is nog niet mogelijk, en voor bijeenkomsten, zoals groepstrainingen, onderzoekt UWV online alternatieven.

Op de locaties zijn looproutes en aanduidingen aangebracht om de klantenstroom in goede banen leiden. Op spreekplekken zijn plexiglas afscheidingen aangebracht tussen UWV-medewerkers en klanten. Daarnaast zet UWV gastheren- en vrouwen in. Deze doen bij de entree een korte uitvraag naar de gezondheidssituatie van de klant. Op basis daarvan wordt een afspraak eventueel nog verplaatst. De hosts maken klanten wegwijs in de aangepaste vestiging.

Ook de ruimten voor medische beoordelingen zijn aangepast. Deze zijn voorzien van een plexiglas afscheiding tussen de verzekeringsarts en de klant. Daarnaast beschikken artsen over beschermende middelen om veilig lichamelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Na elk spreekuur wordt de spreekruimte schoongemaakt.

Lees het volledige persbericht

Viermaandenverslag: UWV haalt prestatienormen, druk op organisatie hoog

uwe medewerkers kantoor
uwe medewerkers kantoor
uwe medewerkers kantoor

Rode draad in het viermaandenverslag is uiteraard de impact van de coronacrisis.

Drie keer per jaar maakt UWV de balans op. Recent publiceerden we het zogeheten viermaandenverslag, waarin we ons verantwoorden over de eerste vier maanden van 2020. Vanwege de grote impact van de coronacrisis, kijken we in dit verslag ook vooruit.

De beperkende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus in te dammen, de oplopende WW-cijfers en nieuwe taken zoals de NOW en sinds kort ook de TOFA hebben vergaande gevolgen voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering van UWV. UWV-medewerkers hebben de afgelopen maanden veel overgewerkt en collega’s uit andere bedrijfsonderdelen zijn bijgesprongen in het uitkeringsproces. Daarnaast heeft UWV moeten besluiten een aantal werkzaamheden tijdelijk niet of minder intensief te verrichten. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijk geen maatregelen opgelegd aan werkzoekenden die vanwege de coronabeperkingen niet kunnen voldoen aan de sollicitatie- of verschijningsplicht. 

Ondanks het feit dat ook UWV zelf zich moest aanpassen aan de omstandigheden, is de tussentijdse conclusie dat de essentiële dienstverlening grotendeels voortgezet is. Face-to-facecontact is vervangen door telefonisch en videocontact: in enkele dagen konden onze 700 klantcontactmedewerkers vanuit huis hun klanten – burgers en werkgevers – goed te woord staan, en binnen twee weken waren er voor ruim 17.000 medewerkers ICT-ondersteuning en veilige virtuele vergadervoorzieningen ingericht om thuis te kunnen werken. Bij een aantal werkzaamheden is face-to-facecontact echter essentieel, zoals bij sommige sociaal-medische beoordelingen en bij bepaalde controles. Deze werkzaamheden blijven nu liggen. Wel stelt UWV alles in het werk om ervoor te zorgen dat ook mensen die op hun beoordeling moeten wachten tijdig inkomen ontvangen, waar nodig in de vorm van een voorschot. Vanaf 15 juni kunnen de noodzakelijke face-to-facecontacten weer op locaties plaatsvinden.

Per saldo heeft UWV over de eerste vier maanden voldaan aan het afgesproken prestatieniveau – maar het is een grote uitdaging dit niveau de rest van het jaar te handhaven, mede in het licht van het snel oplopende aantal WW-uitkeringen. Om al het extra werk zo goed mogelijk aan te kunnen, zoekt UWV veel nieuwe medewerkers. 

Alle details en veel cijfers en inzichten leest u op de UWV verantwoordingssite

 

cover UWVmagazine 2 2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief