1

24 januari 2019
Meer mogelijkheden voor WW’ers

Mogelijkheden voor WW’ers

Geen participatiesamenleving zonder vrijwilligerswerk. Uitbreiding van de mogelijkheden op dat gebied voor mensen in de WW zat al jaren in de pen. Sinds 1 januari is de regeling aangepast. Verder in deze editie: de Opstartfabriek in Rotterdam verbindt werkloze ouderen aan kleine ondernemers die opvolging nodig hebben.

De nieuwste cijfers

Twee derde WW’ers vindt binnen jaar werk

Twee derde WW’ers vindt binnen jaar werk
Twee derde WW’ers vindt binnen jaar werk

UWV onderzoekt periodiek hoeveel personen met een WW-uitkering werk vinden binnen een jaar na het begin van de uitkering. Onder werkzoekenden jonger dan 50 jaar ligt dat werkhervattingspercentage op 73%. Bij de 50-plussers ligt dit percentage lager, van hen heeft 45% binnen een jaar een nieuwe baan gevonden.

 Werkhervattingspercentage binnen 1 jaar vanuit de WW naar leeftijd(%)

Instroomcohort jan-mrt 2016Instroomcohort jan-mrt 2017
15 tot 25 jr.8887
25 tot 45 jr.7172
45 tot 50 jr.5861
50 tot 55 jr.5156
55 tot 60 jr.4248
60 tot 64 jr.2530
64-plus1114
gemiddeld4145

 

 

Binnen de groep 50-plussers zijn de verschillen groot. Naarmate de leeftijd toeneemt, daalt het percentage werkhervatters. Bij de 50- tot 55-jarigen vindt 56% werk, terwijl bij de 64-plussers 14% een nieuwe baan heeft binnen 1 jaar.

 

50-plussers die in het eerste kwartaal van 2017 in de WW kwamen, vonden vaker binnen 1 jaar werk dan de instromers van het eerste kwartaal 2016. Het werkhervattingspercentage van de WW’ers tot 50 jaar is stabiel gebleven. Het percentage werkhervattingen bij mensen onder de 50 ligt wel hoger dan bij 50-plussers. 3 op de 4 werkhervatters vinden een baan met een salaris dat aansluit bij het laatst verdiende salaris. Het stijgende aandeel werkhervattingen bij 50-plussers wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanhoudende hoogconjunctuur. Als de economie en de arbeidsmarkt groeien, zijn de werkloze jongeren vaak de eersten die weer aan de slag kunnen. Naarmate de hoogconjunctuur langer duurt, wordt de spanning op de arbeidsmarkt groter en hebben werkgevers meer moeite met het werven van personeel. Veel jongeren hebben al werk, zodat werkgevers meer oog krijgen voor kandidaten waar ze in eerste instantie minder naar kijken, zoals ouderen, mensen met een arbeidsbeperking en mensen die al wat langer werkloos zijn. De kansen op werk van 50-plussers zijn vooral toegenomen voor verkoopmedewerkers, productieleiders en bouwarbeiders. Ook leidsters kinderopvang, conciërges en managers zorginstellingen zien hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

WW-uitkeringen in december 2018 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december 2018 lager dan eind november 2018: 262.700 ten opzichte van 266.600. In december zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind december 2018 in vergelijking met eind december 2017 duidelijk lager ligt: ruim 67.000.

SEP 2017 - DEC 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8 273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-dec 201718.758.140.941.928.420.055.442.445.239.319.964.748.152.641.021.161.750.256.156.75.528.231.946.156.35.924.327.743.061.0
jan-dec 201815.550.435.836.225.616.947.536.137.434.215.254.141.246.540.516.750.240.847.649.94.823.426.034.445.35.420.822.431.448.9

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Vrijwillig werken

Ruimere vrijwiiligerswerkregeling, meer kansen
Ruimere vrijwiiligerswerkregeling, meer kansen

Ruimere regeling, meer kansen

Vrijwilligerswerk is prachtig. Mensen krijgen hulp die ze anders niet zouden krijgen en de vrijwilliger krijgt er voldoening voor terug en soms een betere maatschappelijke positie. De regeling voor mensen in de WW is sinds kort verruimd. Zo wordt vrijwilligerswerk gemakkelijker, zonder dat dit tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt.

De Opstart-fabriek

Van werkloos naar ondernemer

Elk jaar verdampen 80.000 banen door het opheffen van gezonde ondernemingen. De oorzaak? Gebrek aan opvolging, vergrijzing of gebrek aan marktkennis. De Opstartfabriek gaat dit verlies aan economische activiteit tegen met een trainings- en coachingstraject voor werkzoekenden die een bedrijf willen overnemen.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

 

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie van 2018:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Inzicht in baankansen door gedragsonderzoek

Kans op werk voor administratief medewerkers vergroot
Kans op werk voor administratief medewerkers vergroot
Kans op werk voor administratief medewerkers vergroot

De UWV Denktank Gedragsbeïnvloeding experimenteerde met gedragswetenschappelijke inzichten om de kansen van werkzoekenden te vergroten.

In december wonnen 4 medewerkers van de UWV Denktank Gedragsbeïnvloeding de eerste prijs bij de NudgeChallenge van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) met het idee om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de kansen van werkzoekenden te vergroten. Met een praktijkexperiment onder oudere werklozen met een arbeidsverleden als administratief medewerker op maximaal mbo-niveau bewezen zij dat een eenvoudige interventie ervoor kan zorgen dat deze WW’ers in hun zoektocht naar een baan ook kijken naar andere, meer kansrijke, beroepen.

Voor werkzoekenden uit bepaalde beroepsgroepen is het lastig om nieuw werk te vinden, omdat er door technologische verandering en robotisering werkgelegenheid verdwijnt. Oudere werkzoekenden uit deze groepen hebben het extra moeilijk: werkgevers nemen ouderen minder vaak aan dan jongeren. De onderzoekers brachten in kaart welke factoren oudere werkzoekenden die afkomstig zijn uit een administratief beroep, belemmeren om breder naar werk te zoeken. Om het gedrag van deze werkzoekenden te veranderen ontwikkelde UWV vervolgens een gedragsinterventie in de vorm van een Werkmap-bericht met bijlage, waarin wordt ingespeeld op de ervaren (gedrags)belemmeringen. De werkzoekende krijgt een overzicht van concrete kansrijke overstapberoepen te zien, waarbij duidelijk wordt dat er voor deze overstapberoepen waarschijnlijk geen aanvullende opleiding nodig is. Om het zelfvertrouwen van de werkzoekende verder te vergroten sluit de bijlage af met het succesverhaal van een voormalig werkzoekende met een vergelijkbare achtergrond, die ondanks zelfbenoemde belemmeringen ander werk vond.

Uit de resultaten van het praktijkexperiment blijkt dat werkzoekenden die dit bericht ontvingen, in de 2 weken daarna 37% vaker naar vacatures in kansrijkere beroepen zochten dan vergelijkbare werkzoekenden die het bericht niet ontvingen (de controlegroep). Bovendien solliciteerden zij 8% minder vaak op administratieve vacatures dan de controlegroep, terwijl het aantal sollicitatieactiviteiten onveranderd bleef.

Lees het kennisartikel over dit onderwerp

Kwaliteitsonderzoek 2016 Wajong

Kwaliteitsonderzoek 2016 Wajong
Kwaliteitsonderzoek 2016 Wajong
Kwaliteitsonderzoek 2016 Wajong

Jonggehandicapten krijgen volgens dagblad Trouw geregeld geen Wajong-uitkering terwijl ze er wel recht op hebben.

Op 5 januari 2019 verscheen in het dagblad Trouw een artikel waarin gesteld werd dat jonggehandicapten geregeld geen Wajong-uitkering krijgen terwijl ze er wel recht op hebben. Hierin worden gegevens gebruikt uit een intern kwaliteitsonderzoek van UWV uit 2016. In totaal zijn 150 dossiers onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van het handelen van de verzekeringsartsen, procesbegeleiders en met name de arbeidsdeskundigen verbetering behoefde. De overall conclusie was dat in 20% van de onderzochte dossiers op basis van de rapportage niet goed is te achterhalen of de uitkomst van de claimbeoordeling juist is. Deze dossiers zijn in 2016 waar nodig gecorrigeerd. Daarnaast heeft UWV naar aanleiding van dit onderzoek en de aanbevelingen maatregelen getroffen. Sindsdien monitort UWV de methodiek en ziet UWV een duidelijke verbetering. Over 2018 blijkt er in 1% van de gevallen sprake van een niet juiste uitkomst van de beoordeling.

De conclusies uit het artikel van Trouw komen niet overeen met conclusies uit het kwaliteitsonderzoek en met de huidige kwaliteit van de beoordelingen Wajong2015. Hieronder vindt u het interne onderzoek en een toelichting op de methodiek, de getroffen maatregelen, het resultaat daarvan en de huidige kwaliteit van de Wajong-beoordelingen.

Het intern onderzoek uit 2016  en de toelichting

Kansen in detailhandel, maar niet voor elke verkoper

Kansen in detailhandel, maar niet voor elke verkoper
Kansen in detailhandel, maar niet voor elke verkoper
Kansen in detailhandel, maar niet voor elke verkoper

De detailhandel heeft nog altijd de economische wind mee. De omzet in de sector stijgt en daardoor ook het aantal banen.

De detailhandel heeft nog altijd de economische wind mee. De omzet in de sector stijgt en daardoor ook het aantal banen. UWV gaat voor volgend jaar uit van een groei van zo’n 6.000 medewerkers. Het aantal vacatures in de detailhandel nam de afgelopen jaren met 61% toe. Tegelijkertijd daalt het aantal WW-uitkeringen in rap tempo. Steeds meer werkloze verkoopmedewerkers vinden een baan. Toch ligt het werk als verkoopmedewerker niet in elk segment van de detailhandel voor het oprapen.

Volgens arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven is de detailhandel erg gevoelig voor schommelingen: ‘Op dit moment zijn er beperkte kansen in boekwinkels door de verschuiving naar online. Maar er is juist genoeg werk in woonwinkels en bouwmarkten door de aantrekkende huizenmarkt. Het is daarom belangrijk dat je als verkoopmedewerker flexibel bent, snel productkennis opbouwt en klantgericht bent. Met die competenties kun je meebewegen met de economische vraag.’

Vooral jonge verkopers vinden snel weer een baan vanuit een werkloze positie. Zij werken vaak in een flexibele baan naast hun school of studie. Ook de baankansen van de oudere verkoopmedewerkers nemen toe. Verkopers van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering vinden steeds vaker weer de weg naar de arbeidsmarkt. Tegenwoordig vindt zo’n 42% van deze leeftijdsgroep binnen een jaar een baan. Vorig jaar was dit nog maar 26%.

Factsheet detailhandel

Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen

Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen
Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen
Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerdergenoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste 3 maanden met gemiddeld 4.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen.

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In december waren er 329.000 werklozen, dat komt neer op 3,6% van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage iets hoger dan in november. Toen was 3,5% van de beroepsbevolking werkloos.

Lees meer

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici
Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici
Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma.

Er zijn grote verschillen in arbeidsmarktpositie na het behalen van een universitair masterdiploma. Jaarlijks nemen ongeveer 39.000 studenten in Nederland een universitair masterdiploma in ontvangst. Het snel vinden van een goede baan, het uurloon, het jaarinkomen en de baanzekerheid hangen sterk samen met de studierichting. Accounting geeft de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Alumni vinden snel (vast) werk met een hoog inkomen.

De arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière is van grote invloed voor het toekomstige succes op de arbeidsmarkt. Een matige startpositie haal je binnen 10 jaar nog moeilijk in. Er zijn uitzonderingen. Alumni van internationaal en Europees recht starten met een matige positie op de arbeidsmarkt. Binnen 10 jaar verbeteren de baanzekerheid en het inkomen sterk. Dit blijkt uit een analyse naar 70 masterstudies, dat is uitgevoerd door UWV op basis van eerder onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad.

Top 5 kansrijke universitaire masteropleidingen:

1. Accounting
2. Econometrie
3. Tandheelkunde
4. Universitaire lerarenopleiding exact
5. Fiscaal recht

Minder kansrijk:

1. Archeologie
2. Letterkunde
3. Kunst- en cultuurstudies
4. Cultuurstudies
5. Culturele antropologie

Lees hier het rapport

Cover UWVmagazine 2019-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness