7

27 september 2018
Ronde door Nederland

Ronde door Nederland

De Raad van Bestuur van UWV gaat in oktober beginnen met een ronde langs 30 grote gemeenten om te kijken waar en hoe de samenwerking nog beter kan. Intussen zijn er al veel goede initiatieven op dit gebied. Verder in deze editie 4 trotse doorzetters vertellen hoe het is om te werken met een beperking.

De nieuwste cijfers

Werkgevers gebruiken no-riskpolis weinig

Nieuwe inzichten in groei WIA-instroom
Nieuwe inzichten in groei WIA-instroom

Het UWV Kennisverslag van juli biedt een analyse van het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers. Deze polis maakt het minder risicovol om werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Kennisadviseur Peter Rijnsburger van UWV deelt enkele belangrijke bevindingen.

‘Via de no-riskpolis kan een werkgever de Ziektewetuitkering die de werknemer van UWV krijgt in mindering brengen op het loon dat hij bij ziekte moet doorbetalen. Wij hebben een inschatting gemaakt van het aantal werknemers dat onder de polis valt en gekeken hoeveel werkgevers er gebruik van maken.’

 

Wat zien we in de cijfers?
‘We hebben het gebruik door werkgevers van de no-riskpolis voor 4 groepen onderzocht: werkenden met een WAO-, WGA- of Wajong-uitkering en werkenden die voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld, de WIA 35-minners. Bij al deze groepen constateren we ondergebruik. Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen. Voor de groep WGA'ers naar schatting 50%. Voor WAO'ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager, respectievelijk 17% en 14%.’

Hoe komt dat?
‘De belangrijkste reden is waarschijnlijk de onbekendheid met de no-riskpolis bij zowel de werkgever als de werknemer. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werkgevers niet op de hoogte is van het bestaan van de no-riskpolis. Een andere mogelijke reden is dat werkgevers kort verzuim niet altijd doorgeven omdat dit tot weinig kosten leidt en ze opzien tegen de administratieve handeling.’


Er is dus meer informatie nodig?
'Ik denk dat we daar nog winst kunnen boeken. Uwv.nl biedt informatie, bij een WIA-beoordeling informeren we werknemers over het bestaan van de no-riskpolis en werkgevers hebben via onder meer het doelgroepregister toegang tot meer informatie. Wij kijken nu welke mogelijkheden er nog meer zijn om aandacht te vestigen op de regeling.’


Lees het complete Kennisverslag.

WW-uitkeringen in augustus 2018 licht gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind augustus 2018 lager dan eind juli van dit jaar: 278.100 ten opzichte van 279.400. In augustus zien we vaker een geringere daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind augustus 2018 in vergelijking met eind augustus 2017 duidelijk lager ligt: circa 84.000.

MEI 2017 - AUG 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-aug 201713.541.329.129.820.014.238.9303227.614.044.333.036.027.515.243.43539.138.96.632.235.551.159.96.426.530.847.465.7
jan-aug 201810.534.624.624.917.811.332.325.025.623.610.537.728.732.227.911.835.429.134.034.94.824.327.437.948.94.920.723.233.652.3

De cijfers zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Samenwerken

Samen voor banen
Samen voor banen

Samen voor banen

Astrid Hendriks, landelijk manager Samenwerking Gemeenten en Banenafspraak van UWV, vindt dat er al grote stappen zijn gezet op het gebied van samenwerking met gemeenten. Een arbeidsdeskundige van UWV, een arbeidscoach uit West-Friesland en een accountmanager van de gemeente Smallingerland vertellen hoe de samenwerking er in de praktijk uit ziet.

Werken met een beperking

Werken met een beperking
Werken met een beperking

‘Ik heb weer een doel’

Alle mooie plannen en goede bedoelingen ten spijt is het voor mensen met een beperking niet gemakkelijker geworden om werk te vinden en te houden. Toch zijn er ook veel succesverhalen. 4 trotse doorzetters met lef vertellen hoe zij het deden.

Kennis is macht

Kennis is macht

Ik heb een Wajonguitkering, ik werk 20 uur per week en ik heb regelmatig vragen over wat er wel en niet mag. Dat is heel ingewikkeld omdat er verschillende soorten Wajonguitkeringen zijn, waar verschillende regels voor gelden. Ik kan natuurlijk bellen met UWV, maar ik kijk liever op het Wajongforum van Perspectief. Daar zitten Wajongers die deze vragen al eerder hadden. Zij kunnen mij heel goed uitleggen hoe het zit met de regels. Een voordeel van online is dat je het altijd na kunt lezen. Bovendien: bellen met UWV kost geld, het forum is gratis.

Pas als iemand van webcare van UWV bevestigt dat het inderdaad klopt wat op het forum wordt gezegd, durf ik erop af te gaan. Ik doe alles volgens de regels, want vroeg of laat komt er iemand achter als je fraudeert. Als je altijd alles eerlijk doorgeeft is UWV billijker als er problemen dreigen. Dan denken ze echt wel mee. Ik maak zelf topics aan waar ik meer over wil weten en daarmee probeer ik ook anderen te helpen. Nu heb ik bijvoorbeeld een topic aangemaakt over hoeveel geld je mag verdienen met een hobby. Ik zoek alles uit, want kennis is macht.

Djohn Stienstra is 24 jaar en heeft een Wajonguitkering vanwege ADHD en PDD-NOS. Hij werkt 20 uur per week bij Albert Heijn en doet vrijwilligerswerk bij stichting de Zonnebloem.


Kennis is macht

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Vacatures steeds moeilijker te vervullen

Vacatures steeds moeilijker te vervullen
Vacatures steeds moeilijker te vervullen
Vacatures steeds moeilijker te vervullen

Ruim 4 op de 10 werkgevers verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Van deze bedrijven denkt 60% dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt.

In het onderwijs en de zorg is dit percentage nog hoger. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV naar moeilijk vervulbare vacatures onder ruim 6.700 bedrijven. Uit de enquête blijkt dat 40% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. Doordat het voor werkgevers steeds lastiger is om personeel te werven, komt er meer druk op het huidige personeel. Van de bedrijven in zorg en welzijn die verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen, denkt 70% dat dit zal leiden tot meer werkdruk. Bij onderwijsinstellingen is dit zelfs 85%.

De wervingsproblemen zijn het grootst voor ICT-beroepen (70%) en technische beroepen (64%). In de zorg en het onderwijs geldt dit voor de helft van de vacatures. Voor bedrijfseconomische, administratieve of creatieve functies vinden werkgevers makkelijker personeel. Werkgevers plegen extra inspanningen om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen. Ze doen dit met name door het aanpassen en uitbreiden van het wervingstraject. Bedrijven laten vacatures langer open staan, plaatsen vacatures via andere kanalen of zetten hun eigen netwerk in bij de zoektocht naar kandidaten. Ook bieden werkgevers opleidingen aan voor sollicitanten die de juiste kwalificaties missen of schakelen ze een intermediair in, zoals een headhunter of uitzendbureau. Uiteindelijk lukt het bedrijven om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures (alsnog) in te vullen.

Stabiele werkgeverspremies WGA en ZW in 2019

Stabiele werkgeverspremies WGA en ZW in 2019
Stabiele werkgeverspremies WGA en ZW in 2019
Stabiele werkgeverspremies WGA en ZW in 2019

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, blijven in 2019 nagenoeg stabiel. De gemiddelde WGA-premie blijft komend jaar 0,75%.

Het gemiddeld premiepercentage voor de Ziektewet (ZW) stijgt licht naar 0,43%. Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om zich publiek te verzekeren via UWV of om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager.

De gemiddelde WGA-premie blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018. Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA nog in opbouw is. Dit komt doordat de publiek verzekerde loonsom, voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig meestijgt met de publieke WGA-lasten. De gemiddelde premie die werkgevers afdragen aan UWV voor de ZW stijgt van 0,41% in 2018 naar 0,43% in 2019. Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s op ziekteverzuim zich bij UWV verzekeren, terwijl werkgevers met lagere risico’s kiezen voor eigenrisicodragerschap. Onder de werkgevers met hoge risico’s bevinden zich veel uitzendwerkgevers. Deze tendens zorgt voor een lichte stijging van de Ziektewetpremies.
Met ingang van 2017 is de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben sindsdien de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden.

Daarnaast is per 1 januari 2017 de Wet verbetering hybride markt WGA in werking getreden, met als gevolg dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verder verkleind zijn.
Lees hier de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019’.

Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren

Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren
Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren
Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 17.000 per maand toegenomen. Dit waren er in juli bijna 8,8 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Er zijn vooral meer 25-plussers aan het werk. Het aantal werkende jongeren is vrijwel gelijk gebleven. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 348.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste 3 maanden af met 2.000 per maand. Hiermee daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking in juli naar 3,8.

De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste 3 maanden met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind juli 279.000 lopende WW-uitkeringen. In juli was 2,6% van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar werkloos, 3 maanden eerder was dat nog 2,9%. Bij jongeren bleef het aantal werkenden de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk en nam het werkloosheidspercentage de laatste 3 maanden zelfs licht toe; van 6,9% naar 7,3%.

Financiële sector blijft krimpen

Financiële sector blijft krimpen
Financiële sector blijft krimpen
Financiële sector blijft krimpen

De financiële sector is de enige sector waarin het aantal banen van werknemers structureel krimpt. In 2017 was de sector goed voor 211.000 banen, 37.000 minder dan in 2012.

UWV verwacht dat het aantal banen van werknemers in de sector in 2018 en 2019 afneemt met bijna 4.000 banen per jaar. Dit blijkt uit een rapport van UWV over de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening.

In de financiële sector is de afgelopen jaren op laag en middelbaar opleidingsniveau veel werkgelegenheid verdwenen. Door verdere digitalisering van de dienstverlening en door afname van het aantal regionale kantoren, verdwijnen er vooral administratieve backofficefuncties. Ondanks de krimp stijgt het aantal vacatures. In 2017 ontstonden er ongeveer 32.000 vacatures in de financiële sector. UWV verwacht dat het aantal vacatures dit jaar toeneemt tot 36.000 en in 2019 stijgt tot 39.000. Het aantal vacatures kan toenemen omdat door de vergrijzing personeel moet worden vervangen. Ook worden er andere beroepen dan voorheen gevraagd. Goede kansen zijn er vooral in het hogere financiële segment, zoals financieel specialisten, accountants en belastingadviseurs. Dit geldt ook voor ICT-beroepen. Denk aan programmeurs, systeemontwikkelaars en business-intelligencespecialisten.

Factsheet Financiële dienstverlening 

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.

 

Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2018-2
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief