9

29 oktober 2020
UWV kantoor

Effecten van coronagolf

De komende maanden wordt een toename aan WW-uitkeringen verwacht. UWV bereidt zich voor. Verder: hoe kunnen mensen die op de armoedegrens leven goed worden gewezen op minima-regelingen?

De nieuwste cijfers

Gerichte ondersteuning voor werkzoekenden

illustratie cijfers oktober 2020
illustratie cijfers oktober 2020

UWV maakt sinds 1 september gebruik van de Werkverkenner 2.1, een wetenschappelijk onderbouwd instrument om werkzoekenden snel en gericht te ondersteunen.

Martijn Wijnhoven, senior kennisadviseur bij UWV, is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van de Werkverkenner. De Werkverkenner 2.1 is een doorontwikkeling van een eerdere versie uit 2015. Aan de ontwikkeling gingen jaren van onderzoek vooraf, waarbij gebruik is gemaakt van de kennis van instituten als TNO en VUmc. Wijnhoven: ‘Maar zeker zo belangrijk is dat we vanaf het begin de gebruikers – UWV-adviseurs én werkzoekenden – erbij betrokken hebben voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.’

Met de Werkverkenner heeft UWV een instrument in handen dat objectief en transparant per werkzoekende kan bepalen hoe groot zijn of haar afstand is tot de arbeidsmarkt. Dat gebeurt op basis van een online vragenlijst die wordt gecombineerd met gegevens uit de UWV- administratie. De Werkverkenner biedt ook inzicht in persoonlijke factoren die de kans op werk beïnvloeden.


Wijnhoven: ‘De Werkverkenner voorspelt dus niet alleen de kans op werkhervatting, maar geeft ook inzicht in waar mogelijk de schoen knelt. Daardoor kan de UWV-adviseur beter inschatten welke ondersteuning nodig is. Al met al is de Werkverkenner 2.1 een compleet instrument waarmee we onze beschikbare capaciteit om werkzoekenden te ondersteunen gericht kunnen inzetten.’

 

Lees het hele interview met Martijn Wijnhoven

 

Lees meer over de Werkverkenner

Aantal WW-uitkeringen daalt licht maar blijft hoog

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind september 2020 lager dan eind augustus 2020: circa 278.000 versus circa 292.000. Deze daling is grotendeels het gevolg van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door een beroep te doen op de NOW kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen en in dienst houden. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er wel voor dat het aantal WW-uitkeringen eind september 2020 duidelijk hoger is in vergelijking met eind september 2019: circa 45.000.

MEI 2019 - SEP 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7
sep24,737,9278,4

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 2019 11.237.426.626.720.212.536.227.027.327.010.937.328.230.630.512.336.327.930.936.54.622.624.130.037.24.920.021.327.141.5
jan-sep 202028.353.534.433.324.128.454.135.634.232.922.042.828.327.826.722.443.029.228.333.49.732.028.833.533.79.730.327.432.241.3

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

Toename WW

timmerman
timmerman

Stilte voor de storm

Vooralsnog is de oplopende werkloosheid minder heftig dan gevreesd, maar de prognose is dat het aantal WW-aanvragen de komende maanden flink zal oplopen. Hoe vangt UWV deze toestroom op? Welke voorbereidingen worden getroffen?

Minima-regelingen

magazijnmedewerker
magazijnmedewerker

Hulp voor mensen op armoedegrens

Zo’n 8 procent van de huishoudens in Nederland leeft volgens het CBS op of onder het sociaal minimum. De Cliëntenraad UWV Limburg helpt deze groep in hun regio door ze te wijzen op speciale regelingen.

Het roer moet om!

Sylvia J. van der Burg-Vermeulen

Prof. dr. Sylvia J. van der Burg-Vermeulen

Bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde

Verzekeringsarts

 

De coronacrisis zorgt momenteel voor een explosieve toename van het ziekteverzuim. Ook is er een flinke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Dit betekent een snelgroeiende vraag om diensten van UWV. Het al jaren bestaande tekort aan verzekeringsartsen om sociaal-medische beoordelingen uit te voeren, wordt hierdoor nog nijpender. Daarnaast gaan de komende tijd veel verzekeringsartsen met pensioen. Bij herhaling adviseerde het Capaciteitsorgaan al om de instroom in de opleiding tot verzekeringsarts fors te verhogen. Met onvoldoende resultaat, helaas. Langer moeten wachten op begeleiding en beoordeling, meer ziekteverzuim, meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en een grotere vraag naar zorg. Dat zijn de gevolgen als er niet snel maatregelen worden genomen om het nijpende tekort aan verzekeringsartsen blijvend op te lossen. De huidige coronacrisis versterkt bovendien de noodzaak tot structurele oplossingen. 

 

Er zijn niet alleen nu, maar óók in de toekomst meer verzekeringsartsen nodig. Eerder dit jaar is het Raamplan Artsopleiding 2020 gepubliceerd. Dit is een landelijk document, waar iedere geneeskundeopleiding zich aan moet houden. Gezien de uitdagingen voor de (volks)gezondheid en zorg in Nederland worden de artsenberoepen buiten het ziekenhuis steeds belangrijker. Het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten zal fors toenemen. De zorg van de toekomst komt in dienst te staan van het bevorderen van gezondheid en zo lang en zo goed mogelijk functioneren van mensen in hun eigen woon- en werkomgeving. In dit nieuwe raamplan komt de breedte van het artsenvak meer dan voorheen naar voren met volop aandacht voor de verbinding tussen ziekte, functioneren en participatie. En laat dat nu juist de medische expertise van de verzekeringsarts zijn. 

 

We koersen af op een groot maatschappelijk probleem met een chronisch gebrek aan maatschappelijk cruciale artsen. Voor een verzekeringsarts staat het functioneren van de mens in relatie tot ziekte of gebrek centraal. De verbreding van de medische blik van de cliënt in de spreekkamer naar de mens in zijn persoonlijke en sociale context is van bijzonder belang. Een verzekeringsarts behandelt niet zelf, maar beoordeelt, adviseert en begeleidt om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven werken, want participatie bevordert de gezondheid. Pas als er geen verzekeringsartsen meer zijn, gaat u ze missen.

 

Het roer moet dus om! Het is hard nodig dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor structurele financiering van de (praktijk)opleiding en kennis- en kwaliteitsontwikkeling binnen de verzekeringsgeneeskunde én wij, verzekeringsartsen, moeten nog beter laten zien hoe mooi en belangrijk het werk is dat we doen. 

 

Sylvia J. van der Burg-Vermeulen

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

Werkloosheid stijgt minder sterk in september

winkelmedewerkster
winkelmedewerkster
winkelmedewerkster

Met een werkloosheidspercentage van 4,4 procent van de beroepsbevolking kende Nederland afgelopen maand een afvlakking ten opzichte van augustus.

Met een werkloosheidspercentage van 4,4 procent van de beroepsbevolking kende Nederland afgelopen maand een afvlakking ten opzichte van augustus.

De werkloosheid in Nederland betrof in september met 413 duizend werklozen 4,4 procent van de beroepsbevolking. Dat betekende een afvlakking ten opzichte van de maand augustus (4,6 procent werkloosheid), meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe, met gemiddeld 2 duizend per maand. De beroepsbevolking groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend mensen per maand. 4,2 miljoen mensen hadden in september om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand gedaald.

Net als in augustus daalde ook in september het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV verstrekte eind september 278 duizend WW-uitkeringen, ruim 13 duizend minder dan eind augustus (292 duizend WW-uitkeringen). In bijna elke sector is het aantal WW-uitkeringen gedaald. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-17,6 procent).

Lees hier het gehele bericht over de werkloosheid

 

Arbeidsmarktinformatie per regio

werknemers groothandel
werknemers groothandel
werknemers groothandel

UWV brengt jaarlijks voor 35 regio’s in beeld wat kansen en knelpunten zijn voor werkzoekenden en werkgevers. de spanning op de arbeidsmarkt,

UWV brengt jaarlijks voor 35 regio’s in beeld wat kansen en knelpunten zijn voor werkzoekenden en werkgevers.

Door de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt veranderd. Regio in Beeld beschrijft de gevolgen daarvan  op de arbeidsmarkt. Via ‘Regio in Beeld’ geeft UWV informatie over o.a. beschikbare banen, vacatures en het (onbenut) arbeidspotentieel.

Voor elke arbeidsmarktregio is een rapport beschikbaar waarin een beeld van de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid per sector in de regio wordt gegeven. De rapporten brengen in kaart in welke sectoren werk toe- of afneemt en wat het arbeidsmarktpotentieel in een regio is.
Zo geven de rapporten inzicht in hoeveel werkzoekenden er zijn, hoeveel mensen er bijvoorbeeld in de WW of bijstand zitten en hoeveel mensen met een arbeidsbeperking in de regio inzetbaar zijn.

Doordat de coronacrisis de arbeidsmarkt fors beïnvloedt, verschijnen de Regio in Beeld-rapporten vaker. Daarnaast zijn er nieuwe interactieve dashboards. Daarin staan actuele cijfers over bijvoorbeeld vacatures, de spanning op de arbeidsmarkt, de banenafspraak en beschut werk. In het dashboard kunnen zelf selecties worden gemaakt. Cijfers uit een regio zijn makkelijk te vergelijken met cijfers uit eerdere periodes, uit andere regio’s of met landelijke cijfers.

Bekijk de rapporten 

Bekijk de dashboards

 

Subsidieoproep rondom Wet poortwachtersproces geopend

uwv medewerkster met klant
uwv medewerkster met klant
uwv medewerkster met klant

Het terugdringen van het aantal werknemers dat langdurig ziek is, is een van de doelen van de Wet poortwachters.

Het terugdringen van het aantal werknemers dat langdurig ziek is, is een van de doelen van de Wet poortwachters. Daarvoor kan nu een subsidieoproep worden gedaan.

Onderzoeksinstellingen en organisaties die zich richten op het verbeteren van het re-integratieproces van werknemers kunnen subsidie aanvragen om interventies uit te werken, te testen en kennis te ontwikkelen. Die mogelijkheid wordt tot 3 december geboden door ZonMw, naar aanleiding van de Wet verbetering poortwachter.

Die wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het nieuwe programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering.

Meer informatie over de inhoud, het tijdpad, en bijeenkomsten op de website van ZonMw.

UWV méér dan een uitkeringsverstrekker’

Maarten Camps
Maarten Camps
Maarten Camps

Maarten Camps volgde in september Fred Paling op als de nieuwe bestuursvoorzitter van UWV. Hij denkt dat de uitkeringsinstantie een meer centrale schakel moet vormen op de arbeidsmarkt.

Maarten Camps volgde in september Fred Paling op als de nieuwe bestuursvoorzitter van UWV. Hij denkt dat de uitkeringsinstantie een meer centrale schakel moet vormen op de arbeidsmarkt.

Voormalig topambtenaar Maarten Camps is de komende vijf jaar de nieuwe bestuursvoorzitter van UWV. Hij volgde Fred Paling op, die nu voorzitter is van GGZ in Geest. Camps zegt in een interview met UWVMagazine dat de uitkeringsinstantie in de toekomst een meer centrale schakel op de arbeidsmarkt moet vormen.

‘Er is geen andere instantie in Nederland die op landelijk niveau twee belangrijke instrumenten in handen heeft: inkomensvoorziening én ondersteuning naar werk’, aldus Camps. 'Wat mij betreft mag dat meer worden gezien.’

Op economisch vlak staat Nederland en dus UWV de komende periode voor een aantal grote uitdagingen, zegt Camps. ‘De economie maakt verschillende transities door. Denk aan digitalisering, duurzaamheid, klimaatneutraliteit, maar ook veranderingen in productie en logistiek. Die hebben een directe weerslag op de arbeidsmarkt: bestaand werk verdwijnt, nieuwe banen ontstaan. Dat is nu al aan de gang.'  

UWV-publicatie laat zien waar overstapkansen liggen

horeca man
horeca man
horeca man

Naar verwachting zullen veel werkzoekenden én groepen werkenden overstappen op andere beroepen.

Naar verwachting zullen veel werkzoekenden én groepen werkenden overstappen op andere beroepen. De publicatie 'Overstapberoepen' geeft voor 16 clusters van kwetsbare beroepen in aan waar kansen liggen op werk.

Vanwege de coronacrisis zullen in bepaalde sectoren veel banen verdwijnen, in andere zijn er juist vacatures. Dat vraagt om een gerichte aanpak. Het kabinet heeft met sociale partners, gemeenten en onderwijs afspraken gemaakt om zowel mensen die hun baan al zijn kwijtgeraakt als werknemers van wie de baan op de tocht staat zo snel mogelijk naar nieuw werk te helpen. Dat betekent dat mensen ook zullen moeten overstappen naar andere beroepen in andere sectoren. UWV krijgt hierin een belangrijke rol.
   
Om adviseurs werk en adviseurs leren & werken in hun werk te ondersteunen heeft arbeidsmarktadviseur Lisan van den Beukel met collega's de publicatie Overstapberoepen gemaakt. Voor het overzicht zijn kwetsbare beroepen in 16 branches geselecteerd, vertelt arbeidsmarktadviseur Van den Beukel. 'Sommige branches hebben het moeilijk, zoals de horeca, de evenementensector en het personenvervoer. Als je baan daar op de tocht staat, kun je vaak beter overwegen om in een andere bedrijfstak aan de slag te gaan.'
 
Maar in welke bedrijfstak en in welk beroep dan? UWV heeft voor elk bedreigd beroep 5 overstapberoepen gedefinieerd die een betere kans op werk bieden. 'We hebben een database met cv's gebruikt om na te gaan welke overstappen reëel zijn', aldus Van den Beukel. 'In de praktijk hebben mensen die switch met succes gemaakt.'
   
De uitgave geeft bij ieder overstapberoep een globaal overzicht van de functie en de functie-eisen. Zo weten overstappers waar ze rekening mee moeten houden. 'Als je in de horeca werkt en je hart daar ligt, zul je iets zoeken waar je makkelijk naar kunt overstappen. Zodat je weer terug kunt als de horeca weer aantrekt. Was je de horeca toch al zat, dan zul je eerder bereid zijn om in een opleiding te investeren.' 'Overstapberoepen' wordt gepubliceerd op werk.nl. Er zijn 16 verschillende versies voor specifieke beroepsgroepen. Die kunnen eenvoudig worden gedeeld met werkzoekenden.

cover uwvmagazine 3-2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness