8

25 oktober 2018
Vertrouwen in vakmanschap

Vertrouwen in vakmanschap

‘We gaan het accent meer leggen op ons eigen vakmanschap.’ Voorzitter van de Raad van Bestuur Fred Paling vertelt over de nieuwe strategie van UWV. Verder in deze editie: Nederland van het gas af, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt?

De nieuwste cijfers

Behoefte aan begeleiding

Hoe kan UWV professionals helpen nog beter te bepalen wat mensen met een beperking nodig hebben om werk te vinden en te behouden? Ilse Hento, senior kennisadviseur, over dit door UWV gesubsidieerde onderzoek.

 

 

‘Uit de eerste fase van dit onderzoek kwam een theoretische lijst met 21 aspecten. De onderzoeksinstituten APE Public Economics en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum (AMC) ontwikkelden het door tot een praktische handreiking voor professionals.’

Hoe werkt de handreiking?
‘De handreiking kijkt wat mensen nodig hebben om succesvol aan het werk of naar school te kunnen en blijven gaan. De lijst van 21 punten kent 4 clusters: basisvoorwaarden, vaardigheden, persoonlijke kenmerken en cognitieve & executieve functies. Bij basisvoorwaarden horen bijvoorbeeld aspecten als ‘dak boven het hoofd’ en ‘zelfredzaamheid’, bij persoonlijke kenmerken horen onder andere aspecten als ‘omgaan met anderen’, ‘omgaan met gezag’  en ‘zelfinzicht’. Bij elk aspect beoordeelt de professional of er begeleiding en/of een werkaanpassing noodzakelijk is, voor hoelang en in welke mate.’

Waaruit blijkt het praktische nut?
‘Met de komst van de Participatiewet veranderde de begeleidingsbeoordeling. Waar eerder voornamelijk de match gezocht werd met een specifieke beschikbare werkplek wordt er nu sterk gekeken naar wat iemand in het algemeen nodig heeft om weer aan het werk te kunnen. De handreiking kijkt juist naar dat brede scala aan aspecten.’

De handreiking is niet alleen bij UWV maar juist ook daarbuiten inzetbaar?
‘Bij uitstek. Gemeenten, werkgevers, SW-bedrijven, jobcoach- en reïntegratiebedrijven maar ook het onderwijs zijn partijen die de begeleidingsnoodzaak goed moeten kunnen inschatten. Zij kunnen de handreiking gebruiken om de hulpvraag in kaart te brengen.

Kijk hier voor het complete Kennisverslag. Klik hier voor de complete handreiking.

WW-uitkeringen in september 2018 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind september 2018 lager dan eind augustus van dit jaar: 273.500 ten opzichte van 278.100. In september zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind september 2018 in vergelijking met eind september 2017 duidelijk lager ligt: circa 77.000.

JUN 2017 - SEP 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8 273.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 2017 14.7 45.1 31.8 32.5 22.0 15.4 42.2 32.5 34.6 29.9 15.5 49.3 36.7 39.9 30.7 16.6 47.8 38.7 43.2 43.4 6.1 30.9 34.4 49.8 59.1 6.1 25.3 29.5 45.7 64.0
jan-sep 2018 11.7 38.5 27.4 27.5 19.6 12.5 35.7 27.4 28.3 25.9 11.7 41.5 31.6 35.6 31.1 12.9 38.7 31.9 37.3 38.5 4.8 24.3 27.2 36.9 47.9 4.9 20.6 22.8 32.9 51.2

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Kennis en kunde

Kennis en kunde
Kennis en kunde

Nieuwe accenten

De Raad van Bestuur van UWV consulteerde 1.000 medewerkers en sprak ook uitgebreid met vakbonden, cliëntenraad, ministeries en de OR. Kortom: bij het vaststellen van de nieuwe strategie is UWV niet over 1 nacht ijs gegaan. Fred Paling, voorzitter RvB, over de nieuwe accenten.

Nieuwe energie

Energietransitie
Energietransitie

Werk voor de toekomst

Nederland moet van het gas af. Die transitie heeft grote gevolgen, onder meer voor de werkgelegenheid. De SER schreef begin deze zomer een advies over deze ontwikkeling van de arbeidsmarkt. UWV leverde de gegevens. Daarnaast is UWV betrokken bij de praktische uitvoering: het leveren van kandidaten die zich willen laten omscholen.

Overleven

Aanpassingsvermogen-op-de-arbeidsmarkt

Sinds de digitalisering enkele decennia geleden een vlucht nam, verschijnen er al rapporten over de toekomst van werk – die soms behoorlijk wat angst oproepen. Want computers en robots gaan ons werk overnemen! En wat moeten wij dan? Gelukkig weten we sinds Darwin al dat aanpassingsvermogen ons belangrijkste overlevingsmechanisme is. Het wordt hoog tijd om ook de arbeidsmarkt op die manier te bekijken. Grote veranderingen betekenen namelijk doorgaans ook veel nieuwe mogelijkheden. Als je je maar tijdig weet aan te passen.

Op 27 september stuurden de ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ met een aantal voorstellen van het kabinet om leren en ontwikkeling te stimuleren. Dit zou volgens het kabinet voor ons allemaal een vanzelfsprekend onderdeel van ons (werkzame) leven moeten zijn. Een goed idee, volgens mij. Mensen hebben overal potjes voor: de vakantie, een nieuwe auto. Hoe vanzelfsprekend is het dan om ook een potje te maken voor je eigen ontwikkeling?

Als het gaat om het investeren in je arbeidsmarktwaarde kan een individuele ‘leerrekening’ – gesteund door overheid en bedrijfsleven – uitkomst bieden. Voor het effectief benutten van zo’n fit for the future-budget is wel een goede loopbaanbegeleiding én voorlichting nodig. Want wie als individu weet wat zijn/haar kwaliteiten en drijfveren zijn, wie ziet waar mogelijkheden liggen en hiernaar handelt, vergroot de kans aanzienlijk dat hij de veranderende arbeidsmarkt overleeft.

Rob Witjes is hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV

Aanpassingsvermogen-op-de-arbeidsmarkt

1 reactie

+ schrijf een reactie

Een van de rechtsvoorgangers van het UWV, het arbeidsbureau, had in de jaren negentig Informatie en Advies als kerntaak . Hier kon men een persoonlijke afspraak maken met gekwalificeerde mensen op het terrein van beroepskeuze en loopbaan. Ook toen was vanwege de dynamiek op de arbeidsmarkt (employability) veel vraag naar deze producten. Dus wie weet krijgen we een Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS)?

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Hoe werven werkgevers

Hoe werven werkgevers
Hoe werven werkgevers
Hoe werven werkgevers

Werkgevers werven meer nieuwe werknemers via vacatureteksten dan door het actief benaderen van mogelijke kandidaten.

Werkgevers werven nog steeds meer nieuwe werknemers via vacatureteksten in verschillende media dan door het actief benaderen van mogelijke kandidaten. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel. 1 op de 5 bedrijven neemt personeel aan zonder dat er extern is geworven. Mensen stromen bijvoorbeeld door na een stage of medewerkers dragen een kandidaat voor.

Vaak wordt het werven van personeel via vacatureteksten gecombineerd met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie. In de toekomst verwachten werkgevers niet anders te gaan werven. Wel zullen sociale media een grotere rol spelen bij het actief benaderen van kandidaten. In 2017 gebruikte de helft van de bedrijven hiervoor sociale media, driekwart denkt in de toekomst sociale media in te zetten om personeel te vinden.

Als bedrijven externe hulp inschakelen, dan is dat meestal een werving-en-selectiebureau. Dit wordt veel toegepast bij beroepen binnen de ICT en de techniek.
Bekijk hier het hele onderzoek.

Randstad en UWV scholen werkzoekenden om

Randstad en UWV scholen werkzoekenden om
Randstad en UWV scholen werkzoekenden om
Randstad en UWV scholen werkzoekenden om

Randstad en UWV gaan de komende 2 jaar samenwerken om werkzoekenden met een uitkering (WW, Wajong en WIA) op te leiden.

Randstad en UWV gaan de komende 2 jaar samenwerken om werkzoekenden met een uitkering (WW, Wajong en WIA) op te leiden voor functies waar veel vraag naar is. Tijdens het omscholingstraject geldt geen sollicitatieplicht en behouden de werkzoekenden hun uitkering. Als ze klaar zijn, krijgen ze een baangarantie van 1 tot 2 jaar. Randstad maakt gebruik van haar eigen vakschool en erkende opleiders. Tijdens het traject worden deelnemers begeleid door een opleidingsadviseur. ‘Samen met UWV kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen een betere toegang tot werk krijgen’, zegt Peter Feld van Randstad.

4 op de 10 werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen. Het gaat dan vaak om krapteberoepen binnen de zorg, bouw, transport, logistiek, onderwijs, zakelijke dienstverlening, ICT en horeca. Tof Thissen, directeur Werkbedrijf: ‘In een markt waarin bedrijven schreeuwen om personeel en werkzoekenden graag aan de slag willen, moeten we verder kijken dan alleen de huidige werkervaring of vakkennis. Het is goed dat we werkzoekenden nu op basis van motivatie en competenties kunnen omscholen naar krapteberoepen. Zo kan een totale carrièreswitch gerealiseerd worden.’

UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude

UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude
UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude
UWV en SZW maken afspraken over aanpak WW-fraude

Onlangs ging minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in debat met de Tweede Kamer over de fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten.

Onlangs ging minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in debat met de Tweede Kamer over de fraude met WW-uitkeringen door arbeidsmigranten. Ook ging hij in op hoe UWV omgaat met meldingen en opsporingen van fraude. In het debat lichtte hij de maatregelen toe die UWV met het ministerie van SZW heeft afgesproken om fraude beter te bestrijden. Een paar van die maatregelen zijn intensievere controle op adressen, registratie van tussenpersonen en een extern onderzoek naar de frauderisico’s in de uitvoering van de WW.

UWV en de minister benadrukken dat fraude onacceptabel is en dat die nooit mag lonen. ‘We zien echter dat mensen misbruik maken van ons socialezekerheidsstelsel’, zegt Raad van Bestuur-voorzitter Fred Paling. ‘Daarom nemen wij maatregelen om fraude beter te bestrijden, zoals extra inzet van handhaving op controle WW omdat die de afgelopen jaren niet de nodige prioriteit heeft gehad. Deze aanpak stemmen we nauw af met het ministerie van SZW.’

Ook komen er externe onderzoeken. 1 naar de frauderisico’s in de uitvoering van de WW. En 1 naar de wijze waarop UWV haar openheid en integriteit heeft geregeld. Daarnaast gaat de accountantsdienst van UWV een audit uitvoeren op de afhandeling van fraudemeldingen (intern en extern).

‘We zoeken steeds naar de meest optimale balans tussen geld, dienstverlening en controle’, zegt RvB-voorzitter Fred Paling. ‘Dat is overigens niet nieuw, dat is altijd al onze opdracht geweest. Ik herken dan ook de context die de minister in zijn brieven en tijdens het debat schetst over de opgave waar UWV de laatste jaren voor stond.’

Lees ook

Statushouders in traineeprogramma UWV

Een groep van 16 statushouders gaat meedoen aan het nieuwe UWV Traineeship dat in maart 2019 begint.

Een groep van 16 statushouders gaat meedoen aan het nieuwe UWV Traineeship dat in maart 2019 begint. Om ze goed voor te bereiden op dit programma volgen ze eerst een zogenoemd schakeltraject bij UWV. Tijdens dit traject (2 dagen naar school, 2 dagen werken) verbeteren ze hun Nederlands en maken ze kennis met de organisatie. Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling worden erkend. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

Het is voor het eerst dat UWV gericht statushouders werft voor het traineeship. Dat heeft UWV in samenwerking gedaan met vluchtelingenorganisatie UAF. Femke van Meulen en Thijs Dekker van de traineepool: 'We zien dat hoogopgeleide vluchtelingen veel moeite hebben om aan het werk te komen. Als UWV Traineepool vinden we diversiteit en mvo belangrijk. Daarom werven we dit jaar voor het eerst actief hoogopgeleide vluchtelingen die vanwege taal en cultuur nog geen baan op hun niveau konden bemachtigen.'

Tegelijkertijd met de statushouders werft de UWV Traineepool ook actief onder jongeren die in de doelgroep banenafspraak vallen. Voor mensen met een arbeidsbeperking is er ook een voortraject, voordat in maart 2019 het traineeprogramma begint. Ze kunnen dan kort proefdraaien op een werkplek om te zien of er aanpassingen en/of voorzieningen nodig zijn. De duur van dat voortraject wordt maatwerk.

Veel kansen voor mbo’ers

De baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding blijven onveranderd gunstig.

De baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding blijven onveranderd gunstig. Het aantal mbo-vacatures stijgt nog altijd en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt steeds verder af. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB onlangs publiceerden.

In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dat is een stijging van ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen, en transport en logistiek.
Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond.

De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar is in de eerste 8 maanden van 2018 met 21% gedaald ten opzichte van vorig jaar. In de sectoren onderwijs, detailhandel, financiële & zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg is de afname het grootst.

In veel regio’s is een afname te zien van de WW-instroom. Vooral in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. Daar neemt het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt met een derde af. Het totaal aantal mbo-studenten was in schooljaar 2017-2018 ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van het schooljaar daarvoor.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

 

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Cover UWVmagazine 2018-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief