3

28 maart 2019

Behoorlijk invorderen

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept overheidsinstanties op om ‘behoorlijk’ in te vorderen. Hij ziet daarbij ook een rol weggelegd voor UWV. Verder in deze editie: 4 werkgevers die met plezier aan de Participatiewet voldoen. ‘Zeg gewoon ja!’

De nieuwste cijfers

Kansen in de zorg

personeelstekort-in-de-zorg
personeelstekort-in-de-zorg

De zorg kampt ook de komende jaren nog met een personeelstekort. Voor 2019 gaat UWV uit van meer dan 140.000 vacatures die gedurende dit jaar zullen ontstaan. In de Factsheet Zorg van UWV alles over de krappe markt en de mogelijke oplossingen.

 

 

 

In alle zorgbranches is er een krappe arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en ‘verzorgenden individuele gezondheidszorg’. Ook voor andere zorgberoepen is er een toenemende schaarste aan personeel, zoals voor woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Ook op wetenschappelijk niveau is een tekort aan personeel, bijvoorbeeld aan verslavingsartsen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde. Het is de verwachting dat deze wervingsproblemen de komende jaren aanblijven.


Zijinstromers
Er gebeurt veel om de tekorten terug te dringen. Werkgevers zetten in op extra werving, stages en opleiding. UWV werkt steeds vaker samen met zorginstellingen, opleiders, uitzendbureaus en gemeenten aan werving en scholing voor werkzoekenden die als zijinstromers aan de slag kunnen. De personeelstekorten hebben vooral betrekking op zorgprofessionals met een diploma op mbo-niveau 3 of hoger.

 

Om aan de zorgvraag te voldoen ontstaat er ook een behoefte aan ‘helpenden plus’. Een diploma op mbo-niveau 2 wordt dan aangevuld met bepaalde modules (bijvoorbeeld over medicijnen en wondzorg). Daarnaast is er vraag naar bijvoorbeeld huiskamermedewerkers in verpleeghuizen. Dit kan verzorgenden ontlasten en biedt kansen voor werkzoekenden.


Zorgprofessionals ontlasten
Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Niet alleen het vinden van nieuw personeel vergt aandacht, het is net zo belangrijk om de focus te leggen op het behoud van de mensen die je zo hard nodig hebt. Werkdruk is een belangrijk thema in de zorg. Door verkorte opleidingen kunnen we werkzoekenden snel inzetbaar maken, en daarmee zorgprofessionals ontlasten.’

Meer weten? Bekijk de Factsheet Zorg

WW-uitkeringen in februari 2019 lager dan in januari 2019

Het aantal WW-uitkeringen lag eind februari 2019 lager dan eind januari 2019: 273.600 ten opzichte van 279.100. In februari zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind februari 2019 in vergelijking met eind februari 2018 lager ligt: 56.000.

NOV 2017 - FEB 2019 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8 273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.0 31.5 273.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-feb 2018 2.8 9.3 6.5 6.5 5.1 3.2 9.37.37.77.52.5 9.4 6.9 7.9 6.6 2.67.86.57.7 7.7 5.6 28.0 31.4 44.5 55.5 6.4 25.6 28.4 42.7 61.5
jan-feb 2019 3.0 10.17.3 7.3 5.8 3.6 10.7 8.4 8.6 9.0 2.6 8.7 6.6 7.3 6.9 2.8 7.8 6.0 6.8 7.6 5.2 24.6 26.6 34.2 44.8 6.1 23.6 24.7 33.0 50.8

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

schuld & overheid

Meer oog voor schuldenaren
Meer oog voor schuldenaren

Meer oog voor schuldenaren

De Nationale ombudsman presenteert in het rapport Invorderen vanuit het burgerperspectief een ‘behoorlijkheidskader’ voor het invorderen van schulden. Verder: José Lazeroms en Liesbeth Veltmans over de rol van UWV en wethouder Smitsmans van Roermond over het convenant dat zij met UWV ondertekende.

Participatie

Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Met de introductie in 2015 van de Participatiewet wilde het kabinet mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt een betere kans bieden. 4 werkgevers gingen voortvarend aan de slag, want: ‘Het is een misvatting dat het gedoe oplevert’.

Wij en zij

Wie zijn zij? Zij zijn degenen die zich onbeperkt wanen en anderen, die zij zij noemen, beperkt vinden. De anderen, denken ze, kunnen iets niet wat zij wel kunnen, lopen bijvoorbeeld, of denken, of zien. Ze weten niet dat zien veel meer is dan kijken; zien doe je met alle zintuigen die je hebt. Ga maar na. De onbeperkten kunnen zich overdag nog best goed verplaatsen, maar 's avonds, als de zon onder is, zijn ze niet in staat te functioneren zonder allerlei lichthulpmiddelen. Ik respecteer dat uiteraard, die lichtverslaving van ze, maar laten ze dan ophouden mij beperkt te noemen. We zijn allemaal beperkt. Zij denken in patronen. Patronen zijn veilig, vaak heilig. Je kent wat je kent en wat je niet kent is eng. Ze oordelen en veroordelen op grond van vooroordelen.

Er zijn steeds meer onbeperkten die het licht zien, die beginnen te begrijpen dat onbeperkten en beperkten niet bestaan, dat we af moeten van het plakken van etiketten. Als je iemand labelt als ‘beperkt’, dan is er een grote kans dat hij of zij daar naar gaat handelen. Dat is de kern van uitsluiting. Alles wat we hoeven te doen is elkaar zien. Weg met de hokjes, we moeten ontschotten. Niet dat wij allemaal hetzelfde moeten zijn, dat zou verschrikkelijk saai zijn. We moeten juist ons voordeel doen met het feit dat we allemaal anders zijn. Het is al zo vaak gezegd en geschreven, maar sommige dingen moet je blijven herhalen: kijk naar wat mensen kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Zie, voel, hoor en praat. Beschouw de ander niet als minder, maar als een van jouw soort: mens. Dat is inclusie. Dan zijn wij niet meer wij en zij, dan zijn wij wij.

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWVMagazine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

 

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit deze editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Financieel cv helpt bij sollicitatie

Een document van 2 kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet.

Een document van 2 kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 maart heeft gelanceerd op een banenmarkt in Gouda. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is. Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren, dan produceert het financieel cv automatisch een brief aan de werkgever met de financiële voordelen waar hij/zij recht op heeft als hij/zij de werkzoekende aanneemt.

Minister Koolmees: ‘Het is de bedoeling dat werkgevers daardoor over de streep getrokken worden om iemand een baan aan te bieden. Als je weet dat iemand heel geschikt is voor de baan, en je ook nog subsidie kunt krijgen omdat je bijvoorbeeld iemand met een uitkering een kans geeft, dan is het natuurlijk extra aanlokkelijk om hem of haar een contract aan te bieden.’
Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij het financieel cv. Werkgevers kunnen dit hulpmiddel ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

www.financieelcv.nl

Meer Wajongers aan het werk

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV.

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat werkt nam in 2017 toe tot 59.200. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. De arbeidsparticipatie blijft nog wel sterk achter bij die van de Nederlandse bevolking en ook bij die van laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Tussen 2015 en 2017 heeft UWV Wajongers ingedeeld naar arbeidsvermogen. Circa 48% van de Wajongers heeft (op termijn) arbeidsvermogen. Ongeveer de helft van hen was eind 2017 aan het werk. Ongeveer 5,6% van de Nederlandse bedrijven had eind 2017 één of meerdere Wajongers in dienst. De bedrijfstakken landbouw, groenvoorziening en visserij, en uitzendbedrijven hebben per 10.000 dienstverbanden de meeste Wajongers in dienst.

Van de Wajongers die in 2017 aan het werk waren bij reguliere werkgevers kreeg 58% ondersteuning in de vorm van loondispensatie, begeleiding door een jobcoach of een andere voorziening. In 2017 maakten 7.800 Wajongers gebruik van een proefplaatsing. Dit leidde bij 62% van de Wajongers binnen 2 maanden tot een dienstverband. 28% van de Wajongers kreeg op een later tijdstip alsnog een dienstverband. Ongeveer 80% is na een jaar nog aan het werk.

Lees de UWV Monitor arbeidsparticipatie 2018

Arbeidsdeelname in januari verder toegenomen

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 18.000 per maand toegenomen. In januari waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. De arbeidsparticipatie is in januari verder gestegen tot 68,6%. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 3.000 per maand tot 329.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Net als voorgaande jaren is ook in de eerste maand van dit jaar het aantal lopende WW-uitkeringen enigszins gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Aan het eind van het jaar lopen er namelijk traditiegetrouw veel arbeidscontracten af. Daarnaast is er in bepaalde sectoren ’s winters minder economische activiteit en dus minder werkgelegenheid. Het aantal WW-uitkeringen komt daardoor in januari 2019 uit op 279.000, een toename van 6,2%. In vergelijking met januari 2018 is het totaal aantal WW-uitkeringen echter met 16,7% gedaald.
Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen naast elkaar kan ontvangen, bedraagt het aantal personen met een WW-uitkering eind januari 2019 271.000. Ruim de helft van hen (54,1%) zit minder dan 6 maanden in de WW. Ongeveer 3 van de 10 WW’ers (29,0%) ontvangen de uitkering al langer dan een jaar.

De nettoarbeidsparticipatie is in januari gestegen tot 68,6%. Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was niet eerder zo hoog. Bij de laatste piek in februari 2009 kwam de arbeidsparticipatie uit op 68,3%. Voor zowel jongeren van 15 tot 25 jaar als 45-plussers is de arbeidsdeelname hoger dan begin 2009. Onder 25- tot 45-jarigen is de nettoarbeidsparticipatie weliswaar het hoogst, maar deze is nog niet op het niveau van begin 2009.

Lees de Nieuwsflits arbeidsmarkt januari 2019

Meer flexwerkers krijgen vast contract

1 op de 4 werknemers met een tijdelijk contract in 2017, kreeg een vast contract in 2018: een stijging van 7 procentpunt sinds de crisis van 2013.

1 op de 4 werknemers met een tijdelijk contract in 2017, kreeg een vast contract in 2018: een stijging van 7 procentpunt sinds de crisis van 2013. Banken en verzekeraars geven het vaakst een vast contract. Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar werknemers van 25 tot 66 jaar. Het doorstromen naar een vast contract vanuit een flexibel contract hangt samen met de economische groei. Vanaf 2013 neemt het aandeel flexibele werknemers dat doorstroomt naar een vast contract weer toe.

Het gebruik van flexwerk verschilt sterk tussen bedrijfstakken. Banken en verzekeraars, de chemische industrie, de bouw en de overheid werken vooral met vast personeel. Nieuwe medewerkers starten in deze bedrijfstakken vaker dan gemiddeld met een vast contract. Ook stromen zij relatief vaak door naar vast werk. In sectoren waar het moeilijker is om personeel te vinden, de aard van het werk specialistisch is of de kosten hoog zijn om werknemers te vervangen, zijn werkgevers eerder geneigd om een vast contract aan te bieden.
De horeca, schoonmaak, cultuur en landbouw maken veel gebruik van flexwerkers. Nieuwe werknemers starten overwegend met een flexibel contract en flexwerkers stromen minder vaak door naar vast werk.

Ondanks het feit dat mensen vaker een vast contract krijgen, beginnen nieuwe medewerkers vaak met een flexibel contract. Van de werknemers die tussen juli 2017 en juni 2018 gestart zijn, heeft 86% een flexibel contract. In de periode juli 2009 en juni 2010 was het aandeel nieuwe flexwerkers nog 68%.

Lees het onderzoek.

UWV participeert in online kennisloket

Diverse overheidsinstellingen gaan intensiever samenwerken om internationale fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden.

Diverse overheidsinstellingen gaan intensiever samenwerken om internationale fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden. Daarvoor is door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het online kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland ‘geopend’. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van Handhaving van UWV, is een van de deelnemers.
Bij het kennisloket is alle actuele kennis over vermogensonderzoek in het buitenland te raadplegen. Het dient eveneens als vraagbaak en meldpunt voor knelpunten in de uitvoering. Aan het loket werken partijen mee die recentelijk het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) zijn gestart. Naast IBF zijn dat de Sociale Verzekeringsbank, VNG KCHN namens de gemeenten, Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en SZW.

Onderzoek naar vermogen in het buitenland van bijstandsgerechtigden is even complex als tijdrovend. Maar volgens Van Ark is het wel van groot belang: ‘Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen stevig wordt aangepakt en niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis.’ Volgens haar zetten de deelnemende partijen met de instelling van het kennisloket een belangrijke stap in het effectief opsporen. Maar volgens haar zijn wel aanvullende maatregelen nodig, zoals wetgeving, om zo fraude harder aan te kunnen pakken.

Naar het kennisloket.

Cover-UWVmagazine-2019-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief