10

26 november 2020
vrouw op fiets

Maatschappelijke taak

Nederland is rijk, en toch speelt er serieuze schuldenproblematiek in ons land. Hoe zorgen we voor hulp? Verder: het MVO-keurmerk van UWV en de openbare verhoren in het kader van het parlementair onderzoek.

De nieuwste cijfers

Dashboards transparante arbeidsmarkt

Betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt is cruciaal, zeker in crisistijden. Waar liggen kansen? Hoeveel openstaande vacatures zijn er globaal en hoe verhoudt zich dat tot het aantal mensen dat WW ontvangt? UWV ontsluit de antwoorden op deze en andere vragen via interactieve arbeidsmarktdashboards.

In maart 2020 werd het eerste dashboard live gezet. Dit biedt inzicht in de vacaturemarkt, uitgesplitst per arbeidsmarktregio en beroepsklasse. ‘Gebruikers kunnen zelf aan de slag met de dashboards’, zegt Wouter van Dam, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Je kunt je eigen grafieken samenstellen, zelf variabelen selecteren. Kortom, je kunt snel en effectief gedetailleerde en voor jou belangrijke informatie selecteren.’ 


Inmiddels zijn er acht dashboards. Naast het vacaturedashboard zijn dat dashboards over online vacatures, de spanningsindicator, de banenafspraak, beschut werk, WW-uitkeringen, geregistreerde werkzoekenden bij UWV en het gebruik van de NOW. Van Dam: We maken niet alleen de data visueel, maar geven ook het verhaal achter de cijfers.’ 

'We ontwikkelen de dashboards samen met arbeidsmarktpartners zoals gemeenten, VNG, Programmaraad en SBB’, benadrukt Van Dam. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel – een transparante arbeidsmarkt die laat zien welke beroepen in welke sectoren in welke regio’s kansrijk zijn. Dat is extra belangrijk nu bepaalde sectoren zwaar getroffen worden.'

 

Lees het hele interview met Wouter van Dam in UWV Kennisnieuwsbrief

 

Lees meer over de arbeidsmarktdashboards

Aantal WW-uitkeringen niet verder gedaald in oktober

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober 2020 op vrijwel hetzelfde niveau als eind september 2020: circa 278.000. In de maanden juli en augustus was er nog sprake van een lichte daling, die grotendeels het gevolg was van de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze daling zet zich in oktober niet verder door. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er wel voor dat het aantal WW-uitkeringen ook eind oktober 2020 duidelijk hoger is in vergelijking met eind oktober 2019: circa 45.000.

JUN 2019 - OKT 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0

301,1

jun33.333.8

300.6

jul43,643.4

300.8

aug28,437.5291.7
sep24,737,9278,4
okt42,342.5278.3

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 2019 12.742.129.729.822.6 13.9 40.5 30.2 30.5 30.1 12.2 41.5 31.3 33.8 33.7 13.7 40.3 30.8 33.8 40.1 4.6 23.0 24.1 29.8 36.6 5.0 20.2 21.5 27.4 41.2
jan-okt 202031.559.838.637.427.3 31.3 60.3 39.8 38.2 37.0 25.7 49.5 32.1 31.5 29.7 26.1 49.6 33.1 32.0 37.1 9.1 31.6 29.2 33.9 34.1 8.8 29.7 27.6 32.5 41.8

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

Schulden-problematiek

vrouw in spoelkeuken
vrouw in spoelkeuken

Steeds meer initiatieven

De cijfers spreken voor zich. In Rotterdam ligt de gemiddelde schuld van mensen die aankloppen bij de gemeente tussen de 15 en 30 duizend euro. Maar niet alleen in Rotterdam speelt dit probleem. Een overzicht van initiatieven om dit landelijke probleem aan te pakken.

Keurmerk MVO

Verantwoorde bedrijfsvoering

UWV heeft wederom het MVO-keurmerk in de wacht gesleept. Ieder jaar wordt de bedrijfsvoering getoetst op basis van 33 indicatoren.

Parlementair onderzoek

Parlementair onderzoek 2020
Parlementair onderzoek 2020

Eindrapport in de maak

De openbare verhoren in het onderzoek naar het functioneren van uitvoeringsinstanties zitten erop. Wanneer kunnen we het eindrapport verwachten? En wat zijn de ervaringen van deelnemers aan de hoorzittingen?

Sociale ondernemers

Willemijn Verloop
Willemijn Verloop

Willemijn Verloop

Impactinvesteerder en oprichter van het fonds Rubio Impact Ventures

 

Welk risico loop je? Wat levert het op? Die twee vragen liggen vaak ten grondslag aan ons handelen. In elk geval aan ons economisch handelen. Al mijn hele leven voeg ik daar een derde vanzelfsprekende vraag aan toe: welk verschil heb je gemaakt? Welke impact voor de samenleving heb je weten te realiseren? Een lastige vraag, omdat ‘impact’ zo moeilijk tastbaar te maken is. Toch is dat wat ik beoogde toen ik het investeringsfonds Rubio Impact Ventures begon: investeringen meetbaar maken in termen van resultaat én maatschappelijke impact. 

 

Inmiddels hebben we bijna 100 miljoen euro weten op te halen, die we investeren in ondernemingen die positieve impact realiseren op mens en planeet. Daar ligt een simpel inzicht aan ten grondslag: waar ben je later trots op? Zeg je dan: ik heb een bedrijf uit de grond gestampt dat elk jaar vette winst maakte? Of zeg je: ik heb voor tientallen, misschien wel duizenden mensen iets betekend, het leven mooier gemaakt of onze omgeving leefbaarder gemaakt.

 

Ik deed dit jarenlang door me met hart en ziel in te zetten voor War Child. In de loop der tijd leerde ik dat je behalve in goede doelen óók in meer ondernemende oplossingen moet investeren. Die hebben de potentie om enorm groot te worden en zichzelf in stand te houden, waardoor de impact zichzelf als het ware blijft versterken.

  

Kijk naar de talloze ‘sociale ondernemers’ in Nederland. Aanvankelijk werden ze gezien als dromerige idealisten, inmiddels bewijzen ze dat ze gezonde, duurzame verdienmodellen ontwikkelen op veel gebieden, bijvoorbeeld door ruim baan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mij zijn dit de bedrijven van de toekomst. Als het aan mij ligt gaan we met elkaar ‘succes’ ook steeds meer definiëren als hoeveel waarde je voor de samenleving weet te creëren.

Achtergrond

Lichtgrijs

Berichten

7.000 NOW-aanvragen op eerste dag

uwv dienstverlening
uwv dienstverlening
uwv dienstverlening

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de derde NOW-periode is goed verlopen.

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de derde NOW-periode is goed verlopen. Aan het einde van de dag waren al zo’n 7.000 aanvragen binnengekomen. Volgens UWV-bestuurder Janet Helder kwam de toeloop niet als een verrassing. ‘De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan’, aldus Helder. ‘Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort. Ik ben daarom blij om te zien dat we goed voorbereid waren en alles vlekkeloos verloopt.’

UWV heeft inmiddels 21.000 aanvragen binnen, waarvan er bijna 10.000 zijn goedgekeurd. UWV doet er ook dit keer weer alles aan om de werkgevers zo snel mogelijk uit te betalen. ‘In de voorgaande aanvraagperiode is het ons gelukt om de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot te betalen’, zegt Helder. ‘Daar zetten we nu ook weer op in. Zo kunnen werkgevers salarissen doorbetalen en blijven banen van werknemers behouden.’

Lees hier meer over het aantal aanvragen voor de derde aanvraagperiode NOW

Waardering voor UWV hoger dan ooit

uwe kantoor en voorbijgangers
uwe kantoor en voorbijgangers
uwe kantoor en voorbijgangers

Nog nooit waren uitkeringsgerechtigden en werkgevers zo tevreden over UWV als tijdens de coronacrisis.

Nog nooit waren uitkeringsgerechtigden en werkgevers zo tevreden over UWV als tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde UWV Achtmaandenverslag 2020. De coronacrisis heeft voor iedereen in ons land voor een nieuwe werkelijkheid gezorgd, zo ook voor UWV. Naast de gebruikelijke werkzaamheden kreeg UWV er veel extra werk bij zoals de uitvoering van de NOW en TOFA en veel meer WW-aanvragen. Door de coronamaatregelen was tot juni face-to-face-contact met uitkeringsgerechtigden en werkgevers bovendien niet mogelijk.

Ondanks dit alles steeg de waardering van werkgevers voor de dienstverlening van UWV van 6,5 in 2019 naar 7,3. De waardering van uitkeringsgerechtigden steeg van 7,1 in 2019 naar 7,4. De komende periode zal het beroep dat wordt gedaan op UWV en zijn medewerkers niet minder worden. UWV werft daarom in 2020 in ieder geval 1.150 extra fte’s.

Tot nu toe is UWV erin geslaagd om (ruim) te voldoen aan de met ministerie van SZW gemaakte afspraken over de dienstverlening. Doordat UWV activiteiten waarbij face-to-face-contact noodzakelijk is moest uitstellen, zijn op een aantal gebieden wel achterstanden ontstaan. Ook houdt UWV er rekening mee dat het door de verslechterde arbeidsmarkt veel moeilijker is om arbeidsplekken te vinden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ga naar de verantwoordingssite van UWV

 

Beslismodel kan verzekeringsartsen helpen

verzekeringsarts met cliënt
verzekeringsarts met cliënt
verzekeringsarts met cliënt

Een model dat mogelijk kan helpen bij het maken van prognoses en het plannen van herbeoordelingen.

Een beslismodel dat mogelijk kan helpen bij het maken van prognoses en het plannen van herbeoordelingen. Het is al mogelijk in de patiëntenzorg, maar volgens onderzoekster Ilse Louwerse moet dat binnenkort ook mogelijk zijn in de verzekeringsgeneeskunde.

In de patiëntenzorg wordt al regelmatig gebruik gemaakt van voorspelmodellen bij het beoordelen van de prognose van patiënten. Daarnaast helpen deze modellen artsen bij het uitkiezen van de juiste behandeling. Hierdoor wordt de zorg niet alleen beter, maar ook efficiënter. Promovendus Ilse Louwerse ontwikkelde en evalueerde een beslismodel speciaal voor verzekeringsartsen. ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat zo’n instrument verzekeringsartsen kan helpen om een goede prognose te geven welke werknemers in de toekomst weer arbeidsmogelijkheden hebben’, aldus Louwerse.

Meedoen in het arbeidsproces is belangrijk voor de gezondheid, zeker voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Uit het onderzoek van Louwerse blijkt dat mensen die arbeidsongeschikt zijn vaak langdurig een uitkering blijven ontvangen. Verzekeringsartsen laten weten dat het regelmatig lastig is om een goede inschatting voor werkhervatting te geven, wat re-integraties kan belemmeren. Dit beslismodel moet de verzekeringsartsen hier in de (nabije) toekomst bij kunnen helpen.

Lees hier over het beslismodel voor verzekeringsartsen

UWV: banenkrimp en oplopende WW

man in drukkerij
man in drukkerij
man in drukkerij

Door de coronacrisis is het aantal banen van werknemers drastisch gedaald.

Door de coronacrisis is het aantal banen van werknemers tussen februari en eind juli drastisch gedaald: met 125 duizend. Dat blijkt uit cijfers van UWV over de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar sector.

De grootste klappen vielen in die periode bij uitzendbureaus, horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, reisbranche, beveiliging en cultuur, sport en recreatie. Ook het aantal WW-uitkeringen nam in deze sectoren toe. De sectoren werden direct getroffen door de contactbeperkende maatregelen.

Door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is ook veel werkgelegenheid behouden gebleven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de luchtvaart, waar het baanverlies relatief klein is, ondanks de impact van de coronamaatregelen. In juli waren in de luchtvaart duizend banen minder dan in februari.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

cover uwvmagazine 3-2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness