3

17 maart 2016

Emotie en betrokkenheid

De laatste tijd heeft de retailsector met grote klappen te maken gekregen. Vooral de teloorgang van V&D heeft in de hele samenleving tot emoties geleid. UWV was nauw betrokken bij de afwikkeling van het faillissement. Verder in dit nummer aandacht voor ‘beschut werk’: het nieuwe arbeidsinstrument voor mensen met een beperking.

De nieuwste cijfers

Kwetsbare jongeren

Gemeenten hebben met de Participatiewet een belangrijkere rol gekregen bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. UWV heeft zich daardoor meer teruggetrokken uit de netwerken rondom deze jongeren, maar wil zijn kennis graag blijven delen. De samenwerking tussen gemeente, UWV en andere partners moet opnieuw vorm krijgen.

Sinds de invoering van de Participatiewet is de Wajong niet meer toegankelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarom heeft UWV zich teruggetrokken uit de netwerken rondom kwetsbare jongeren. Desondanks wil UWV graag de kennis en ervaring die is opgedaan delen met gemeenten en andere betrokken partijen, zoals scholen, zorginstellingen, Stichting MEE, etc. Daarom heeft onderzoeksbureau Regioplan met subsidie van UWV onderzocht welke lessen er uit de opgedane ervaringen getrokken kunnen worden. Ook is onderzocht hoe de samenwerking tussen de partijen in deze nieuwe context tot stand komt en zo goed mogelijk kan werken. Uit het onderzoek komen 10 succesfactoren naar voren voor goede samenwerking bij het begeleiden van kwetsbare jongeren naar (betaald) werk:


1) Stel de jongere centraal. 2) Zorg voor consensus over doelstellingen en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 3) Netwerkpartijen moeten het belang van het netwerk onderschrijven. 4) Gebruik expertise uit verschillende disciplines. 5) Zorg voor een vaste kern van partijen en laat waar nodig andere partijen met relevante expertise aanhaken. 6) Zorg voor voldoende capaciteit en ondersteuningsaanbod. 7) Zorg voor continuïteit in de begeleiding. 8) Maak duidelijke afspraken over contact en communicatie tussen netwerkpartijen. 9) Betrek alle partijen op meerdere niveaus bij het netwerk. 10) Zorg voor coördinatie via 2 soorten regisseurs.
Voor het complete onderzoek: zie het UWV Kennisverslag.

Meer WW-uitkeringen dan vorige maand

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind februari 2016 hoger dan eind januari 2016: ruim 469.000 tegenover bijna 465.000. Dit hogere aantal is deels het gevolg van een seizoeneffect en deels toe te schrijven aan de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen.

NOV 2014 - FEB 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan55.937.0464.7
feb45.140.6469.2 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-feb 20156.41712.712.77.17.218.414.915.210.15.215.011.310.55.36.416.814.114.28.89.137.947.665.455.79.835.946.568.378.8
jan-feb 20165.313.51010.36.45.514.811.913.010.33.611.18.69.05.53.69.98.59.68.310.639.744.665.364.511.540.844.665.881.8

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness