3

17 maart 2016

Emotie en betrokkenheid

De laatste tijd heeft de retailsector met grote klappen te maken gekregen. Vooral de teloorgang van V&D heeft in de hele samenleving tot emoties geleid. UWV was nauw betrokken bij de afwikkeling van het faillissement. Verder in dit nummer aandacht voor ‘beschut werk’: het nieuwe arbeidsinstrument voor mensen met een beperking.

De nieuwste cijfers

Kwetsbare jongeren

Gemeenten hebben met de Participatiewet een belangrijkere rol gekregen bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. UWV heeft zich daardoor meer teruggetrokken uit de netwerken rondom deze jongeren, maar wil zijn kennis graag blijven delen. De samenwerking tussen gemeente, UWV en andere partners moet opnieuw vorm krijgen.

Sinds de invoering van de Participatiewet is de Wajong niet meer toegankelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarom heeft UWV zich teruggetrokken uit de netwerken rondom kwetsbare jongeren. Desondanks wil UWV graag de kennis en ervaring die is opgedaan delen met gemeenten en andere betrokken partijen, zoals scholen, zorginstellingen, Stichting MEE, etc. Daarom heeft onderzoeksbureau Regioplan met subsidie van UWV onderzocht welke lessen er uit de opgedane ervaringen getrokken kunnen worden. Ook is onderzocht hoe de samenwerking tussen de partijen in deze nieuwe context tot stand komt en zo goed mogelijk kan werken. Uit het onderzoek komen 10 succesfactoren naar voren voor goede samenwerking bij het begeleiden van kwetsbare jongeren naar (betaald) werk:


1) Stel de jongere centraal. 2) Zorg voor consensus over doelstellingen en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 3) Netwerkpartijen moeten het belang van het netwerk onderschrijven. 4) Gebruik expertise uit verschillende disciplines. 5) Zorg voor een vaste kern van partijen en laat waar nodig andere partijen met relevante expertise aanhaken. 6) Zorg voor voldoende capaciteit en ondersteuningsaanbod. 7) Zorg voor continuïteit in de begeleiding. 8) Maak duidelijke afspraken over contact en communicatie tussen netwerkpartijen. 9) Betrek alle partijen op meerdere niveaus bij het netwerk. 10) Zorg voor coördinatie via 2 soorten regisseurs.
Voor het complete onderzoek: zie het UWV Kennisverslag.

Meer WW-uitkeringen dan vorige maand

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind februari 2016 hoger dan eind januari 2016: ruim 469.000 tegenover bijna 465.000. Dit hogere aantal is deels het gevolg van een seizoeneffect en deels toe te schrijven aan de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen.

NOV 2014 - FEB 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan55.937.0464.7
feb45.140.6469.2 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-feb 20156.41712.712.77.17.218.414.915.210.15.215.011.310.55.36.416.814.114.28.89.137.947.665.455.79.835.946.568.378.8
jan-feb 20165.313.51010.36.45.514.811.913.010.33.611.18.69.05.53.69.98.59.68.310.639.744.665.364.511.540.844.665.881.8

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Faillissement

V&D en UWV

Het faillissement van V&D, dat 129 jaar lang een begrip was in warenhuisland, heeft niemand onberoerd gelaten. Voor de 8.000 medewerkers die ontslagen werden, was het drama natuurlijk helemaal compleet. De verwerking ervan is nog in volle gang, en ondertussen zijn zij op zoek naar een nieuwe baan. UWV heeft van meet af aan alles op alles gezet om ze zo goed mogelijk te helpen.

Beschut werk

Niets boven Groningen

In Groningen werken gemeente en UWV nauw met elkaar samen om Wajongers te begeleiden naar beschut werk. Groningen is een van de weinige gemeenten in Nederland die hier echt prioriteit aan geeft. Als centrumgemeente wil Groningen hiermee een voorbeeld zijn voor andere gemeenten in de provincie, en – waarom niet – in heel Nederland.

Compleet balen

Vanaf onze benoeming tot curatoren op 22 december vorig jaar wisten we dat het een lastige opgave zou worden. De warenhuizen van V&D draaiden al twintig jaar met verlies, wat betekende dat een koper veel geld beschikbaar moest hebben om een doorstart te kunnen maken. Desondanks was er interesse in de warenhuizen. We hielden dan ook lang goede hoop op een succesvolle afloop. En met ons de medewerkers van V&D. Totdat we half februari moesten erkennen dat onze missie was gestrand. Ontzettend frustrerend of, om mijn medecurator Kees van de Meent te citeren: ‘Compleet balen.’ Het ging om heel veel werknemers die al weken in onzekerheid verkeerden. Hun betrokkenheid bij het bedrijf was bovendien opvallend groot. Natuurlijk hebben we onszelf de vraag gesteld of we steken hebben laten vallen. Het klinkt misschien vreemd uit mijn mond, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat niemand iets valt te verwijten. Samen met alle betrokken partijen is tot op het laatste moment keihard gewerkt aan een constructieve oplossing. Uiteindelijk hebben we die alleen voor La Place weten te realiseren met de verkoop aan de familie Van Eerd van Jumbo. Er zijn meerdere redenen waarom het niet is gelukt een koper te vinden voor de warenhuisactiviteiten, maar de belangrijkste is dat er heel veel geld geïnvesteerd zou moeten worden om de onderneming weer winstgevend te maken. Wat we ook merkten is dat kopers moeite hadden met de Wwz, in de zin dat zij aanhikten tegen het overnemen van werknemers met een lang arbeidsverleden en dus een hoge transitievergoeding. Tot slot is een compliment aan UWV op deze plek op zijn plaats. Zoals alle andere partijen hebben ook zij zich uiterst loyaal en constructief opgesteld, ondanks de enorme druk die het legde op de organisatie.

Hanneke De Coninck-Smolders is samen met Kees van de Meent curator V&D en La Place. Zij werkt bij Blix Advocaten in Amsterdam, dat zij mede heeft opgericht. Zij houdt zich vooral bezig met het insolventierecht en heeft veel ervaring op het gebied van financiering en zekerheden.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Grafische sector onder druk

Van de 45.000 banen van werknemers en zelfstandigen die de grafische sector in 2004 had, waren er in 2014 nog 24.000 over.

 

De werkgelegenheid in de grafische industrie is de afgelopen tien jaar fors gekrompen. Van de 45.000 banen van werknemers en zelfstandigen die de sector in 2004 had, waren er in 2014 nog 24.000 over. De werkloosheid onder grafici is al jaren hoog. De kansen voor werkzoekenden liggen volgens UWV met name buiten de sector, bijvoorbeeld in andere technische functies. Dit staat in een onlangs gepubliceerd UWV-rapport over de grafische sector. 

De sector grafimedia biedt werk aan onder meer vormgevers, dtp’ers, drukkers en nabewerkers. De werkgelegenheid daalt er al sinds de jaren negentig. Dit komt onder andere door steeds meer digitalisering en toepassing van ICT, waardoor er minder vraag is naar drukwerk. De economische crisis heeft deze ontwikkeling de afgelopen jaren versneld. Het aantal vacatures is tijdens de crisis dan ook sterk gedaald en het aantal WW-uitkeringen is verder opgelopen.

Gemiddeld over alle sectoren zijn er 6 WW-uitkeringen op de 100 dienstverbanden. In de grafische industrie is deze verhouding 16 op de 100. Eind 2015 waren er 3.400 lopende WW-uitkeringen in deze sector.
UWV ziet buiten de sector wel kansen voor grafisch personeel. Drukkers en nabewerkers zouden de overstap kunnen maken naar beroepen als productiemedewerker of naar een logistieke of ondersteunende functie. Ook zijn er mogelijkheden tot omscholing in andere technische beroepen, zoals mechanisch operator, procesoperator of cnc-verspaner. Voor dtp’ers en vormgevers liggen er mogelijk kansen binnen de ICT, bijvoorbeeld als systeemanalist of programmeur.

 

Regionale trendrapportage banenafspraak

UWV levert op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op.

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom levert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer een regionale trendrapportage banenafspraak op. De rapportage die onlangs is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind derde kwartaal 2015.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind september 347.673 mensen in het doelgroepregister stonden. Dat is een toename van 34.005 ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De ontwikkeling in het aantal banen ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:
• 7.664 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband
• 1.590 extra banen bij reguliere werkgevers via een uitzendcontract

De trendrapportage over het derde kwartaal 2015 bevat geen gegevens over het aantal banen via Wsw-detacheringen. Data over Wsw-indicaties worden, net als de data over Wiw/ID-banen, één keer per jaar – voor de jaarlijkse officiële monitoring van de banenafspraak – aangeleverd. UWV beschikt daarom voor deze regionale trendrapportage niet over actuele gegevens over de Wsw-detacheringen en Wiw/ID-banen.

Wajongers bij kringloopbedrijven

Wajongers bij kringloopbedrijven
Wajongers bij kringloopbedrijven
Wajongers bij kringloopbedrijven

Steeds meer werkzoekenden met een Wajong-uitkering vinden een baan bij kringloopbedrijven.

Recente afspraken tussen UWV en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) over het aan het werk helpen van werkzoekenden met een Wajong-uitkering werpen hun vruchten af. De partijen kwamen afgelopen najaar overeen om in twee jaar tijd 200 arbeidsplaatsen te vervullen bij de aangesloten kringloopbedrijven. Inmiddels zijn al meer dan 25 Wajongers aan een baan geholpen.
 
Bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven zijn 70 bedrijven aangesloten met 200 winkels verspreid over Nederland. Momenteel zijn daar op diverse afdelingen en op alle niveaus Wajongers aan de slag: van magazijnmedewerker tot bedrijfsleider en van telefonist(e) tot kassier/kassière. Ze krijgen goede begeleiding op de werkvloer en worden (bij)geschoold waar dat nodig is.

BKN spant zich in om de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder haar leden te vergroten, aldus directeur Leonie Reinders: ‘Wij doen meer dan het hergebruiken van producten en materialen. Als branchevereniging stimuleren wij het sociaal ondernemerschap bij onze leden. Onze leden creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door werkzoekenden met een arbeidsbeperking kansen te bieden. Door de samenwerking met UWV kunnen we onze leden ook daadwerkelijk ondersteunen bij het realiseren van deze gezamenlijke ambitie.'

Meer werk voor 50-plussers buiten Randstad

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land.

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land. Dat komt omdat sectoren waar veel vacatures zijn, zoals de bouw, er sterker zijn vertegenwoordigd. Ook is er minder concurrentie van jongere werkzoekenden. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse Barometer 50-plus van UWV, die in februari is verschenen.

In deze barometer is gekeken naar de kans op werk binnen kansrijke beroepen en overige beroepen. Daarbij zijn duidelijke regionale verschillen te zien in de kans dat een 50-plusser met een kansrijk beroep werk vindt vanuit de WW. Zo is de kans dat een 50-plus WW’er met een kansrijk beroep in Zuid-Holland weer aan het werk komt 60% en in Friesland 72%.

Kansrijke beroepen voor 50-plussers zijn veelal technisch van aard, bijvoorbeeld metselaar, timmerman of monteur. Maar ook een ervaren (wijk)verpleegkundige, chemisch analist of docent Duits heeft goede kans om weer een baan te vinden vanuit de WW. Minst kansrijke beroepen voor 50-plussers zijn beroepen in de kunst, de journalistiek of het openbaar bestuur.
 
Het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is op dit moment 214.700, dat is 46% van het totale aantal WW-uitkeringen (stand eind januari 2016). Verder blijkt uit de barometer dat de uitstroom uit de WW in 2015 licht hoger was dan de instroom. Vorig jaar vonden bijna 65.000 50-plussers vanuit de WW weer werk, ruim 4% meer dan in 2014.

Retail en WW

Zowel het aantal werklozen als het aantal WW-uitkeringen is in februari maar licht gestegen. Dit ondanks de recente ontslaggolf in de retailsector.

Zowel het aantal werklozen als het aantal WW-uitkeringen is in februari maar licht gestegen. Dit ondanks de recente ontslaggolf in de retailsector. Er zijn wel meer werkenden bijgekomen. Dit komt doordat er meer mensen willen werken en actief op zoek zijn naar een baan. Het arbeidsaanbod is dus toegenomen. Dit komt vaker voor in een periode waarin herstel van de arbeidsmarkt steeds meer zichtbaar wordt. Meer mensen zien weer kansen.

Maar het gaat niet overal de goede kant op. In de sector Grootwinkelbedrijf zien we in de afgelopen maanden een forse toename van het aantal WW-uitkeringen. Het lopende bestand ligt bijna 44% hoger dan een jaar geleden en het aantal nieuw toegekende uitkeringen lag in de eerste twee maanden van 2016 maar liefst 82% hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Na de recente grote faillissementen van winkelketens zien we dat ongeveer de helft van de ontslagen werknemers een WW-aanvraag doet. Een deel had al een nieuwe baan voor het verstrijken van de opzegtermijn en een ander deel voldoet niet aan alle voorwaarden voor het recht op uitkering. Vanuit het faillissement van V&D/La Place bijvoorbeeld schreven zich ruim 5.300 van de oorspronkelijke 10.000 werknemers in als werkzoekende. In de eerste paar weken na het mislukken van de doorstart vonden ruim 300 van hen weer een nieuwe baan.

Van de voormalig V&D’ers die momenteel staan ingeschreven, is een kwart ouder dan 50 jaar. Voor hen is het relatief lastiger om weer snel aan de slag te komen. UWV raadt hun dan ook aan om niet alleen binnen de detailhandel zelf een baan te zoeken maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld klantcontactcenters of als commercieel medewerker binnendienst. Bovendien adviseert UWV hun om vooral ook hun netwerk te benutten.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness