1

21 januari 2016

Jeugd en toekomst

UWV wil perspectief bieden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder hen zijn veel jongeren. Om jeugdwerkloosheid te helpen bestrijden, worden tal van initiatieven ontplooid die UWV ondersteunt. In dit nummer bespreken we er twee. Verder in dit nummer aandacht voor de herbeoordeling van Wajongers op hun arbeidsvermogen.

De nieuwste cijfers

Jongeren in de WW

Onderstaande grafiek toont de instroom, uitstroom en het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren. UWV gebruikt deze cijfers om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Die dynamiek is bij jongeren groter dan bij ouderen, omdat jongeren vaker beschikken over een flexibel contract en een kort arbeidsverleden.

Aantal WW-uitkeringen jongeren
InstroomUitstroomLopende
jan 20095350287911048
jan 20108819677724338
jan 20118108580118358
jan 20129275574520884
jan 201313748897231155
jan 2014147791115137367
jan 201512843962332501
dec 20159534692532304

  De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de officiële jeugdwerkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

Ouderen worden minder snel ontslagen dan jongeren. Maar áls dat eenmaal gebeurt, dan komen ze minder gemakkelijk weer aan het werk. Een deel van de werkloze jongeren staat overigens niet ingeschreven bij UWV en heeft geen WW-rechten opgebouwd. Zij hebben bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of geen uitkering.

Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren is eind december 2015 gestegen naar 32.300. In december 2014 waren dat er 29.700. Dit is een stijging van 9%. In december 2015 zijn ongeveer 9.500 jongeren in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werden ruim 6.900 uitkeringen aan jongeren beëindigd. De stijging van het aantal WW-uitkeringen aan jongeren is deels een seizoenseffect. Aan het eind van elk jaar worden relatief vaker dienstverbanden beëindigd omdat economische activiteiten teruglopen, bijvoorbeeld in de bouw, de horeca en de agrarische sector. Daarnaast heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. Zie voor uitleg de WW-pagina.

WW-uitkeringen eind 2015 hoger dan eind 2014

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind december 2015 hoger dan eind december 2014: bijna 446.000 tegenover bijna 441.000. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn.

SEP 2014 - DEC 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

 

 

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2014 32.6 85.8 63.1 59.9 31.3 37.4 91.3 76.2 76.5 51.1 32.0 86.0 62.5 54.7 29.2 37.4 95.0 80.2 75.8 49.3 8.3 36.0 46.6 63.3 52.9 9.2 34.5 45.9 67.6 76.5
2015
 29.9 82.6 59.5 61.5 37.5 31.2 84.2 68.8 73.4 54.5 27.0 80.2 61.1 59.5 34.1 29.0 81.4 71.3 76.6 58.3 9.3 37.4 43.5 64.2 62.5 9.9 36.1 41.6 62.8 78.6

De cijfers van 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Wat werkt

Boris en het bos

Er zijn een aantal veelbelovende methodes om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter toe te rusten voor (het vinden van) een baan. Zoals de Boris-methodiek en de bushcraft-aanpak waarbij jongeren het bos ingestuurd worden – letterlijk dan, niet figuurlijk. En zoals het project waarbij jongeren straattaalles geven aan ouderen, bekijk de video!

Een nieuw jaar

Herbeoordeling

De herbeoordeling van Wajongers op hun arbeidsvermogen draait vanaf dit jaar op volle toeren. Mensen die kunnen werken, komen onder de hoede van de gemeente; de anderen blijven bij UWV. Hoe zien de betrokkenen het nieuwe jaar?

Waarom gebeurt het niet?

Sinds de bankcrisis in 2008 loopt een fikse financiële zeepbel leeg. Onderzoek van Reinhart en Rogoff  laat zien dat grote financiële crashes altijd weer gevolgd worden door lange perioden van trage, zo niet negatieve groei. Historisch hebben groeivertragingen soms tien tot twintig jaar geduurd. De werkloosheid zou dus best nog lang hoog kunnen blijven.
Hoe kan de politiek voorkomen dat honderdduizenden werklozen zich dood vervelen en met drank, drugs en erger hun tijd slijten? Dat ze niets leren, geen werkritme ontwikkelen en wellicht dingen doen die het daglicht niet verdragen?
Saskia Klosse en Joan Muysken hebben vijf jaar geleden een voorstel gedaan dat helaas lauw is ontvangen: geef bijstandsgerechtigden een baan bij de gemeente tegen het minimumloon. Het kabinet heeft net 5 miljard aan lastenverlichting weggegeven. Voor ongeveer de helft van dit bedrag had je alle 430.000 bijstandsgerechtigden van Nederland kunnen opplussen van een uitkering naar het minimumloon! Als we de minimumloonbanen beperken tot jeugdigen, kan het nog goedkoper.
Waarom gebeurt het niet? Liberale economen vinden de hoge werkloosheid eigenlijk best goed zo: die disciplineert de factor arbeid door van sollicitanten makke schapen te maken die flutbaantjes accepteren. Ze dwingt de vakbonden in het defensief en schept vanzelf een gunstig politiek klimaat voor versobering van het socialezekerheidsstelsel. Vandaar dat men het voorstel van Klosse en Muysken heeft laten liggen. Laat de markt zijn werk doen. Laat de crisis lekker uitzieken. Het komt vanzelf goed. De markt werkt fantastisch − voor de top-1% van de inkomenspiramide …

Dr. Alfred Kleinknecht was hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Technische Universiteit in Delft. Hij werkt nu voor de Hans Böckler Stiftung in Düsseldorf.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, instellingen en particulieren is vorig jaar met ruim een vijfde gedaald ten opzichte van 2014.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, instellingen en particulieren is vorig jaar met ruim een vijfde gedaald ten opzichte van 2014. De daling valt samen met het economisch herstel in 2015, zo meldt het CBS. In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald, het sterkst in de industrie. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals advocaten- en reclamebureaus, en in de handel nam het aantal faillissementen sterk af. Het aantal faillissementen liep niet overal even sterk terug: in de provincie Utrecht was de afname slechts 3%.

Ook in de ontslagcijfers van UWV is de aanhoudende groei van de Nederlandse economie terug te zien. Werkgevers dienden het afgelopen jaar bijna 35.000 ontslagaanvragen in bij UWV, ruim een kwart minder dan in 2014. Het merendeel van de aanvragen werd gedaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

 

UWV neemt loonbetalingen V&D over

Op de valreep gingen eind vorig jaar toch nog twee grote bedrijven, V&D en Macintosh, failliet. UWV neemt de loonbetaling over.

Leek 2015 het jaar te worden waarin het aantal faillissementen opnieuw was gedaald, gingen op de valreep toch nog twee grote bedrijven, V&D en Macintosh, failliet. ‘ Gemiddeld komen er jaarlijks zo’n 52.000 mensen in aanmerking voor een uitkering wegens betalingsachterstand, de grofweg tienduizend van V&D en de vijfduizend van Macintosh tellen dus aan', zegt Matthijs Bruns, beleidsadviseur Strategie, Beleid en Kenniscentrum ( SBK) van UWV.

Bij UWV kunnen de mouwen worden opgestroopt. Op het moment dat aan deze bedrijven surseance van betaling werd verleend, nam UWV contact op met de werkgever en de bewindvoerder(s). ‘Om snel de lonen van alle werknemers over te nemen is het van groot belang dat de loonadministratie op orde is en actueel is. We willen zo snel mogelijk inzicht hebben in de loonadministratie van de werkgever’, legt Bruns uit. UWV neemt alle loonbetalingen, dus ook de achterstallige lonen, van deze bedrijven over, totdat het dienstverband van de werknemers officieel is beëindigd, in de regel zo’n zes weken na het faillissement. Daarna komen de werknemers in aanmerking voor een WW-uitkering. ‘We moeten dus snel handelen, de werknemers van V&D krijgen nog deze maand hun normale salaris van ons overgemaakt', aldus Bruns.

Daarnaast houden medewerkers van UWV voorlichtingsbijeenkomsten voor de werknemers van deze bedrijven. Bruns: ‘Mensen zitten vaak met tal van vragen. We merken dat het erg op prijs wordt gesteld dat zij worden gehoord.'

Bruno Bruins is vol vertrouwen

UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins zegt in zijn nieuwjaarspeech ‘ongelooflijk trots te zijn op al die collega’s die elke dag weer klaar staan.’

De voorzitter van de raad van bestuur van UWV, Bruno Bruins, zegt in zijn nieuwjaarspeech ‘ongelooflijk trots te zijn op al die collega’s die elke dag weer klaarstaan om onze klanten te helpen.’ Dat dit ook nog eens een keer onder moeilijke omstandigheden moest gebeuren, maakt volgens Bruins de loyaliteit van de UWV’ers bijzonder. En dat geeft veel vertrouwen voor 2016.

In een terugblik op het voorbije jaar zegt Bruins: ‘2015 was het eerste jaar van de Participatiewet, waarin we met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties én het onderwijsveld samen mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hielpen. Het was ook het eerste jaar van de Wet werk en zekerheid, met een nieuwe werkwijze om inkomsten naast de WW-uitkering te verrekenen. We hebben op dit punt veel van de UWV’ers gevraagd. Verder hebben we opnieuw honderd miljoen euro moeten bezuinigen. In onze gesprekken met het Ministerie van SZW gaat het gesprek gelukkig niet alleen over “wat er af gaat”, maar ook over “wat er bij komt voor nieuwe dienstverlening”.’

Dat die dienstverlening steeds vaker meer persoonlijk kan worden, ziet Bruins als een wenkend perspectief. ‘We streven ernaar om mensen in de WW te spreken op basis van een risicoanalyse: wie heeft er het meeste baat bij contact? Het online contact met de klant is en blijft de basis van onze dienstverlening aan de werkzoekenden – die daar ook behoorlijk tevreden over zijn. Online kan óók persoonlijk zijn, alleen ervaart niet iedereen dat zo. Hoe dan ook willen wij hier beter in worden.’

Ook is het volgens Bruins belangrijk dat UWV goed ‘van buiten naar binnen’ blijft kijken. ‘Of het nu gaat over de situatie waarin vluchtelingen zich bevinden, of over de manier waarop we mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: onze blik zal op de samenleving gericht moeten blijven.’

 

Snellere uitstroom uit Ziektewet

Mensen die ziek zijn, stromen sneller uit de Ziektewet sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht is.

Mensen die ziek zijn, stromen sneller uit de Ziektewet sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) van kracht is. Dit blijkt uit de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014. De Wet bezava is op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewet-criterium na een jaar. Het monitorrapport gaat in op verschillen tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven en tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers.

Met de invoering van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is de verblijfsduur in de Ziektewet dus korter geworden. De monitor laat zien dat bij de eindedienstverbanders en de zieke WW’ers geen daling in het instroompercentage in de Ziektewet ontstaat. De onderzoekers concluderen daarom dat een nog even groot aantal mensen een beroep op de Ziektewet doet, maar er korter gebruik van maakt. Bij de uitzendkrachten daalt het instroompercentage in 2014, maar hiervoor kan nog geen verklaring worden gegeven.

 

Baat bij een persoonlijk gesprek

Jongeren en werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen door persoonlijke belemmeringen hebben het meest baat bij een face-to-face gesprek met een werkcoach van UWV.

Jongeren en werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen door persoonlijke belemmeringen, hebben het meest baat bij een persoonlijk gesprek met een werkcoach van UWV. Het is voor deze groepen van belang om zo snel mogelijk na instroom in de WW met gesprekken te starten. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van economisch onderzoeksbureau SEO over de re-integratie van mensen met een WW-uitkering. De uitkomsten van het onderzoek worden door UWV gebruikt om het beschikbare budget voor re-integratie zo effectief mogelijk in te zetten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het moment van ondersteuning verschil kan uitmaken. Kortdurende trainingen en persoonlijke begeleiding kunnen op ieder moment effectief ingezet worden. Workshops en competentietesten zijn vanaf de vierde maand WW effectief. Voor de individuele re-integratieovereenkomst (IRO) en scholing wordt de effectiviteit pas zichtbaar vanaf de zevende maand WW.

Het onderzoek onderstreept dat verschillende doelgroepen om verschillende ondersteuning vragen, wil de kans op werk vergroot worden. Voor middelbaar en hoger opgeleide 55-plussers heeft de IRO het grootste effect op het vinden van werk. Lager opgeleide ouderen hebben meer baat bij het laten schrijven van een sollicitatiebrief en begeleiding bij het zoeken naar een baan.

 

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness