1

21 januari 2016

Jeugd en toekomst

UWV wil perspectief bieden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder hen zijn veel jongeren. Om jeugdwerkloosheid te helpen bestrijden, worden tal van initiatieven ontplooid die UWV ondersteunt. In dit nummer bespreken we er twee. Verder in dit nummer aandacht voor de herbeoordeling van Wajongers op hun arbeidsvermogen.

De nieuwste cijfers

Jongeren in de WW

Onderstaande grafiek toont de instroom, uitstroom en het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren. UWV gebruikt deze cijfers om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Die dynamiek is bij jongeren groter dan bij ouderen, omdat jongeren vaker beschikken over een flexibel contract en een kort arbeidsverleden.

Aantal WW-uitkeringen jongeren
InstroomUitstroomLopende
jan 20095350287911048
jan 20108819677724338
jan 20118108580118358
jan 20129275574520884
jan 201313748897231155
jan 2014147791115137367
jan 201512843962332501
dec 20159534692532304

  De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de officiële jeugdwerkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

Ouderen worden minder snel ontslagen dan jongeren. Maar áls dat eenmaal gebeurt, dan komen ze minder gemakkelijk weer aan het werk. Een deel van de werkloze jongeren staat overigens niet ingeschreven bij UWV en heeft geen WW-rechten opgebouwd. Zij hebben bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of geen uitkering.

Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren is eind december 2015 gestegen naar 32.300. In december 2014 waren dat er 29.700. Dit is een stijging van 9%. In december 2015 zijn ongeveer 9.500 jongeren in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werden ruim 6.900 uitkeringen aan jongeren beëindigd. De stijging van het aantal WW-uitkeringen aan jongeren is deels een seizoenseffect. Aan het eind van elk jaar worden relatief vaker dienstverbanden beëindigd omdat economische activiteiten teruglopen, bijvoorbeeld in de bouw, de horeca en de agrarische sector. Daarnaast heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. Zie voor uitleg de WW-pagina.

WW-uitkeringen eind 2015 hoger dan eind 2014

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind december 2015 hoger dan eind december 2014: bijna 446.000 tegenover bijna 441.000. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn.

SEP 2014 - DEC 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

 

 

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2014 32.6 85.8 63.1 59.9 31.3 37.4 91.3 76.2 76.5 51.1 32.0 86.0 62.5 54.7 29.2 37.4 95.0 80.2 75.8 49.3 8.3 36.0 46.6 63.3 52.9 9.2 34.5 45.9 67.6 76.5
2015
 29.9 82.6 59.5 61.5 37.5 31.2 84.2 68.8 73.4 54.5 27.0 80.2 61.1 59.5 34.1 29.0 81.4 71.3 76.6 58.3 9.3 37.4 43.5 64.2 62.5 9.9 36.1 41.6 62.8 78.6

De cijfers van 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief