8

15 september 2016
Payrolling populair

Ter discussie

Payrolling mag zich onder werkgevers in een grote populariteit verheugen: minder rompslomp, meer gemak. Voor werknemers kan de constructie minder voordelig uitpakken. Daarom staat payrolling steeds vaker ter discussie, tot in de rechtszaal toe. Dat laatste geldt niet voor een andere discussie: die over de wenselijkheid van een basisinkomen.

De nieuwste cijfers

Uit het UKV

arbeidsparticipatie WGA'ers
arbeidsparticipatie WGA'ers

De toename van het aantal ouderen en langdurig zieken met een WGA-uitkering heeft een negatieve invloed op de arbeidsparticipatie van deze groep. Dat is de conclusie van het UWV Kennisverslag (UKV) van deze maand.

 

Arbeidsparticipatie van WGA'ers
WGA 35-80 voormalig werknemerWGA 35-80 vangnetterWGA 80-100 voormalig werknemerWGA 80-100 vangnetter
20086728268
20096628237
20106526217
20116525197
20126225166
20135923146
20145824125
20155726125

 De getallen in de grafiek zijn percentages. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per categorie opvragen.

De arbeidsparticipatie van WGA’ers is sterk afgenomen. De grafiek toont de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van WGA’ers, opgesplitst in vier subgroepen. Van alle subgroepen is het aandeel dat werkt sinds 2008 afgenomen.

Zo is de arbeidsparticipatie van voormalig werknemers met een gedeeltelijke WGA-uitkering afgenomen van 67,3% in 2008 tot 57,5% in 2015. Onder voormalig werknemers met een volledige WGA-uitkering is de arbeidsparticipatie nog sterker afgenomen, van 26,2% in 2008 tot 12,2% in 2015. Opvallend is dat het aandeel werkenden onder vangnetters met een gedeeltelijke WGA-uitkering nauwelijks is veranderd en sinds 2014 weer toeneemt. Er zijn maar weinig vangnetters (verzekerden die onder de werkingssfeer van de Ziektewet vallen) met een volledige WGA-uitkering die werken, maar ook voor deze groep is het aandeel dat werkt sinds 2008 gedaald. Zie het UWV Kennisverslag van september.

 

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind augustus 2016 lager dan eind juli 2016: bijna 427.000. In augustus zien we vrijwel altijd een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

MEI 2015 - AUG 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-aug 201520.557.041.242.325.520.855.345.447.734.719.656.542.440.522.522.060.652.654.840.17.835.744.064.460.26.928.337.459.575.4
jan-aug 201617.748.735.636.523.317.146.137.440.031.817.147.535.837.825.018.049.440.143.938.88.537.742.261.765.27.932.037.757.675.9

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7)

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

On the payroll

Payrolling bespaart werkgever rompslomp

Wie is de baas?

Om hun werkgeverschap (deels) uit handen te geven, maken steeds meer bedrijven gebruik van payrolling. Een constructie die de werkgever veel rompslomp bespaart. Voor een werknemer kan dat echter heel anders liggen, zoals veertig taxichauffeurs onlangs tot hun ontsteltenis merkten.

Payrolling bespaart werkgever rompslomp

Basisinkomen

Basisinkomen een jaar later
Basisinkomen een jaar later

Experimenten

Het basisinkomen is sinds een paar jaar helemaal terug van eigenlijk nooit weggeweest. Van de eerste schuchtere maar serieuze experimenten ermee die vorig jaar in Nederland en in Finland van start zijn gegaan, heeft UWVMagazine destijds verslag gedaan. Hoe hangt de gratisgeldvlag er een jaar later bij?

Calculeren

Effect van dienstverlening werklozen

Onder het motto 'Wat helpt en wat niet?’ is in de afgelopen decennia steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van dienstverlening om werklozen aan het werk te helpen. In binnen- en buitenland wordt daarbij helaas telkens weer vastgesteld dat het allemaal niet heel veel oplevert. Gevolg is dat actieve hulpverlening al snel te duur wordt bevonden. Eén werkloosheidsdag die in arbeidsdeelname wordt omgezet, levert gemiddeld rond € 100 uitkeringsbesparing op (plus enkele tientjes extra belasting- en premieopbrengst). En dan moet er geen substitutie zijn van de ene werkloze door de andere … Met het oog op de kosten kan UWV nog net wat ‘goede gesprekken’ aanbieden – met enig slikken. Maar andere interventies (zoals scholingsfaciliteiten bieden) worden toch gauw te duur. Direct banen voor werklozen scheppen al helemaal, want dat kost haast per definitie meer dan het opbrengt.

We hebben maar weinig oog voor de ongelijke strijd die werklozen strijden. Groepen die het sterkst door werkloosheid worden getroffen – zoals jeugd, ouderen, allochtonen, laagopgeleiden – hebben hun lot echt niet te wijten aan eigen gedrag, maar aan een voor hen erg ongunstig werkende markt. Voor iedereen is trouwens te vaak solliciteren op veel te weinig banen te midden van heel veel concurrenten een ontmoedigende ervaring.

De overheid is bovendien steeds meer normhandhaver geworden in haar benadering van werklozen als ‘calculerende burgers’. Met effectiviteitsonderzoeken in de hand biedt de overheid echter zelf maar mondjesmaat hulp, als een calculerende boekhouder. Gulle solidariteit met werklozen die worstelen met een tegenzittende markt, dat lijkt te veel gevraagd. Het moet allemaal vooral ‘kosteneffectief’ zijn … Weinig solidariteit ondervinden draagt echter niet bij aan vertrouwen in de overheid. En juist aan meer maatschappelijke cohesie hebben we in deze tijd toch grote behoefte.

Dr. Ronald van Bekkum is beleidsadviseur bij UWV. In opdracht van UWV schrijft hij een boek over arbeidsbemiddeling: ‘Designing employment services’ (werktitel).

Effect van dienstverlening werklozen

2 reacties

+ schrijf een reactie

Niet alle mensen zonder werk hebben ondersteuning nodig bij het zoeken en vinden van een nieuwe inkomstenbron: die vinden zelf werk of krijgen persoonlijke begeleiding uit eigen kring. Maar als je wel hulp nodig hebt dan werkt een meewerkend medemens natuurlijk het beste. Die moet wel beschikbaar, bereikbaar en competent zijn en er plezier in hebben. Waarom kent iedere organisatie niet een paar coaches - die daar naast hun eigenlijke werk - een aantal uren (soort maatschappelijke bijbaan voor werkenden), gedurende een overzichtelijke periode (zeg maximaal een jaar) aan kunnen (CAO afspraken?) besteden?

Mooi artikel. Ik heb zelf 10 jaar naar werk gezocht en nu door de wet Banenafspraak een baan gevonden. Zolang het paradigma - dat winst en je concurrent (bedrijf of collega) verslagen moet worden het uitgangspunt van onze economie is - zal arbeidsbemiddeling in essentie weinig soelaas bieden. Ik hoop ooit de moed te zien dat er flink geïnvesteerd gaat worden in het scheppen van werk (en ja dat kost geld) en dat concurrentie eerder een sparringspartner wordt. Solidariteit voor kapitalisme wat mij betreft.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Arm Europa
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness