9

23 november 2017
Wajong en arbeidsvermogen

Wajong én arbeidsvermogen

Zo’n 120.000 Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen tussen half november en half december een herinneringsbrief met de boodschap dat hun uitkering mogelijk verlaagd zal worden. Wat betekent dit voor hen? Verder in dit nummer: de quotum-regeling voor overheidswerkgevers en een hackathon van UWV en SVB.

De nieuwste cijfers

Vacatures in bouw en ICT moeilijk vervulbaar

Werkgevers in de ICT geven aan dat de helft van hun vacatures moeilijk te vervullen is. In de bouw is dat zelfs 60%. Dat blijkt uit onderzoek van UWV naar personeelswerving onder bijna 2.000 bedrijven.

 

 

 

 

Met het aantrekken van de economie neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Naar verwachting ontstaan dit jaar en volgend jaar een miljoen vacatures. Dat niveau is voor het laatst gehaald in 2006-2008.
Uit het onderzoek van UWV blijkt dat ruim een derde van de vacatures (34%) van bedrijven lastig is in te vullen.

Werkgevers noemen het ontbreken van de juiste kwalificaties bij sollicitanten als voornaamste reden voor hun wervingsproblemen. Het aanbod matcht niet met de vraag. Een andere reden die bedrijven noemen, is het beperkt aantal reacties van sollicitanten. Een derde van de bedrijven – vooral in bouw en logistiek – verwacht dat het invullen van vacatures het komende jaar nog moeilijker wordt.

De meeste bedrijven doen iets extra’s om vacatures vervuld te krijgen. Actief gebruik van social media bijvoorbeeld, inzet van werving-en-selectiebureaus of headhunters. Door het inzetten van deze strategieën wordt twee derde van de vacatures uiteindelijk toch vervuld. Katinka van Brakel, onderzoeker en arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘Wat opvalt is dat bedrijven nog nauwelijks denken aan het opleiden van eigen of nieuw personeel of het aanpassen van de functie-eisen of de arbeidsvoorwaarden. Daar is zeker nog winst te behalen.’

WW-uitkeringen in oktober 2017 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober 2017 lager dan eind september 2017: 343.100 ten opzichte van 350.800. Zoals meestal in oktober daalde het aantal WW-uitkeringen onder invloed van het seizoenpatroon. Daarnaast was ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed. De daling van het aantal WW-uitkeringen was doorgezet in vergelijking met dezelfde maanden in 2016: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016. In oktober 2017 was dit verschil opgelopen tot bijna 77.000 in vergelijking met oktober 2016.

JUL 2016 - OKT 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 201621.860.343.945.128.821.156.345.648.838.921.158.944.247.132.021.760.249.053.948.88.537.742.060.864.78.031.236.856.173.8
jan-okt 201715.949.034.535.523.916.745.835.137.332.416.954.040.143.733.917.951.842.146.947.55.829.933.648.858.26.024.828.744.662.8

De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Wajong én kunnen werken

Wajong én arbeidsvermogen
Wajong én arbeidsvermogen

Wat nu?

Wanneer Wajongers arbeidsvermogen hebben, kan de uitkering mogelijk omlaag gaan van 75% naar 70% van het minimumloon. Wat doet dit met deze groep? En wat vinden beleidsmakers en uitvoerders hiervan?

Quotum-regeling

Quotumregeling Overheidswerkgevers
Quotumregeling Overheidswerkgevers

Boete voor te weinig banen

In het kader van de Banenafspraak gaat per 1 januari 2018 voor overheidswerkgevers de quotumregeling in. Vanaf 2020 kan dit leiden tot het daadwerkelijk opleggen van boetes. Individuele overheidswerkgevers die niet voldoende extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsgehandicapten, moeten straks betalen voor niet-ingevulde banen. UWV heeft de opdracht gekregen voor de controle te zorgen.

Hackathon 2017

UWVmagazine 5 knelpunten in 1 weekend opgelost
UWVmagazine 5 knelpunten in 1 weekend opgelost

5 knelpunten in 1 weekend opgelost

In een tweedaagse computertechnologie-marathon van UWV en SVB ontwikkelden 8 teams van professionals en studenten creatieve en innovatieve oplossingen om de digitale dienstverlening van beide organisaties te verbeteren. Wat leverde deze hackathon op?

Radar

UWVmagazine-radar-arbeidsmarktpositie-55-plussers

Er is momenteel veel aandacht voor de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. Het programma Radar riep zelfs op het basisinkomen weer op de agenda te zetten naar aanleiding van hun berekening van de baankansen voor werkloze 55-plussers. Het programma rekende voor dat deze groep wel erg weinig kansen heeft. Laten we de cijfers vooral in perspectief blijven zien.
 
Uit cijfers van UWV blijkt dat in 2015 35% van de 55-plussers die in de WW terecht kwamen binnen een jaar weer werk vond. Dit is weliswaar lager dan het totale gemiddelde van 65%, maar hun positie is zeker niet kansloos. Het aantal werkenden uit de groep 55-65 jaar is in tien jaar tijd met maar liefst 50% toegenomen, terwijl het totaal aantal werkenden maar met 5% steeg. Dit komt vooral door de vergrijzing, verlenging van de pensioenleeftijd, toegenomen arbeidsparticipatie en een goede ontslagbescherming. Ook zien steeds meer werkgevers de meerwaarde van deze groep, nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Anders gezegd: de Nederlandse arbeidsmarkt is er in de afgelopen jaren juist goed in geslaagd om 55-65-jarigen op te nemen.

Dat neemt niet weg dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de groep die langdurig werkzoekend is of langdurig werkloos dreigt te worden. Deze hardnekkige werkloosheid lost zich niet vanzelf op. Er zijn gezamenlijke inspanningen nodig van werkgevers, UWV, gemeenten, het onderwijs en van de werkzoekende zelf. Uitzichtloos, kansloos en zinloos zijn in deze discussie loze begrippen. Als we hierin met onze mindset blijven vastzitten, wordt het een selffulfilling prophecy. Dit moeten we niet laten gebeuren!

Rob Witjes is hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV

 

UWVmagazine-radar-arbeidsmarktpositie-55-plussers

2 reacties

+ schrijf een reactie

Geachte heer Witjes,

Laten we de cijfers in perspectief zien (bron: Arbeidsmonitor oktober 2017 en CBS).

Het aantal 55 plussers in de bijstand is in tien jaar tijd met maar liefst 30% toegenomen.
Het aantal met een WW-uitkering uit de groep 55-65 jaar is in tien jaar tijd meer dan 50% toegenomen.
Arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten in de groep 15-64 jaar (hoeveel voor 55-plus?) is de afgelopen 10 jaar flink afgenomen (15 procentpunt).

Dus vergeleken met 2008 is het aantal 55-plussers in bijstand, arbeidsgehandicapten met een uitkering en WW flink toegenomen. Zo bekeken zijn de kansen voor 55-plussers vergeleken met 2008 flink afgenomen.

Beste heer Witjes,

Ik wil graag met u in gesprek over een alternatieve route naar werk voor 50-plussers: StartUp Plus.

StartUp Plus is een community-platform dat werkloze 50-plussers maximaal ondersteunt in het creëren van eigen werk via (gezamenlijk) ondernemerschap.

Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groet,
Marian Heezen | StartUp Plus

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Zeggen en doen

UWVmagazine-bedrijven-mensen-gezondheidsbeperkingen

De meerderheid van de werkgevers zegt zich verantwoordelijk te voelen voor het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Zeggen staat echter niet altijd gelijk aan doen. Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder werkgevers laat zien dat twee derde van de organisaties zich (enigszins) verantwoordelijk voelt om mensen met gezondheidsbeperkingen aan te nemen, terwijl slechts 11% dit de komende jaren ook echt wil doen. De helft van de organisaties is dit nog niet van plan. Wat opvalt in het onderzoek is dat beschikbare regelingen, zoals loonkostensubsidie of no-riskregelingen bij ziekte, lang niet bij alle werkgevers bekend zijn. Bekendheid is vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde om er gebruik van te kunnen maken.

 

Werkgevers geven in het onderzoek vaak aan dat er geen geschikte functies zijn of dat er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning. Uit het onderzoek is niet op te maken of deze banen wel gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld met de juiste informatie en begeleiding vanuit uitvoeringsinstanties. De overheid wil dat zo veel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt. Werkgevers onderschrijven dit streven, maar vooralsnog lijkt het of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven.


Patricia van Echtelt is socioloog en wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

De digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is te downloaden via www.scp.nl

UWVmagazine-bedrijven-mensen-gezondheidsbeperkingen

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de juni-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Prijs voor UWVMagazine

Customermediaprijs voor UWVMagazine
Customermediaprijs voor UWVMagazine
Customermediaprijs voor UWVMagazine

Een fotoreportage van UWV-Magazine is op 16 november in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Grand Prix Content Marketing.

Een fotoreportage van UWVMagazine is op 16 november in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Grand Prix Content Marketing. De fotoserie werd door de jury uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'beste fotografie'. UWVMagazine besteedde in juni met foto's en tekst aandacht aan Brouwerij De Prael in Amsterdam, die vrijwel uitsluitend werkt met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder enkele Wajongers. De reportage laat in tekst en beeld zien wat privé-ondernemerschap – met hulp van UWV – kan betekenen voor werknemers met een psychiatrische achtergrond.

De krachtige zwart-wit foto's van fotograaf Martin Waalboer geven een inkijkje in De Prael, waar 110 mensen aan het werk zijn in de brouwerij of het bijbehorende proeflokaal. De reportage maakt duidelijk hoeveel de maatschappij kan betekenen voor mensen die niet in het gebruikelijke plaatje passen.
De jury noemde de keuze van UWVMagazine voor dit type zwart-witfotografie gedurfd: ‘(…) meest persoonlijke, rauwe en ongepolijste fotografie die je kunt bedenken. Met geportretteerden die zich trots en tegelijk getekend tonen; zo breng je kwetsbare mensen in beeld en laat je zien wat projecten ‘opbrengen'.'

Website UWV Perspectief vernieuwd

De website UWV Perspectief, die is bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, is vernieuwd.

De website UWV Perspectief, die is bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, is vernieuwd. Op de website kunnen mensen hun verhaal vertellen, reageren op artikelen, ervaringen uitwisselen en lezen of kijken hoe anderen hun dagelijks leven invullen. Ook zijn er handige tips en praktische informatie te vinden.
Er is een forum voor Wajongers waarop zij hun ervaringen delen, onder andere over de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt. De vormgeving is opgefrist en de site is opnieuw ingedeeld om beter aan te sluiten bij de behoeften en het zoekgedrag van de doelgroep.

De indeling is nu op type uitkering: Wajong, WIA (WGA of IVA) of WAO. De artikelen zijn onderverdeeld in 6 belangrijke hoofdthema’s: dienstverlening UWV, werken, actief blijven, hulp geven & krijgen, geld, mijn ziekte/beperking.
Ook is de website vanaf nu goed te bekijken op mobiel en tablet. Uiteraard is de website toegankelijk voor alle mensen met een functiebeperking.
Bij het ontwerpen van deze site waren meerdere mensen met een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering betrokken. Dankzij hun input is gekozen voor meer rust en een duidelijkere structuur. Zie hier de vernieuwde website.

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf
Laaggeletterdheid te lijf
Laaggeletterdheid te lijf

Het afgelopen jaar is in 7 regio’s een pilot gehouden voor dienstverlening aan laaggeletterde en minder digivaardige klanten.

In samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven en de lokale bibliotheken is het afgelopen jaar in 7 regio’s een pilot voor dienstverlening aan laaggeletterde en minder digivaardige klanten gehouden. Deze dienstverlening wordt nu landelijk aangeboden. Wanneer medewerkers van UWV bij een klant signalen van laaggeletterdheid en/of onvoldoende digivaardigheid herkennen, gaan ze hierover in gesprek met de klant. Als de klant akkoord is, wordt er contact gelegd met de lokale bibliotheek en/of de Stichting Lezen & Schrijven. De bibliotheek richt zich met name op het versterken van digitale vaardigheden. Stichting Lezen & Schrijven heeft een team van ervaringsdeskundigen en diverse hulpmiddelen om te helpen met taalvaardigheid.

Gezien de verregaande digitalisering bij UWV en andere instanties is actie hard nodig. Maar liefst 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 zijn laaggeletterd. Vaak kunnen ze wel ‘enigszins’ lezen, maar hebben ze moeite om ingewikkelde teksten te ontcijferen en te begrijpen. Ze zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden. Laaggeletterden hebben zelfs een anderhalf keer zo groot sterfterisico als hun geletterde leeftijdsgenoten, blijkt uit onderzoek. Ongeveer 43% van de laaggeletterden is werkloos of inactief op de arbeidsmarkt.

UWV zorgvuldiger met persoonsgegevens

UWV zorgvuldiger met persoonsgegevens
UWV zorgvuldiger met persoonsgegevens
UWV zorgvuldiger met persoonsgegevens

Op verzoek van UWV zelf heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek gedaan naar de verwerking van gezondheidsgegevens door UWV.

Op verzoek van UWV zelf heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoek gedaan naar de verwerking van gezondheidsgegevens door de medewerkers verzuimbeheersing van UWV. De AP concludeert dat medewerkers verzuimbeheersing onbevoegd gezondheidsgegevens verwerken ten behoeve van de Ziektewet-uitkering. UWV erkent de bevindingen van de AP en is conform de aanbevelingen begonnen een nieuwe werkwijze in te voeren bij de Ziektewet-uitkering. Met deze aanpassing voldoet UWV aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Invoering van het nieuwe model is voorzien per 1 januari 2019. UWV benadrukt dat klanten geen materieel risico ondervinden van het huidige werkproces. De gevraagde gezondheidsgegevens van burgers worden alleen gebruikt door daarvoor aangewezen UWV-medewerkers. Ook nu mag alleen een arts de arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte feitelijk vaststellen.

Ook bij het Werkgeversportaal werkt UWV, in lijn met de aanbeveling van de Autoriteit Persoonsgegevens, met hoge prioriteit aan de volledige invoering van het gestandaardiseerde, overheidsbrede, inlogsysteem eHerkenning. Dit inlogsysteem maakt het mogelijk twee-factor-authenticatie te gebruiken. Dat betekent dat werkgevers straks behalve met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen met bijvoorbeeld een pincode. Het streven is om eHerkenning gerealiseerd te hebben in het laatste kwartaal van 2018.

UWV onderzoekt invloed van technologie

Welke gevolgen hebben technologische ontwikkelingen voor de vraag van werkgevers naar personeel in de komende vijf jaar?

In opdracht van UWV heeft TNO onderzoek gedaan naar veranderingen in functies als gevolg van automatisering, robotisering en digitalisering. Op basis van dit onderzoek kan UWV werkzoekenden beter informeren over de wensen van werkgevers en over hun kansen op de arbeidsmarkt. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op werk. In de toekomst zullen banen veranderen of zelfs verdwijnen als gevolg van automatisering, robotisering en digitalisering. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werkenden en van werkzoekenden. Vooral werk voor laaggeschoolde werknemers in de productie zal verdwijnen, zo blijkt uit het onderzoek. Voor hoogopgeleide werknemers komt er juist werk bij, bijvoorbeeld het programmeren van robots. Het onderzoek belicht twaalf beroepen waar technologie een grote impact op het werk heeft.

In opdracht van UWV heeft TNO een methodiek ontworpen waarmee functieveranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Deze functieprofielenmethodiek kan UWV helpen om werkzoekenden gerichtere informatie te bieden over vaardigheden en competenties die nodig zijn om het werk te kunnen doen. UWV gaat de bruikbaarheid van de methodiek vanaf eind november in een pilot breder testen.
De veranderingen van functies als gevolg van technologische ontwikkelingen stonden centraal tijdens een bijeenkomst die UWV organiseerde voor grote landelijke werkgevers op 20 november. De onderzoekers presenteerden de bevindingen uit het rapport en adviseurs van UWV en werkgevers brachten samen de te verwachten veranderingen in functies in kaart met behulp van de functieprofielenmethodiek.

Lees het UWV Kennisverslag.

Cover UWVmagazine 2017-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief