9

20 oktober 2016
praktijkonderwijs Waalwijk

Naar de gemeente

Sinds de invoering van de Participatiewet ontfermt de gemeente zich over ‘kwetsbare jongeren’. Vaak komen die voort uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. UWVmagazine sprak met betrokkenen en filmde op een praktijkschool in Waalwijk. Verder in dit nummer aandacht voor de plannen van UWV met ICT, en voor internationale fraude met uitkeringen.

De nieuwste cijfers

Klantprofielen

klantprofielen
klantprofielen

Via een klantprofiel maakt UWV voor bedrijven inzichtelijk welke mensen uit het doelgroepregister in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In oktober was het doel voor heel 2016 van ruim 51.000 opgestelde klantprofielen al gerealiseerd.

 

Aantal opgestelde klantprofielen per oktober 2016
 LaadweekKlantprofielen
1438831
1539286
1639788
1740246
1840494
1941003
2041412
2141412
2242169
2342781
2443134
2543580
2643976
2744508
2845033
2945626
3045626
3145626
3247225
3347697
3448155
3548541
3649125
3749559
3850136
3950611
4051035

Op de y-as staan de aantallen klantprofielen (K = 1.000). Op de x-as de weken van het jaar 2016: beginnend bij week 14 (begin april) en eindigend bij week 40 (begin oktober).

UWV biedt gemeenten een helpende hand bij het opstellen van klantprofielen voor hun klanten die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. UWV stelt de klantprofielen voor zowel Wajongers als WGA’ers op. In het klantprofiel staan niet alleen persoonsgegevens, arbeidsverleden, gegevens over gevolgde opleidingen en het aantal uren dat de klant in kwestie kan werken. Er wordt ook vermeld wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. De ambitie van UWV om in 2016 ruim 51.000 klantprofielen op te stellen, werd al in week 40 (begin oktober) gerealiseerd.

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind september 2016 lager dan eind augustus 2016: ruim 424.000 ten opzichte van bijna 427.000. In september is er vrijwel altijd een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van de inkomstenverrekening als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

JUN 2015 - SEP 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 201522.562.645.446.528.022.960.349.652.238.221.362.147.145.125.323.765.657.460.344.68.035.643.363.960.57.228.136.658.374.9
jan-sep 201619.955.240.341.326.319.351.741.944.935.719.253.540.442.828.720.055.245.049.444.28.638.042.261.565.08.131.837.356.974.8

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7)

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Kwetsbare jongeren

jongeren praktijkonderwijs
jongeren praktijkonderwijs

Geen Wajong meer

Jongeren met arbeidsmogelijkheden die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, vallen nu onder de zorg van gemeenten. De Inspectie SZW onderzoekt hoe die hun taak oppakken. De nadruk in het onderzoek ligt op jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs die voorheen een beroep konden doen op de Wajong.

ICT 3.0

dienstverlening hoger niveau
dienstverlening hoger niveau

Robuust

UWV wil investeren in stabiliteit en continuïteit om de ICT te vereenvoudigen en moderniseren. Tegelijk de dienstverlening borgen en naar een hoger niveau brengen, én de kosten voor beheer en onderhoud beheersbaar houden. In het UWV Informatieplan 2016-2020 staat beschreven hoe dat moet gebeuren. Chief Information Officer Aart van der Vlist van UWV licht dat plan toe.

Fraude

opsporen van fraude met uitkeringen
opsporen van fraude met uitkeringen

Een grens over

Internationale samenwerking in het onderzoek naar fraude met uitkeringen loont. Het Internationaal Bureau Fraude (IBF) van UWV maakt dan ook prominent deel uit van een netwerk van buitenlandse handhavingsorganisaties. In de meeste gevallen gaat het om het opsporen van fraude met uitkeringen, door mensen die hun vermogen in het buitenland verzwijgen. Het gaat jaarlijks om vele miljoenen euro’s.

Fraudeur(tje)

Het is bijna een reflex, bij weldenkende mensen – en daar begint het al, want wie kan van zichzelf zeggen dat-ie ‘weldenkend’ is? Wat een zelfcompliment, wat een grootspraak. Maar goed, een reflex dus bij nette mensen om al het schandelijke dat de wereld te bieden heeft, ogenblikkelijk op zichzelf te betrekken. Toen het ongeloof na de Holocaust nog nauwelijks was opgelost, moesten wij op zoek naar de ‘nazi in onszelf’.


Het was wel de bedoeling dat je ook iets vond, iets kleins maar toch heel verkeerds. Inmiddels zijn de mensen van goede wil erin getraind om de racist en de seksist in zichzelf onder ogen te komen. Of, voor de koplopers onder ons: het ‘geprivilegieerde, Witte Zelf’, dat daar ergens op de bodem van de ziel ligt te fermenteren. Zoveel slechts dat niet alleen anderen kan worden aangewreven, maar dat in rudimentaire vorm ook in jezelf zit.


Wie durft er nog vol te houden dat er werkelijk geen spoor van een fraudeur in hem of haar aanwezig is, niet een pietsje klein beetje? Het werkt zo lekker, bij de belastingaangifte, als je enigszins naar jezelf toerekent – niet te veel, want dat loopt in de gaten. De onkostenvergoeding, de reisverzekering, ze lijken te smeken om een ‘creatieve benadering’. Een dief is slecht. Maar de dief van de eigen portemonnee, is die niet gewoon een sul?


Het gaat hier om de proporties. Nee, er zit in bijna geen van ons een genocidepleger verstopt. Ook geen fraudeur. We moeten het doen met een fraudeurtje. 

Stephan Sanders (Haarlem, 1961) is auteur van vooral columns en essays, en (radio)presentator. Sinds 2003 schrijft hij columns voor UWV.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Trends op de regionale arbeidsmarkt

Trends op de regionale arbeidsmarkt
Trends op de regionale arbeidsmarkt
Trends op de regionale arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt herstelt zich gestaag, maar is ook aan verandering onderhevig. Niet iedereen profiteert daarom in gelijke mate.

De arbeidsmarkt herstelt zich gestaag, maar is ook aan verandering onderhevig. Niet iedereen profiteert daarom in gelijke mate van het herstel. De publicatie Regio in Beeld van UWV schetst de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De rapportage gaat per regio in op de werkgelegenheidsgroei, de vacatures, het onbenut arbeidspotentieel en de baankansen voor werkzoekenden.

Regio in beeld laat onder meer zien dat de spanning op de arbeidsmarkt door de groeiende werkgelegenheid aan het toenemen is. Voor steeds meer beroepen wordt het voor werkgevers lastig om geschikt personeel te vinden, bijvoorbeeld waar het gaat om specifieke technische functies en specialistische functies in de zorg en de ICT. Van elk van de 35 publicaties is een handige samenvatting beschikbaar. Bekijk hier de rapporten per arbeidsmarktregio.

Expertisecentrum voor inclusiviteit

Expertisecentrum voor inclusiviteit
Expertisecentrum voor inclusiviteit
Expertisecentrum voor inclusiviteit

Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie moet de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking stimuleren.

Onlangs ging het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (EIA) van start. Dit kennisplatform van de Universiteit Maastricht bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking (‘inclusiviteit’). Dit doet het centrum door kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het EIA wordt gesteund door UWV en werkt nauw samen met de Limburgse Werkgeversvereniging. Kennisoverdracht naar de samenleving is een speerpunt van de Universiteit Maastricht. Via EIA doet de universiteit dat door middel van bijvoorbeeld een kennisbank, adviezen en trainingen.

Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV, vindt het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van grote waarde voor de opdracht waar Nederland voor staat, namelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen die als gevolg van een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. UWV en de Universiteit Maastricht hebben de afgelopen jaren een methode ontwikkeld waarbij werkgevers de juiste ondersteuning krijgen bij het organiseren van werk, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De projectdoelstelling van UWV zelf, namelijk het plaatsen van 100 Wajongers op inclusieve functies, werd overigens ook behaald. Er zijn samen met het management en medewerkers van de organisatieonderdelen 111 Wajongers geplaatst op inclusieve functies, verspreid over bijna alle divisies en directies van UWV.

Aanpassingen in de Participatiewet

Aanpassingen in de Participatiewet
Aanpassingen in de Participatiewet
Aanpassingen in de Participatiewet

Het ministerie van SZW heeft enkele belangrijke aanpassingen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak aangekondigd.

Op basis van ervaringen met de Participatiewet heeft het ministerie van SZW, na afspraken met sociale partners, enkele aanpassingen in de Participatiewet en de Wet banenafspraak aangekondigd. Met deze aanpassingen worden de wetten eenvoudiger voor burgers, gemeenten en werkgevers. De beoogde ingangsdatum van de aangepaste wetten is 1 januari 2017. Afgelopen tijd zijn er al wijzigingen ingegaan, zoals de opname van leerlingen binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in het doelgroepregister en aanpassingen loonkostensubsidie. Wat gaat er veranderen?

* Beschut werk: Vanaf 1 januari 2017 is het voor gemeenten wettelijk verplicht om beschutte werkplekken te realiseren. Vanaf dat moment kunnen mensen rechtstreeks bij UWV een Advies indicatie beschut werk aanvragen.
* Leerlingen praktijkonderwijs in doelgroepregister: (ex-)leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen na een aanvraag bij UWV zonder inhoudelijke beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister, wanneer uit een toelaatbaarheidsverklaring of ander bewijs blijkt dat zij praktijkonderwijs hebben gevolgd.

Op zoek naar werk voor retailers

Op zoek naar werk voor retailers
Op zoek naar werk voor retailers
Op zoek naar werk voor retailers

De Provincie Drenthe gaat samen met sociale partners en UWV 800 werkzoekenden uit de retail aan een baan proberen te helpen.

De provincie Drenthe gaat samen met sociale partners FNV, CNV en VNO-NCW 800 werkzoekenden uit de retail aan een baan proberen te helpen. UWV ondersteunt dit initiatief door de intake voor zijn rekening te nemen en de werkzoekenden verder te begeleiden. In de provincie Drenthe is de afgelopen jaren een aantal retailketens zoals V&D, Scapino, Manfield en AktieSport failliet gegaan. In totaal zijn hierdoor zo’n kleine 1.100 mensen hun baan kwijtgeraakt. De arbeidsmarktregio is hierdoor stevig getroffen. De provincie heeft samen met sociale partners het initiatief genomen om 800 van hen te gaan benaderen om hen weer aan het werk te helpen. Het getal van 800 is gebaseerd op het aantal mensen dat uiteindelijk van de dienstverlening gebruik zal (kunnen) maken. Een deel van de 1.100 werkzoekenden zal zelfstandig in de komende tijd een nieuwe baan vinden of op een andere wijze uitstromen.

De rol die UWV in dit project heeft, is het bieden van een uitgebreide intake en van dienstverlening die passend is bij de situatie van de doelgroep. De werkzoekenden die meedoen, worden begeleid naar nieuw werk of zelfstandig ondernemerschap. Er worden trainingen en opleidingen aangeboden en er komt een zogeheten mobiliteitspool om voor de deelnemers een nieuwe werkplek te vinden. In de komende twee jaar worden deze 800 mensen door UWV intensief gevolgd en begeleid.

Kansen voor werkloze WW’ers

Kansen voor werkloze WW’ers
Kansen voor werkloze WW’ers
Kansen voor werkloze WW’ers

Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen om vanuit de WW weer aan de slag te komen toe.

Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen om vanuit de WW weer aan de slag te komen toe. Twee derde van de werklozen in de WW verruilt binnen een jaar de uitkering voor een baan. De verschillen per sector zijn echter groot. Werklozen uit de bouw, landbouw en uitzendkrachten komen het vaakst aan het werk, terwijl werklozen uit de financiële sector en het openbaar bestuur moeilijker werk vinden. Dit staat in het UWV-rapport Kansrijk uit de WW.

UWV heeft onderzocht in hoeverre werkhervatters na de WW aan de slag gaan in dezelfde sector als waaruit men werkloos is geworden. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de mensen na de WW aan de slag gaat in een andere sector. Werklozen in seizoengevoelige sectoren, zoals de bouw en de landbouw, keren relatief vaak terug naar die sector. Dit geldt ook voor sectoren die specifieke eisen stellen aan hun personeel, zoals het onderwijs of zorg en welzijn. Werklozen afkomstig uit de financiële dienstverlening wijken juist massaal uit naar andere sectoren. Maar liefst 85% keert niet terug naar de eigen sector. UWV heeft ook gekeken in hoeverre werknemers duurzaam aan het werk blijven na de WW-uitkering. Gemiddeld 60% van de werkhervatters blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk, in dezelfde baan of in opeenvolgende banen. Dit percentage verschilt sterk per sector. Relatief gezien bieden uitzendwerk en onderwijs het meeste perspectief op (duurzame) werkhervatting.

Het onderzoek laat ten slotte zien dat WW’ers vanuit een vast contract moeilijker aan de slag komen dan werkzoekenden met voorheen een tijdelijke aanstelling of een uitzendcontract. Ook blijkt uit het rapport dat de baankansen voor 50-plussers met een WW-uitkering beduidend lager zijn dan voor de andere leeftijdsgroepen. 42% van de 50-plussers met een WW-uitkering gaat binnen een jaar aan de slag. In de leeftijdsgroep 27-50 jaar ligt dit percentage op 67% en voor jongeren tot 27 jaar zelfs op 86%.

 

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness