9

22 oktober 2015

Veel vragen

De recente toestroom van vluchtelingen uit vooral Syrië heeft consequenties voor onze arbeidsmarkt. In potentie gaat het om duizenden nieuwe arbeidskrachten. Maar is er wel plaats voor ze, bijvoorbeeld in het licht van bewegingen als automatisering en robotisering?

De nieuwste cijfers

Arbeidsaanbod tot 2060

Hoewel het totale arbeidsaanbod van mensen tussen 15 en 75 jaar de komende decennia nauwelijks zal toenemen, zal de groei van de arbeidsparticipatie van 65-plussers na het verhogen van de pensioenleeftijd significant stijgen.

 

65-69 (x 1.000)15-75 (x 1.000)
 GeslachtMannenVrouwenMannen Vrouwen
201045154.3973.498
201570274.4003.629
202091464.5103.681
2025121694.5263.672
2030147854.4563.628
20351651004.3993.600
20401601004.3843.602
20451621034.4213.642
20501771154.4773.691
20552011314.5193.724
20602221454.5413.743

Het arbeidsaanbod in personen van 15 tot 75 jaar (de groene lijn in de grafiek; aantallen op de rechter y-as in miljoenen) schommelt in de periode van 2010 tot 2060 steeds rond de 8 miljoen mensen. De toenemende arbeidsparticipatie van 65-plussers (de staven in de grafiek; aantal op de linker y-as in duizenden) houdt dit aantal op peil. In 2060 zullen ruim 200 duizend personen meer actief zijn op de arbeidsmarkt dan nu het geval is. Wel opvallend daarbij is dat het arbeidsaanbod in personen afneemt in de periode van ongeveer 2020 tot bijna 2040. Dit is een gevolg van de demografische ontwikkelingen, en vooral van de vergrijzing die rond 2040 haar maximaal effect bereikt. Zie voor een uitgebreide analyse het CPB-rapport 'Arbeidsaanbod tot 2060'.

Aantal WIA-uitkeringen in september gestegen

In september 2015 stroomden er 3.300 mensen in de WIA in. Bij circa 1.500 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd. In totaal 224.300 mensen hadden een WIA-uitkering.

jun 2014 - sep 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan3.40.9212.1
feb2.91.3213.8
mrt3.01.2215.6
apr2.81.3217.1
mei2.61.3218.4
jun2.91.5219.8
jul2.71.5221.1
aug2.91.4 222.5
sep3.31.5 224.3

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-sep 20140.32.52.94.23.70.21.52.64.25.50.00.80.91.02.30.00.40.80.93.40.613.022.531.935.70.57.417.930.343.9
jan-sep 20150.22.32.94.03.90.21.42.33.95.50.00.70.91.12.80.00.40.70.94.30.513.424.634.741.40.47.719.033.149.6

De cijfers zijn voorlopig.

Lichte daling Wajong

In september is aan circa 300 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 600 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling (met 300 ) die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

jun 2014  - sep 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan0.9 0.5 251.0
feb0.4 0.5 250.9
mrt0.3 0.7 250.6
apr0.30.5250.5
mei0.3 0.5 250.3
jun0.30.5250.1
jul0.40.6249.9
aug0.30.5249.7
sep0.30.6249.4

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.8 0.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.8 18.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in september gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind september - in vergelijking met eind augustus - met circa 3.100 gedaald naar 416.500. In september 2015 zijn ongeveer 38.000 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 41.100 mensen de WW-uitkering beëindigd.

JUN 2014 - SEP 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 1424.664.247.744.823.227.566.055.354.836.625.065.447.340.721.030.075.362.858.137.27.735.647.062.451.57.029.143.064.172.5
jan-sep 15
22.562.645.446.528.022.960.349.652.238.221.362.147.145.125.323.765.657.460.344.68.035.643.363.960.57.228.136.658.374.9

De cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Werkkracht

Vluchteling of robot?

Nederland neemt momenteel duizenden vluchtelingen op die op zoek zijn naar vrede, veiligheid … en werk. Vrede en veiligheid: dat lukt nog wel. Maar werk? Ja, als welkom tegenwicht voor de vergrijzing, zeggen sommigen. Maar kunnen ze wel opboksen tegen robots, die de mens het werk juist steeds meer uit handen nemen?

Wat heet ziek?

Etiketten

We lijken geen afwijkende eigenschappen meer te tolereren: was iemand vroeger gewoon stil, tegenwoordig heeft hij autistische trekjes. Alles wordt tegenwoordig tot ziekte gemaakt: overbelasting bij mantelzorgers, stress bij jongeren. De roep om een drastische herbezinning op het ziektebegrip wordt steeds luider.

Slaapstand

Gisteren sprak ik een uit Syrië gevluchte robot die het maar niet lukt om aan een baan te komen. Hij zit de hele dag thuis achter de geraniums aan het stopcontact. Hij popelt, zoals alleen robots kunnen popelen, om aan het werk te gaan. Werkgevers staan om hem te springen, maar zijn software wordt hier in Nederland niet erkend. Als hij aan het werk wil, moet zijn Syrische programmatuur vervangen worden door Nederlandse. Dat is een ingewikkelde operatie, die jaren kan duren. In de tussentijd wordt hij ouder, ook robots vergrijzen, dus het zou kunnen zijn dat tegen de tijd dat al zijn software is geïnstalleerd, zijn plaats op de arbeidsmarkt is ingenomen door een jongere, Nederlandse robot. Verdringing komt ook onder robots voor. Hij wacht gelaten, in slaapstand, af. Hij is niet treurig – robots zijn niet treurig – en hij wanhoopt niet, hij hoopt niet, hij heeft nergens weet van. Zijn werkloosheid kost de staat bijna niets, een paar dubbeltjes om zijn accu’s onderhoudend op te laden, dat is alles. Zijn menselijke collega-vluchtelingen daarentegen zijn veel duurder. Als hun software in Nederland niet erkend wordt, en ze zitten werkloos thuis, terwijl werkgevers ze graag willen hebben en ze zelf niets liever doen dan werken, kosten ze veel geld. Zij wachten niet in slaapstand af, ze zoeken een plaats in hun nieuwe land, ze willen zich nuttig maken. Ze willen iemand zijn. Dat wil een robot niet, die is niemand. Maar ook mensen kunnen wegzakken in de slaapstand, en ook dan kosten ze nog heel veel geld. Daarom is het aan ons om alles te doen om ze aan een baan te helpen. Dan kunnen zij zichzelf steeds weer opladen.

 

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWVmagazine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

One click to Europe

Op 9 oktober werd voor de eerste keer de social media EURES-banenbeurs One click to Europe georganiseerd.

Op 9 oktober werd voor de eerste keer de socialmedia EURES-banenbeurs 'One click to Europe' georganiseerd. Op deze beurs konden werkgevers kandidaten binnen heel Europa werven voor hun vacatures. Werkgevers konden via Facebook chatten met binnen- en buitenlandse kandidaten, een bedrijfsfilm aanbieden via het YouTube-kanaal, vacatures presenteren via Twitter of Facebook en een voorselectie van cv’s bekijken. In verschillende Europese landen zaten EURES-adviseurs klaar om direct vragen te beantwoorden. Op dit moment staan in Europa 1,8 miljoen vacatures open. Het gaat om allerlei soorten werk, van ongeschoold tot academisch: banen in de ICT, callcenters, de zorg en het toerisme. In wintersportgebieden is veel vraag naar skileraren en horecamedewerkers. Ook op de Canarische Eilanden zijn vaak mensen nodig: met name horeca- en animatiemedewerkers. Dit zijn meestal tijdelijke banen. UWV is partner van EURES (EURopean Employment Services), een Europees netwerk van organisaties die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. In Europese grensregio’s vervult EURES een belangrijke rol door informatie te verstrekken en te helpen zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen van grensoverschrijdend woon-werkverkeer waarmee werknemers en werkgevers te maken kunnen krijgen. EURES heeft een netwerk van meer dan 850 consulenten in heel Europa, die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers.

UWV Kunstcongres met perspectief

UWV organiseert op 16 november in Apeldoorn het zesde ‘Kunstcongres met perspectief’ voor beeldend kunstenaars met een arbeidsbeperking.

Op 16 november organiseert UWV in Theater Congres Orpheus in Apeldoorn voor de zesde keer het ‘Kunstcongres met perspectief’ voor beeldend kunstenaars met een arbeidsbeperking. Het Kunstcongres is een platform waar deze kunstenaars gedurende één dag hun werk kunnen exposeren. Doel van de dag is het talent van deze kunstenaars zichtbaar te maken en de ontwikkeling van professioneel kunstenaarschap aan te moedigen. Het Kunstcongres ondersteunt dit door de deelnemers de mogelijkheid te bieden om te netwerken met professionals uit de kunstwereld en door ze workshops te laten volgen. Met het congres wil UWV daarnaast ook andere organisaties inspireren mensen met een arbeidsbeperking een weg naar werk te bieden. Uiteraard worden die dag ook circa 150 kunstwerken van de deelnemers geëxposeerd. Een vakjury beoordeelt de werken in drie categorieën en er is daarnaast een publieksprijs. De prijswinnaars mogen deelnemen aan een rondreizende expositie en een jaar lang exposeren bij toonaangevende bedrijven. Ook mogen zij hun eigen catalogus laten maken. Lees hier over de winnaars van 2014.

Werk.nl in de lift

Tijdens het eerste halfjaar van 2015 is het aantal op werk.nl bekeken cv's door werkgevers gestegen met 8%.

Tijdens het eerste halfjaar van 2015 is het aantal op werk.nl bekeken cv's door werkgevers gestegen met 8%. Gemiddeld werd er dit halfjaar per maand ruim 1 miljoen keer een cv bekeken door werkgevers. Het gemiddeld aantal beschikbare vacatures is gestegen met 25% ten opzichte van het tweede halfjaar van 2014. De voornaamste reden van deze stijging ligt in de maand juni, waarin 1,3 miljoen keer een cv is bekeken. Vanaf januari 2015 is een duidelijk stijgende trend zichtbaar in het aantal beschikbare vacatures op werk.nl. Gemiddeld stonden er dit eerste halfjaar ruim 60.000 beschikbare vacatures op werk.nl. Over het geheel gezien waren werkgevers in het eerste halfjaar van 2015 dus vaker op zoek naar werknemers en bekeken zij, met name in juni, meer cv's. Ook vanuit de kant van werkgevers komt dus een mogelijk signaal dat de arbeidsmarkt aantrekt. Werk.nl was gedurende het eerste halfjaar van 2015 98,9% beschikbaar; dat is 2,5% meer ten opzichte van het tweede halfjaar van 2014. Werk.nl trekt dagelijks gemiddeld 126 duizend bezoekers.

Topdrukte bij Klantencontactcentrum van UWV

Sinds de wetswijzigingen per 1 juli in de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het Klantcontactcentrum van UWV het een stuk drukker gekregen.

Sinds de wetswijzigingen per 1 juli in de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het Klantencontactcentrum van UWV het een stuk drukker gekregen. UWV heeft meer mensen ingezet om de drukte op te vangen: medewerkers met een ‘min-max-contract’ zijn zo veel mogelijk op de maximale uren gezet. Daarnaast zijn er nieuwe medewerkers aangenomen. Ook kijkt UWV naar een verruiming van de openingstijden op de eerste van de maand, wanneer de meeste vragen binnenkomen. Een van de doelstellingen van de Wwz is dat mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan met een lager salaris dan vóór hun werkloosheid, meer loon overhouden. Van elke verdiende euro mogen ze 30 cent houden. Maar de wetswijziging heeft nog een gevolg: iedereen die na 1 juli werkloos is geworden, krijgt de uitkering overgemaakt nadat het nieuwe formulier Inkomstenopgave is ingevuld. De vragen rond het juist invullen van dit formulier hebben ervoor gezorgd dat het de laatste maanden een stuk drukker is geworden bij het Klantencontactcentrum.

Uitzendsector groeit

De werkgelegenheid in de sector die verantwoordelijk is voor de arbeidsbemiddeling, de uitzendsector, zal de komende jaren substantieel groeien.

De werkgelegenheid in de sector die verantwoordelijk is voor de arbeidsbemiddeling, de uitzendsector, zal de komende jaren substantieel groeien. Die verwachting spreekt UWV uit in de sectoranalyse. UWV gaat voor de periode 2014-2020 uit van een groei van 120.000 banen tot 720.000 banen. UWV ziet de groei niet in het aantal uitzendkrachten, maar in andere flexdiensten die door de uitzendbranche worden aangeboden, zoals payrolling en contracting. Bedroeg het aantal payroll-werknemers in 2007 nog 90.000, inmiddels is dit aantal toegenomen tot 150.000. Ook neemt het aantal zzp’ers dat door uitzendbureaus wordt bemiddeld gestaag toe. De sectorbeschrijving maakt duidelijk dat vervanging van zieke werknemers door uitzendkrachten belangrijker is geworden. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven dat structureel gebruikmaakt van uitzendkrachten op vaste werkplekken de afgelopen jaren fors afgenomen. Deze daling is de afgelopen jaren het grootst bij bouwondernemingen. Het rapport schetst dat in de periode van 2009 tot 2014 de kans om via een uitzendbaan aan een vaste of tijdelijke werkplek te komen aanzienlijk is verslechterd. Stroomde in 2009 nog 28% van de werkzoekenden via een uitzendbaan door naar vast werk, in 2014 was dat nog 22%. Dat heeft te maken met de slechte conjunctuur, maar UWV signaleert ook een structurele daling over een langere periode. Dat baart zorgen, omdat uitzendwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak een opstap vormt naar een andere baan: uit het onderzoek blijkt dat uitzendbureaus meer dan andere ondernemingen (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten aan de slag helpen.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief