7

23 juni 2016

Best wel gek

Werkzoekenden met psychische problemen komen nóg moeilijker aan de slag dan hun fysiek beperkte tegenhangers. Maar waarom eigenlijk? En er is nog een groep werkzoekenden die nauwelijks aan de bak komt: 55-plussers. Hoe gek is een sollicitatieplicht voor deze mensen? Goed nieuws ten slotte voor de re-integratie: er komt meer maatwerk.

De nieuwste cijfers

Uit het UKV

sollicitatieplicht
sollicitatieplicht

In een situatie waarin het overgrote deel van de WW-klanten zelf al gemotiveerd is om te solliciteren kan het opleggen van een verplichting leiden tot het ontmoedigen van deze intrinsieke motivatie. Dat blijkt uit het UWV Kennisverslag.

 

Tijd die WW-klanten van UWV besteden aan solliciteren
Solliciteren omdat men het wilSolliciteren omdat het verplicht is
Helemaal niet25
Paar uur of minder921
Een dagdeel1925
1-2 dagen3820
3-4 dagen2021
meer98

 

 

 

De getallen in de grafiek zijn percentages. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages per categorie (Helemaal niet, Paar uur of minder, etc.) opvragen. 

Voor een deel van de onderzochte WW’ers (40%) blijkt dat de plicht om te solliciteren het tegendeel bewerkstelligt en hen niet motiveert. WW-klanten die solliciteren omdat zij dat zelf willen, die met andere woorden intrinsiek gemotiveerd zijn, besteden meer tijd aan het solliciteren dan WW’ers die solliciteren als een door UWV opgelegde verplichting zien (zie de grafiek). Van hen besteedt 70% minimaal 1 dag in de week of meer aan solliciteren. Bij WW’ers die solliciteren ervaren als een door UWV opgelegde verplichting is dit substantieel minder, van hen besteedt slechts 49% 1 dag of meer in de week aan solliciteren. Kijk voor meer resultaten in het UWV Kennisverslag 2016-5.

 

UWV heeft in juni ook een onderzoek gepubliceerd naar het oplossen van schuldproblematiek in diverse Europese landen, zie daarvoor het UWV Kennisverslag 2016-6.

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 2016 lager dan eind april 2016: bijna 448.000. In mei zien we vrijwel altijd een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

FEB 2015 - MEI 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 201513.3 35.926.6 26,8 15.7  13.835.7 29.3 30.2 21.5 13.2 37.3 27.8 26.1 14.0 15.9 41.9 35.7 36.5 25.1 7.6 34.3 44.5 63.6 57.1 6.4 27.7 38.6 60.7 75.8 
jan-mei 201611.8  31.023.1 23.8 15.1 11.330.5 24.7 26.6 21.2 10.3 29.7 22.5 23.4  15.211.3 30.3 24.5 26.6 23.2 9.9 38.2 43.4 63.9 65.1 9.1 35.8 41.0 62.0 79.4 

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4).

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de mei-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover Arm Europa
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness