5

24 mei 2018

Meer persoonlijke dienstverlening

UWV krijgt € 70 miljoen voor meer persoonlijke dienstverlening. Uit een eerder gehouden pilot bleek dat persoonlijk contact veel kan betekenen voor klanten van UWV. Verder in deze editie: wat betekent de Brexit voor de arbeidsmarkt, UWV en de Britten die hier wonen?

De nieuwste cijfers

Steeds vaker langdurig zieken bij grote bedrijven

Steeds vaker langdurig zieken bij grote bedrijven
Steeds vaker langdurig zieken bij grote bedrijven

Het nieuwste Kennisverslag van UWV zoomt in op langdurig ziekteverzuim. Senior kennisadviseurs Carla van Deursen en Ed Berendsen deden onderzoek. In 2016 steeg de WIA-instroom sterk. De vergrijzing van de beroepsbevolking verklaarde de stijging maar voor een deel.

Ruwe schatting verzuimduur van landurig zieken
Grote werkgeversKleine werkgevers
42100%100%
4691%91%
50
82%81%
54
74%72%
58
68%66%
62
63%61%
66
59%57%
70
55%53%
7452%49%
7849%46%
8246%43%
8644%41%
9041%38%
9440%36%
9838%34%
10235%32%

De getallen op de y-as zijn percentages, op de x-as de verzuimduur in weken in de periode tussen 2012-2014. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte percentages van de verzuimduur opvragen.

Uit het onderzoek bleek dat het aantal werknemers met een vast dienstverband dat langdurig (minimaal 42 weken) ziek was, groeide tussen 2013 en 2016 met 28%. In 2016 werden naar schatting 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 van grote bedrijven langdurig ziek. Bij grote bedrijven is het percentage langdurig zieke werknemers tussen 2013 en 2016 veel harder gestegen dan bij kleine bedrijven (35% versus 23%). Van de langdurig zieken doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dat aandeel was stabiel.
 
De onderzoekers: 'Voor grote bedrijven is het risico dat een werknemer ziek wordt flink toegenomen. Deels komt dit door de vergrijzing. Maar ook veranderende arbeidsomstandigheden lijken een rol te spelen, want in bepaalde sectoren worden niet alleen meer ouderen maar ook jongeren langdurig ziek. Stress veroorzakende gevolgen van reorganisaties, meer werk met minder mensen, bezuinigingen, nieuwe werkwijzen en toename van administratieve verplichtingen kunnen een rol spelen. Maar op basis van de bij ons beschikbare gegevens kunnen we dit niet nader onderzoeken.'


Lees hier het complete Kennisverslag.

WW-uitkeringen in april 2018 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind april 2018 lager dan eind maart van dit jaar: 314.300 ten opzichte van 327.100. In april zien we vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind april 2018 in vergelijking met eind april 2017 duidelijk lager ligt: ruim 87.000.  

JAN 2017 - APR 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-apr 20177.321.315.215.610.47.921.416.417.715.47.222.216.618.113.27.820.816.618.518.27.634.738.355.362.87.932.036.054.172.7
jan-apr 20185.618.012.713.19.66.117.213.514.213.25.319.214.416.013.76.017.314.116.416.45.426.630.042.753.65.723.926.940.259.2

De cijfers zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Persoonlijk

meer-aandacht-persoonlijke-dienstverlening-uwv
meer-aandacht-persoonlijke-dienstverlening-uwv

Persoonlijke dienstverlening blijkt te werken

De afgelopen jaren lag de nadruk bij UWV op digitale dienstverlening. Vanaf 2019 komt er weer meer aandacht voor persoonlijke dienstverlening. Uit een in januari afgeronde pilot blijkt dat in een behoefte te voorzien. Felix Kemperman, directeur uitvoering UWV Werkbedrijf, en anderen over wat dat betekent.

Brexit

Wat betekent Brexit voor de 45.000 Britten in Nederlan
Wat betekent Brexit voor de 45.000 Britten in Nederlan

Rigoureuze oplossingen

Over een klein jaar is de Brexit een feit. Wat betekent dit voor de 45.000 Britten in Nederland? En voor UWV? Er is nog veel onduidelijk, maar veel Britten zoeken al naar – soms rigoureuze – oplossingen.

Berichten

UWV sluit zich aan bij het Nationaal Detectie Netwerk

UWV heeft zich als eerste ZBO aangesloten bij het Nationaal Detectie Netwerk (NDN).

UWV heeft zich als eerste ZBO aangesloten bij het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Het NDN is een samenwerkingsplatform voor de rijksoverheid en private partijen om digitale gevaren en risico's beter en sneller te kunnen waarnemen. Door het vroegtijdig detecteren en delen van dreigingsinformatie kunnen partijen op tijd maatregelen nemen om mogelijke schade te beperken of voorkomen. Cyberincidenten lieten de afgelopen paar jaar zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is door de steeds verder toenemende digitalisering. Het NDN gaat zorgen voor een compleet beeld van digitale risico’s en zorgt daarmee dat partijen op tijd kunnen anticiperen.

Spanning op de ICT-arbeidsmarkt loopt op

Geen enkele arbeidsmarkt is zo krap als de ICT. Dit blijkt uit een nieuw rapport van UWV over de ICT-arbeidsmarkt.

Geen enkele arbeidsmarkt is zo krap als de ICT. Dit blijkt uit een nieuw rapport van UWV over de ICT-arbeidsmarkt. De helft van de vacatures op dat vakgebied wordt door werkgevers beschouwd als moeilijk vervulbaar. In 2015 was dit nog 30%. In 2017 ontstonden er ruim 53.000 ICT-vacatures. Er is vooral vraag naar softwareprogrammeurs, informatieanalisten, webdevelopers en securityspecialisten.
Het huidige aanbod van werkzoekenden sluit vaak niet goed aan op de vraag van werkgevers. Van de ICT-werkgevers die kampen met personeelstekorten geven zes op de tien aan dat vacatures niet vervuld kunnen worden omdat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken. UWV zet zich samen met het bedrijfsleven in om het kennisniveau van werkzoekenden op peil te brengen.

Werkgevers staan steeds vaker open voor scholingsprojecten voor werkzoekenden. Dit biedt kansen voor werklozen en zij-instromers. Op 13 april organiseerde UWV met een aantal IT-bedrijven, waaronder Microsoft, een Inspire, Learn & Connect-event waar meer dan 150 werkzoekenden in contact kwamen met werkgevers.
Uit de cijfers van UWV blijkt verder dat ICT-vacatures het moeilijkst te vervullen zijn in het midden en zuiden van Nederland. Met name in de regio’s Haaglanden, Amsterdam, Utrecht en Zuidoost-Brabant is de nood hoog. De sectoren informatie en communicatie, overheid, onderwijs en zakelijke dienstverlening hebben de meeste moeite om ICT-vacatures in te vullen.

Lees ook het factsheet ICT.

EURES toegankelijk voor externe partijen

EURES toegankelijk voor externe partijen
EURES toegankelijk voor externe partijen
EURES toegankelijk voor externe partijen

Van 13 mei tot 1 juli 2018 staat het netwerk van EURES open voor inschrijving door externe partijen.

Van 13 mei tot 1 juli 2018 staat het netwerk van EURES open voor inschrijving door externe partijen.

Organisaties uit de (semi)publieke en private sector die regelmatig werknemers werven over de grens of op een andere manier vraag en aanbod bij elkaar brengen, kunnen zich van 13 mei tot 1 juli 2018 aanmelden als lid of partner van het EURES-netwerk Nederland. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendorganisaties die werkzoekenden en werkgevers uit verschillende landen bij elkaar brengen. Ook voor gemeenten en vakbonden die actief zijn in het grensgebied met België en Duitsland kan toetreding interessant zijn. Via het nationale netwerk heeft een lid of partner direct toegang tot het Europese netwerk, waarop 32 landen zijn aangesloten. De gedachte is: hoe groter het netwerk, hoe beter vraag en aanbod bijeenkomen op de Europese arbeidsmarkten.

EURES is een netwerk dat in 1993 is opgezet om arbeidsmobiliteit in Europa te bevorderen. Dat gebeurt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen over grenzen. Daarnaast neemt EURES belemmeringen voor werknemers en werkgevers weg door bij te dragen aan transparantie en toegankelijkheid op de Europese arbeidsmarkt. Bijna 1.000 EURES-adviseurs bieden dagelijks dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in Europa. UWV is als uitvoerend lid verbonden aan het EURES-netwerk.

Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak.

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de eind april verschenen kwartaalrapportage ‘Banenafspraak en beschut werk’ van UWV.

De kwartaalrapportage banenafspraak biedt slechts indicatieve cijfers. Aan het eind van het parlementaire jaar informeert SZW de Tweede Kamer via de 3-meting over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak. De 3-meting banenafspraak heeft dezelfde peildatum als de nu gepubliceerde kwartaalrapportage (31 december 2017), maar bevat de definitieve, geactualiseerde cijfers. De gegevens van alle personen in het doelgroepregister zijn dan door UWV bijgewerkt.

Ook worden de banen via een uitzendcontract of detachering in de 3-meting uitgesplitst naar overheid en markt, op basis van een landelijke verdeelsleutel. De 3-meting kent een doelstelling van 33.000 extra banen: 23.000 bij de markt en 10.000 bij de overheid.

Meer informatie is te vinden in een lijst met veelgestelde vragen.

Werk dichterbij voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen.

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen.

Werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Op 24 mei tekenen GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken.

In Den Bosch overhandigden de partijen hun plannen aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en haar collega Paul Blokhuis van Volksgezondheid. De bewindspersonen ondersteunen de samenwerking van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers.  Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.

Het privacy-statement van UWV is gepubliceerd op uwv.nl. Het privacy-statement voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief