6

22 juni 2017
Leren en werken

Leren en werken

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding is bijna synoniem met een leven lang leren, al dan niet on the job. Informeel gebeurt dat ook wel, maar formeel valt er nog een hoop te verbeteren. Vaak komt bij- of nascholing pas op gang als iemand werkloos wordt en het al rijkelijk laat is. Alle adviezen om problemen voor te zijn ten spijt.

De nieuwste cijfers

Grootste stijging instroom WIA sinds 2010

Wat is er aan de hand met de Wia?
Wat is er aan de hand met de Wia?

In het UWV Kennisverslag (UKV) lichten kennisadviseurs van UWV maandelijks een actueel onderwerp toe. Ditmaal is dat de WIA, onder de titel: 'Wat is er aan de hand met de WIA? De instroomontwikkelingen in 2015 en 2016 geduid.' Auteurs Ed Berendsen en Carla van Deursen over de oorzaken van de grootste stijging van de WIA-instroom sinds 2010.

Instroom WIA

Instroom WIA (x1000)
200929.3
201035.6
201137.9
2012*33.9
201337.1
201436.9
201535.8
201640.0

 

Op de y-as het percentage, op de x-as de jaartallen. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen  opvragen.

 

* De daling in 2012 had te maken met een aanpassing in de telsystematiek. Het onderliggende niveau van instroom was vergelijkbaar met 2011 en 2013.

 

Waarover gaat het laatste Kennisverslag?
Berendsen: 'Over de grootste stijging van de instroom in de WIA sinds 2010 (zie grafiek). Na een daling in 2015 is de instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Deze stijging komt vooral uit de groep WW'ers en uit zieke werknemers met een vast dienstverband. In de zomer van 2016 zijn we gestart met een onderzoek naar mogelijke oorzaken van deze opmerkelijke ontwikkeling.'


 

Wat zijn de conclusies?
Berendsen: 'De toename van de WIA-instroom van WW'ers in de eerste helft van 2016 kan voor circa 80% verklaard worden door de toename van het totale aantal WW'ers en daarmee van het aantal zieke WW'ers. Het aantal WW'ers nam twee jaar eerder fors toe als gevolg van de economische crisis waardoor meer mensen hun baan kwijt zijn geraakt. Voor circa 10% is de stijging te verklaren door de gestegen leeftijd van de WW'ers en het grotere aandeel oudere vrouwen onder hen. De kans om arbeidsongeschikt te worden is bijvoorbeeld voor 55-plussers circa 10 keer zo groot als voor werknemers jonger dan 25 jaar. En voor oudere vrouwen is de kans weer groter dan voor oudere mannen. Daarom tikt de gestegen leeftijd en het groter aandeel vrouwen bij de WW'ers extra hard aan in de WIA.'


 
Wat verbaast jullie vooral?
Berendsen: 'Het feit dat plotseling veel meer zieke werknemers een WIA-uitkering aanvragen. Van Deursen: 'Nederland is niet zieker geworden, het ziekteverzuim is stabiel gebleven, de cijfers over re-integratie tonen geen veranderingen, we zien geen verschil in ziektebeelden en toch lijkt de drempel om een WIA-uitkering aan te vragen lager.'
 
Meer weten? Lees dan het complete onderzoeksverslag.

WW-uitkeringen in mei 2017 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 2017 lager dan eind april 2017: 385.600 ten opzichte van 401.500. In mei zagen we in het verleden vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Daarnaast was ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed. De daling van het aantal WW-uitkeringen zette in vergelijking met dezelfde maanden in 2016 door: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016, in mei 2017 is dit verschil opgelopen tot 62.000 in vergelijking met mei 2016. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt ook in 2017 nog voor een langere WW-duur met als gevolg meer WW-uitkeringen.

FEB 2016 - MEI 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 201611.831.023.123.815.111.330.524.726.621.210.329.722.523.415.211.330.324.526.623.29.938.243.463.965.19.135.841.062.079.4
jan-mei 20178.725.418.118.512.49.124.919.220.617.98.927.720.622.316.79.926.821.423.623.27.133.237.253.961.86.829.333.851.870.7

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Cheques

Het Vlaamse model

Het Vlaamse model

In Vlaanderen wordt al enige tijd met succes gewerkt met loopbaancheques: een budget waar iedere werkende Vlaming voor in aanmerking komt en waar hij zelf maar een bescheiden bedrag bij hoeft te leggen. De Vlaamse tegenhanger van UWV verstrekt deze cheques. Ook een idee voor Nederland en UWV?

Het Vlaamse model

Scholing

Een budget voor iedereen

We moeten een leven lang blijven leren, maar aan middelen om dat te doen ontbreekt het nogal eens. Vandaar dat recente rapporten van de SER en de commissie-Sap pleiten voor een budget waar iedere volwassene in Nederland een beroep op kan doen. Intussen probeert UWV iets te doen aan het lerarentekort. In Amsterdam filmden we een zij-instromer voor de klas.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2017-2
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness