6

22 juni 2017
Leren en werken

Leren en werken

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding is bijna synoniem met een leven lang leren, al dan niet on the job. Informeel gebeurt dat ook wel, maar formeel valt er nog een hoop te verbeteren. Vaak komt bij- of nascholing pas op gang als iemand werkloos wordt en het al rijkelijk laat is. Alle adviezen om problemen voor te zijn ten spijt.

De nieuwste cijfers

Grootste stijging instroom WIA sinds 2010

Wat is er aan de hand met de Wia?
Wat is er aan de hand met de Wia?

In het UWV Kennisverslag (UKV) lichten kennisadviseurs van UWV maandelijks een actueel onderwerp toe. Ditmaal is dat de WIA, onder de titel: 'Wat is er aan de hand met de WIA? De instroomontwikkelingen in 2015 en 2016 geduid.' Auteurs Ed Berendsen en Carla van Deursen over de oorzaken van de grootste stijging van de WIA-instroom sinds 2010.

Instroom WIA

Instroom WIA (x1000)
200929.3
201035.6
201137.9
2012*33.9
201337.1
201436.9
201535.8
201640.0

 

Op de y-as het percentage, op de x-as de jaartallen. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen  opvragen.

 

* De daling in 2012 had te maken met een aanpassing in de telsystematiek. Het onderliggende niveau van instroom was vergelijkbaar met 2011 en 2013.

 

Waarover gaat het laatste Kennisverslag?
Berendsen: 'Over de grootste stijging van de instroom in de WIA sinds 2010 (zie grafiek). Na een daling in 2015 is de instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Deze stijging komt vooral uit de groep WW'ers en uit zieke werknemers met een vast dienstverband. In de zomer van 2016 zijn we gestart met een onderzoek naar mogelijke oorzaken van deze opmerkelijke ontwikkeling.'


 

Wat zijn de conclusies?
Berendsen: 'De toename van de WIA-instroom van WW'ers in de eerste helft van 2016 kan voor circa 80% verklaard worden door de toename van het totale aantal WW'ers en daarmee van het aantal zieke WW'ers. Het aantal WW'ers nam twee jaar eerder fors toe als gevolg van de economische crisis waardoor meer mensen hun baan kwijt zijn geraakt. Voor circa 10% is de stijging te verklaren door de gestegen leeftijd van de WW'ers en het grotere aandeel oudere vrouwen onder hen. De kans om arbeidsongeschikt te worden is bijvoorbeeld voor 55-plussers circa 10 keer zo groot als voor werknemers jonger dan 25 jaar. En voor oudere vrouwen is de kans weer groter dan voor oudere mannen. Daarom tikt de gestegen leeftijd en het groter aandeel vrouwen bij de WW'ers extra hard aan in de WIA.'


 
Wat verbaast jullie vooral?
Berendsen: 'Het feit dat plotseling veel meer zieke werknemers een WIA-uitkering aanvragen. Van Deursen: 'Nederland is niet zieker geworden, het ziekteverzuim is stabiel gebleven, de cijfers over re-integratie tonen geen veranderingen, we zien geen verschil in ziektebeelden en toch lijkt de drempel om een WIA-uitkering aan te vragen lager.'
 
Meer weten? Lees dan het complete onderzoeksverslag.

WW-uitkeringen in mei 2017 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 2017 lager dan eind april 2017: 385.600 ten opzichte van 401.500. In mei zagen we in het verleden vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Daarnaast was ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed. De daling van het aantal WW-uitkeringen zette in vergelijking met dezelfde maanden in 2016 door: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016, in mei 2017 is dit verschil opgelopen tot 62.000 in vergelijking met mei 2016. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt ook in 2017 nog voor een langere WW-duur met als gevolg meer WW-uitkeringen.

FEB 2016 - MEI 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 201611.831.023.123.815.111.330.524.726.621.210.329.722.523.415.211.330.324.526.623.29.938.243.463.965.19.135.841.062.079.4
jan-mei 20178.725.418.118.512.49.124.919.220.617.98.927.720.622.316.79.926.821.423.623.27.133.237.253.961.86.829.333.851.870.7

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Cheques

Het Vlaamse model
Het Vlaamse model

Het Vlaamse model

In Vlaanderen wordt al enige tijd met succes gewerkt met loopbaancheques: een budget waar iedere werkende Vlaming voor in aanmerking komt en waar hij zelf maar een bescheiden bedrag bij hoeft te leggen. De Vlaamse tegenhanger van UWV verstrekt deze cheques. Ook een idee voor Nederland en UWV?

Scholing

Een budget voor iedereen

We moeten een leven lang blijven leren, maar aan middelen om dat te doen ontbreekt het nogal eens. Vandaar dat recente rapporten van de SER en de commissie-Sap pleiten voor een budget waar iedere volwassene in Nederland een beroep op kan doen. Intussen probeert UWV iets te doen aan het lerarentekort. In Amsterdam filmden we een zij-instromer voor de klas.

Werk, werk, werk

Werk, werk, werk

Wie niet werkt zal niet eten. Niet alleen Paulus en Marx waren het erover eens maar ook onze minister van Sociale Zaken en UWV want: werk gaat boven inkomen. Werk is de hefboom naar een beter leven, het kroonjuweel van het activeringsstreven en de primaire hoedanigheid van de mens.

Werk, werk, werk: helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Nederland kampt al jaren met een hardnekkige werkloosheid. De werkgelegenheidscijfers staan de laatste maanden steeds meer op groen. Maar de langdurige crisis heeft een fundamenteel probleem blootgelegd dat al langer sluimert in de Nederlandse samenleving, namelijk dat van een groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt. Hoogopgeleiden profiteren van de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling. Maar als je een lage opleiding hebt, moet je laagbetaalde klussen doen onder slechte arbeidsvoorwaarden en zonder veel uitzicht op baanzekerheid.

Voor de achterblijvers op de arbeidsmarkt moet het dogma van werk, werk, werk klinken als het onheilspellend borstgeroffel van een stel ontsnapte gorilla’s. Het geluid klinkt elke keer als uitkeringen worden onderworpen aan nóg strengere verplichtingen en sancties. Daarbij moet de uitkeringsgerechtigde met dwang en plakmiddelen, al dan niet als verplicht vrijwilliger, aan het werk worden geholpen. Het gevolg is verdringing en degeneratie van de arbeid aan de onderkant van de samenleving.

In de Eerste Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat verdringing moet tegengaan. Overheden die met een instelling, bedrijf of andere organisatie afspraken maken over de inzet van mensen met een uitkering, moeten eerst een toets toepassen of deze afspraken leiden tot verdringing van betaalde arbeid. Maar hiermee zijn we er niet. Willen we het probleem van de onderkant van de arbeidsmarkt aanpakken, dan moeten de oorzaken worden weggenomen.

Lees meer in het essay van Gijsbert Vonk in de printeditie van UWVmagazine.

 

Gijsbert Vonk (Sittard, 1960) is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Werk, werk, werk

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Klantencontact blijft erkend leerbedrijf

Klantencontact blijft erkend leerbedrijf
Klantencontact blijft erkend leerbedrijf
Klantencontact blijft erkend leerbedrijf

UWV Klantencontact biedt medewerkers die als klantadviseur aan de slag gaan een mbo3- of mbo4-opleiding aan.

UWV Klantencontact biedt medewerkers die als klantadviseur aan de slag gaan een mbo3- en eventueel een mbo4-opleiding aan. Het werk van de klantadviseurs telt als praktijkstage. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Klantencontact onlangs opnieuw voor vier jaar erkend als leerbedrijf. Al jaren is Klantencontact een door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. In die stichting werken mbo en het bedrijfsleven samen. Adviseurs van SBB hebben de erkenning van de vestigingen Groningen, Almere en Goes als leerbedrijf onlangs voor vier jaar verlengd: 'Het verheugt SBB dat u de komende vier jaar mbo-studenten wilt blijven opleiden in de praktijk. U biedt hun een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. SBB waardeert dat, want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben zij straks een betere kans op de arbeidsmarkt.'
 
UWV wil graag een inclusieve organisatie zijn en zet zich maximaal in om optimaal gebruik te maken van de diversiteit en talenten van mensen ongeacht o.a. leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid en arbeidshandicap. Klantencontact vergroot met erkend opleiden de arbeidskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen wij niet alleen bij aan het perspectief van onze klanten, maar ook aan het perspectief van onze medewerkers.

UWV werft personeel voor VDL Nedcar

UWV werft personeel voor VDL Nedcar
UWV werft personeel voor VDL Nedcar
UWV werft personeel voor VDL Nedcar

UWV heeft voor autofabrikant VDL Nedcar in Born een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de werving van personeel.

Aan het eind van 2016 en begin 2017 is UWV erin geslaagd voor autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de werving van personeel. Deze publiek-private samenwerking (samen met onder andere gemeenten, UWV WerkgeversServicepunten en uitzendbureaus) wordt gezien als een groot succes, dat door de verdere groei aan werkgelegenheid bij VDL in 2017 nog een vervolg krijgt.

Bij VDL Nedcar in Born worden auto’s gebouwd van de merken Mini en BMW. Voor deze klus zijn ruim 1.200 arbeidsplaatsen beschikbaar boven op de ruim 4.500 die er nu al zijn. UWV heeft daaraan bijgedragen door zijn expertise op het gebied van toeleiding naar werk in te zetten, wat heeft geresulteerd in de selectie van 1.750 werkzoekenden, waarvan er 768 gestart zijn in een leerwerkomgeving. In totaal zijn er 550 medewerkers in loondienst aangenomen (onder wie tien Wajongers). En de werving vanuit de (UWV)teams van Zuid-, Midden- en Noord-Limburg loopt gestaag door.

Samen met de projectpartners (Limburgse gemeenten, UWV, VDAB – de Vlaamse pendant van UWV – en uitzendbureaus), het ministerie van SZW en de provincie Limburg wordt gewerkt aan een onafhankelijke externe kwalitatieve evaluatie. Later dit jaar volgt een rapportage waarin de conclusies en leereffecten gepresenteerd worden.

Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Arbeidsmarktprognose 2017-2018
Arbeidsmarktprognose 2017-2018
Arbeidsmarktprognose 2017-2018

UWV verwacht het komende jaar onder meer een toename van het aantal banen, en een daling van het aantal WW-uitkeringen.

Een toename van het aantal banen, een daling van het landelijk aantal WW-uitkeringen en een krappere arbeidsmarkt in enkele sectoren. Dit zijn de belangrijkste voorspellingen uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018. Volgens de prognose zal de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar met ruim 225.000 banen toenemen tot 10,2 miljoen. 'Dat is een record voor Nederland', aldus Rob Witjes, hoofd UWV Arbeidsmarktinformatie. 'De toename is in lijn met de groei van de Nederlandse economie. De banengroei geldt voor elke regio, alleen Zeeland en de Achterhoek blijven iets achter. De grootste groei vindt plaats in de regio Amsterdam.'Verder zal naar verwachting het aantal WW-uitkeringen dalen met 100.000 tot ruim 300.000 eind 2018. Het aantal vacatures blijft op een hoog niveau, maar neemt niet verder toe. In een aantal sectoren, zoals in de ICT, zorg en bouw, krijgen werkgevers nog meer moeite om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen. Op basis van de meest recente groeiraming van het Centraal Planbureau (CPB) verwacht UWV in 2017 een groei van het aantal banen met 1,5% (+151.000) en volgend jaar met 0,7% (+75.000). Voor het eerst sinds jaren neemt het aantal werknemersbanen iets sneller toe dan het aantal banen van zelfstandigen. In 2018 wordt de groei minder dan in voorgaande jaren gedragen door de uitzendbranche. Cijfers van UWV laten ook zien dat nieuwe werknemers in 2016 weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. Dit zijn mogelijk signalen dat bedrijven werknemers weer vaker in dienst gaan nemen, hoewel het aantal flexibele banen nog steeds sneller stijgt dan het aantal vaste banen.

Veel vraag naar jongeren met een mbo-opleiding

Veel vraag naar mbo'ers
Veel vraag naar mbo'ers
Veel vraag naar mbo'ers

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo.

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures 26% hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) en UWV. Verreweg de meeste vakmensen zijn nodig in de zorg, mechatronica, gastvrijheidssector, retail, en logistiek. Per regio en per opleidingsniveau heeft SBB inzichtelijk gemaakt waar de kansen liggen. Zo hebben jongeren op mbo-niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok. Op niveau 3 is veel behoefte aan verzorgenden IG, verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 zijn de beroepen met goede baankansen: verpleegkundige, manager retail en technicus engineering.

Uit de cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar in de eerste vier maanden van 2017 met bijna een kwart is afgenomen vergeleken met een jaar geleden. UWV verstrekte in deze periode 24.000 nieuwe WW-uitkeringen, 7.000 minder dan in dezelfde periode in 2016. De afname was het grootst vanuit de bouwnijverheid, de detailhandel en de zorg- en welzijnssector. Alleen vanuit de industrie was sprake van een lichte stijging van de WW-instroom. In deze sector is al jaren sprake van banenkrimp.

UWV levert forse milieubesparing

UWV levert forse milieubesparing
UWV levert forse milieubesparing
UWV levert forse milieubesparing

UWV heeft qua papierverbruik sinds 2011 in totaal 9.200 bomen bespaard.

UWV heeft aan papierverbruik sinds 2011 in totaal 9.200 bomen bespaard. Van al het papier dat bij UWV achterblijft, wordt bovendien 100%, dus alles, gerecycled. Een ander cijfer: in 2016 is het aantal videovergaderingen met 120% toegenomen tot 1.800. Dat zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder tijd en energie wordt besteed aan reizen. Dit zijn slechts een paar van de vele mvo-resultaten uit 2016. UWV is een organisatie waar maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo dus) hoog in het vaandel staat.

Aan de hand van drie pijlers – mens, milieu en transparantie – wordt verantwoording afgelegd over de mvo-resultaten in 2016. Naast de aandacht voor het milieu is het mvo-beleid ook gericht op de medewerkers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de inzet van 111 Wajongers en het creëren van 27 inclusieve functies. De derde pijler waarlangs het mvoO-beleid is vormgegeven, is transparantie. Zo heeft UWV in 2016 het charter Diversiteit ondertekend en is UWV actief lid van de Rijksbrede Benchmark. Dit draagt bij aan het zichtbaar maken dat UWV een organisatie is die het belang van mvo onderstreept.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2017-2
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief