3

22 maart 2018
Gebruik-maken-van-kennis-van-belangenverenigingen

De belangen verenigen

UWV maakt bij de (her)beoordeling van klanten waar dat kan gebruik van kennis van patiënten- en belangenverenigingen. Deze kennis kan veel bijdragen aan een zorgvuldig oordeel. Verder in deze editie: een tegemoetkoming voor zelfstandigen die zwanger waren tussen 2005 en 2008.

De nieuwste cijfers

Meer mensen werken tijdens WW

Onder de Wet werk en zekerheid wordt in de WW beduidend meer gewerkt met gedeeltelijk behoud van de uitkering dan voorheen. Dat blijkt uit de analyse in het nieuwste UWV Kennisverslag.

Daarmee lijkt de regeling inkomstenverrekening het beoogde doel bereikt te hebben: mensen ertoe bewegen eerder een baan tegen lager loon te accepteren en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. De regeling verving in 2015 de oude regelingen voor het verrekenen van inkomsten uit arbeid. Senior kennisadviseur Ed Berendsen van UWV deed samen met onder meer collega's Coen Akkerman en Frank Schreuder uitgebreid onderzoek.


Waarom kwam er een nieuwe regeling?
'Aan de oude inkomstenaftrekregeling en met name de urenverrekening kleefden nadelen. Wanneer je vanuit de WW weer aan het werk ging tegen een lager loon kon je uitkomen op een lager totaalinkomen. Dat werkte demotiverend. In de nieuwe regeling zijn de totale inkomsten uit arbeid en uitkering altijd hoger dan met alleen een WW-uitkering. Daarmee loont werkhervatting en is de kans op baanverlies kleiner.'

 

Wat blijkt nu uit de cijfers?
'Onder de nieuwe regeling wordt aanzienlijk meer gewerkt met gedeeltelijk behoud van de uitkering. Het aandeel WW-rechten waarbij sprake was van werkhervatting met behoud van een gedeeltelijke uitkering lag in de eerste helft van 2015 nog op ongeveer 20%: 17% urenverrekening en 3% inkomstenaftrekregeling.In de tweede helft van 2017 is bij 29% van de WW'ers sprake van inkomstenverrekening: ruim 9%-punt meer dan voor de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Dat wil overigens niet zonder meer zeggen dat deze  mensen ook eerder aan het werk zijn gegaan dan voorheen. Daarvoor is verdere analyse nodig.'


Eindconclusie: de nieuwe regeling is gunstiger voor WW'ers.
'Ja, er werken duidelijk meer mensen in de WW dan voorheen. Hoeveel meer  het er uiteindelijk zullen zijn weten we nog niet. Vermoedelijk zal het percentage WW'ers dat gebruikmaakt van de nieuwe regeling ergens rond de 30% liggen.' Meer weten over de regeling inkomstenverrekening? Lees het UWV Kennisverslag.

WW-uitkeringen in februari 2018 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind februari 2018 lager dan eind januari van dit jaar: 329.600 ten opzichte van 334.800. In februari zien we vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind februari 2018 in vergelijking met eind februari 2017 duidelijk lager lag: ruim 86.000.

NOV 2016 - FEB 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-feb 2017 3.711.0 7.7 7.9 5.6 4.4 12.1 9.2 10.2 9.1 3.5 11.0 8.2 9.2 6.3 3.5 9.7 8.0 9.0 8.7 7.9 35.8 39.6 56.8 63.8 8.9 33.9 37.7 56.6 74.8
jan-feb 2018 2.8 9.3 6.5 6.5 5.1 3.2 9.3 7.3 7.7 7.5 2.5 9.4 6.9 7.9 6.6 2.6 7.8 6.5 7.7 7.7 5.6 28.0 31.4 44.5 55.5 6.4 25.6 28.4 42,7 61,5

De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Kennis delen

De belangen van de klant
De belangen van de klant

De belangen van de klant

Klanten van UWV hebben soms een ander gevoel over hun ziekte/beperking en de mate waarin zij kunnen werken dan de verzekeringsarts die hen – volgens richtlijnen – beoordeelt. Toch wil UWV waar dat kan graag leren van patiënten- en belangenverenigingen.

Zwanger in 2005

Zwanger in 2005
Zwanger in 2005

Tegemoetkoming op komst

Van 2005 tot 2008 hadden zelfstandig ondernemende vrouwen die zwanger waren geen recht op een zwangerschapsuitkering. De rechter heeft bepaald dat dat onterecht was. UWV gaat een regeling uitvoeren die de vrouwen alsnog financieel tegemoetkomt.

We hebben nooit gewanhoopt

We hebben nooit gewanhoopt

Mijn dochter Sarah werd geboren op 9 november 2005, ruim vijftien maanden nadat de WAZ was afgeschaft. Ik ben zelfstandig ontwerpster en kleermaakster van dameskleding en ik viste dus achter het net. Als zelfstandige kreeg ik geen uitkering. Het voelde als onrechtvaardig. Ik zat op zwangerschapsgym met vrouwen die allemaal betaald verlof kregen, terwijl ik als zelfstandige nergens recht op had. Daar ga je dan niet over mopperen, maar de gedachte dat deze vrouwen goed voor zichzelf hadden gezorgd, liet zich tijdens de lessen lastig onderdrukken. Gelukkig heeft mijn man een betaalde baan, zodat we niet in de financiële problemen raakten.

Nog voor de bevalling sloot ik me aan bij een klein groepje vrouwen dat samen met de FNV een juridische procedure begon tegen in eerste instantie de Staat der Nederlanden. Ik had toen geen idee dat het 12 jaar zou duren voordat we in het gelijk zouden worden gesteld. Dat is lang, maar we hebben nooit gewanhoopt. Onze advocate, die in de loop van de tijd een goede bekende van me werd, bleef ervan overtuigd dat we zouden winnen. Mede daarom hebben we het al die tijd volgehouden, naast natuurlijk het feit dat het voor ons allemaal echt een principiële kwestie betrof.

Bettina Brouwer is ondernemer en was zwanger in 2005

We hebben nooit gewanhoopt

2 reacties

+ schrijf een reactie

De erkenning door de uitkering alsnog uit te keren is goed. Maar er is sprake van willekeur als ik net buiten de boot zou vallen, net voor de keren dat ik het goed had kunnen gebruiken. En in het geval mijn dochter die in 2005 geboren werd, wel beroep had kunnen doen op het overgangsrecht, maar hier meerdere malen verkeerd over geïnformeerd ben door het UWV, de instantie die het juist had moeten weten.

Redactie UWVMagazine :

Het klopt dat vrouwen die zijn bevallen vóór 7 mei 2005 nog aanspraak kunnen maken op grond van de oude wetgeving.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum , telefoon 0900 - 92 94

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie :

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Verschenen: UWV Kennisagenda 2018-2019

Verschenen: UWV Kennisagenda 2018-2019
Verschenen: UWV Kennisagenda 2018-2019
Verschenen: UWV Kennisagenda 2018-2019

Elke 2 jaar geeft UWV een Kennisagenda uit, waarin staat omschreven op welke thema’s UWV de komende 2 jaar kennis gaat ontwikkelen.

Elke twee jaar geeft UWV een Kennisagenda uit, waarin staat omschreven op welke thema’s UWV de komende 2 jaar kennis gaat ontwikkelen. UWV doet continu onderzoek om zijn dienstverlening te verbeteren, beleid te evalueren en de arbeidsmarkt transparant  te maken.

Bij het kiezen van de thema’s heeft UWV een aanpak gevolgd die is geïnspireerd op de Nationale Wetenschapsagenda: alle UWV-medewerkers konden vragen indienen. In combinatie met input vanuit andere geledingen heeft dit geleid tot 3 centrale hoofdthema’s: dienstverlening, professionalisering en maatschappelijke & arbeidsmarktontwikkelingen. Deze zijn vertaald in 8 kennisprogramma’s, waarbij het er steeds om gaat om voor de praktijk relevante vragen te vertalen naar kennis die bruikbaar is in die praktijk. Naast een korte beschrijving van de verschillende kennisprogramma’s bevat de nieuwe Kennisagenda ook een terugblik op de resultaten van de vorige Kennisagenda.

Lees de UWV Kennisagenda 2018-2019

Arbeidsparticipatie Wajongers gestegen

Arbeidsparticipatie Wajongers gestegen
Arbeidsparticipatie Wajongers gestegen
Arbeidsparticipatie Wajongers gestegen

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV.

De arbeidsparticipatie van Wajongers en mensen met een WGA-uitkering is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat werkt nam in 2016 toe tot 57.800. Dit is 1.400 meer dan het jaar ervoor. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 1 of meerdere Wajongers in dienst.

Tussen 2015 en 2017 heeft UWV Wajongers ingedeeld naar arbeidsvermogen. Voor het eerst is er inzicht te geven in de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen. Bijna de helft van hen is eind 2016 aan het werk, circa drie vijfde bij een reguliere werkgever en twee vijfde in of via de Sociale Werkvoorziening (SW). Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, neemt toe. In 2016 was de stijging sterker dan in 2015. Bij de SW-bedrijven neemt hun aantal juist af als gevolg van de sluiting van de Sociale Werkvoorziening.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel Wajongers dat werkt met loondispensatie of ondersteuning van een jobcoach verder toeneemt. Om meer werknemers met een Wajong-uitkering aan het werk te helpen en te houden, lijkt meer ondersteuning nodig. Het rapport laat ook zien dat Wajongers vaker hun werk behouden en vaker – na verlies van werk – opnieuw werk vinden. Toch vindt nog steeds een aanzienlijk deel langdurig geen werk na baanverlies.
Lees ook de monitor arbeidsparticipatie.

Website Beter Werken biedt hulp

Website Beter Werken biedt hulp
Website Beter Werken biedt hulp
Website Beter Werken biedt hulp

Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met enkele partners bestaande websites in kaart die hulp bieden bij werken met gezondheidsproblemen.

Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met enkele partners bestaande websites in kaart die hulp bieden bij werken met gezondheidsproblemen. Het onderzoek werd uitgevoerd met een onderzoeksubsidie van UWV.

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG verzamelde Nivel bestaande programma's binnen 1 website: Beter werken.
De onderzoekers brachten 20 online zelfmanagementprogramma's uit Nederland en Vlaanderen in kaart. Uit de analyse hiervan bleek dat de programma's vooral bedoeld zijn voor mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Voor mensen met een verstandelijke beperking bleken maar twee programma's beschikbaar. Omdat de programma's voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening verspreid staan over het internet en daardoor lastig te vinden zijn, heeft het Nivel samen met mensen uit de doelgroep de overzichtssite Beter Werken ontwikkeld.

Zelfmanagementprogramma's op websites of apps kunnen helpen bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren of te leren omgaan met de chronische aandoening. Veel van de programma's behandelen die aspecten en bevatten video's om de informatie toe te lichten, wat de begrijpelijkheid ten goede komt. De programma’s zouden volgens de onderzoekers verbeteren als er meer afstemming zou zijn op de specifieke situatie van de gebruikers, en meer aandacht voor motivatie, vertrouwen in eigen kunnen en het aanleren van de juiste vaardigheden.

UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen

UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen
UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen
UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen

UWV is een campagne gestart om artsen te werven. Alleen al dit jaar zijn 180 artsen nodig.

UWV is een campagne gestart om artsen te werven. Alleen al dit jaar zijn 180 artsen nodig. De online wervingscampagne is gericht op artsen die afgestudeerd zijn, op artsen die niet in opleiding zijn tot specialist (ANIOS) die elders werkzaam zijn en op ervaren artsen die elders een carrière hebben. Het doel van de campagne is hen te interesseren om te komen werken bij UWV als verzekeringsarts. Ook richt de campagne zich op meer bekendheid voor de inhoud van het werk van verzekeringsartsen.

Om aan de vraag naar de dienstverlening te kunnen blijven voldoen, zijn nu en in de toekomst veel nieuwe verzekeringsartsen nodig. Veel van de huidige artsen van UWV gaan de komende jaren met pensioen. Via de site; kunnen mensen kennismaken met UWV,  contact  leggen met toekomstige collega's, een dag meelopen of direct solliciteren.

UWV heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om het tekort aan verzekeringsartsen terug te dringen. Zo is taakdelegatie ingevoerd, waarbij de arts wordt ondersteund door een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse. Waar mogelijk zijn artsen ingehuurd en basisartsen aangenomen. Sommige verzekeringsartsen werken ook door na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

UWV is de grootste werkgever van artsen in Nederland. Jaarlijks doen ruim 800 verzekeringsartsen circa 200.000 sociaal-medische beoordelingen.

Meer mensen in de zorg nodig

Meer mensen in de zorg nodig
Meer mensen in de zorg nodig
Meer mensen in de zorg nodig

Na een aantal jaren van krimp is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5%.

Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5%.

Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Hier wordt de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht, omdat er extra middelen zijn vrijgemaakt om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. Met het aantrekken van de werkgelegenheid neemt ook het personeelstekort toe. UWV ziet zeer goede kansen op werk voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ook werknemers die werken in  medisch-technische beroepen, zoals  audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist zijn gewild.

Ook de kinderopvang groeit sterk. Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld, naar meer dan 400 vacatures per maand in 2017. Waar er een paar jaar geleden nog sprake was van een overschot aan kinderopvangmedewerkers, zijn er inmiddels signalen dat werkgevers moeite hebben om vacatures te vervullen, met name in de Randstad. Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen stellen kinderopvangorganisaties wel hogere eisen aan personeel op het gebied van diploma's, ervaring en taalvaardigheid.

De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Dat is een grote uitdaging, omdat de sector naast banengroei ook te maken krijgt met een forse vervanging van personeel. Zo is 23% van de werknemers in de zorg ouder dan 55 jaar. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in meerdere regio's samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.
Bekijk de Factsheet Zorg.

Cover UWVmagazine 2018-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief