7

30 september 2019

Het dilemma van de uitvoerder

Wet- en regelgeving, ICT-systemen, capaciteitstekort ... Minister Koolmees ziet deze knelpunten bij veel publieke dienstverleners. Specifiek voor UWV is de zoektocht naar een balans tussen handhaving en dienstverlening. Verder in deze editie: 4 UWV-directeuren over wat zij doen om fraude te voorkomen.

De nieuwste cijfers

Bijna helft vacatures moeilijk te vervullen

Bijna helft vacatures moeilijk te vervullen
Bijna helft vacatures moeilijk te vervullen

De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog niet af. UWV publiceerde begin deze maand een lijst van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst. Voor het eerst zijn er ook moeilijk vervulbare vacatures in verkoopberoepen, overheidsberoepen en bij juridische beroepen.

Bijna de helft van de vacatures (45%) is volgens werkgevers moeilijk te vervullen. Dit aandeel is gelijk aan vorig jaar. ‘In de perceptie van werkgevers zijn vacatures niet moeilijker te vervullen dan vorig jaar’, zegt Katinka van Brakel, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

‘Mogelijk raken werkgevers gewend aan de krapte op de arbeidsmarkt en verwachten ze inmiddels dat het een tijdje duurt om personeel te vinden.’ Op de kraptelijst van UWV staan veel bekende tekortberoepen, zoals metselaars, elektriciens, cnc-verspaners, programmeurs, verzorgenden, wijkverpleegkundigen, koks, vrachtwagenchauffeurs en leraren exacte vakken. In 2019 zijn er voor het eerst ook moeilijk vervulbare vacatures in een aantal nieuwe segmenten: veiligheid, verkoop, juridisch en overheid. Zo is er behoefte aan Customer Due Diligence-specialisten, dit zijn mensen die bij banken onderzoek doen om aan terrorisme gelinkte (financiële) transacties en witwassen te voorkomen, en aan declaranten, die namens bedrijven de verplichte douaneformaliteiten afhandelen.

Ook aan beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en ongediertebestrijders is een groot tekort. En er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures voor beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld. Dit jaar gaat het om 20 beroepen: van assemblagemedewerker tot asbestverwijderaar, van heftruckchauffeur tot verkeersregelaar en van schoonmaker tot verkoopmedewerker tankstation. UWV vraagt ook naar verwachtingen voor de toekomst. Een kwart van de werkgevers (24%) denkt dat het vervullen van vacatures in het najaar van 2019 nog moeilijker wordt. Vooral werkgevers die nu al moeite hebben om personeel te vinden verwachten dat het nog moeilijker gaat worden.

Lees ook Moeilijk vervulbare vacatures 2019 en Werkgeversgedrag, Werving en behoud van personeel 2019.

WW-uitkeringen in augustus 2019 hoger dan in juli 2019

Het aantal WW-uitkeringen lag eind augustus 2019 hoger dan eind juli 2019: 236.600 ten opzichte van 233.900. Deze stijging is grotendeels het gevolg van meer WW-uitkeringen in de onderwijssector onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind augustus 2019 in vergelijking met eind augustus 2018 lager ligt: ruim 41.000.

MEI 2018 - AUG 2019 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-aug 2018 10.5 34.6 24.6 24.9 17.8 11.3 32.3 25.0 25.6 23.6 10.5 37.7 28.7 32.2 27.9 11.8 35.4 29.1 34.0 34.9 4.8 24.3 27.4 37.9 48.9 4.9 20.7 23.2 33.6 52.3
jan-aug 2019 10.2 33.8 24 24.2 18.4 11.3 32.9 24,6 25,0 24.7 9.8 33.7 25.6 27.8 27.4 11.3 33.0 25.4 28.3 32.9 4.7 22.7 24.2 30.4 38.2 4.8 20.1 21.4 27.4 42.7

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Minister Koolmees

Balans tussen handhaving en dienstverlening

Minister Koolmees is onder de indruk van de hoeveelheid werk die UWV heeft verzet om de handhaving te verbeteren. Zonder dat dat ten koste ging van de dienstverlening.

Fraude

Wat doet UWV?

Welke maatregelen neemt UWV naar aanleiding van de fraude met WW-uitkeringen? Vier directeuren leggen uit wat er in hun divisie gebeurt. 'Wat we hiervan leren, gebruiken we om onszelf te verbeteren.'

Ik wil inspireren

Sinds ik deze zomer in het tv-programma van KRO-NCRV werd verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken, merk ik pas goed hoezeer inclusiviteit leeft. En dat alle departementen in politiek Den Haag veel behoefte hebben aan ervaringsdeskundigen. Verandering gaat niet vanzelf. Er moet veel gebeuren om de kansen van mensen met een handicap te vergroten. Mijn beleid begint bij de basis. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen en vrij kunnen spelen in de buurt.  Wist u dat maar 1 op de 100 speelplaatsen toegankelijk is voor kinderen met een beperking? Met een overheidsbijdrage van € 5 miljoen kunnen we in alle Nederlandse gemeenten een inclusieve speeltuin bouwen.

Daarnaast pleit ik bij het kabinet voor € 5 miljoen voor 1000 extra stageplaatsen voor studenten met een beperking. Plekken die fysiek toegankelijk zijn en waar ondersteuning mogelijk is, zoals bijvoorbeeld door een doventolk. De beeldvorming moet ook anders. De koffer van Rick, die ik ga aanbieden aan alle programmamakers van Nederland, bevat een lijst van deskundigen met een beperking. Daardoor hoop ik dat deze mensen niet langer uitsluitend op tv komen als het over hun handicap gaat. Ik wil dit jaar ook inspireren. Ik vertel mensen met een handicap: laat zien wat je wél kan. Ieder mens heeft beperkingen en talenten. Vertel helder wat je nodig hebt om goed werk te kunnen leveren, werkgevers zijn dan echt wel bereid je te ondersteunen. Duidelijkheid en positiviteit brengen je ver, daar ben ik van overtuigd.’

Rick Brink is ‘minister van Gehandicaptenzaken’. Volg hem op twitter, instagram en facebook.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

51.978 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen.

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2019 in totaal 51.978 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen. 41.794 banen vallen binnen een regulier dienstverband en 10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen.

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 31 maart 2019 2.867 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. 66% van de mensen die tot en met 31 december 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen had 3 maanden later een baan.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer publiceert UWV elk kwartaal 4 rapportages:
•    De Regionale trendrapportage Banenafspraak
•    De Rapportage beschut werk
•    De Factsheet Banenafspraak
•    Transparantie van klantprofielen

UWV zoekt nieuwe medewerkers

vervanging voor medewerkers die met pensioen gaan
vervanging voor medewerkers die met pensioen gaan
vervanging voor medewerkers die met pensioen gaan

UWV zet in op meer persoonlijke dienstverlening, heeft toenemende aandacht voor controle en handhaving en zoekt vervanging voor medewerkers die met pensioen gaan.

UWV zet in op meer persoonlijke dienstverlening, heeft toenemende aandacht voor controle en handhaving en zoekt vervanging voor medewerkers die met pensioen gaan. Dienstverlening aan werkzoekenden vraagt menskracht. UWV heeft te maken met toenemende vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt voor specialisten. Daarom start UWV vandaag een arbeidsmarktcampagne om nieuwe collega’s te werven. UWV zoekt honderden medewerkers die werkzoekenden ondersteunen richting een nieuwe baan, die controleren op fraude en die bij ziekte kijken naar wat iemand nog wel kan. UWV heeft behoefte aan nieuwe medewerkers in verschillende vakgebieden. Van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen tot aan klantadviseurs, online-specialisten, adviseurs werk, medewerkers handhaving, business analisten, IT’ers en uitkeringsdeskundigen.

De arbeidsmarktcampagne is 2 september gestart. Wie werkt bij UWV, werkt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij zorgen voor een uitkering voor wie daar recht op heeft en helpen mensen bij het vinden van werk. Dit is zinvol werk met inhoudelijke uitdaging. UWV noemt dit: werk met zinhoud.

Vacatures en meer informatie zijn te vinden op uwv.nl/zinhoud.

Dienstverlening werkzoekenden via keuzehulp WW

adviseurs begeleiden werkzoekenden
adviseurs begeleiden werkzoekenden
adviseurs begeleiden werkzoekenden

Welke dienstverlening werkt voor werkzoekenden?

Welke dienstverlening werkt voor werkzoekenden? UWV heeft een keuzehulp ontwikkeld voor medewerkers van UWV om tot een keuze voor de inzet van dienstverlening te komen. UWV zet in op persoonlijke dienstverlening voor werkzoekenden. Vanaf het begin van de werkloosheid begeleiden adviseurs werk werkzoekenden in de zoektocht naar een nieuwe baan. De werkadviseurs stellen aan de start van de werkloosheid vast welke dienstverlening zij gaan inzetten om de kansen op werk te vergroten. Om de adviseur te ondersteunen in zijn keuze is er sinds kort de Keuzehulp dienstverlening WW.

De Keuzehulp dienstverlening WW is een instrument dat alle beschikbare informatie bundelt over welke dienstverlening voor welke werkzoekende werkt. Zowel uit wetenschappelijke als praktijkinzichten. In gesprek met de werkzoekende combineert de adviseur deze inzichten met die van de werkzoekende en komt tot dienstverlening op maat. Deze werkwijze draagt bij aan evidence based werken en versterkt het vakmanschap binnen UWV.

Meer weten over de Keuzehulp? Lees het Kennisverslag.

Benoeming twee leden Raad van Bestuur UWV

benoeming Raad van Bestuur
benoeming Raad van Bestuur
benoeming Raad van Bestuur

Nathalie van Berkel en Janet Helder zijn respectievelijk per 1 september en per 1 oktober lid van de Raad van Bestuur van UWV.

Nathalie van Berkel (op de foto) en Janet Helder zijn respectievelijk per 1 september en per 1 oktober lid van de Raad van Bestuur van UWV. Nathalie van Berkel (36) is benoemd als opvolgster van José Lazeroms. Van Berkel heeft haar werkervaring vooral opgedaan bij grote gemeenten. In haar huidige functie van stedelijk directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Amsterdam is zij sinds januari 2017 verantwoordelijk voor stafdiensten zoals Financiën, ICT, P&O, Communicatie en Juridische Zaken. Hiervoor was zij onder andere stadsdeelsecretaris/algemeen directeur in Amsterdam-Zuidoost en was zij actief in verschillende leidinggevende en beleidsfuncties bij de gemeente Rotterdam, met name op het terrein van organisatieontwikkeling. Van Berkel studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Janet Helder (57) was bestuurslid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en heeft Uitvoering in haar portefeuille. Ze studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Bij het hoger onderwijs en de Belastingdienst vervulde zij diverse managementfuncties. Van 2011 tot 2013 was ze adjunct-directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Financiën. Haar benoeming bij UWV geldt voor een termijn van twee jaar. Ze heeft als specifieke opdracht om het risicobeleid van UWV en de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek te versterken. Ook zal zij de informatievoorziening naar het ministerie over dit onderwerp verbeteren.

Lees het nieuwsbericht over Nathalie van Berkel en dat over Janet Helder

Hans van der Vlist onafhankelijk voorzitter Audit Committee UWV

Hans van der Vlist wordt de nieuwe externe voorzitter van het Audit Committee (AC) bij UWV.

Hans van der Vlist wordt de nieuwe externe voorzitter van het Audit Committee (AC) bij UWV. In de Stand van de Uitvoering kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs aan dat de taken van het AC worden verbreed. Het AC zal gevraagd en ongevraagd advies, inspiratie en tegenkracht bieden aan de Raad van Bestuur UWV. Dat gebeurt op diverse terreinen, waaronder ICT, risicomanagement en de wijze van samenwerking tussen het ministerie en UWV. Het AC kan waar nodig ook in contact treden met het departement.

Van der Vlist (1952) heeft een lange staat van dienst bij de Rijksoverheid. Vanaf 1985 vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1997 was hij onder meer directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Justitie, lid van de Raad voor de Rechtspraak, directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie en secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tegenwoordig is hij directeur/consultant bij ABDTOPConsult van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Van der Vlist heeft daarnaast meerdere toezichthoudende functies vervuld.

Meer informatie in het nieuwsbericht.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Cover UWVmagazine 2019-2
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness