4

8 april 2015

UWV in 2014 en 2015

In deze speciale editie van UWV Magazine online kijken we terug op 2014 en blikken we vooruit in het lopende jaar 2015. In veel gevallen was 2014 te beschouwen als een overgangsjaar op weg naar nieuwe taken en andere verhoudingen met de samenwerkingspartners van UWV.

De nieuwste cijfers

AO-uitkeringen 2002-2014

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (in miljoenen euro)
Uitkeringen WAOUitkeringen WIAUitkeringen WAZUitkeringen Wajonglopend bestand totaal Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
2002957504891386993.4
2003980105011450980
2004952004881504963.9
2005886804711565903.7
200686501484711762861.3
200785344504191940844.2
200885457804052153834.8
2009817910913362350830.8
2010775415003322508831.9
2011724719222952621824.5
2012649823122552424816.9
2013565526042072446817.9
2014536831121942710820.4

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden Uitkeringen WAO, WAZ, Wajong lopend bestand onder de grafiek.

De  linker y-as geeft de uitgekeerde bedragen in miljoenen euro aan:  als er staat 7.5 k betekent dat  7.500 miljoen  oftewel 7,5 miljard euro. Op de rechter y-as staan de aantallen uitkeringen maal duizend: als er 900 staat, betekent dat 900.000 mensen met een uitkering, in jargon 'lopend bestand' genoemd.

De grafiek laat zien dat het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de laatste jaren redelijk stabiel is. Het aantal WIA- en Wajong-uitkeringen neemt nog gestaag toe, maar het aantal WAO- en WAZ-uitkeringen daalt. Hetzelfde geldt voor de uitkeringslasten. In 2014 stijgen de uitkeringslasten iets. Dat komt doordat de lasten voor de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, voorheen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ofwel Wtcg, sinds 2014 worden gefinancierd vanuit de moederwetten WAO, WIA, WAZ en Wajong.

 

Grafiekengenerator

 

De cijfers over het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn ook terug te vinden op de verantwoordingssite van UWV. Daar kunt u met een zogeheten ‘grafiekengenerator' zelf grafieken opbouwen die inzicht geven in meerjarige ontwikkelingen. De grafiekengenerator bevat onder andere grafieken over in- en uitstroom en lopende bestanden per wet, de hoogte van de uitgekeerde bedragen en van de uitvoeringskosten. Ook zijn er grafieken die inzicht bieden in de aantallen mensen die werk vinden, de resultaten van sociaal-medische beoordelingen, overtredingen van de inspannings- en inlichtingenplicht en de klanttevredenheid. Alle cijfers kunnen ook als Excelbestand worden gedownload. De grafiekengenerator kan daarmee vooral interessant zijn voor onderzoekers en journalisten.

Terugblik 2014

Broos herstel

Ondanks voorzichtig herstel van de economie krijgen nog steeds veel mensen te maken met werkloosheid. Weliswaar vlakte de jarenlange stijging van de werkloosheid in 2014 iets af, maar het herstel is nog broos. Toch konden in 2014 253.100 WW’ers – mede dankzij de dienstverlening van UWV – weer aan de slag. Ook meer Wajongers en andere mensen met een arbeidsbeperking vonden werk. Ondertussen blijkt dat de meeste werkzoekenden steeds beter uit de voeten kunnen met onze online dienstverlening. Een terugblik op 2014 in drie bedrijven: uitkeren, werk en dienstverlening.

Vooruitblik 2015

Hoge druk

 

In 2015 zullen de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen hoog blijven. De invoering van de Participatiewet, de nieuwe WW en een nieuw ontslagstelsel doet een groot beroep op ICT-verandercapaciteit van UWV. Het versnelde tempo waarmee de dienstverlening voor WW’ers wordt gedigitaliseerd, vergt veel van de organisatie. Daarnaast heeft UWV te maken met verdere bezuinigingen. De drie leden van de raad van bestuur van UWV over de focus in het lopende kalenderjaar.

Digitaal creatief

Ik was altijd al creatief, maar door mijn zoektocht naar werk heb ik ontdekt dat ik ook digitaal creatief kan zijn. Ik ben al snel begonnen om Twitter in te zetten. Via Twitter heb ik Werkversterkers ontdekt, ik wist toen overigens niet dat dit een onderdeel was van UWV. Daar stond een oproep met de vraag wie er mee wilde denken over interessante thema’s voor het nieuwe jaar. Ik dacht meteen: ‘Interessant!’, reageerde direct en toen ging het heel snel. Die brainstormsessie gaf een enorme energieboost. Ik heb me toen meteen verbonden aan het thema dat ik zelf heb aangedragen, namelijk je zoektocht zien als een leerproces! Daar ben ik echt zo van overtuigd, dat ik daar graag over heb geschreven. Het geeft mij positieve energie om op die manier naar mijn zoektocht en ervaringen te kijken en ik hoop dat mijn positieve kijk op zaken ook anderen kan inspireren tijdens hún zoektocht. Ik vind de site van Werkversterkers echt top, veel interessante verhalen, maar wat meer interactie is welkom, want dan gaan zaken pas écht leven. Werkzoekende, wees niet bang om jezelf te laten zien en om je mening te geven! Ook op LinkedIn probeer ik in beeld te blijven door interessante zaken over mijn vakgebied – Human Resources Management – te delen en door te reageren op zaken en af en toe een ludieke actie te plaatsen, met een knipoog! Het delen geeft mij een goed gevoel en mezelf in beeld brengen gaat me steeds beter af. Wel belangrijk, blijf bij jezelf! Af en toe word ik benaderd door een recruiter, maar echt werk gevonden via Twitter of LinkedIn heb ik nog niet, misschien toch wel indirect, maar dat weet je vaak niet. Het leert mij in ieder geval een stukje zelfmarketing, wat nu en voor de toekomst heel belangrijk is.

 

 Nicole Kokken (1977; @nicolekokken) heeft een opleiding Personeel en Arbeid gedaan en was tot voor kort werkzoekende. Zij blogt regelmatig op werkversterkers.nl, de online ontmoetingsplaats van UWV voor en door werkzoekenden.

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar gemeenten. UWV stelt daarbij zijn expertise beschikbaar en zoekt de samenwerking met zijn stakeholders. Wat hebben die in 2014 van die uitgestoken hand gemerkt? Vier prominente partners geven antwoord op die vraag.

Meningen

Armand Bloem (Microsoft)

Microsoft en UWV vonden elkaar in een gedeelde missie. Voor de ICT-gigant is dat realize potential, voor UWV om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Microsoft en UWV vonden elkaar in een gedeelde missie. Voor de ICT-gigant is dat realize potential, voor UWV om zo veel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de maatschappij middels werk. Die gedeelde missie leidde tot een pilotproject waarin Microsoft 25 werkloze ICT’ers vier dagen opleidde in nieuwe ICT-technologieën als SharePoint en CRM, gevolgd door speeddates met partners van Microsoft. ‘De gedachte achter dit maatschappelijk project is simpel', legt Bloem uit. ‘Er zijn in Nederland tal van vacatures in de ICT, desondanks zijn er nog steeds werkloze ICT’ers. Vraag en aanbod sluiten dus niet goed op elkaar aan, mede doordat de ICT-wereld in razend tempo verandert. Die kloof wilde ik met dit pilotproject overbruggen. Niet in de eerste plaats uit eigenbelang, maar vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.’ In UWV, die de selectie van de kandidaten voor het pilotproject voor zijn rekening nam, vond hij naar eigen zeggen een prima partner. ‘Ik weet dat het niet strookt met het gangbare beeld over UWV, maar ik was positief verrast door de energie en daadkracht van de mensen van UWV. Niet voor niets zijn we nu bezig met de voorbereidingen voor een tweede pilotproject met als doel rond de 500 ICT’ers per jaar te scholen.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Gijs van Dijk (FNV)

De vakcentrale FNV en UWV komen elkaar op verschillende plekken tegen. In de Werkkamer van de Stichting van de Arbeid bijvoorbeeld, maar vooral ook in de 35 regio's.

 

Ze komen elkaar op verschillende plekken tegen. In de Werkkamer van de Stichting van de Arbeid bijvoorbeeld, maar vooral ook in de 35 regionale Werkbedrijven. ‘Als FNV maken we ons sterk voor een regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarin vinden we UWV aan onze zijde. Beide zijn we ervan overtuigd dat de regio’s een cruciale rol vervullen om mensen aan het werk te helpen en te houden,’ zegt Gijs van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van FNV. Die samenwerking verloopt goed. ‘We maken dankbaar gebruik van de schat aan arbeidsmarktinformatie waarover UWV beschikt. Dat helpt enorm om gericht mensen aan werk te helpen. Maar het zou mooi zijn als UWV die gegevens nog ruimhartiger ter beschikking zou stellen aan andere partijen', aldus Van Dijk. Er is nog iets. Bij FNV kwamen nogal wat klachten binnen van leden over de online dienstverlening van UWV en over werk.nl in het bijzonder. ‘Men mist het persoonlijke contact', zegt Van Dijk. ‘We hebben daarover uitgebreid met UWV gesproken. Met succes, de klachten zijn door UWV serieus genomen en sindsdien is er het nodige verbeterd, al zou meer persoonlijk contact wenselijk zijn.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Aart van der Gaag (Banenafspraak)

Op naar de 100.000 productief en inclusief, heet het werkgeversplan om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Aart van der Gaag voert dat plan uit.

 

Op naar de 100.000 productief en inclusief, is de titel van het werkgeversplan om mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen. Aan Aart van der Gaag de taak om dit project namens de werkgevers te gaan trekken. ‘We staan nog aan het begin,’ erkent hij. ‘Voor de zomer hopen we de eerste concrete plannen te lanceren.’ Een van zijn belangrijkste gesprekpartners is UWV, de key stakeholder in het garantiebanenproject, aldus Van der Gaag: ‘UWV voert het beheer over het doelgroepenregister, doet de beoordelingen op arbeidsvermogen, is bezig met het opzetten van de Werkgeversservicepunten en is via de oude Wajong ook leverancier van mensen voor het register. Niet zo gek dus dat ik frequent contact heb met UWV.’ Dat overleg verloopt naar wens. ‘Er is vertrouwen, de basis voor elke samenwerking. Natuurlijk heb ik zo mijn wensen. Bijvoorbeeld dat de 800 euro die gemeenten moeten betalen voor een beoordeling, van tafel verdwijnt. Ook zou ik graag zien dat UWV meer capaciteit krijgt voor het uitvoeren van beoordelingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ons lukt om samen dit even mooie als noodzakelijke project van de grond te krijgen.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Addie Stehouwer (interim Nationale ombudsman)

UWV en de Nationale Ombudsman onderhouden een intensief contact met elkaar. ‘We krijgen dagelijks klachten binnen van mensen die zich door UWV onjuist behandeld voelen.’

UWV en de Nationale ombudsman onderhouden een intensief contact met elkaar. ‘We krijgen dagelijks klachten binnen van mensen die zich door UWV onjuist behandeld voelen. Ze begrijpen een brief niet, vinden de boetes die UWV oplegt onrechtvaardig of vinden geen gehoor voor hun probleem. Wij benaderen vervolgens UWV met het verzoek contact op te nemen met deze klant. Daarmee stopt onze bemoeienis', zegt Addie Stehouwer, substituut ombudsman. Het betreft jaarlijks zo’n 2.000 gevallen, een aantal dat in de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. ‘De contacten tussen UWV en ons verlopen op zich goed. Maar van die uitgestoken hand merken wij te weinig, althans richting hun klanten, en dat is het enige wat telt voor mij. Het afgelopen jaar deden we onderzoek naar de hoge boetes die UWV en andere overheden oplegden bij het niet voldoen aan de administratieve voorwaarden. We hebben UWV herhaaldelijk gevraagd of ze die boetes konden matigen als er geen sprake was van fraude, maar zonder resultaat. Die klanten hebben dus weinig gemerkt van een uitgestoken hand.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief