4

8 april 2015

UWV in 2014 en 2015

In deze speciale editie van UWV Magazine online kijken we terug op 2014 en blikken we vooruit in het lopende jaar 2015. In veel gevallen was 2014 te beschouwen als een overgangsjaar op weg naar nieuwe taken en andere verhoudingen met de samenwerkingspartners van UWV.

De nieuwste cijfers

AO-uitkeringen 2002-2014

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (in miljoenen euro)
Uitkeringen WAOUitkeringen WIAUitkeringen WAZUitkeringen Wajonglopend bestand totaal Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
2002957504891386993.4
2003980105011450980
2004952004881504963.9
2005886804711565903.7
200686501484711762861.3
200785344504191940844.2
200885457804052153834.8
2009817910913362350830.8
2010775415003322508831.9
2011724719222952621824.5
2012649823122552424816.9
2013565526042072446817.9
2014536831121942710820.4

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden Uitkeringen WAO, WAZ, Wajong lopend bestand onder de grafiek.

De  linker y-as geeft de uitgekeerde bedragen in miljoenen euro aan:  als er staat 7.5 k betekent dat  7.500 miljoen  oftewel 7,5 miljard euro. Op de rechter y-as staan de aantallen uitkeringen maal duizend: als er 900 staat, betekent dat 900.000 mensen met een uitkering, in jargon 'lopend bestand' genoemd.

De grafiek laat zien dat het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de laatste jaren redelijk stabiel is. Het aantal WIA- en Wajong-uitkeringen neemt nog gestaag toe, maar het aantal WAO- en WAZ-uitkeringen daalt. Hetzelfde geldt voor de uitkeringslasten. In 2014 stijgen de uitkeringslasten iets. Dat komt doordat de lasten voor de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, voorheen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ofwel Wtcg, sinds 2014 worden gefinancierd vanuit de moederwetten WAO, WIA, WAZ en Wajong.

 

Grafiekengenerator

 

De cijfers over het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn ook terug te vinden op de verantwoordingssite van UWV. Daar kunt u met een zogeheten ‘grafiekengenerator' zelf grafieken opbouwen die inzicht geven in meerjarige ontwikkelingen. De grafiekengenerator bevat onder andere grafieken over in- en uitstroom en lopende bestanden per wet, de hoogte van de uitgekeerde bedragen en van de uitvoeringskosten. Ook zijn er grafieken die inzicht bieden in de aantallen mensen die werk vinden, de resultaten van sociaal-medische beoordelingen, overtredingen van de inspannings- en inlichtingenplicht en de klanttevredenheid. Alle cijfers kunnen ook als Excelbestand worden gedownload. De grafiekengenerator kan daarmee vooral interessant zijn voor onderzoekers en journalisten.

Veel publieke taken verschuiven van de landelijke overheid naar gemeenten. UWV stelt daarbij zijn expertise beschikbaar en zoekt de samenwerking met zijn stakeholders. Wat hebben die in 2014 van die uitgestoken hand gemerkt? Vier prominente partners geven antwoord op die vraag.
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness