4

12 april 2017
Het jaarverslag 2016 is verschenen

2016 en verder

Het Jaarverslag 2016 is verschenen. Ondanks bezuinigingen en wetswijzigingen heeft UWV het goed gedaan, vindt ook de Algemene Rekenkamer. De economie trekt bovendien aan, en de arbeidsmarkt profiteert daarvan. Maar lang niet iedereen profiteert mee …

De nieuwste cijfers

De WW door de jaren heen

In 2016 was het aantal WW-uitkeringen een stuk lager dan in het ‘topjaar’ ervoor. Maar vergeleken met bijvoorbeeld 2008 is het aantal nog altijd hoog.

Ontwikkelingen in de WW van 2003-2016  
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
2003418700343000280300
2004426200383600321700
2005376400392100306700
2006311100369800249200
2007253000311200192000
2008242100262800171000
2009427600328600269900
2010414600420800263700
2011414000407900269900
2012502500432200340200
2013613200515700437700
2014605200602000440800
2015583700578700445900
2016491000524900412000

Op de y-as de aantallen WW-uitkeringen (K=1000), op de x-as de jaartallen. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen WW-uitkeringen per kalenderjaar opvragen. 

 

De grafiek laat zien hoe de instroom, de uitstroom en het aantal lopende uitkeringen zich in de afgelopen 14 jaar hebben ontwikkeld.

Als we inzoomen op de meest recente verschillen, dan valt op dat het aantal nieuwe uitkeringen in 2016 aanzienlijk lager is dan in 2015. Dat komt omdat het economische herstel zich het afgelopen jaar heeft voortgezet. Ook het aantal lopende uitkeringen nam af. Deze ontwikkeling is wel beperkt door een effect van de invoering van de inkomstenverrekening van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015.

Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken vaak nog een kleine WW-uitkering; vóór de invoering van de Wwz zou een deel van die uitkeringen op basis van de toen geldende urensystematiek beëindigd zijn. Dit heeft een opwaarts effect op het aantal lopende uitkeringen en tegelijkertijd een neerwaarts effect op het aantal beëindigde uitkeringen. Dit aantal was in 2016 duidelijk lager dan in 2015.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief