4

12 april 2017
Het jaarverslag 2016 is verschenen

2016 en verder

Het Jaarverslag 2016 is verschenen. Ondanks bezuinigingen en wetswijzigingen heeft UWV het goed gedaan, vindt ook de Algemene Rekenkamer. De economie trekt bovendien aan, en de arbeidsmarkt profiteert daarvan. Maar lang niet iedereen profiteert mee …

De nieuwste cijfers

De WW door de jaren heen

In 2016 was het aantal WW-uitkeringen een stuk lager dan in het ‘topjaar’ ervoor. Maar vergeleken met bijvoorbeeld 2008 is het aantal nog altijd hoog.

Ontwikkelingen in de WW van 2003-2016  
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
2003418700343000280300
2004426200383600321700
2005376400392100306700
2006311100369800249200
2007253000311200192000
2008242100262800171000
2009427600328600269900
2010414600420800263700
2011414000407900269900
2012502500432200340200
2013613200515700437700
2014605200602000440800
2015583700578700445900
2016491000524900412000

Op de y-as de aantallen WW-uitkeringen (K=1000), op de x-as de jaartallen. Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen WW-uitkeringen per kalenderjaar opvragen. 

 

De grafiek laat zien hoe de instroom, de uitstroom en het aantal lopende uitkeringen zich in de afgelopen 14 jaar hebben ontwikkeld.

Als we inzoomen op de meest recente verschillen, dan valt op dat het aantal nieuwe uitkeringen in 2016 aanzienlijk lager is dan in 2015. Dat komt omdat het economische herstel zich het afgelopen jaar heeft voortgezet. Ook het aantal lopende uitkeringen nam af. Deze ontwikkeling is wel beperkt door een effect van de invoering van de inkomstenverrekening van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015.

Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken vaak nog een kleine WW-uitkering; vóór de invoering van de Wwz zou een deel van die uitkeringen op basis van de toen geldende urensystematiek beëindigd zijn. Dit heeft een opwaarts effect op het aantal lopende uitkeringen en tegelijkertijd een neerwaarts effect op het aantal beëindigde uitkeringen. Dit aantal was in 2016 duidelijk lager dan in 2015.

Toekomst

Jaarverslag 2016 de drie leden van de Raad van Bestuur
Jaarverslag 2016 de drie leden van de Raad van Bestuur

Doorpakken

Ter gelegenheid van de publicatie van het Jaarverslag 2016 van UWV brengen de drie leden van de Raad van Bestuur elk een paar kernboodschappen over de belangrijkste ontwikkelingen. Dat doet ook de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van UWV. Korte impressies van waar UWV staat en waar het naartoe gaat.

Goed rapport

UWV heeft zijn kerntaken in tijden van werkloosheid en bezuinigingen goed uitgevoerd
UWV heeft zijn kerntaken in tijden van werkloosheid en bezuinigingen goed uitgevoerd

Van de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft de verhouding tussen doelen, mensen en middelen bij UWV in de periode 2010-2015 onlangs minutieus onder de loep genomen. Conclusie: UWV heeft zijn kerntaken in tijden van werkloosheid en bezuinigingen goed uitgevoerd. Maar of de organisatie nóg een bezuinigingsronde aan zal kunnen, moet volgens de onderzoekers betwijfeld worden.

Analyse

Trends op de arbeidsmarkt
Trends op de arbeidsmarkt

Trends op de arbeidsmarkt

Met de onlangs verschenen Arbeidsmarktanalyse 2017 duidt UWV de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Welke problemen zijn er en wie worden daar het meest door getroffen? Voor welke beleidsuitdagingen zien de betrokken partijen zich gesteld? En wat is de bijdrage die UWV daarin kan leveren?

Stemstemmen

Stemstemmen is stemmen op de stem van een politicus. De stem is, meer nog dan de ogen, de spiegel van de ziel. Veel mensen, en dus ook veel politici, politici zijn namelijk, wat je ook van ze vindt mensen – veel mensen beseffen dat niet.

Als je goed naar hun stem luistert, als je hun stem leest, hoor je iemand anders dan je denkt te horen. Lees je bijvoorbeeld Henk Krol met je oren, dan hoor je iemand die zich een stem aanmeet, een geleerd klinkende stem, waar je makkelijk doorheen kunt luisteren. De echte Henk Krol, achter de geleerde stem, klinkt ijdel. Dat geldt ook voor Kuzu en in mindere mate voor Klaver.

Asscher begon naarmate de campagne vorderde, steeds meer te klinken als Ad Melkert in 2002. Zijn beste speech hield hij op de verkiezingsavond, toen duidelijk werd dat de PvdA niet meer dan 9 zetels zou halen. Toen hoorde ik de echte Asscher, hij had de ingestudeerde strijdlust ingeruild voor echte. Zijn stem raakte me. Als hij die stem eerder had gevonden, had hij meer stemmen gekregen.

Marianne Thiemes stem droop van de zenuwen, elke keer als ik haar hoorde spreken. Ze klonk kortademig, er zat veel ruis op.

Rutte was Rutte zoals we Rutte altijd horen, de montere dealtjesmaker die alles wat hij zegt, inpakt in een volkomen vanzelfsprekende toon.

Pechtold klonk zoals altijd, als een vos kon praten had hij de stem van Pechtold. Wilders klonk grimmig, zelfs als hij het over zijn poezen had.

Als ik gestemstemd had, louter gestemstemd zonder de inhoud mee te wegen, had ik SP gestemd. Roemer had absoluut de beste, geloofwaardigste en leukste stem van de Tweede Kamerverkiezingen.

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWVmagazine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Helft ICT-vacatures moeilijk te vervullen

Helft ICT-vacatures moeilijk te vervullen
Helft ICT-vacatures moeilijk te vervullen
Helft ICT-vacatures moeilijk te vervullen

ICT wordt steeds belangrijker door ontwikkelingen als security, werken in de cloud en mobiel internet.

Het aantal ICT’ers neemt al jaren toe. ICT wordt namelijk steeds belangrijker door ontwikkelingen als security, werken in de cloud en mobiel internet. Bijna de helft van alle ICT-vacatures is moeilijk te vervullen. Vooral de vraag naar programmeurs en ontwikkelaars is sterk, terwijl er niet voldoende geschikte kandidaten voor deze beroepen zijn. Dat blijkt uit de Factsheet arbeidsmarkt ICT van UWV.

Bedrijven en organisaties hebben vooral moeite om vacatures op hoger (wetenschappelijk) niveau te vervullen. Bijvoorbeeld voor programmeurs in specifieke talen, testers en security-specialisten. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Dit betekent dat er in de ICT-beroepsgroep te weinig werkzoekenden zijn met het juiste opleidingsniveau en de gevraagde kwaliteiten. Er zijn momenteel 7.600 WW-uitkeringen van ICT’ers. Ongeveer 36% hiervan is 55 jaar of ouder. Ook is bijna een vijfde van de WW-uitkeringen afkomstig van laagopgeleide ICT’ers.

Arbeidsmarkt in de zorg trekt aan

Arbeidsmarkt in de zorg trekt aan
Arbeidsmarkt in de zorg trekt aan
Arbeidsmarkt in de zorg trekt aan

De afgelopen jaren zijn er veel banen in de zorg verdwenen. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt.

De afgelopen jaren zijn er veel banen in de zorg verdwenen. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg die UWV heeft uitgebracht tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met 18 maart. UWV verwacht de sterkste groei in de thuiszorg. Ook de werkgelegenheid in de huisartsenzorg zal relatief sterk toenemen. De vacaturemarkt in de zorg groeit al vanaf 2013. Voor dit jaar gaat UWV uit van een groei tot 105.000 vacatures, dit zijn er 10.000 meer dan in 2016.

Met het aantrekken van de vacaturemarkt zijn er ook weer meer moeilijk vervulbare vacatures. Onder meer verzorgenden ig (individuele gezondheidszorg), verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, verzekeringsartsen en psychiaters zijn zeer gewild. Deze beroepen bieden goede kansen op werk voor werkzoekenden. Het gaat om functies waarvoor een opleiding op ten minste mbo-niveau 3 of – in het geval van de medisch specialisten – universitair niveau wordt gevraagd. Op de lagere beroepsniveaus zijn de kansen nog steeds matig. Er zijn veel werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Wel doet zich ook op dit niveau een stijging van het aantal vacatures voor.

Iets meer banen in de welzijnssector

Iets meer banen in de welzijnssector
Iets meer banen in de welzijnssector
Iets meer banen in de welzijnssector

Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang zijn verschillende branches. In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe.

Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang zijn drie verschillende branches. In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag. Door bezuinigingen en veranderingen in de jeugdzorg blijft het aantal werknemers daar de komende jaren vermoedelijk nog wat dalen. Dit blijkt uit de Factsheet Welzijn van UWV

In de welzijnssector stijgt het aantal banen licht. Hoewel welzijnsorganisaties werken met lagere budgetten, ontstaan er ook nieuwe kansen voor medewerkers. Burgers organiseren steeds vaker eigen initiatieven op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Welzijnsorganisaties stimuleren en ondersteunen deze initiatieven. Ook de samenwerking met andere instellingen in bijvoorbeeld wijkteams wordt belangrijker. Deze nieuwe werkwijze biedt kansen, maar stelt ook hogere eisen aan medewerkers. Ook in de jeugdzorg en kinderopvang zien we dat deze eisen hoger worden.

Over het algemeen is de kans op werk in de sector nog niet heel groot. Organisaties hebben soms moeite om mensen te vinden die de juiste papieren hebben (bijvoorbeeld registratie in het kwaliteitsregister Jeugd) en die om kunnen gaan met nieuwe werkwijzen in de sector.

Banen in de melkveehouderij en de glastuinbouw

Banen in de melkveehouderij en de glastuinbouw
Banen in de melkveehouderij en de glastuinbouw
Banen in de melkveehouderij en de glastuinbouw

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector is het afgelopen jaar met 2.000 afgenomen.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector is het afgelopen jaar met 2.000 afgenomen, een daling van 17% vergeleken met 2015. De daling volgt op een toename vanaf 2012 van het aantal nieuwe uitkeringen. Vooral medewerkers bloemen- en plantenteelt, productiemedewerkers, hoveniers en tractorchauffeurs vroegen minder vaak een uitkering aan bij UWV. Daarentegen groeide het aantal WW’ers dat op zoek is naar een baan als inpakker handmatig, medewerker groenteteelt en agrarisch seizoenskracht groente en fruit. Het aantal lopende WW-uitkeringen in de land- en tuinbouw maakt bijna 2% uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland. Dat blijkt uit de Factsheet Land- en Tuinbouw van UWV.

In 2016 nam het aantal vacatures in de land- en tuinbouw toe tot circa 13.000, een stijging met 30% ten opzichte van 2012. Voor de komende twee jaar wordt een stabilisatie verwacht. Vooral in het groeiseizoen hebben werkgevers moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Binnen de agrarische en groene beroepen is er met name behoefte aan hoveniers en specialisten plantenteelt. Ook binnen de groenvoorziening, voor milieutechnologen en medewerkers bodemonderzoek en -sanering zijn de kansen op werk voldoende tot goed. De meeste werkgelegenheid in de agrarische sector bieden de melkveehouderij en de glastuinbouw, op afstand gevolgd door de akkerbouw.

Veel vraag naar koks en bedienend personeel

Veel vraag naar koks en bedienend personeel
Veel vraag naar koks en bedienend personeel
Veel vraag naar koks en bedienend personeel

De arbeidsmarkt in de horeca profiteert van de aantrekkende economie en een sterke toename van het aantal toeristen.

De arbeidsmarkt in de horeca trekt aan. De sector profiteert van de aantrekkende economie en een sterke toename van het aantal toeristen. Consumenten hebben meer te besteden en eten vaker buiten de deur. Goed nieuws voor werkzoekenden die aan de slag willen in hotels, restaurants, fast service en catering. Al enkele jaren groeit het aantal horecavacatures fors en daalt het aantal aanvragen voor een WW-uitkering, zo blijkt uit de Factsheet Horeca van UWV.

De werkgelegenheid in de horeca groeit sinds 2014. Naar verwachting neemt het aantal banen dit jaar en volgend jaar verder toe, met 4% voor werknemers en 2% voor zelfstandigen. Er zijn vooral goede kansen op werk voor koks met een gerichte mbo-opleiding, medewerkers fast service en in toeristische regio’s in de bediening, met name in het hoogseizoen. In totaal ontstonden er het afgelopen jaar 83.000 vacatures in de horeca, liefst 48% meer dan in 2013. De toegenomen werkgelegenheid leidt tot een gestage afname in het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit de horeca. Dat was gegroeid tot 26.600 in 2014 om vervolgens te dalen tot 22.200 in 2016. Gemiddeld zijn zeven op de tien WW’ers uit de horeca binnen een jaar weer aan de slag.

In de horeca is het personeelsverloop hoog en er wordt veel gewerkt met tijdelijke contracten. Mede daardoor is het aantal vacatures er hoog. Het werven en vervolgens behouden van gekwalificeerd personeel vormt daarmee een knelpunt voor de sector. De horeca kent meer werknemers met een flexibel contract dan met een vaste betrekking. Drie op de tien werknemers werken minder dan 12 uur per week. Bijna vier op de tien zijn scholier of student.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness