5

16 mei 2019
inzet van technologie op de werkvloer voor mensen met een beperking

Participatie en inclusie

UWV schreef met partners een wedstrijd uit voor technologische oplossingen om mensen met een beperking beter te laten functioneren. Verder in deze editie: GGZ-aanbieder Reinier van Arkel en UWV Den Bosch halen goede resultaten met een pilot waarin werken als middel voor herstel wordt gebruikt.

De nieuwste cijfers

Horeca groeit nog

De horeca profiteert al jaren van de bloeiende economie
De horeca profiteert al jaren van de bloeiende economie

De horeca profiteert al jaren van de bloeiende economie. Nederlanders bezoeken vaker horecagelegenheden. Daarnaast trekt de zakelijke markt aan en groeit het toerisme.

 

 

 

 

 

De horecasector maakt ongeveer 2% uit van de economie. Het verwachte groeitempo voor dit jaar is ook 2%. Dat ligt iets lager dan in 2017 en 2018, toen dat nog boven de 4% per jaar lag. De rem op de groei is in lijn met de verwachting van het CPB voor de Nederlandse economie als geheel. Die is voor 2019 en 2020 geraamd op een standaard 1,5%. Daarnaast heeft de horeca last van de stijgende prijzen (o.m. de btw-verhoging) en van het aantal moeilijk vervulbare vacatures, waardoor veel bedrijven niet meer op volle kracht kunnen draaien.

Waar werken ze?
De meeste mensen in de horeca werken in een restaurant: 37%. Een vijfde van alle werkzame personen werkt bij andere soorten eetgelegenheden (zoals fastfood-restaurants, snackbars, broodjescorners, ijssalons).

Daarnaast werkt er veel horecapersoneel in cafés (14%), hotels (14%), kantines en cateringbedrijven (12%).

Bediening en keukenhulpen
De grootste beroepsgroep in de horeca is medewerkers bediening en barpersoneel (33%). Ten opzichte van 2013/2014 nam deze groep toe met bijna een kwart. De beroepsgroep koks (13%) nam toe met een vijfde. De keukenhulp (11%) kent de grootste procentuele toename (+31%). De beroepsgroep restaurantmanagers (4%) is met -27% als enige van deze beroepen fors afgenomen.

Lees de factsheet Horeca, catering en verblijfsrecreatieWW-uitkeringen in april 2019 lager dan in maart 2019

Het aantal WW-uitkeringen lag eind april 2019 lager dan eind maart 2019: 257.400 ten opzichte van 267.700. In april zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind april 2019 in vergelijking met eind april 2018 lager ligt: bijna 57.000.

JAN 2018 - APR 2019 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8 273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.6 32.9257.4

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-apr 2018 5.618.0 12.7 13.1 9.6 6.1 17.2 13.5 14.2 13.2 5.3 19.2 14.4 16.0 13.7 6.0 17.3 14.1 16.4 16.4 5.4 26.6 30.0 42.7 53.6 5.7 23.9 26.9 40.2 59.2
jan-apr 2019 5.317.4 12.4 12.4 9.6 6.0 17.5 13.3 13.7 13.7 5.0 17.1 12.9 14.1 13.6 5.8 16.1 12.4 13.7 15.7 4.8 23.3 25.3 32.4 42.4 5.2 21.9 23.1 31.0 47,9

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Hightech

Technologie voor mensen met een beperking
Technologie voor mensen met een beperking

Technologie voor mensen met een beperking

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) deed vorig jaar een oproep om voorstellen in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking.
7 voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV.

GGZ en UWV

Mensen met een psychische aandoening kregen hulp waarbij werk ingezet
Mensen met een psychische aandoening kregen hulp waarbij werk ingezet

Werk als middel tot herstel

Reinier van Arkel, instelling voor psychische en psychiatrische hulpverlening, zette samen met UWV Den Bosch een pilot op: werkgerichte behandelaanpak. Mensen met een psychische aandoening kregen hulp waarbij werk nadrukkelijk ingezet werd als middel tot herstel.

Het geluk van data

Kent u dat beeld van Dagobert Duck die gelukzalig een duik neemt in zijn berg met geld? Als kenniswerkers van UWV ervaren we soms net zo’n sensatie. Want UWV beschikt over een schat. Niet aan geld, maar aan data. Over al onze activiteiten leggen wij gegevens vast in onze systemen. Die gegevens worden gebruikt als sturingsinformatie en we putten eruit om verslag te doen van bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (werkgelegenheid, vacatures), uitkeringen (WW, WIA, Wajong) en de effectiviteit van de dienstverlening. Daarnaast vormen deze gegevens de grondstof voor onze kennispublicaties, verrijkt met analyses op de data en aanvullende cijfers op basis van enquêtes en externe bronnen. Omdat we al jaren bezig zijn met het verzamelen van gegevens, is er een historie opgebouwd die ons in staat stelt om terug te kijken en daarmee het heden beter te begrijpen en verklaren.

UWV houdt al zijn schatten niet voor zichzelf maar stelt de data op geaggregeerd niveau (dus niet herleidbaar tot personen) beschikbaar via uwv.nl/kennis, zodat ook u ze kunt gebruiken voor eigen (onderzoeks)doeleinden. Voor wie op zoek is naar de recentste cijfers over uitkeringen voor de belangrijkste wetten is er elke maand de publicatie Cijfers & Trends. Elke 4 maanden verschijnt de Kwantitatieve informatie, met statistische informatie op allerlei terreinen van de uitvoering. Voor mensen die  geïnteresseerd zijn in meerjarige ontwikkelingen is er de grafiekengenerator op de verantwoordingssite van UWV. Op ons arbeidsmarktportaal zijn maandelijks nieuwe cijfers te vinden over onder andere werkzoekenden, vacatures en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Via onze sites kan iedereen inzoomen op de actualiteit of uitzoomen voor het grote(re) geheel. Ik nodig u hierbij uit om ook eens een duik te nemen in het verleden. Met zo veel cijfers valt er genoeg te ontdekken en te onderzoeken.

Peter Rijnsburger is kennisadviseur bij UWV.

Lees meer over open data

 

 

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

IPS nu breder inzetbaar

IPS is een re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening
IPS is een re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening
IPS is een re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening

IPS is een re-integratie-methode om mensen met een psychische aandoening te helpen bij het krijgen en het behouden van betaald werk.

IPS is een re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening te helpen bij het krijgen en het behouden van betaald werk. IPS is bewezen effectief en werkt voor deze groep beter dan andere re-integratiemethoden. Voorheen was de regeling waarmee IPS wordt vergoed alleen voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Vanaf 1 mei kunnen ook mensen met een 'gewone' psychische aandoening met een IPS-traject naar werk geholpen worden. 10 partijen hebben in 2018 het convenant ‘Samen werken aan wat werkt’ ondertekend en zetten zich gezamenlijk in om mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden. IPS combineert zorg, re-integratie- en jobcoachactiviteiten. Het is een intensieve aanpak, die bijna 2 keer vaker leidt tot een baan dan andere methodieken.
 
Aanleiding voor deze samenwerking is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid 3 tot 4 keer vaker in een uitkeringssituatie zitten dan mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Ook hebben ze 30% minder kans op een betaalde baan. Uitkeringsgerechtigden maken 3 keer zo vaak gebruik van psychische zorg als werkenden. Betaald werk draagt bij aan het herstel en het welzijn van mensen met psychische aandoeningen én is goed voor de maatschappij als geheel. Vanaf 1 mei tot en met 29 november 2019 is de regeling ook tijdelijk toegankelijk voor de brede doelgroep met psychische kwetsbaarheid. Een aanvraag wordt via de GGZ-instelling ingediend bij UWV. 

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Jaarverslag 2018: UWV blikt terug op bewogen jaar

2018 was een jaar van kansen op de arbeidsmarkt, zo maakte UWV bekend tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2018.

2018 was een jaar van kansen op de arbeidsmarkt, zo maakte UWV bekend tijdens de presentatie van het Jaarverslag 2018. Het aantal WW-uitkeringen daalde; veel mensen profiteerden van de positieve economische ontwikkelingen. Helaas profiteert nog niet iedereen van de bloeiende economie. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden. Circa 1.2 miljoen mensen ontvingen in 2018 een uitkering, in totaal is € 19,9 miljard uitgekeerd. 263.000 mensen deden in 2018 een beroep op de WW, ten opzichte van 330.000 mensen in 2017. Dat is een daling van 20%. 184.000 WW’ers vonden weer werk, ten opzichte van 170.000 in 2017.

Net als vorig jaar vonden in 2018 ruim 13.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan, waaronder 9.000 Wajongers (in 2017 waren dit 8.400 Wajongers).
De dienstverlening van UWV krijgt een 7,1 van uitkeringsgerechtigden en een 6,6 van werkgevers.

Bekijk de verantwoordingssite voor alle informatie uit het jaarverslag en veel extra cijfers.

Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis

In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden
In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden
In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 16.000 per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7.000 per maand tot 307.000. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Hiermee was het aantal werklozen voor het eerst lager dan op het laagste punt vlak voor het begin van de crisis in 2008. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerdergenoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste 3 maanden met gemiddeld 1.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind maart 268.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 2,2% minder dan een maand eerder en 18,2% minder dan een jaar eerder. Een persoon kan meerdere WW-uitkeringen naast elkaar ontvangen. Eind maart 2019 ontvingen 260.000 mensen ten minste 1 WW-uitkering. Daarvan heeft 27,8 procent al meer dan een jaar WW.

Lees de Nieuwsflits arbeidsmarkt maart 2019.

Tolkvoorzieningen eenvoudiger vanaf 1 juli 2019

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rondom het centraliseren van tolkvoorzieningen.

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rondom het centraliseren van tolkvoorzieningen. Als de wet wordt aangenomen kunnen UWV en Tolkcontact vanaf 1 juli 2019 het aanvragen en het gebruik van een tolkvoorziening eenvoudiger maken. Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli in onderwijs-, werk- en privésituaties terecht bij een centraal loket voor het aanvragen van tolkuren en voor het inzetten van een schrijf- of gebarentolk. Het maakt dan niet meer uit of iemand een tolk wil inzetten voor het volgen van een lesuur of college, het bijwonen van een vergadering of bezoek aan een dokter: als tolkgebruiker heb je dan alleen nog contact met UWV en met Tolkcontact (onderdeel van Berengroep).

Tot nu toe gelden voor werk- en  privésituaties verschillende protocollen. Dat komt doordat de tolkvoorziening onder de verantwoordelijkheid van 3 ministeries valt. Deze ministeries – OCW, SZW en VWS – hebben op verzoek van de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken aan UWV gevraagd om een centraal loket te vormen voor onderwijs-, werk- en privésituaties.

Bekijk het wetsvoorstel.

Cover-UWVmagazine-2019-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief