3

19 maart 2015

Een geoliede loonaangifte

Zonder de loonaangifteketen staat gans het raderwerk van de BV Nederland stil. Eigenaren CBS, Belastingdienst en UWV vertellen hoe ze die keten geolied laten lopen. Daarnaast in dit nummer aandacht voor trends in dienstverlening.

De nieuwste cijfers

Meer 55-plussers in de WW

Eind 2014 zijn er 440.800 mensen met een WW-uitkering. Als we kijken naar de leeftijdssamenstelling, zien we dat ruim 1 op de 4 mensen 55 jaar of ouder is.

 

Percentage mensen met een WW-uitkering
%
tot 45 jaar45  - 54 jaar55 jaar en ouder
'9946.7%23.9%29.4%
'0044.0%23.8%32.1%
'0143.7%22.9%33.4%
'0251.0%22.2%29.9%
'0356.1%22.2%21.7%
'0455.8%24.2%20.0%
'0550.7%27.6%21.8%
'0641.7%31.5%26.9%
'0736.6%31.7%31.7%
'0840.7%29.7%29.6%
'0952.0%27.7%20.3%
'1047.2%31.0%21.8%
'1145.8%31.3%22.9%
'1247.6%30.1%22.3%
'1347.3%30.0%22.7%
'1443.2%31.1%25.7%

Het aandeel 55-plussers in de WW is in de periode 2009-2014 geleidelijk gestegen. Over een langere periode bekeken is er sprake van een fluctuerend aandeel. In jaren van een gunstige economische ontwikkeling (hoogconjunctuur) zijn er relatief veel 55-plussers met een WW-uitkering, omdat mensen in de leeftijd tot 45 jaar minder vaak een beroep op de WW doen. Het aandeel 55-plussers daalt als de economie verslechtert (laagconjunctuur), omdat dan vooral mensen jonger dan 45 jaar een beroep doen op de WW en de werkloosheid snel oploopt. Dit is goed te zien als we kijken naar de ontwikkeling van het aandeel mensen met een WW-uitkering naar leeftijd in 2002 en 2008.

Aantal WIA-uitkeringen in februari gestegen

In februari 2015 stroomden er 2.900 mensen in de WIA in. Bij circa 1.300 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

2013/2014/2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan 3.4 0.9 212.1
feb 2.9 1.3 213.8

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
20130.43.13.95.74.70.31.83.45.56.80.10.91.11.32.40.10.60.91.34.10.612.520.929.631.50.47.217.027.739.1
20140.43.33.95.65.00.21.93.55.67.30.11.01.11.43.10.00.61.01.24.60.613.223.132.737.10.47.518.331.345.3

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen is licht gedaald in februari

In februari werd aan circa 400 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling (met 100), die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013/2014/2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239.9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan 0.9 0.5 251.0
feb 0.4 0.5 250.9

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.80.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.818.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in februari is gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is met 2400 eind februari gedaald naar 455.100. In februari 2015 zijn ongeveer 46.600 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 49.000 mensen de WW-uitkering beëindigd. De stijging van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maanden is een seizoeneffect. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen in de komende maanden daalt.

2013/2014/2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
feb-143.06.95.04.82.43.37.35.95.83.72.97.14.94.12.03.68.16.55.63.610.239.250.161.547.712.141.754.271.771.7
feb-15
2.76.75.05.02.82.76.95.45.53.82.57.05.24.82.53.07.76.36.14.09.137.947.665.455.79.835.946.568.378.8

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

Ketenpartners

De aorta van Nederland

 

De loonaangifteketen, waarvan CBS, Belastingdienst en UWV de eigenaren zijn, is een van de grootste informatieketens van de overheid, met onder andere gegevens over lonen en dienstverbanden. Zonder deze ‘aorta van de BV Nederland’ zou onze economie lam komen te liggen. De ketenpartners zorgen ervoor dat dat niet kan gebeuren.

Trendwatchers

Dienstverlening van de toekomst

Sinds een halfjaar heeft UWV twee formulemanagers in dienst. Zij kijken vooruit naar trends op het gebied van dienstverlening. Is die volkomen digitaal? Kun je straks nog bellen naar UWV? Krijgen we zelfdenkende computers? Behalve de beide heren kijkt ook trendwatcher Lieke Lamb voor ons in het koffiedik.

 

Klikken in stilte

 Het staat in de SUWI, de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen: ‘Gij zult met UWV digitaal communiceren.’ Dus dat doet men, men klikt in stilte.

‘Hoe is het eigenlijk met je', vroeg ik aan zo'n in stilte klikkende werkloze vriend.

‘Ik zou blij moeten zijn', zei hij met een grafstem. ‘Alles is zo lekker makkelijk, alle informatie staat zo handig bij elkaar.’

‘Wat zit je dan te mokken?’, vroeg ik.

‘Ik hoor niks,’ zei hij, ‘niks, behalve het geruis van mijn harde schijf. Ik ruik niks! Vroeger had ik een consulente die lekker rook. Als ik haar rook, kreeg ik zin in het leven, zin om wat te gaan doen. Nu denk ik: mooi, het geld komt er weer aan, goed geregeld – maar ik heb er geen lol meer in. Ik wil contact! Ik kan bellen, met een starttarief van 0,445 cent plus de gebruikelijke belkosten, maar dan kom ik in een ingeblikt menu, waarin ik verdwaal. Weet je,’ zei hij stellig, ‘als UWV echt zou willen bezuinigen zouden ze juist moeten investeren in meer persoonlijk contact.’

‘O ja,’ zei ik, ‘zou je dan al een baan hebben denk je?’

‘Nou ja,’ zei hij al wat minder stellig, ‘misschien, je weet het niet.’

‘Maar volgens jou heb je geen baan door het ontbreken van persoonlijk contact?’

‘Hè,’ zei hij boos, ‘hou op met dat soort belachelijke vragen, ga weg.’

Ik ging. Nu zit ik achter mijn computer. Ik heb net een mail aan mijn vriend gemaakt, vol met dit soort belachelijke vragen. Ik ben benieuwd of hij ze wel digitaal beantwoordt.

 

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWV magazine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Boer zoekt Wajonger

UWV, het Nordwin College en LTO Nederland starten op 1 april in Friesland de opleiding ‘Medewerker veehouderij’ voor Wajongers.

 Samen met UWV starten het Nordwin College en LTO Nederland op 1 april in Friesland de opleiding ‘Medewerker veehouderij’ voor Wajongers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De opleiding is bedoeld om werkervaring op te doen bij melkveebedrijven. Het gestructureerde karakter van het werk van medewerker veehouderij past prima bij Wajongers. Naast hun baan – 15 tot 20 uur per week – volgen ze één dag in de week lessen dierverzorging bij het Nordwin College. Het werk van medewerker veehouderij bestaat uit het verzorgen en voederen van dieren, het letten op hun gezondheid en het verzorgen van grasland en de voedergewassen.

Vijftien benaderde Wajongers kregen op een voorlichtingsbijeenkomst uitleg over het project en konden er de sfeer proeven van een melkveehouderij. Zo vertelde Wajonger Marjan aan Omrop Fryslân dat ze niet kan wachten om zich aan te melden. Ze werkt nu ook al bij een melkveehouder: ‘Ik vind het geweldig, ik heb ook al lievelingskoeien.’ Ook Dimitri ziet het werken tussen de koeien helemaal zitten: ‘Ik hou van dieren.’ Maar Simon heeft na de rondleiding op de praktijk- en proefboerderij snel zijn conclusie getrokken. ‘Koeien, niks voor mij. Ik wil wel graag op een boerderij werken, maar dan op een akkerbouwbedrijf.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Structurele samenwerking GGZ Nederland en UWV

GGZ Nederland en UWV gaan meer initiatieven ontplooien om uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden.

GGZ Nederland en UWV ontplooiden al diverse initiatieven om uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden. Maar beide partijen willen meer structuur in de samenwerking en hebben daarom Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) opdracht gegeven om bestaande initiatieven te inventariseren en met aanbevelingen te komen. Die dienen als leidraad voor het verder vormgeven van de samenwerking. In het onderzoek lag de focus op samenwerkingsinitiatieven gericht op de doelgroep met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische aandoening, met een Wajong-, WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van zowel GGZ- als UWV-professionals onderlinge samenwerking (zeer) belangrijk vindt. De initiatieven die zijn onderzocht bleken veelal nog niet structureel te zijn ingebed in de organisaties en vaak nog in ontwikkeling. De onderzoekers merken op dat structureel overleg tussen betrokken professionals van GGZ en UWV, waarbij kennis en adviezen worden uitgewisseld en casuïstiek wordt besproken, een belangrijke factor is bij in het stand houden van en inhoud geven aan de samenwerking.

Op basis van de uitkomsten zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

* Benoemen van vaste eerste aanspreekpunten bij zowel UWV als GGZ voor professionals van de andere organisatie.

* Faciliteren en organiseren van structureel regionaal overleg tussen professionals van beide organisaties.

* Stimuleren van uitwisseling van visitekaartjes van professionals van GGZ en UWV via de cliënt.

De opgedane kennis uit de samenwerking wil UWV ook gaan delen met de gemeenten.

 

Lees hier het rapport.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Automatisering treft administratieve banen

Uit onderzoek van UWV blijkt dat het aantal administratieve banen vanaf 2008 daalt als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering.

Uit onderzoek van UWV (ook in samenvatting te lezen) naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen blijkt dat het aantal banen al vanaf 2008 onafgebroken daalt als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering. Tussen 2008 en 2012 verdwenen bijna 90.000 banen. UWV verwacht dat die krimp de komende jaren doorzet. Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat onder druk. Het onderzoek laat zien dat vooral op dat niveau veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden. Door slimme software en computersystemen worden gegevens automatisch ingevoerd. Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering. Door deze ontwikkeling verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in de archivering, de financiële administratie en bij de post. De komende tijd verwacht UWV substantiële krimp onder met name ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en medisch secretaresses. De krimp onder administratieve functies is veel groter dan in andere beroepsgroepen. De vraag naar hoger opgeleid administratief personeel neemt – ondanks het banenverlies – wel toe. Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden.

 

 

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Veel 50-plussers ‘parttime’ in de WW

Ongeveer een kwart van alle 50-plussers met een WW-uitkering heeft naast de uitkering ook betaald werk. Dit blijkt een analyse van UWV.

Ongeveer een kwart van alle 50-plussers met een WW-uitkering heeft naast die uitkering ook betaald werk. Dit blijkt uit een analyse van UWV. Het is voor het eerst dat onderzocht is hoeveel mensen gedeeltelijk weer aan het werk gaan tijdens de WW. Uit de cijfers van UWV blijkt dat in het derde kwartaal van 2014 ongeveer 43.000 50-plussers naast hun WW-uitkering ook gedeeltelijk werkten. Omdat dit werk onregelmatig of tijdelijk is, of omdat ze minder uren werken dan vóór de werkloosheid, blijven zij uitkeringsgerechtigd. Van de 50-plussers die gedeeltelijk het werk hervatten, doet 20 procent dat via de uitzendsector.

In het ‘Actieplan 55-plus werkt’, dat UWV sinds eind 2013 uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is vastgelegd dat uitzendorganisaties die een 50-plusser vanuit de WW aannemen een bonus (plaatsingsfee) krijgen die op kan lopen tot € 1.500 per persoon. Ook kunnen 50-plussers aanspraak maken op een scholingssubsidie (voucher) van maximaal € 1.000 om de kans op een baan te vergroten. In de eerste twee maanden van dit jaar kende UWV 1.750 plaatsingsfees toe en 1.470 scholingsvouchers. Dit is meer dan geraamd en een zeer sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2014. UWV ziet als reden voor de toegenomen populariteit de grotere bekendheid van de subsidieregelingen en de verlaging van de leeftijdsgrens van 55 naar 50 jaar in september vorig jaar.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Tekort aan specialistische vakmensen

UWV en VakmanNU gaan samenwerken in het kader van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap.

UWV en VakmanNU gaan samenwerken in het kader van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. VakmanNU is de uitvoeringsorganisatie van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. De samenwerking is gericht op het bemiddelen van werklozen en werkzoekenden naar nieuw werk. Door de vergrijzing heeft het specialistisch vakmanschap de komende jaren behoefte aan veel nieuwe werknemers. Goed opgeleide en betrokken vakmensen zijn van groot belang voor het voortbestaan van bedrijven in deze sector, ongeacht hun leeftijd. Vandaar dat naast jongeren ook honderd oudere werkzoekenden een opleidingstraject krijgen.

Binnen het sectorplan wordt samengewerkt met UWV om werkzoekenden te interesseren voor beroepen in het specialistisch vakmanschap, zoals opticien, audicien en tandtechnicus. Het rapport ‘Kansrijke beroepen’ van UWV laat zien dat er volop kans op werk is in deze beroepen. UWV gaat zich de komende periode inzetten om ingeschreven werkzoekenden te selecteren die passen bij het profiel van vacatures in de gezondheidstechnische, creatief-technische of ambachtelijke branches.

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Terug te vinden in tal van publicaties.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kansen op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness