10

19 november 2015

CRvB: weg ermee?

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Maar als het aan het kabinet ligt, heeft de CRvB haar langste tijd gehad: de bestuursrechtspraak moet op de schop, en eenvoudiger en doorzichtiger worden. 'Maar waarom iets opheffen dat goed functioneert?'

De nieuwste cijfers

Artsen van UWV

Verzekeringsgeneeskunde is een bijzondere medische specialisatie: er zijn ongeveer 1.100 verzekeringsartsen werkzaam in Nederland. UWV is verreweg hun grootste werkgever.

Verzekeringsartsen van UWV
vast25-34 35-44 45-54 55-67 flexibelin opleiding
mv      
aantal verzekeringsartsen3613179092203293151165

 

De meest linkse staaf in de grafiek geeft het aantal verzekeringsartsen weer dat in vaste dienst bij de divisie SMZ van UWV is; door erop te klikken krijgt u hun verdeling in mannen/vrouwen te zien. In de eerste vier staven rechts daarvan is te zien hoe de verzekeringsartsen in vaste dienst verdeeld zijn over diverse leeftijdscategorieën. De staven uiterst rechts geven de aantallen verzekeringsartsen met een flexibel dienstverband (donkerblauw) resp. de verzekeringsartsen in opleiding (rood) weer.

Een verzekeringsarts stelt vast of er sprake is van een zodanige stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, dat iemand beperkt is in zijn functioneren, dus ook in het verrichten van arbeid. Hij is bovendien betrokken bij de begeleiding en de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Verzekeringsartsen kunnen werken voor verzekeringsmaatschappijen, maar de overgrote meerderheid werkt bij de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van UWV: momenteel ruim 800.

 

De meesten van hen zijn in vaste dienst, maar er zijn ook 151 artsen met een flexibel dienstverband. Daarnaast zijn er 165 artsen in opleiding; zij werken onder verantwoordelijkheid van een ‘gediplomeerde’ verzekeringsarts. Artsen in opleiding volgen het 'specialisme arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde', een van de drie sociaal-geneeskundige opleidingen in ons land. De andere twee zijn die voor 'arts maatschappij en gezondheid' en bedrijfsarts.

 

Zie ook elders in deze editie van UWV Magazine.

Aantal WIA-uitkeringen in oktober gestegen

In oktober 2015 stroomden er 3.400 mensen in de WIA in. Bij circa 1.500 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd. In totaal 226.200 mensen hadden een WIA-uitkering.

mei 2014 - okt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan3.40.9212.1
feb2.91.3213.8
mrt3.01.2215.6
apr2.81.3217.1
mei2.61.3218.4
jun2.91.5219.8
jul2.71.5221.1
aug2.91.4 222.5
sep3.31.5 224.3
okt3.41.5 226.2 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-okt20140.32.83.34.74.20.31.63.04.86.10.10.81.01.12.600.50.81.03.80.613.122.732.136.10.67.518.130.644.3
jan-okt20150.32.63.24.54.50.21.50.64.46.20.00.81.01.23.20.10.40.71.14.90.613.424.934.941.80.67.719.133.349.9

De cijfers zijn voorlopig.

Weer lichte daling Wajong

In oktober is aan circa 300 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Van bijna 600 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

jul 2014  - okt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan0.9 0.5 251.0
feb0.4 0.5 250.9
mrt0.3 0.7 250.6
apr0.30.5250.5
mei0.3 0.5250.3
jun0.30.5250.1
jul0.40.6249.9
aug0.30.5249.7
sep0.30.6249.4
okt0.30.6249.2

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.8 0.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.8 18.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in oktober gestegen

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind oktober – in vergelijking met eind september – met 4.500 gestegen naar circa 421.000. Deels wordt deze stijging veroorzaakt door een groei van het aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren als de Horeca en de Landbouw. In oktober zijn ongeveer 49.800 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 45.300 mensen de WW-uitkering beëindigd.

JUL 2014 - OKT 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt1427.772.553.550.526.330.674.062.161.741.327.773.653.446.124.132.983.369.965.342.18.035.446.662.552.07.228.942.463.672.9
jan-okt15
25.369.850.451.931.425.467.355.158.243.223.268.552.250.328.525.471.262.566.349.78.636.343.26461.17.829.53758.275.2

De cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Recht

Opheffing?

Het kabinet wil ‘vanuit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak’ de Raad van State splitsen in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Dat zou het vertrouwen in de rechtspraak ten goede komen. Een van de gevolgen daarvan is dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) wordt opgeheven.

Imago

Prachtig beroep

Arts worden? Ja, prachtig beroep! Verzekeringsarts? Nou nee, liever niet … Het imago van deze specialisatie is niet al te best. Studenten geneeskunde en basisartsen krijgen er maar weinig over te horen, en onbekend maakt onbemind. Dat blijkt uit een imago-onderzoek én de getuigenissen van twee jonge verzekeringsartsen van UWV die een lans breken voor hun – jazeker! – prachtige beroep.

Stoffig

Het probleem van het ‘stoffige’ of zelfs uitgesproken negatieve imago van de bedrijfs- en verzekeringsartsen valt eigenlijk in een handomdraai op te lossen. Nee, sorry, nu ik er even over nadenk moet je toch twee draaien maken:

1. Iedereen die zich meldt bij de arts krijgt de verzekering, dat wat het onderzoek of de gesprekken ook uitwijzen, de arts precies zo zal rapporteren als de patiënt het belieft. Grote populariteit onder het patiëntenbestand, ‘op handen gedragen’ et cetera.
2. Bij Koninklijk Besluit wordt vastgesteld dat bedrijfs- en verzekeringsartsen het meest gecompliceerde, veeleisende werk verrichten van alle medici, en derhalve recht hebben op een inkomen van twee keer de Balkenende-norm. Gevolg: jaloerse collega’s, chirurgen die zich haastig omscholen, overstelpend aanbod bij de opleiding et cetera.

Het is niet erg waarschijnlijk dat bovenstaande oplossingen binnenkort doorgang zullen vinden. De vraag is dus: is het zo erg dat je niet meteen de blits maakt in medisch-academische kringen als je ervoor kiest een verzekeringsarts te worden? Blitse types lijken me in dit vak gewoon niet op hun plek. Dus wacht niet op afgunstige blikken van de collega-medici.
Ook journalisten, rechters, leraren en politieagenten hebben vaak een ‘negatief imago’: vooral als ze kritisch over je schrijven, niet in jouw voordeel vonnissen, je een onvoldoende geven of zelfs arresteren. Misschien is het ook niet de bedoeling dat ze jou in alle situaties ‘tof’ vinden, of ‘zo’n wijf/kerel’ (duimpje omhoog). Ook zonder voortdurend publiek applaus is het mogelijk een vak uit te oefenen.
Overstappen naar SBS6 kan natuurlijk ook.

 

Stephan Sanders (Haarlem, 1961) is schrijver en columnist (voor onder andere Vrij Nederland en NRC), programmamaker en (radio) presentator. Sinds 2003 schrijft hij columns voor UWV.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Extra dienstverlening door UWV

Uit onderzoek blijkt dat het zo snel mogelijk in contact komen met werkloze werknemers de kans op het weer vinden van een andere baan vergroot.

Uit onderzoek blijkt  dat het zo snel mogelijk in contact komen van UWV met werkloze of met werkloosheid bedreigde werknemers de kans op het weer vinden van een andere baan vergroot. Daarom wil minsyer Asscher meer persoonlijke en effectieve begeleiding van werklozen door UWV mogelijk maken. Dat staat in een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

UWV geeft aan dat op basis van vroegtijdige diagnose en selectie beoordeeld kan worden welke werkzoekenden een risico lopen op langdurige werkloosheid en wat zij ten minste nodig hebben om aan de slag te komen. Dit geeft de mogelijkheid om gerichte dienstverlening in te zetten, die is aangepast aan de persoonlijke behoeften en mogelijkheden voor deze werkzoekenden. De dienstverlening kan bestaan uit persoonlijke gesprekken, workshops, competentietests, netwerktrainingen en eventueel in combinatie met bij- of omscholing (scholingvouchers). UWV krijgt extra geld om deze dienstverlening te realiseren. Het budget dat Asscher hiervoor beschikbaar heeft, komt uit het budget van de sectorplannen.

Ook noemt Asscher in zijn brief de uitdagingen waar de zorgsector zich voor gesteld ziet. Er zijn veel mensen in de WW ingestroomd, ondanks de inzet van sociale partners om dat met 1 landelijk en 18 regionale sectorplannen te voorkomen. Daarom is de minister met UWV in gesprek om in de arbeidsmarktregio's persoonlijke aanvullende dienstverlening ook te organiseren voor medewerkers uit de zorg, gericht op hun specifieke situatie.

50.000 ambtenaren minder dan in 2005

Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid.

Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere pensioenleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017, om dan te stabiliseren. Het aantal vacatures zal de komende jaren naar verwachting licht toenemen, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis. Dit staat in de sectorbeschrijving over de overheid die UWV onlangs publiceerde.


In 2014 werkten ruim 412.000 medewerkers bij de overheid, dat is een kleine 50.000 minder dan in 2004, ofwel een krimp van 11%. De afname is grotendeels het gevolg van beleid van opeenvolgende kabinetten om te streven naar een compacter overheidsapparaat. Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim 20% minder personeel dan 10 jaar geleden. Het aantal overheidsvacatures is sterk gedaald, van 36.000 in 2008 naar 17.000 in 2011. Sindsdien groeit het aantal vacatures weer licht tot 23.000 in 2017. Verwacht wordt dat het aantal vacatures daarna verder toeneemt, maar nog wel onder het niveau van 2008 zal blijven.

  
Hoewel er sprake is van afname van werkgelegenheid, heeft de overheid wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals bijvoorbeeld inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ICT-gebied is er vraag naar onder meer hoogopgeleide programmeurs, securityspecialisten en businessanalisten. Ook aan financieel specialisten, zoals controllers, fiscalisten en (register) accountants is behoefte.

Doelgroepregister open voor werkgevers

Het doelgroepregister is met ingang van donderdag 5 november opengesteld. Werkgevers kunnen zien of een sollicitant of werknemer meetelt voor de banenafspraak.

Het doelgroepregister is met ingang van donderdag 5 november opengesteld voor werkgevers. Die kunnen via het werkgeversportaal op uwv.nl aan de hand van een burgerservicenummer zien of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak.


De belangrijkste functie van het doelgroepregister is het verschaffen van inzicht in de groep mensen die in aanmerking komt voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
Met de invoering van de Participatiewet, op 1 januari van dit jaar, beoogde het kabinet een grotere arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of een handicap. Werkgevers hebben daarbij een actieve rol. Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen voor hen beschikbaar komen.


Werkgevers hebben aangegeven tot 2026 in totaal 100.000 banen te zullen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of handicap realiseren.

Lagere WW-premie door minder uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar naar verwachting met 24.000 af tot 417.000. Voor veel werkgevers gaat daardoor de WW-premie omlaag.

Het aantal WW-uitkeringen neemt dit jaar naar verwachting met 24.000 af tot 417.000. In 2016 zet de daling door. UWV verwacht dat eind 2016 aan 388.000 mensen een WW-uitkering wordt verstrekt. Veel werkgevers kunnen hierdoor een lagere WW-sectorpremie tegemoetzien. Gemiddeld daalt de sectorpremie met 0,38 procentpunt naar 1,78%. De grootste premiedalingen vinden plaats in de aan bouw gerelateerde sectoren.

Dit blijkt uit de Nota premievaststelling Sectorfondsen 2016 die UWV onlangs publiceerde. Voor werkgevers uit 46 sectoren daalt de sectorpremie in 2016. De grootste premiedalingen vinden plaats in de aan de bouw gerelateerde sectoren. Ondanks de positieve verwachting zullen werkgevers uit 16 sectoren volgend jaar een hogere premie tegemoetzien. De sectoren met een hogere sectorpremie hebben te maken met stijgende WW-lasten, of een afname van de sectorale loonsom. Voor de sector met de grootste premiestijging ligt er een specifieke reden aan ten grondslag. Deze sector, Werk en (re-)Integratie, is nieuw en maakte voorheen deel uit van de sector Overheid. Hierdoor krijgt deze sector, met een hoog WW-risico, een eigen sectorpremie.

Door de positieve vooruitzichten zal het in de afgelopen jaren toegenomen negatieve vermogenssaldo (582 miljoen euro in 2014) naar verwachting grotendeels zijn ingelopen tot een negatief saldo van 128 miljoen euro eind dit jaar. In 2016 neemt het vermogenstekort verder af naar 67 miljoen euro eind 2016. Sectoren met een tekort moeten dit tekort namelijk uiterlijk in 3 jaar inlopen. Nu al heeft de meerderheid van de sectoren een positief vermogen. Nog 23 van de 62 sectoren eindigen volgend jaar in de min.

Winnaars Kunstcongres 2015

De winnaars van de zesde editie van het Kunstcongres met perspectief zijn Sylvia Doeleman, Ellen Harmsma en Inge Hoefnagel. 

UWV organiseerde op 16 november de zesde editie van het Kunstcongres met perspectief. Dit congres is bedoeld voor beeldend kunstenaars met een arbeidsbeperking. Een recordaantal deelnemers dong mee naar de prijzen; Ellen Harmsma, Inge Hoefnagel en Sylvia Doeleman kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus. De jury koos de winnende kunstwerken, een beeldhouwwerk en 2 foto’s, uit 147 zeer gevarieerde kunstwerken. Juryvoorzitter Berit van Dobbenburgh (Kunst.nl) vertelt waar ze bij de beoordeling van de kunstwerken op gelet hebben: ‘We hebben gekeken naar authenticiteit. Daarnaast moet een kunstwerk spannend zijn, het moet verwonderen en ook een beetje schuren.’

Naast drie juryprijzen was er dit jaar ook een publieksprijs. Jury en publiek hadden echter hetzelfde oordeel: Ellen Harmsma was daarom een dubbele prijswinnaar met het beeldhouwwerk ‘Spine’. De jury vond dit werk knap gemaakt, 'een vorm die zich loszingt uit zijn context'. Inge Hoefnagel won met ‘Spelen met hoefblad’. Een foto die volgens de jury de werkelijkheid abstract en spannend maakt in vorm en uitsnede. De derde prijswinnaar was Sylvia Doeleman met ‘From the train’. Is het een foto of toch een schilderij? De terloopse opname van het Noorse landschap stijgt volgens de jury uit boven het moment.

Vanwege de Participatiewet zoekt UWV steeds meer de samenwerking met gemeentes. Nieuw dit jaar was dan ook de uitbreiding met kunstenaars die behoren tot de doelgroep Banenafspraak. Deze samenwerking moet nog verder gestalte krijgen de komende jaren.

Kijk hier voor meer nieuws, het dagverslag, de foto’s en een filmpje.

Cover UWV magazine oktober 2015
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness