10

19 november 2015

CRvB: weg ermee?

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Maar als het aan het kabinet ligt, heeft de CRvB haar langste tijd gehad: de bestuursrechtspraak moet op de schop, en eenvoudiger en doorzichtiger worden. 'Maar waarom iets opheffen dat goed functioneert?'

De nieuwste cijfers

Artsen van UWV

Verzekeringsgeneeskunde is een bijzondere medische specialisatie: er zijn ongeveer 1.100 verzekeringsartsen werkzaam in Nederland. UWV is verreweg hun grootste werkgever.

Verzekeringsartsen van UWV
vast25-34 35-44 45-54 55-67 flexibelin opleiding
mv      
aantal verzekeringsartsen3613179092203293151165

 

De meest linkse staaf in de grafiek geeft het aantal verzekeringsartsen weer dat in vaste dienst bij de divisie SMZ van UWV is; door erop te klikken krijgt u hun verdeling in mannen/vrouwen te zien. In de eerste vier staven rechts daarvan is te zien hoe de verzekeringsartsen in vaste dienst verdeeld zijn over diverse leeftijdscategorieën. De staven uiterst rechts geven de aantallen verzekeringsartsen met een flexibel dienstverband (donkerblauw) resp. de verzekeringsartsen in opleiding (rood) weer.

Een verzekeringsarts stelt vast of er sprake is van een zodanige stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, dat iemand beperkt is in zijn functioneren, dus ook in het verrichten van arbeid. Hij is bovendien betrokken bij de begeleiding en de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Verzekeringsartsen kunnen werken voor verzekeringsmaatschappijen, maar de overgrote meerderheid werkt bij de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van UWV: momenteel ruim 800.

 

De meesten van hen zijn in vaste dienst, maar er zijn ook 151 artsen met een flexibel dienstverband. Daarnaast zijn er 165 artsen in opleiding; zij werken onder verantwoordelijkheid van een ‘gediplomeerde’ verzekeringsarts. Artsen in opleiding volgen het 'specialisme arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde', een van de drie sociaal-geneeskundige opleidingen in ons land. De andere twee zijn die voor 'arts maatschappij en gezondheid' en bedrijfsarts.

 

Zie ook elders in deze editie van UWV Magazine.

Aantal WIA-uitkeringen in oktober gestegen

In oktober 2015 stroomden er 3.400 mensen in de WIA in. Bij circa 1.500 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd. In totaal 226.200 mensen hadden een WIA-uitkering.

mei 2014 - okt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan3.40.9212.1
feb2.91.3213.8
mrt3.01.2215.6
apr2.81.3217.1
mei2.61.3218.4
jun2.91.5219.8
jul2.71.5221.1
aug2.91.4 222.5
sep3.31.5 224.3
okt3.41.5 226.2 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-okt20140.32.83.34.74.20.31.63.04.86.10.10.81.01.12.600.50.81.03.80.613.122.732.136.10.67.518.130.644.3
jan-okt20150.32.63.24.54.50.21.50.64.46.20.00.81.01.23.20.10.40.71.14.90.613.424.934.941.80.67.719.133.349.9

De cijfers zijn voorlopig.

Weer lichte daling Wajong

In oktober is aan circa 300 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Van bijna 600 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

jul 2014  - okt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan0.9 0.5 251.0
feb0.4 0.5 250.9
mrt0.3 0.7 250.6
apr0.30.5250.5
mei0.3 0.5250.3
jun0.30.5250.1
jul0.40.6249.9
aug0.30.5249.7
sep0.30.6249.4
okt0.30.6249.2

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.8 0.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.8 18.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in oktober gestegen

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind oktober – in vergelijking met eind september – met 4.500 gestegen naar circa 421.000. Deels wordt deze stijging veroorzaakt door een groei van het aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren als de Horeca en de Landbouw. In oktober zijn ongeveer 49.800 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 45.300 mensen de WW-uitkering beëindigd.

JUL 2014 - OKT 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt1427.772.553.550.526.330.674.062.161.741.327.773.653.446.124.132.983.369.965.342.18.035.446.662.552.07.228.942.463.672.9
jan-okt15
25.369.850.451.931.425.467.355.158.243.223.268.552.250.328.525.471.262.566.349.78.636.343.26461.17.829.53758.275.2

De cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Recht

Opheffing?

Het kabinet wil ‘vanuit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak’ de Raad van State splitsen in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Dat zou het vertrouwen in de rechtspraak ten goede komen. Een van de gevolgen daarvan is dat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) wordt opgeheven.

Imago

Prachtig beroep

Arts worden? Ja, prachtig beroep! Verzekeringsarts? Nou nee, liever niet … Het imago van deze specialisatie is niet al te best. Studenten geneeskunde en basisartsen krijgen er maar weinig over te horen, en onbekend maakt onbemind. Dat blijkt uit een imago-onderzoek én de getuigenissen van twee jonge verzekeringsartsen van UWV die een lans breken voor hun – jazeker! – prachtige beroep.

Cover UWV magazine oktober 2015
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness