7

28 oktober 2014

Alles wordt anders

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Van analoog naar digitaal, van lokaal naar globaal. Verdringing alom: vast werk moet wijken voor flex, werknemers van vlees en bloed voor robots. Laaggeschoold werk verdwijnt en wat er nog is, wordt door steeds hoger opgeleiden uitgevoerd. De sociale zekerheid verandert mee. UWV Magazine geeft een overzicht.

De nieuwste cijfers

Flexibele schil groeit door

Bedroeg het aantal zelfstandigen en flexibele werknemers in 1996 1,5 miljoen, in 2013 zijn dat er 2 miljoen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel is verdubbeld tot bijna 800.000 in 2013. Ook het aantal tijdelijke contracten is tussen 1996 en 2013 fors toegenomen. Bedroeg het aantal in 1996 263.000, in 2013 zijn dat er 531.000. Een en ander is terug te zien in onderstaande figuur.

Flexibele arbeidsvormen 1996 en 2013
 Totale flexibele schil
Soort contract ZMPZZPTCOKUKNC
199633139736416519188
2013339784641224169181

Legenda: Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

ZMP = Zelfstandigen met personeel/meewerkenden

ZZP = Zelfstandigen zonder personeel,

TC = Tijdelijke contracten, OK = Oproepkrachten,

UK = Uitzendkrachten, NU = Nulurencontracten

UWV voorspelt dat ook de komende jaren het aantal flexibele banen zal toenemen. In de periode 2015-2019 groeit het totaal aantal banen per jaar gemiddeld met 43.000, meer dan de helft daarvan is flexibel. UWV verwacht dat het aantal uitzendbanen na 2014 gemiddeld zo’n 35 procent uitmaakt van de totale groei van het aantal banen. Een en ander is te lezen in Sectoren in beeld, dat in de 2e helft van november zal worden gepubliceerd.

Aantal WIA-uitkeringen in september weer gestegen

Het aantal mensen dat jaarlijks de WIA instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de WIA stroomt. In september 2014 stroomden er 3.200 mensen in de WIA. Bij circa 1.300 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

 

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun2.71.1174.1
jul2.91.1175.9
aug2.91.1177.9
sep3.31.1180.1
okt3.51.2182.5
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.7
sept3.21.3203.8

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA-instroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
20120.65.17.410.610.20.11.41.92.25.11.018.333.650.258.5
20130.85.27.811.611.70.11.42.12.66.51.019.737.957.370.6
jan-apr 20130.31.92.84.13.90.00.50.70.92.01.018.935.252.662.9
jan-apr 20140.21.92.63.94.10.00.60.81.02.21.020.139.159.575.0

UITGESPLITST IN MAN EN VROUW
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
201217.016.95.85.079.682.2
201318.618.56.95.891.595.0

jan-apr 20136.46.52.21.983.986.7
jan-apr 20146.46.42.42.395.699.2

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen is gestegen

Het aantal mensen dat jaarlijks de Wajong instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de Wajong stroomt. In september 2014 stroomden er circa 1.400 mensen in de Wajong. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun1.70.5232.6
jul1.70.5233.7
aug1.40.4234.7
sep1.50.5235.7
okt1.70.5236.9
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239.9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sept1.40.5247.4

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken, kunt u de exacte aantallen op uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajonginstroom, -uitstroom en aantal uitkeringen

UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201212.42.00.60.30.11.21.00.50.42.067.364.739.033.721.8
201314.12.40.60.40.21.41.20.50.52.069.971.539.834.622.9
jan-apr 20134.60.70.20.10.00.50.40.20.20.668.167.039.333.922.2
jan-apr 20144.50.80.20.10.00.50.40.20.20.670.574.040.034.923.3

UITGESPLITST IN MAN EN VROUW
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
20129.26.13.41.7126.4100.2
201310.77.03.71.8133.4105.3
jan-apr 20133.42.21.20.6128.6101.8
jan-apr 20143.42.31.20.6135.6107.0

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in september ook weer gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind september 2014 gedaald tot 419.900. In september 2014 zijn ongeveer 40.900 mensen in de WW gestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 51.400 mensen de WW-uitkering beëindigd.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jun43.039.3381.6
jul49.836.7394.6
aug54.349.5399.3
sep44.943.8400.4
okt58.250.3408.2
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sept40.951.4419.9

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW-instroom, uitstroom en aantal uitkeringen

 
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-sep 201325.562.248.142.721.131.069.658.955.635.321.953.838.732.016.430.266.753.146.830.28.935.846.254.841.78.633.347.161.862.1
jan-sep 201424.664.247.744.823.227.566.055.354.836.625.065.447.340.721.030.075.362.858.137.27.735.647.062.451.57.029.143.064.172.5

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

De nieuwe arbeidsmarkt

Bedreigingen of kansen?

Een stortvloed van economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert het landschap van de arbeidsmarkt dramatisch. Robotisering, automatisering en digitalisering gaan ten koste van de werkgelegenheid. Of scheppen ze juist weer nieuwe banen en nieuwe kansen?
En hoe moet de sociale zekerheid daarop ingericht worden? Is een simpel basisinkomen voor iedereen misschien een beter idee dan een ingewikkeld uitkeringenstelsel?

UWV ziet kansen

De mening van Bruno Bruins

Robotisering, automatisering en digitalisering waren prominente discussieonderwerpen op het congres 'Arbeidsmarktdebat' van UWV op 28 oktober in Den Haag, met bestuursvoorzitter Bruno Bruins van UWV als een van de key note sprekers. Hij ziet niet alleen bedreigingen, maar vooral ook veel kansen. Zeker als het bedrijfsleven een ferme hand toesteekt.

Solliciteren

Solliciteren naar moeilijkheden

‘What’s in a name?’ vroeg Shakespeare zich ooit af. Nou, bij sollicitatiebrieven kan het nauw luisteren. Een brief van de heer Bijlo maakt meer kans dan die van de heer Abdellaoui of iemand met een andere buitenlandse naam. Maar ook een arbeidshandicap hebben is bepaald geen pre. En wat dacht je van de kansen van een ex-gedetineerde? Discriminatie bij de sollicitatie: wat kunnen we eraan doen? Anoniem solliciteren misschien?

Zwarte Piet

Vincent Bijlo

Tot vorig jaar groeiden de bomen voor hem tot in de hemel. Het leven lachte hem toe. Hij verdiende met één maand strooien zijn kostje voor het hele jaar bij elkaar. Maar sinds het brede maatschappelijke debat op gang is gekomen en zelfs de moeder aller Hollandse supermarkten besloot hem in de ban te doen, is het voor Zwarte Piet ontzettend moeilijk om nog aan de bak te komen op de arbeidsmarkt.
Hij verstuurt wel twintig sollicitatiebrieven per dag – ze verdwijnen in een zwart gat, hij hoort nooit iets. Hij raakt er gedemoraliseerd van, hij begint zelfs het geloof in zichzelf te verliezen, en als Zwarte Piet iets niet moet doen, dan is het dat wel.
Hij heeft het geprobeerd met anoniem solliciteren. Dat was hem aangeraden door een blinde rolstoelafhankelijke homoseksuele Limburger, die wilde ook niemand hebben, al was hij summa cum laude afgestudeerd sinoloog.
Het helpt allemaal niet. Soms wordt hij, na zo'n anonieme sollicitatie, uitgenodigd voor een gesprek, maar zodra hij één voet over de drempel zet ziet men het al: deze Piet is zwart. Het gesprek beperkt zich in zo'n geval meestal tot: ‘Hallo – o nee, daag.’
Toevallig had hij gisteren een avond werk. Hij had zich er erg op verheugd, maar het was verschrikkelijk. De mensen bij wie hij moest strooien noemden hem ‘knecht’ en ze praatten tegen hem alsof hij niet goed bij zijn hoofd was. ‘Ze moeten met hun gore poten van jou afblijven,’ schreeuwden ze, terwijl ze hem in zijn wangen knepen. Hij werd op schoot getrokken bij een dikke, rokende vrouw, die ‘mijn lekkere negertje’ in zijn oor fluisterde.
Toen hij thuiskwam, dacht hij: het roer moet om. Ik moet niet langer Zwarte Piet willen zijn. Ik moet niet langer de rol spelen die men voor mij bedacht heeft, dan wordt het nooit wat. Ik ben Piet. Ik ben niet zwart, ik heb een zwarte huid, dat is een enorm verschil.

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Studenten ontwikkelen dating-app UWV

Topstudenten die meededen aan IBM Extreme Blue 2014 presenteerden onlangs een ‘dating-app’ voor UWV. Deze app brengt werkzoekenden en werkgevers razendsnel met elkaar in contact.

Topstudenten die meededen aan IBM Extreme Blue 2014 presenteerden onlangs een ‘dating-app’ voor UWV. Deze app brengt werkzoekenden en werkgevers razendsnel met elkaar in contact. IBM Extreme Blue 2014 is een stageprogramma voor masterstudenten met een economische of technische achtergrond. Uit honderden aanmeldingen werden de 32 beste studenten geselecteerd. Zij werkten twaalf weken lang in teams aan innovatieve oplossingen en business cases voor klanten van IBM. De studenten werden hierbij begeleid door verschillende experts en de researchafdeling van IBM. Voor UWV ontwikkelden de studenten een dating-app. UWV was op zoek naar een manier om met moderne technologie de positie van UWV op de Nederlandse arbeidsmarkt opnieuw vorm te geven. De app koppelt werkzoekenden en werkgevers binnen enkele minuten aan elkaar en haalt voor kandidaten enkele vervelende stappen uit het sollicitatieproces. Voor werkgevers is het voordeel dat ze een gepersonaliseerd aanbod van kandidaten op een presenteerblaadje krijgen aangereikt.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

WerkVersterkers van start

Samen met werkzoekenden heeft UWV ‘WerkVersterkers’ ontwikkeld. WerkVersterkers is een online platform voor werkzoekenden. Het platform sluit aan op het online dienstenpakket van UWV en bij de behoefte van werkzoekenden om met elkaar in contact te komen.

Samen met werkzoekenden heeft UWVWerkVersterkers’ ontwikkeld. WerkVersterkers is een online platform voor werkzoekenden. Het platform sluit aan op het online dienstenpakket van UWV en bij de behoefte van werkzoekenden om met elkaar in contact te komen.Op het platform kunnen werkzoekenden elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen en tips. Tot januari 2015 wordt WerkVersterkers in fases ingevoerd in de districten. Dit stelt de redactie in staat vragen goed te beantwoorden en de moderatie beheersbaar te houden. Elke maand ontvangen klanten (0-12 maanden WW) in twee à drie nieuwe districten een uitnodiging om mee te doen op het platform. WerkVersterkers startte op 2 juli met een pilot in twee districten. Tijdens de pilot is de community uitgegroeid tot een levendig platform met interessante bijdragen en reacties van werkzoekenden. Vanaf 9 oktober is WerkVersterkers opengesteld voor iedereen die op zoek is naar werk. Het platform vervangt nooit regulier klantcontact met UWV. Voor antwoorden op vragen over de uitkering, rechten, plichten en de Werkmap verwijst WerkVersterkers dan ook naar de adviseur werk, uwv.nl en werk.nl.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Meer gebruikers van online dienstverlening

Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van online dienstverlening van UWV. Het totaal aantal bezoekers aan werk.nl ligt maandelijks op 3,8 miljoen, dat lag in dezelfde periode vorig jaar nog op zo’n 3 miljoen.

Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van online dienstverlening van UWV. Het totaal aantal bezoekers aan werk.nl ligt maandelijks op 3,8 miljoen, dat lag in dezelfde periode vorig jaar nog op zo’n 3 miljoen.  Dit blijkt uit de internet halfjaarrapportage 2014 van UWV. Het klantbezoek per dag is in de eerste helft van 2014 ten opzichte van 2013 met 14 procent toegenomen tot gemiddeld 184.000 bezoekers per dag. Het aantal mensen met een WW-uitkering dat gebruik maakt van online dienstverlening is groeiende. In juni 2014 was 93 procent van het aantal ingeschreven WW’ers actief op werk.nl, terwijl in juni 2013 dat nog 85 procent was.
Ook steeds meer werkgevers weten werk.nl te vinden. Werden er in januari nog 400.000 cv’s bekeken, in juni 2014 is dat gestegen tot meer dan 1 miljoen. Ook werden in de eerste helft van 2014 veel meer vacatures geplaatst, ruim 442.000. Dat is 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (336.000).
Werk.nl kent over de eerste helft van 2014 een hoge beschikbaarheid (98,9%) en een stabiele performance. Werkzoekenden en werkgevers waarderen werk.nl steeds beter en de klanttevredenheid is opnieuw licht toegenomen.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Succesvol zelfstandig vanuit de WW

Ruim twee derde van de mensen die vanuit de WW-uitkering kiest voor het ondernemerschap is na drie jaar nog steeds werkzaam als ondernemer. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van alle startende ondernemers. Het gemiddelde inkomen van starters uit de WW is vergelijkbaar met het loon van voor werkloosheid.

Ruim twee derde van de mensen die vanuit de WW-uitkering kiest voor het ondernemerschap is na drie jaar nog steeds werkzaam als ondernemer. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van alle startende ondernemers. Het gemiddelde inkomen van starters uit de WW is vergelijkbaar met het loon van voor werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder ondernemers die in de periode 2006-2011 vanuit de WW zijn gestart. De afgelopen jaren zijn jaarlijks tussen de 10 en 14 duizend mensen met een onderneming vanuit de WW gestart. Ruim twee derde van de starters uit de WW is na drie jaar tijd nog steeds ondernemer. Van de mensen die na drie jaar niet meer als ondernemer actief zijn werkt ruim de helft weer in loondienst, heeft zeven procent opnieuw een WW-uitkering en valt vijf procent terug op een bijstandsuitkering. Van een derde van de groep die niet succesvol is gestart zijn geen loon- of uitkeringsgegevens gevonden. Dat komt waarschijnlijk omdat deze groep geen recht heeft op een uitkering en/of zich van de arbeidsmarkt heeft teruggetrokken.
Omdat veel ondernemers gebruik kunnen maken van fiscale regelingen als de zelfstandigen- en startersaftrek is hun gemiddelde netto inkomen vergelijkbaar met het loon dat ze vóór hun werkloosheid ontvingen.
Ondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van een starters- of urenkortingsregeling zijn het meest succesvol. De levensvatbaarheid van hun eigen bedrijf is iets groter en hun inkomen is gemiddeld fors hoger.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Convenant met Aziatische horeca

Onlangs is het convenant Aziatische Horeca getekend. Het doel van dit ‘wokakkoord’ – zoals het in de volksmond genoemd wordt – is om een tijdelijke oplossing te bieden voor het personeelsprobleem van voornamelijk gespecialiseerde koks in de Aziatische horeca.

Onlangs is het convenant Aziatische Horeca getekend. Het doel van dit ‘wokakkoord’ – zoals het in de volksmond genoemd wordt – is om een tijdelijke oplossing te bieden voor het personeelsprobleem van voornamelijk gespecialiseerde koks in de Aziatische horeca. Het convenant kent een looptijd van twee jaar en in het akkoord staat dat er 3150 Aziatische koks in aanmerking komen voor een werkvergunning. Als tegenprestatie belooft de sector 1500 Nederlandse koks op te leiden in de Aziatische horeca. Het convenant voorziet in toekenning van een gemaximeerd aantal vergunningen voor het eerste halfjaar van maximaal 900, en van maximaal 750 in het tweede, derde en vierde halfjaar. Hiertegenover moet de sector per halfjaar 375 opleidingstrajecten realiseren en 187 duurzame dienstbetrekkingen aangaan met niet-vergunningplichtig personeel.
Het afgeven van de vergunning gebeurt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar UWV stelt wel een advies op voor de IND over de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt. UWV en IND behoren tot de partijen die het convenant hebben ondertekend.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kans op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness