6

25 juni 2020
medewerker koekjes bakkerij

Een nieuw Wajong-hoofdstuk

De nieuwe Wajong-wetgeving is een feit. In dit online magazine zetten we kort de achtergronden uiteen en peilen we bij diverse betrokkenen, waaronder staatssecretaris Van Ark, hun opvatting.

De nieuwste cijfers

Re-integratie- dienstverlening voor mensen met een beperking

illustratie mensen met een beperking
illustratie mensen met een beperking

Jaarlijks koopt UWV voor zo’n 25.000 mensen re-integratiediensten in. Deels voor mensen met arbeidsvermogen die nog onvoldoende zijn toegerust om het werk te hervatten en deels om mensen daadwerkelijk aan het werk te helpen of aan het werk te houden.

De twee re-integratiediensten, Werkfit en Naar werk, zijn redelijk succesvol, blijkt uit een recent onderzoek. Bijna de helft van de mensen die deelnamen aan Naar werk vond binnen drie maanden na afronding werk, het programma Werkfit – dat vooal als tussenstap wordt ingezet naar bijvoorbeeld Naar werk-dienstverlening, resulteerde voor ongeveer een kwart van de deelnemers al in werk – tot aangename verrassing van de onderzoekers.

 

Marloes de Graaf, senior kenniswerker bij UWV en projectleider van het onderzoek, benadrukt dat het onderzoek plaatsvond voor de corona-crisis, dus in een tijd dat de vraag naar menskracht groot was. ‘Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op de vraag welke dienstverlening is ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben nu een redelijk beeld van de activiteiten die de re-integratiebedrijven verrichten voor onze klanten.’

 

Maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat niet altijd duidelijk is waarom welke dienstverlening wordt ingezet en welk resultaat mag worden verwacht. Er wordt inmiddels gewerkt aan een betere administratieve vastlegging. Er is een nieuw werkplan ontwikkeld en er komt een nieuw format van de eindrapportage van de re-integratiebedrijven. 

Lees het hele onderzoek

Meer WW-uitkeringen door corona

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind mei 2020 hoger dan eind april 2020: 301.100 ten opzichte van 292.100. De stijging is te verklaren door de coronacrisis. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt er voor dat het aantal WW-uitkeringen eind mei 2020 ook duidelijk hoger is in vergelijking met eind mei 2019: ruim 49.000.

FEB 2019 - MEI 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1
mei42.033.0301,1

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 2019 6.721.815.515.7127.321.516.316.716.66.421.716.518.016.87.621.116.217.919.94.823.024.931.741.84.720.822.329.746.9
jan-mei 202019.6 33.621.220.714.819.034.422.022.021.17.520.915.015.215.38.220.315.115.218.616.134.228.933.734.9 15.033.428.4 33.243.3

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers. 

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

 

 

Harmonisatie Wajong

Wajonger aan het werk
Wajonger aan het werk

Nieuwe Wajongregeling: goede uitleg is cruciaal

Het wetsvoorstel waarin veel ‘losse’ wetten en regels in één nieuwe Wajongregeling worden ‘geharmoniseerd’ is eind mei aangenomen door de Eerste Kamer. De wet lijkt eenvoudiger, maar de uitvoering is toch nog tamelijk complex.

Parlementair onderzoek

medewerkers kantoor UWV
medewerkers kantoor UWV

Geef uitvoerings- organisaties voldoende ruimte

De openbare verhoren in het parlementair onderzoek naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties starten dit najaar. Wat is het doel? En hoe kijkt UWV tegen het onderzoek aan?

Regelingen waren niet meer uit te leggen

Tamara van Ark

Het ei is eindelijk gelegd. Ik ben heel tevreden over de nieuwe Wet Vereenvoudiging Wajong en trots op wat er ligt. Dat geldt niet zozeer voor mijzelf als bewindsvrouw, maar voor al die ruim 240.000 Wajongers die nu door de harmonisatie van drie verschillende Wajong-regelingen beter weten waar ze aan toe zijn. Dat werken écht loont. Dat je altijd kunt terugvallen op de regeling. Dat je in de Wajong-regeling kunt blijven als je gaat studeren.  


Eerlijk gezegd: de regelingen waren ook niet meer uit te leggen. Ik heb dikwijls aan tafel gezeten met Wajongers die het evenmin begrepen. Waarom krijgt de een binnen de Wajong een lagere uitkering dan de ander die in dezelfde regeling zit? Het woud van regels werd als ondoordringbaar en beklemmend ervaren.


Van meet af aan heb ik me met de doelgroep verstaan. Praat mét ons en niet over ons, dat heb ik altijd goed begrepen. Bovendien ben ik niet iemand die zich in nota’s ingraaft. Dat je met mensen aan tafel zit betekent overigens niet per se dat je het ook eens wordt. We hebben steeds goed naar elkaar geluisterd en ik begreep de scepsis die sommigen hadden.


Terecht zeggen mensen: eerst zien, dan geloven. Het gaat wel om hun bestaanszekerheid. Bovendien is een wet nooit af, die moet je altijd goed blijven evalueren.


UWV ben ik ongelooflijk erkentelijk voor de talloze adviezen en suggesties tijdens het proces. De organisatie krijgt nu een flinke klus op haar bordje. Niet alleen in de uitvoering - denk aan de studieregeling die al 1 september van dit jaar ingaat - maar evenzeer in de communicatie.


Op 9 juli treed ik aan als Minister van Medische Zorg en Sport. Toch blijf ik met meer dan een schuin oog kijken hoe het de Wajongers straks vergaat. Sociale Zaken zit me nou eenmaal in het bloed.


Tamara van Ark
Staatssecretaris Sociale zaken en Werkgelegenheid

 

Tamara van Ark

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

NOW-subsidie vooral naar kleine en middelgrote bedrijven

Vrouw in de techniek
Vrouw in de techniek
Vrouw in de techniek

Ruim 70% van het totaal uitgekeerde voorschotbedrag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kwam terecht bij kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers.

Ruim 70% van het totaal uitgekeerde voorschotbedrag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kwam terecht bij kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers.

In totaal keerde UWV tot nu toe (stand per 16 juni) aan 139.000 werkgevers 7,2 miljard euro uit. De eerste NOW-periode (NOW 1.0) is inmiddels voorbij en had betrekking op de maanden maart, april en mei. Voor de periode juni, juli, augustus en september heeft het kabinet een tweede fase (NOW 2.0) aangekondigd. De systematiek hiervan is grotendeels hetzelfde, maar de voorwaarden wijken op een aantal punten af.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. 

De werkgevers die van de NOW-regeling hebben gebruikgemaakt, hebben samen 2,6 miljoen mensen in dienst en hadden een gemiddeld verwacht omzetverlies van 65%.

Het grootste aandeel in het aantal NOW-toekenningen hebben de sectoren detailhandel (25.112) horeca en catering (25.055) en overige commerciële dienstverlening (24.763).

Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 493 miljoen), gevolgd door metaalindustrie, installatie, voertuigen (€ 351 miljoen) en horeca en catering (€ 306 miljoen).

 

Corona treft vooral banen in 'Groot Amsterdam' en Zuidoost-Nederland

uwv balie medewerker met klant
uwv balie medewerker met klant
uwv balie medewerker met klant

De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is groot, al verschillen de gevolgen per regio. Vooral in Groot Amsterdam en Zuidoost-Nederland is het werkverlies voelbaar.

De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is groot, al verschillen de gevolgen per regio. Vooral in Groot Amsterdam en Zuidoost-Nederland is het werkverlies voelbaar. In de regio’s Groningen, Rijk van Nijmegen en Zuid-Holland Centraal is het verlies van werkgelegenheid het kleinst. Dit blijkt uit onderzoek van UWV over de terugloop van werk in 35 arbeidsmarktregio’s.  

De terugloop van werk in een regio is voor een groot deel afhankelijk van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en zakelijke dienstverlening, zien het werk het hardst teruglopen. 

In de regio Amsterdam werkt 34% van alle werknemers in een sector met (zeer) grote krimp. In de sectoren horeca, cultuur, sport en recreatie hebben veel bedrijven de deuren moeten sluiten en werden veel activiteiten en evenementen afgelast. Het bijna volledig stilvallen van de luchtvaart op Schiphol heeft eveneens weerslag op de werkgelegenheid in de regio. 

In Zuidoost-Nederland zijn er meerdere regio’s met hard getroffen sectoren waarin veel mensen werkzaam zijn. Met name in de regio’s Zuidoost Brabant, Helmond-De Peel en Noord- en Midden-Limburg werken veel mensen in ‘krimpsectoren’: de metaal- en technologische industrie (onder andere de auto-industrie), horeca en detailhandel non-food. 

Een overeenkomst tussen alle regio’s met een zeer grote banenkrimp is dat er veel werknemers met flexibele contracten werkzaam zijn.

Niet in alle sectoren neemt de werkgelegenheid overigens af. Zo neemt het werk toe in de sectoren zorg & welzijn, het openbaar bestuur en de post- en koeriersbranche. 23% van alle Nederlanders is werkzaam in een sector waarin voor 2020 in zijn geheel een banengroei wordt verwacht.

Lees hier de publicatie over de regionale verschillen in impact op de werkgelegenheid

Coronacrisis heeft flinke impact op aanvraag WW-uitkeringen onder jongeren

jongere aan het werk in de horeca
jongere aan het werk in de horeca
jongere aan het werk in de horeca

In drie maanden tijd is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar in Nederland bijna verdrievoudigd.

In drie maanden tijd is het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar in Nederland bijna verdrievoudigd. Door de coronacrisis doen steeds meer jongeren een beroep op een werkloosheidsuitkering, blijkt uit een analyse van WW-cijfers van UWV.

Als gevolg van de crisis hebben veel jongeren hun baan verloren. Het aantal WW-uitkeringen nam daarom in maart toe met 45% en in april zelfs met 81%. In mei was de stijging nog eens 10%. Eind februari verstrekte UWV 10.800 uitkeringen aan jongeren. Eind mei waren dit er 31.100. Een verklaring voor de toename tijdens de coronacrisis is het feit dat veel jongeren werken op basis van tijdelijke arbeidscontracten, in functies als uitzendkracht, in de horeca of in de detailhandel.

In het totaal is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen drie maanden toegenomen van 240.000 naar 301.000 uitkeringen. In maart steeg het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland met ruim tienduizend. In april nam het aantal uitkeringen zelfs met bijna 42.000 toe. Ook in mei nam de WW toe, zij het minder hard.

In de horeca, de catering, de schoonmaakbranche, de detailhandel en bij uitzendbedrijven steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst. Daar steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst. Andere sectoren, zoals de landbouw- en bouwsector, tonen daarentegen sinds april juist een daling van het aantal WW-uitkeringen. Een verklaring hiervoor is het seizoeneffect: in deze tijd van het jaar bloeien deze sectoren juist op. 

Lees de publicaties over de stijging van WW onder jongeren

Onderzoek: bevordert UWV kansen op de arbeidsmarkt?

man aan het werk in de bouw
man aan het werk in de bouw
man aan het werk in de bouw

Leidt de dienstverlening van UWV er daadwerkelijk toe dat werkzoekenden sneller uit de WW stromen?

Leidt de dienstverlening van UWV er daadwerkelijk toe dat werkzoekenden sneller uit de WW stromen? Een nieuw onderzoek van UWV moet aantonen dat de inzet van dienstverlening de deelname aan de arbeidsmarkt bevordert en beroep op de WW doet afnemen.

Het UWV Kennisverslag van mei 2020 toont wat de effecten zijn van de manier waarop UWV de dienstverlening tot 2017 had ingericht. Momenteel evalueert UWV zijn dienstverlening vanaf 2018. Vanaf dat moment is namelijk er meer ingezet op persoonlijke dienstverlening.

Om te bepalen of de dienstverlening van UWV ertoe leidt dat werkzoekenden sneller uit de WW stromen en eerder werk vinden, zijn onder andere de gesprekken van UWV-adviseurs met werkzoekenden, speeddates met uitzendbureaus en het trainingsprogramma ‘Succesvol naar werk’ onderzocht.

Het effect op de deelname op de arbeidsmarkt, hangt af van het soort dienstverlening. Het trainen van sollicitatievaardigheden heeft een duidelijk duurzamer effect dan arbeidsbemiddeling in de vorm van speeddates met uitzendbureaus. Gesprekken die adviseurs van UWV met werkzoekenden voeren op het moment dat zij werkloos zijn, verhogen de kans op uitstroom naar werk. Hoe eerder met het gesprek wordt begonnen, hoe groter het effect.  

De inzichten uit het onderzoek worden ook toegepast in de praktijk. Zo bleek het trainingsprogramma ‘Succesvol naar werk’ voor lager opgeleide 50-plussers weinig effect te hebben. Daarom hebben verschillende vestigingen van UWV het trainingsprogramma specifiek voor deze groep aangepast.

De kosten van de dienstverlening worden steeds terugverdiend door besparingen op de WW-uitkeringslasten die dankzij de dienstverlening worden gerealiseerd.

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek naar de effecten van de nieuwe persoonlijke dienstverlening voor WW’ers. Dit gaat om de dienstverlening vanaf 2018. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht.

Lees hier de publicatie over Het UWV Kennisverslag.

 

UWV helpt arbeidsbeperkten digitaal

man thuis achter computer
man thuis achter computer
man thuis achter computer

UWV biedt werknemers perspectief als ze onverhoopt thuis komen te zitten.

UWV biedt werknemers perspectief als ze onverhoopt thuis komen te zitten. Tijdens de coronacrisis is er bij werkgevers vaak minder ruimte om een stapje harder te lopen voor mensen met een arbeidsbeperking, terwijl deze doelgroep nu juist extra hulp kan gebruiken. Daarom organiseerde UWV begin juni samen met Onbeperkt aan de Slag een digitale banenmarkt voor regio Utrecht.

Er waren 35 bedrijven aanwezig; van schoonmaakbedrijven tot Nederlandse banken. Zij kregen de kans om digitaal te speeddaten (10 minuten) met verschillende kandidaten en kennis uit te wisselen met elkaar tijdens het digitale ontbijt. Er vonden ruim driehonderd ontmoetingen plaatst. Het eerste event was succesvol, elk bedrijf is met minstens drie kandidaten verder in gesprek gegaan. UWV is zeker van plan om de digitale events in meer regio’s uit te rollen.

cover UWVmagazine 2 2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness