6

21 juni 2018
Goede handhaving is gebaat bij samenwerking

Goede handhaving is gebaat bij samenwerking

Minister Koolmees van SZW maakt jaarlijks € 50 miljoen vrij voor een nog betere organisatie van handhaving van socialezekerheidswetten. Samenwerking is daarbij van groot belang. Verder in deze editie het begin van de Floriade 2022 en de ‘schuldenbrief’ van Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW.

De nieuwste cijfers

Apk voor Werk-verkenner

wetenschappelijke doorontwikkeling van de Werkverkenner
wetenschappelijke doorontwikkeling van de Werkverkenner

Het UWV Kennisverslag staat deze maand in het teken van de wetenschappelijke doorontwikkeling van de Werkverkenner, het instrument dat de kans voorspelt dat een WW’er binnen 1 jaar een baan vindt. Martijn Wijnhoven, senior kennisadviseur bij UWV, vertelt over de resultaten.

 

Iedere WW’er vult aan het begin van zijn werkloosheid de Werkverkenner in. Op basis van die vragenlijst en andere bij UWV bekende gegevens wordt bekeken of mensen persoonlijke dienstverlening krijgen aangeboden. Dat zal vooral het geval zijn bij een lagere kans op werkhervatting. De Werkverkenner is doorgelicht door TNO, VUmc en psychologisch advies- en onderzoeksbureau NOA. Martijn Wijnhoven: ‘Met meer factoren zorgt de nieuwe Werkverkenner ervoor dat je de klant nog beter leert kennen. De combinatie van harde en zachte factoren, maakt van de werkverkenner een compleet instrument. Harde factoren zijn objectieve gegevens, zoals leeftijd, samenstelling van het huishouden, duur van het WW-recht. Zachte factoren zijn subjectieve gegevens, zoals persoonlijke houding en motivatie.

Naast de voorspelde kans op werkhervatting zie je ook hoe een werkzoekende scoort op afzonderlijke factoren, vergeleken met werkzoekenden waarvan we al weten dat die binnen 1 jaar het werk hebben hervat. Er zijn bijvoorbeeld vragen opgenomen over de voor- en nadelen die de klant ziet als hij niet zou werken, en of hij bereid is om werk te aanvaarden voor meer of minder uren dan hij voorheen werkte. Hangt de visie van een klant op zijn terugkeer naar werk samen met zijn gezondheidsbeleving of leeftijd? Hierover kun je met de klant in gesprek gaan.’
UWV gaat vanaf 2019 werken met de doorontwikkelde Werkverkenner 2.0.

Lees het complete Kennisverslag.

WW-uitkeringen in mei 2018 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind mei 2018 lager dan eind april van dit jaar: 300.900 ten opzichte van 314.300. In mei zien we vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind mei 2018 in vergelijking met eind mei 2017 duidelijk lager ligt: bijna 85.000.  

FEB 2017 - MEI 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mei 2017 8.7 25.418.1 18.5 12.4 9.1 24.9 19.2 20.6 17.9 8.9 27.7 20.6 22.3 16.7 9.9 26.8 21.4 23.6 23.2 7.1 33.2 37.2 53.9 61.8 6.8 29.3 33.8 51.8 70.7
jan-mei 2018 6.922.2 15.7 16.0 11.5 7.3 20.8 16.3 16.9 15.6 6.8 24.5 18.3 20.2 17.3 7.8 22.6 18.3 21.2 21.1 5.2 25.4 29.0 41.3 52.3 5.0 22.1 25.3 38.1 57,2

De cijfers zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Handhaven

Samenwerking (semi)overheidsorganistaties loopt goed
Samenwerking (semi)overheidsorganistaties loopt goed

Samen tegen misdaad

De samenwerking van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van handhaving loopt al goed, maar kan nog beter, vindt minister Koolmees van SZW. UWV sloot zich aan bij een regionaal en een landelijk netwerk.

Floriade 2022

Werkgelegenheid groeit en bloeit
Werkgelegenheid groeit en bloeit

Het werk floreert

De organisatie van de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt, is in volle gang. Het speciaal opgerichte Floriade Werkbedrijf gaat uit van 4.200 tijdelijke arbeidsplaatsen, waarvan 340 voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Schulden

40 maatregelen verbetering voor mensen met schulden
40 maatregelen verbetering voor mensen met schulden

Aanpak van schulden kan beter

Staatssecretaris Van Ark bood begin juni de Tweede Kamer een brief aan met 40 maatregelen om de positie van mensen met schulden te verbeteren. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, de Landelijke Cliëntenraad en de voorzitter van de werkgroep van ‘schuldenrechters’ geven hier hun reactie. Lees meer in het blad UWVmagazine.

Rouwen om baanverlies

Rouwen om baanverlies

Verlies en ontslag hoort bij het leven. Dit is dan ook geen pleidooi tegen ontslag, want dat kan ook kansen en groeimogelijkheden geven. Alleen de manier waarop je iemand ontslaat en hoe je met werkzoekenden omgaat, laat nog veel ruimte voor verbetering. Daarom heb ik de WerkVerliesLijst ontwikkeld, een gevalideerd instrument dat helpt om te bepalen in hoeverre mensen vastlopen in rouw na baanverlies. Als mensen nog in een rouwproces verwikkeld zijn, is het lastig om aan een nieuwe baan te beginnen of zelfs maar te solliciteren. Hun blik ligt nog op het verleden.

Mijns inziens hebben werkgevers, hr-professionals, beleidsmakers en politici hierin een verantwoordelijkheid. Negeren dat mensen vast kunnen lopen in rouw na baanverlies, lost het probleem niet op. Integendeel, het maakt het eerder erger. Praat mét de mensen in plaats van over hen en geef ze waar mogelijk de regie over hun eigen proces. Dit geldt ook voor werkzoekenden die hun ontslag al achter de rug hebben. Gebruik de WerkVerliesLijst en zet, indien nodig, korte gerichte interventies in om deze rouwklachten te reduceren zodat ze sneller de overgang kunnen maken naar een nieuwe baan.

Er is nog weinig bekend over rouw en baanverlies. De eerste voorzet heb ik gedaan en iedereen kan daar kosteloos gebruik van maken. Zo kunnen werkgevers, UWV en andere betrokkenen helpen voorkomen dat mensen onnodig lang buiten het arbeidsproces blijven staan.

Lees het interview met Janske van Eersel.

Janske van Eersel is psycholoog en onderzoeker, gespecialiseerd in de gevolgen van baanverlies.

Rouwen om baanverlies

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

In alle regio’s stijgt het aantal mbo-vacatures

In alle regio's stijgt het aantal mbo-vacatures
In alle regio's stijgt het aantal mbo-vacatures
In alle regio's stijgt het aantal mbo-vacatures

In heel Nederland stijgt het aantal mbo-vacatures. In de periode van september tot en met februari 2018 ontstonden ruim 243.000 vacatures op mbo-niveau.

In heel Nederland stijgt het aantal mbo-vacatures. In de periode van september tot en met februari 2018 ontstonden ruim 243.000 vacatures op mbo-niveau, 13% meer dan in dezelfde periode in 2017. De regio’s met de sterkste toename zijn Midden-Holland (+49%), Drechtsteden (+27%), Achterhoek (+22%) en Haaglanden (+22%).

Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV met ruim een vijfde af. Met name vanuit de detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en de horeca is de afname van jongeren die een beroep doen op een uitkering groot. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV.

Ton Heerts, duovoorzitter SBB: ‘De behoefte aan goede vakmensen is in het hele land zichtbaar. Dat is heel goed nieuws voor zowel mbo-studenten als voor de vmbo-leerlingen die na de zomer aan een opleiding gaan beginnen. Maar ook voor werkenden en werkzoekenden is dit een mooie opsteker. Zeker als ze kiezen voor kansrijke sectoren zoals gastvrijheid of retail.’

De regio’s met de kleinste toename aan vacatures zijn Twente (+6%) en Zuid-Limburg (+7%). In de sectoren gastvrijheid, retail en zorg zijn de meeste vacatures, zo blijkt uit de cijfers van SBB. Per regio en opleiding is daarnaast inzichtelijk gemaakt waar goede baan- en stagekansen liggen. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als ze bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding kok, begeleider gehandicaptenzorg of technicus.

Guus van Weelden treedt toe tot raad van bestuur UWV

Guus van Weelden treedt toe tot raad van bestuur UWV
Guus van Weelden treedt toe tot raad van bestuur UWV
Guus van Weelden treedt toe tot raad van bestuur UWV

Guus van Weelden (58) treedt toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van SZW op vrijdag 1 juni gemeld in de ministerraad.

Guus van Weelden (58) treedt toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vrijdag 1 juni gemeld in de ministerraad. De benoeming gaat in per 1 september 2018.

Fred Paling werd op 1 januari 2018 voorzitter van de raad van bestuur. Guus van Weelden volgt hem op als lid. Van Weelden is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van GGz Breburg in Tilburg. Eerder vervulde hij andere bestuursfuncties in met name de zorg. Zo was hij voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Florence in Rijswijk en van 2008 tot en met 2016 bestuurslid van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Van Weelden studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Delft en strategisch management in de gezondheidszorg aan de Tilburg University.

Hij ziet uit naar de vervulling van zijn nieuwe functie: ‘Na 35 jaar gezondheidszorg vind ik het een enorme uitdaging om bij UWV bij te dragen aan de sociale zekerheid voor mensen die korter of langer niet meer kunnen werken. En om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om wel weer aan het arbeidsproces deel te gaan nemen. Dat heeft een grote persoonlijke en maatschappelijke impact.’

UWV: nog nooit zoveel banen in Nederland

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal banen al flink met ruim 200.000.

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal banen al flink met ruim 200.000. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV (1 juni 2018) blijkt dat er de komende 2 jaar naar verwachting nog eens 318.000 banen bijkomen. Dit brengt het totaal in 2019 op een niet eerder bereikt niveau van 10,5 miljoen banen.

Uit de UWV-prognose komt een rooskleurig beeld van de WW naar voren. Uit de raming blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in 2 jaar tijd met 76.000 afneemt, een daling van 23%. Eind 2018 zijn er dan naar verwachting 290.000 lopende WW-uitkeringen en eind 2019 254.000. De WW kent een grote dynamiek. Veel werkzoekenden ontvangen slechts een korte periode een WW-uitkering. Gemiddeld komt bijna twee derde van de WW’ers binnen 1 jaar weer aan het werk.

Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. De bloeiende economie heeft echter ook een keerzijde. Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden.’ De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar voor bijvoorbeeld programmeurs, verzorgenden, monteurs elektro, loodgieters en vrachtwagenchauffeurs. Voor sommige beroepen hebben bedrijven al enige jaren moeite om aan geschikt personeel te komen, met name binnen de techniek en ICT.

Lees voor meer informatie de Arbeidsmarktprognose 2018-2019

Vanaf 2017 weer meer banen bij de overheid

Vanaf 2017 weer meer banen bij de overheid
Vanaf 2017 weer meer banen bij de overheid
Vanaf 2017 weer meer banen bij de overheid

Vorig jaar groeide de werkgelegenheid bij de overheid voor het eerst weer sinds 2010. Het ging om een lichte toename van 3.000 banen.

Vorig jaar groeide de werkgelegenheid bij de overheid voor het eerst weer sinds 2010. Het ging om een lichte toename van 3.000 banen. De overheid haakt geleidelijk aan bij de groei van de Nederlandse economie.

In 2017 telt de overheid 515.000 banen, dit is 5% van het totaalaantal banen. In 2010 waren dat nog 550.000 banen. UWV verwacht dat de groei bij de overheid ook in 2018 en 2019 doorzet. Prognoses wijzen op 6.000 extra banen in 2 jaar tijd.

Het aantal banen komt in 2019 naar verwachting uit op het niveau van 2014, maar ligt nog ver onder dat van 2010. Jarenlang kromp de overheid als gevolg van verschillende hervormingen en bezuinigingen. Ook digitalisering van processen speelt een rol bij de banenkrimp bij de overheid. In totaal gingen er tussen 2010 en 2016 36.000 overheidsbanen verloren. Vooral provincies, gemeenten en Defensie zaten in de hoek waar de klappen vielen.

De overheid kent ook vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Tekorten komen met name voor bij specifieke ICT-functies en financiële functies zoals inkopers.
Lees de factsheet overheid

Energietransitie stuwt vraag naar bouwpersoneel

Energietransitie stuwt vraag naar bouwpersoneel
Energietransitie stuwt vraag naar bouwpersoneel
Energietransitie stuwt vraag naar bouwpersoneel

De vraag naar bouwpersoneel zet onverminderd door. Dit komt mede door het grote aantal werknemers dat nodig is voor het verduurzamen van de economie.

De vraag naar bouwpersoneel zet onverminderd door. Dit komt mede door het grote aantal werknemers dat nodig is voor het verduurzamen van de economie. UWV verwacht dit jaar een toename van het aantal bouwvacatures tot 48.000. Dit is 45% meer dan in 2016 en een ruime verdubbeling ten opzichte van het dieptepunt in 2013. Door de groeiende vraag manifesteren de personeelstekorten zich nu over de volle breedte in de bouw.

De energietransitie leidt tot meer werk voor de bouwsector, en specifiek voor de installatiebranche. Het gaat dan bijvoorbeeld om het energiezuinig maken van gebouwen en de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s. Ook wordt de gaswinning in Groningen versneld afgebouwd, waardoor gebouwen op een andere manier verwarmd moeten worden. Door deze ontwikkelingen moeten werkgevers de komende jaren rekening houden met grote knelpunten in de personeelsvoorziening. Gekwalificeerde elektriciens, installatiemonteurs, bouwkundig tekenaars en ingenieurs zullen moeilijker voorhanden zijn. Dit geldt ook voor vakmensen op de bouwplaats, zoals schilders, metselaars, stukadoors en dakdekkers.

Van het bouw- en installatiepersoneel in de WW is ongeveer 6 op de 10 binnen een halfjaar weer aan het werk. Dit is veel in vergelijking met het gemiddelde van alle beroepsgroepen in de WW (4 op de 10). Door de grote vraag naar werknemers is er meer aandacht voor het opleiden en omscholen van werkzoekenden tot een beroep in de bouw of in de installatiebranche.

Bekijk voor meer informatie de Factsheet Bouw en Installatiebranche

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.

 

Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief