9

22 november 2018
Faillissement van een ziekenhuis

Het faillissement van een ziekenhuis

Na 43 jaar viel op 25 oktober 2018 het doek voor MC Slotervaart. Heel snel daarna organiseerde UWV de eerste informatiebijeenkomsten. Verder in deze editie de rol van UWV op het internationale toneel van de verzekeringsgeneeskunde. En: een nieuwe taak voor UWV op het gebied van doventolkvoorzieningen.

De nieuwste cijfers

Hoe komen WW-cijfers tot stand?

hoe komen wwcijfers tot stand
hoe komen wwcijfers tot stand

Elke maand publiceert UWV de laatste WW-cijfers. ‘Zie het als een soort thermometer. In het UWV Kennisverslag gaan we dieper in op de ontwikkelingen achter deze macrocijfers’, zegt Peter Rijnsburger, kennisadviseur bij UWV.

 

 

Wat is de bron van de WW-cijfers ?
‘We halen ze uit onze eigen uitkeringssystemen. Daaruit herleiden we de maandelijkse instroom in de WW, de uitstroom en de lopende uitkeringen. Over het verloop van 1 of 2 jaar geeft dat een aardig inzicht hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. In het Kennisverslag geven we de duiding aan de WW-cijfers, zoals bijvoorbeeld de invloed van de Wet werk en zekerheid op de WW-cijfers.’

Het aantal WW-uitkeringen daalt fors. Toch blijkt uit de cijfers dat in sommige maanden plots sprake is van een lichte stijging. Hoe is dat te verklaren?
‘Tegen het einde van het jaar en in de zomermaanden lopen veel dienstverbanden af, bijvoorbeeld omdat er in die periode geen of minder werk is voor leraren in het onderwijs.

 Dat leidt tot een stijging van de WW-cijfers. Het is dus geen trendbreuk, maar een gevolg van de seizoensinvloeden.’

De werkloosheid daalt, maar niet iedereen profiteert daarvan. Kunnen jullie uit de cijfers opmaken welke groepen dat betreft?
‘In het Kennisverslag en in andere publicaties splitsen we de WW-cijfers uit naar onder meer leeftijd, geslacht en de sector waarin men werkzaam was. Op basis van die gegevens maken we een analyse in welke sectoren en beroepen de grootste kansen op werk liggen. De afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV publiceert hier regelmatig over.’


WW-uitkeringen in oktober 2018 verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind oktober 2018 lager dan eind september van dit jaar: 269.000 ten opzichte van 273.500. In oktober zien we vaker een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind oktober 2018 in vergelijking met eind oktober 2017 duidelijk lager ligt: circa 74.000.

JUL 2017 - OKT 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1
apr22.835.7314.3
mei25.939.2300.9
jun22.535.5287.9
jul26.034.6279.4
aug32.533.7278.1
sep24.228.8 273.5
okt22.827.3269.0

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-okt 2017 15.9 49.0 34.5 35.5 23.9 16.7 45.8 35.1 37.3 32.4 16.9 54.0 40.1 43.7 33.9 17.9 51.8 42.1 46.9 47.5 5.8 29.9 33.6 48.8 58.2 6.0 24.8 28.7 44.6 62.8
jan-okt 2018 12.8 42.1 29.8 30.0 21.4 13.7 38.9 29.8 30.7 28.0 12.8 45.4 34.5 39.0 33.7 14.0 42.2 34.5 40.3 41.7 4.7 23.9 26.7 35.9 47.3 5.0 20.3 22.5 32.2 50.5

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s over de ww-cijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

Failliet

Faillissement Slotervaartziekenhuis
Faillissement Slotervaartziekenhuis

Hoe nu verder?

Direct na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam plande UWV de eerste bijeenkomsten om het personeel voor te lichten over de gevolgen. Ook het regelen van faillissementsuitkeringen en de hulp aan personeel – als reguliere taak van UWV – bij het vinden van een nieuwe baan ging direct van start.

Artsen van UWV

Artsen van UWV
Artsen van UWV

Hun rol in Europa

Een paar keer per jaar spreken verzerkeringsartsen uit heel Europa elkaar op een symposium. Daarbij wordt veel naar Nederland en UWV gekeken, vooral als het gaat om opleiding en onderzoek. Verzekeringsgeneeskunde is in Nederland een zelfstandig specialisme.

Tolken

Extra taak voor UWV

Nederland kent ongeveer 10.000 doven en slechthorenden die aangewezen zijn op een tolkvoorziening. UWV regelt die voorziening rond onderwijs en werk. Waar het gaat om het privéleven doet een commerciële externe partij dat, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Vanaf 1 juli 2019 voert UWV de tolkvoorziening uit voor alle domeinen.

All inclusive

All inclusive

Het woord robot komt uit het Tsjechisch en betekent slavenarbeid. Het werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebruikt door Karel Čapek, die naast van alles ook sciencefiction schreef. Inmiddels zijn we een eeuw verder en zijn robots en andere digitale, slimme technologieën geen fictie meer, maar realiteit in ons werk- en privéleven.
Er bestaat angst. De technologie gaat ons mensen banen afnemen. Zeker van mensen die een zwakkere positie hebben op de arbeidsmarkt wat betreft opleiding, skills en vitaliteit. En als er nog wél werk is voor deze groep, worden deze mensen ondergeschikt gemaakt aan de robot, die hun werk gaat dirigeren. Dan is niet langer de robot de slaaf, maar de mens.

Maar er is tegelijkertijd ook een ander perspectief. Deze nieuwe technologie blijkt niet alleen te kunnen leiden tot exclusie van mensen, maar kan net zo goed bijdragen aan inclusie. Onderzoeken, zoals geïnitieerd door UWV, laten zien dat intelligente technologie kan helpen om mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden. Enabling technology denkt, kijkt en helpt mee met mensen. Daardoor wordt de productiviteit en kwaliteit van het werk verbeterd en zijn werkgevers ook geholpen. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Lees hier meer.


Ton Wilthagen is hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University

All inclusive

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

43.662 banen van banenafspraak gerealiseerd

43.662 banen van banenafspraak gerealiseerd
43.662 banen van banenafspraak gerealiseerd
43.662 banen van banenafspraak gerealiseerd

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 meer banen gecreëerd dan afgesproken.

In het kader van de banenafspraak hebben werkgevers tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2018 32.782 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband en 10.880 extra banen via een uitzendcontract of detachering. De doelstelling van de banenafspraak voor 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.
Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is onlangs ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat in juni van dit jaar 1.812 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden. Ook is te zien dat van de mensen die tot en met 31 maart 2018 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 64% 3 maanden later een baan had.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

 

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt

Door de economische groei ontstaan in bijna alle regio's tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op.

Door de economische groei ontstaan in bijna alle regio's tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zegt UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld.

Alle regio's in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9 procent en in 2019 met 1,4 procent naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%), Midden-Brabant (+2,1%), Holland Rijnland en Flevoland (+1,9%). De kleinste banengroei wordt verwacht in Limburg (+0,3%), Drenthe (+0,4%) en Zeeland (+0,6%).

Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Werkgevers zullen steeds meer openstaan voor creatieve oplossingen. Zij zijn dan ook meer bereid om hun eisenpakket aan te passen en naar scholingsmogelijkheden te kijken. Dit biedt mogelijkheden voor werkzoekenden die nu nog moeite ondervinden bij het vinden van een baan. Voor deze werkzoekenden is het van belang dat zij zo breed mogelijk zoeken en een goed beeld hebben van hun kwaliteiten. Iemand met een achtergrond uit de administratie kan bijvoorbeeld uiteindelijk aan de slag in de zorg, het onderwijs of transport.’

Regio in Beeld is een jaarlijkse publicatie van UWV die per arbeidsmarktregio met actuele cijfers en grafieken inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers.

Samenwerking België en Nederland bij re-integratie

Samenwerking België en Nederland bij re-integratie
Samenwerking België en Nederland bij re-integratie
Samenwerking België en Nederland bij re-integratie

UWV en de Belgische collega VDAB werken nauw samen om elkaars arbeidsongeschikten te begeleiden naar werk.

UWV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werken nauw samen om elkaars arbeidsongeschikten te begeleiden naar werk. In juni 2016 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet. Op 29 oktober 2018 zijn de afspraken hierover vastgelegd en ondertekend door UWV en VDAB.

In de grensregio in het zuiden van Nederland zijn heel wat Vlamingen die in Nederland werken en/of wonen. Omgekeerd is dat ook het geval: Nederlanders die in Vlaanderen wonen en/of werken. Dit kan zonder problemen. Maar wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt, kan hij of zij verschil merken in de hulp bij re-integratie. Want het kan zijn dat je als Nederlander die in Vlaanderen woont en werkte, een Nederlandse Ziektewet-uitkering krijgt en ook vanuit Nederland geholpen wordt met je re-integratie. Terwijl je eigenlijk in Vlaanderen wil blijven werken. Vice versa geldt hetzelfde.

UWV en VDAB begeleiden daarom elkaars arbeidsongeschikten. UWV doet dat voor Vlamingen die in Nederland wonen en hier willen werken, en arbeidsongeschikt zijn. De VDAB doet hetzelfde voor arbeidsongeschikte Nederlanders die via UWV een Ziektewet-uitkering krijgen, maar in Vlaanderen wonen en daar willen werken. Zo worden arbeidsongeschikten in de grensregio beter geholpen.

UWV maakt arbeidsmarkt transparant met open data

cv-en vacaturedata transparant
cv-en vacaturedata transparant
cv-en vacaturedata transparant

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. UWV wil deze verkleinen door cv- en vacaturedata transparant te maken.

De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. UWV wil deze verkleinen door cv- en vacaturedata transparant te maken. Samen met brancheorganisatie NBBU biedt UWV open data aan op het dataportaal van de Nederlandse overheid.

Volgens Tof Thissen, directeur WERKbedrijf van UWV, wordt de arbeidsmarkt met deze nieuwe data een stuk transparanter. ‘Wij willen alle partijen die bezig zijn met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met deze dataset faciliteren. Hierdoor stimuleren we nieuwe creatieve arbeidsmarktinzichten, waardoor werkzoekenden en werkgevers elkaar sneller kunnen vinden.’

UWV stelt een dataset beschikbaar met geanonimiseerde vacatures en cv’s vanuit werk.nl over de afgelopen 1,5 jaar. Per beroep en geografisch gebied is het mogelijk om informatie te selecteren. Op basis van vacatures en cv’s kunnen verschillende partijen zien waar zich geschikte kandidaten bevinden. Er is veel mogelijk volgens Kim Heijnen, gegevensmanager bij UWV: ‘Je kunt bijvoorbeeld inzicht krijgen in de carrièrepaden die mensen doorlopen voordat ze een bepaald beroep uitoefenen. Opleidingsinstituten zien welke combinatie van scholing en beroepen in de praktijk veel voorkomt. Werkgevers krijgen inzicht waar zij zich het beste kunnen vestigen en voor gemeenten is het een kans om te zien welke opleidingen zij kunnen stimuleren.’ De data zijn volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen. De data zijn geclusterd per beroep en per viercijferig postcodegebied. De open data zijn beschikbaar via het dataportaal van de Nederlandse overheid.

Einde sectorpremies: WW-premie werkgevers daalt

Einde sectorpremies: WW-premie werkgevers daalt
Einde sectorpremies: WW-premie werkgevers daalt
Einde sectorpremies: WW-premie werkgevers daalt

De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, neemt voor het vijfde jaar op rij af. Dit blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen.

De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, neemt voor het vijfde jaar op rij af. Dit blijkt uit de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. Reden hiervoor zijn de gunstige economische vooruitzichten en het feit dat 2019 het laatste jaar wordt dat UWV werkt met sectorpremies.

Dit jaar betalen werkgevers gemiddeld nog 1,28% aan sectorpremie. In 2019 wordt de gemiddelde sectorpremie 0,77%. In 48 sectoren neemt de premie af, in 13 sectoren is sprake van een stijging. De grootste premiedaling doet zich voor bij de sectoren Taxivervoer, Dakdekkersbedrijf en Besloten busvervoer. De stijging van de WW-premie is het grootst in de sectoren Verzekeringswezen, Uitgeverij en Railbouw. Opvallend is dat in de sector Banken de premie ook daalt. Deze sector had voor 2018 namelijk een grote premiestijging. Ondanks de daling betaalt de sector Banken de op 1 na hoogste sectorpremie. Alleen de sector Uitzendbedrijven betaalt meer.

2019 wordt het laatste jaar dat UWV werkt met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. In het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie afgeschaft per 1 januari 2020. Volgens de WAB bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie.
UWV en SZW hebben daarom afgesproken om de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. De resterende vermogens in de sectorfondsen (positief en negatief) zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).
Lees Premievaststelling Sectorfondsen 2019.

Cover UWV magazine 2018-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness