1

20 februari 2014

Samenwerking UWV en de gemeente

Met de komst van de Participatiewet gaat het socialezekerheidsstelsel op de schop. Decentralisatie is daarbij het sleutelwoord. In dit nummer geven onderzoekers, (ex-)politici, UWV’ers én jonge Wajongers hun visie op de toekomst van de sociale zekerheid, participatie en decentralisatie.

De nieuwste cijfers

Groei

Elk jaar brengt UWV de Arbeidsmarktprognose uit. In 2014 zal de economische groei te klein zijn om de werkgelegenheid te laten groeien. Alleen in de uitzendsector en de groothandel neemt de werkgelegenheid toe; in de overige sectoren blijft ze op peil of neemt af. De grootste krimp van banen zit in de sectoren ‘Zorg en welzijn’ en ‘Openbaar bestuur’. Verder groeit het aanbod van arbeid door werknemers en neemt ook het aantal WW-uitkeringen verder toe.

Groei (voltijd)banenEconomische groei
19962.43.4
19973.04.3
19982.93.9
19992.34.7
20001.93.9
20011.51.9
2002-0.20.1
2003-1.10.3
2004-1.02.2
2005-0.12.0
20061.73.4
20072.13.9
20081.61.8
2009-1.1-3.7
2010-0.61.5
20110.50.9
2012-0.3-1.2
2013-1.1-1.0
2014-0.50.5

In de Arbeidsmarktprognose 2014 constateren we dat de economie weliswaar groeit, maar de werkgelegenheid niet. Economische groei wordt gerealiseerd door een hogere productie per werkende (arbeidsproductiviteit) en door meer werkenden. De lijn van de economische groei ligt daarom gewoonlijk boven die van de groei van het aantal banen. Het verschil tussen beide lijnen is de toename van de arbeidsproductiviteit. Voor 2014 rekenen we op een krimp van het aantal (voltijd)banen en een groei van de arbeidsproductiviteit. Per saldo groeit de Nederlandse economie met 0,5%. Lees hier het volledige rapport.

Aantal WIA-uitkeringen in 2013 gestegen

Het aantal mensen dat jaarlijks de WIA instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de WIA stroomt. In 2013 stroomden er ruim 37.000 mensen in de WIA. Bij circa 12.700 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

2013 (voorlopige cijfers)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan3.70.8164.6
feb3.11.1166.6
mrt3.11.0168.6
apr3.11.1170.6
mei3.01.2172.5
jun2.71.1174.1
jul2.91.1175.9
aug2.91.1177.9
sep3.31.1180.1
okt3.51.2182.5
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken, kunt u de exacte aantallen op uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: cijfers per categorie in 2012/2013

Instroom WIA
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
20120.65.17.410.610.217.016.933.9
20130.85.27.811.611.718.618.537.1
Uitstroom WIA
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
20120.11.41.92.25.15.85.010.8
201312.7

(de cijfers van 2013 zijn voorlopige cijfers, de gedetailleerde cijfers over de uitstroom WIA zijn op dit moment nog niet bekend)

Aantal uitkeringen
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
20121.018.333.650.258.879.682.2161.8
20131.019.737.957.370.691.595.0186.5

Aantal Wajong-uitkeringen blijft stijgen

Het aantal mensen dat jaarlijks de Wajong instroomt, is hoger dan het aantal mensen dat uit de Wajong stroomt. In 2013 stroomden er ongeveer 17.700 mensen in de Wajong. Bij circa 5.500 Wajongers werd de uitkering beëindigd. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013 (voorlopige cijfers)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan1.60.4227.7
feb1.30.4228.6
mrt1.40.5229.5
apr1.30.5230.4
mei1.50.5231.4
jun1.70.5232.6
jul1.70.5233.7
aug1.40.4234.7
sep1.50.5235.7
okt1.70.5236.9
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7

Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken, kunt u de exacte aantallen op uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: cijfers per categorie in 2012/2013

Instroom Wajong
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
201212.42.00.60.30.19.26.115.3
201314.12.40.60.40.210.77.017.7
Uitstroom Wajong
15-2425-34

35-44

45-5455 en oudermanvrouwtotaal
20121.21.00.50.42.03.41.75.1
20131.41.20.50.52.03.71.85.5
Aantal uitkeringen
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
201267.364.739.033.721.8126.4100.2226.5
201369.971.539.834.622.9133.4105.3238.7

(cijfers van 2013 zijn voorlopige cijfers)

Sterke toename WW-uitkeringen aan jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2014 met 5,2% tot 460.000. Deze maandstijging is minder sterk dan in januari 2013 toen de WW met 8,6% toenam. Onder jongeren tot 25 jaar liep het aantal uitkeringen de afgelopen maand met 10,2% sterker op dan gemiddeld. Naar sector bekeken nam het aantal uitkeringen vooral toe in de seizoengevoelige sectoren - zoals landbouw en bouwnijverheid - en in het openbaar bestuur en de zorg- en welzijnssector.

2013/2014 (voorlopige cijfers)
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan73.744.6369.3
feb46.739.3376.7
mrt47.944.9379.7
apr45.445.6379.5
mei44.446.1377.8
jun43.039.3381.6
jul49.836.7394.6
aug54.349.5399.3
sep44.943.8400.4
okt58.250.3408.2
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 201478.755.9460.5

 

Klik hier voor de werkloosheidscijfers van februari 2014.

 Legenda

Door op de curves in de grafiek te klikken, kunt u de exacte aantallen op uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, curves weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Op de drie grafieken hiernaast heeft de linker y-as betrekking op de leeftijd en de geslachtsverdeling en de rechter y-as op het totaal.

WW: cijfers per categorie in 2012/2013

Instroom WW
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
201260.5145.1124.2112.160.5287.7214.6502.5
201376.9179.3145.2133.878.0344.5268.7613.2
Uitstroom WW
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
201252.0127.3106.393.353.3247.5184.6432.2
201368.3159.6121.6104.361.8295.2220.5515.7
 Aantal uitkeringen
15-2425-3435-4445-5455 en oudermanvrouwtotaal
201216.159.680.298.086.3189.6150.6340.2
201320.776.9100.9126.3112.9238.9198.8437.7

(cijfers van 2013 zijn voorlopige cijfers)

UWV en de gemeente

Klaar om elkaar te helpen

Het is een mega-operatie, de overheveling per 1 januari 2015 van een fiks aantal maatschappelijke taken naar de gemeenten. Niet vreemd dus dat die er niet gerust op zijn. Maar gelukkig staan ze niet alleen: UWV staat klaar om te helpen.

Nieuw stelsel

Op naar één loket voor alles?

Door de Participatiewet verplaatst de uitvoering van sociale zekerheid zich deels naar de gemeenten. Een stap in de goede richting? Onderzoeker Nicolette van Gestel en de parlementariërs Karabulut en Van Weyenberg geven hun mening. En luister vooral ook naar de Wajongers Kim en Antoine!

Sociale partners

De polder is terug

Centraliseren-decentraliseren-centraliseren-decentraliseren... Het is een beweging die doet denken aan die van eb en vloed: het komt en gaat in eindeloze deining… Na een twintigjarige periode van centralisatie gaan we nu weer decentraliseren. En krijgen de sociale partners de regie terug in handen.

Patsepasie­summeling

Vincent Bijlo

Het woord bekt niet goed. Spreek het maar eens tien keer hardop uit. De kans is groot dat je al bij de vijfde keer slap van de lach van je stoel rolt. Het is echt te CDA. Logisch ook, Balkenende introduceerde het ooit, maar dat viel toen niemand op. Hij sprak het veel te snel uit, het klonk als ‘patsepasiesummeling’.

Het klinkt als ‘brede maatschappelijke discussie’, als ‘normen en waarden’. Het klinkt als iets waar de burger – ook al zo’n vreselijk woord, alsof de samenleving verdeeld zou zijn in burgers en politici – het klinkt als iets waar je als burger uit principe niet aan meedoet. Het klinkt bevoogdend, terwijl het dat toch eigenlijk helemaal niet is. Spreek het nog eens hardop uit?

Par-ti-ci-pa-tie-sa-men-le-ving. Negen lettergrepen! Hoezo participatiesamenleving, leven wij nu in een samenleving waarin de burger – hé, daar heb je hem weer – waarin de burger niet participeert? Is de huidige burger een uitvreter die zijn hand ophoudt bij vadertje Staat? Zo klinkt het, participatiesamenleving. Het klinkt naar de wethouder uit Deventer die voorstelde dat werklozen in ruil voor hun uitkering bejaarden zouden moeten wassen.

Ik sprak vorige week een Deventer bejaarde. Ze zei: ‘In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als deze wethouder straks werkloos wordt, dan hoop ik dat ze mij komt wassen. Dan komt ze binnen, haalt ze haar neus op en ik roep vrolijk vanuit mijn bed: “Ha, ex-wethouder, wat goed dat u er bent. Ik wist dat u zou komen dus ik heb vannacht lekker in bed gepoept.”’

Participatiesamenleving. Het klinkt naar decentralisatie en een kleine, slagvaardige overheid. Het klinkt naar kerntaken, naar een mooi woord voor bezuinigen.

Meedoemaatschappij, zou dat misschien een beter alternatief zijn? Een maatschappij waarin iedereen serieus genomen wordt en verantwoordelijkheid draagt. Een maatschappij waarin mensen geen nummers zijn, maar mensen?

Als dat de bedoeling is van de participatiesamenleving, dan ben ik voor.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wilsonbekwaamheid

Stephan Sanders

Veel dingen zijn wel te doen, zelfs decentraliseren is wel te doen en wie weet verstandig, maar wat NIET VERSTANDIG is en zelfs HEEL DOM, is raar gaan praten als je wilt dat mensen meedoen en meepraten over die decentralisering. Het voorlichtingsfilmpje van de Rijksoverheid heet: ‘Meedoen, hoe praten we erover.’ Het idee dat meedoen eerder uit een praktijk bestaat dan uit een vocabulaire, is kennelijk onvoorstelbaar. Nu komen een aantal woorden voorbij waarvan je niet wilt dat iemand ze ooit in steen beitelt: ‘Eigen kracht, gewoon wordt weer gewoon, vraag achter de vraag, samenhang en maatwerk, dicht bij huis’. Dit is niet eens het begin van een slecht gedicht. Er is een stem (denkelijk van de Rijksoverheid) die op een hopeloos montere verpleegsterstoon een poppetje aanspreekt. Letterlijke tekst: “Heb je even tijd? Je buurvrouw is alleen en heeft net koffie gezet. Misschien kan je even bij haar langs?’.

Ik weet niet wie of wat dat poppetje moet voorstellen – maar ik ben bang de burger, u en ik. En dan is het toch wel een waanzinnig brevet van onvermogen dat hier wordt uitgedeeld. Kennelijk zijn wij niet in staat zelf te verzinnen dat we die eenzame buurvrouw kunnen bezoeken, en moet de Rijksoverheid ons dat in het oor TOETEREN.

Dit is een verklaring van algehele wilsonbekwaamheid. Ik wil best geloven in decentralisatie en dichter bij huis, op voorwaarde dat niemand mij aanspreekt alsof ik zojuist een lobotomie heb ondergaan. EN HARDER PRATEN HELPT NIET.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Gegevensdiensten gaat digitaal

Gegevensdiensten van UWV verzamelt en beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Gegevensdiensten gaat digitale dienstverlening meer en meer centraal stellen.

Gegevensdiensten van UWV verzamelt en beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Gegevensdiensten gaat digitale dienstverlening meer en meer centraal stellen. Partners kunnen hiermee sneller en eenvoudiger samenwerken in de keten en burgers hebben altijd inzage in hun gegevens. Daarnaast is het kostenbesparend.

E-dienstverlening wordt hét middel om nieuwe klanten aan te sluiten en om bestaande klanten snel en goed te helpen. Zo is het streven om in 2015 zoveel mogelijk burgers aan te sluiten op ‘Mijn UWV’ en wordt 95 % van de gegevensleveringen straks aangeboden via ‘Mijn Gegevensdiensten’.

Gegevensdiensten versterkt met e-dienstverlening zijn positie als beheerder van de Polisadministratie die op termijn de status van basisregistratie moet krijgen. Een basisregistratie waarin Loon, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen staan (BLAU).

Lees meer over Gegevensdiensten op uwv.nl 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Overzicht recente publicaties

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op veel gebieden. Daarom geeft UWV vanaf nu iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin alle nieuwe ontwikkelingen rond de kennis en de kennispublicaties.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op veel gebieden. Daarom geeft UWV vanaf nu iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin alle nieuwe ontwikkelingen rond de kennis en de kennispublicaties. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren.

Aan de gekleurde balk boven ieder tekstje is in een oogopslag te zien op welk kennisgebied dit betrekking heeft. Het is mogelijk de nieuwsbrief en de afzonderlijke berichtjes te delen via social media.

Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Handige UWV-links

Nuttige links naar het laatste nieuws, arbeidsmarktinformatie en de magazines UWV Perspectief en Werkblad.

Nuttige links naar het laatste nieuws, arbeidsmarktinformatie en de magazines UWV Perspectief en Werkblad.

  • Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten; kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
  • UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
  • Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
  • UWV Perspectief het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
  • Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kans op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Geen weet van de WW

Uit een onderzoek in opdracht van UWV onder Nederlanders in loondienst blijkt dat veel werkende Nederlanders onvoldoende op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van werkloosheid of ziekte.

Uit een onderzoek in opdracht van UWV onder Nederlanders in loondienst blijkt dat veel werkende Nederlanders onvoldoende op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van werkloosheid of ziekte.

Zo weet 48% van de werkenden niet wat de hoogte is van de WW-uitkering als zij daar een beroep op moeten doen en is 83% niet bekend met de maximale duur van de uitkering. UWV is daarom op dinsdag 3 december een publiekscampagne gestart om mensen te informeren over wat ze moeten doen als zij werkloos of ziek worden en welke dienstverlening zij van UWV kunnen verwachten.

Kijk voor meer informatie op: http://www.uwv.nl/OverUWV/perscentrum/persberichten/2013/Nederlander_sle...

en kijk voor informatie over de campagne op www.uwv.nl/campagne.aspx

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Onderzoek psychische aandoeningen

Uit onderzoek van UWV-verzekeringsarts Bert Cornelius blijkt dat psychische aandoeningen lastig te herkennen zijn voor WIA-verzekeringsartsen.

Uit onderzoek van UWV-verzekeringsarts Bert Cornelius blijkt dat psychische aandoeningen lastig te herkennen zijn voor WIA-verzekeringsartsen. Dit kan leiden tot een minder goede inschatting van de belastbaarheid van mensen die een WIA-aanvraag doen. Cornelius is onlangs op dit onderzoek gepromoveerd.

Gevolg van niet-behandelde psychische aandoeningen kan langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid zijn. Hij pleit voor het ontwikkelen van instrumenten waarmee verzekeringsartsen met gerichte herbeoordelingen kunnen bijdragen aan re-integratie van uitkeringsgerechtigden van wie het functioneren is verbeterd.

Doel van de studie was de rol te bepalen die psychische gezondheid speelt bij het herstel van mensen die al langdurig arbeidsongeschikt zijn. Cornelius verrichtte zijn onderzoek bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde van het UMCG.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

UWV eerste mvo-gecertificeerde ZBO

UWV is als eerste zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in Nederland gecertificeerd voor zijn mvo-beleid. De laatste jaren heeft UWV een duurzame ontwikkeling van de interne bedrijfsvoering gestimuleerd.

UWV is als eerste zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in Nederland gecertificeerd voor zijn mvo-beleid. De laatste jaren heeft UWV een duurzame ontwikkeling van de interne bedrijfsvoering gestimuleerd.

Zo werken er steeds meer Wajongers bij UWV en zet de organisatie steeds actiever in op thema’s als diversiteit en gezondheid van personeel. Daarnaast vonden de afgelopen tijd tal van maatschappelijke initiatieven plaats (inzameling voedselbank en winterjassen voor daklozen) en is de CO2-uitstoot verminderd door de inzet van groene stroom en een groener wagenpark. Ook is UWV al ver met afvalscheiding en het gebruik van ledlampen.

De organisatie meet dagelijks op dertig grote vestigingen hoeveel energie er wordt verbruikt en daar waar mogelijk wordt actie ondernomen om dit te verminderen. In 2012 is hierdoor een besparing gerealiseerd van ruim 15 procent ten opzichte van 2009. Het mvo-beleid is extern getoetst en daarmee is op een concrete en objectieve manier aangetoond dat UWV goed presteert. De certificering werd verleend in het kader van de zogenoemde MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een kwaliteitsmanagementsysteem voor organisaties om maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet, objectief en meetbaar te maken. Aan de MVO Prestatieladder zijn zo’n 180 organisaties verbonden. Kijk voor meer informatie over mvo op: http://www.mvoprestatieladder.nl/

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief