5

23 april 2015

Alle registers open

UWV wil perspectief bieden voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze editie van UWV Magazine twee aspecten van de speciale bemoeienis van UWV met hen: het doelgroepregister en de (on)mogelijkheden deze mensen te activeren om aan het werk te gaan.

De nieuwste cijfers

Werkhervatters

Van de WW’ers die weer een baan vinden, zit ongeveer 1 op de 6 na een jaar weer zonder werk.

Contractvorm van werkhervatters direct na WW

%

 

vasttijdelijkuitzendwerk
aug 2008214236
aug 2009204535
aug 2010204535
aug 2011184438
aug 2012185032
aug 2013164935

Contractvorm van werkhervatters 1 jaar na WW

%

vasttijdelijkuitzendwerkgeen baan/onbekend
aug 200824361822
aug 200924392116
aug 201024402115
aug 201120392318
aug 201219422020
aug 201318422516

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden.

 

In de bovenste grafiek links is te zien wat voor soort arbeidscontract mensen hebben die weer aan het werk gegaan zijn, direct na hun WW-periode. Het gaat om drie soorten arbeidscontracten: vast, flexibel en uitzendwerk.  In de onderste grafiek links is te zien wat voor contract dezelfde groep werkhervatters 1 jaar later heeft. Afgezien van de verschuivingen in de percentages van de drie contractvormen, is een aanzienlijk deel ook weer zijn baan kwijt. In 2013 was dat bijvoorbeeld 16%. Over 2014 zijn de cijfrs nog niet bekend; meer cijfers zijn terug te vinden in het rapport Flexwerk na de WW.

Aantal WIA-uitkeringen in maart licht gestegen

In maart 2015 stroomden er 3.000 mensen in de WIA in. Bij circa 1.200 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

DEC 2013 - mrt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan 3.4 0.9 212.1
feb 2.9 1.3 213.8
mrt 3.0 1.2 215.6

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-mrt 20140.10.91.01.51.30.10.50.91.51.90.00.30.30.40.60.00.20.30.40.90.612.721.530.333.10.47.317.328.640.9
jan-mrt 20150.10.81.01.41.40.00.50.81.41.90.00.30.30.40.70.00.10.20.31.00.613.323.733.538.80.47.618.632.047.2

De cijfers zijn voorlopig.

Aantal Wajong-uitkeringen stabiel

In maart werd aan circa 400 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 600 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling (met 200) die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

DEc 2013  - mrt 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239.9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan 0.9 0.5 251.0
feb 0.4 0.5 250.9
mrt 0.4 0.6 250.7

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.80.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.818.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in maart gedaald

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind maart met 12.000 gedaald naar 443.100. In maart 2015 zijn ongeveer 44.400 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 56.400 mensen de WW-uitkering beëindigd. Dit is in lijn met de voorspelling van vorige maand.

Dec 2013 - MRT 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt 44.456.4443.1

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mrt 149.823.818.017.08.711.927.022.121.613.99.022.315.913.16.611.826.821.618.711.79.938.849.962.248.410.539.252.270.871.9
jan-mrt 15
8.923.717.517.310.09.824.720.020.313.97.922.316.815.58.310.025.521.621.914.18.937.246.865.056.18.533.343.765.778.0

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

Registreren

Maatwerk

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten, ook wel Quotumwet genoemd, wordt per 1 januari 2017 van kracht. Om zicht te houden op wie er precies binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen, houdt UWV een doelgroepregister bij. Niet bepaald een gemakkelijke opgave.

ESB-UWV Symposium

Zetje in de rug

Wat is een goede balans tussen activeringsbeleid en sociale zekerheid? Op het ESB-UWV symposium – ESB staat voor Economisch Statistische Berichten – gingen wetenschappers, uitvoerders, beleidsmakers en politici met elkaar op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Uit de waaier van gepresenteerde onderzoeken kozen wij er drie. En luister vooral ook naar de gesproken column van Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Groeivoeten

 Ons sociaal-economisch beleid volgt in wezen twee Bijbelse principes: (1) Wees matig en zuinig en (2) In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen! Maar zijn deze staaltjes protestantse ethiek ook goed voor de economie? Een land kan slechts op twee manieren groeien: of méér uren of productíévere uren maken. Onze poldereconomen blijven maar op het eerste hameren: meer en langer werken! Want met het tweede (productievere uren) weten ze zich geen raad. Gemiddeld over de laatste 35 jaar heeft Nederland de laagste groeivoeten van de arbeidsproductiviteit (de toegevoegde waarde per arbeidsuur) in de EU. We weten dus niet goed hoe productiever te werken – en dat in het tijdperk van IT en robots! En wie niet slim is moet vlijtig zijn.

Nu gaat de obsessie met méér werken al zo ver, dat men zelfs gehandicapten de arbeidsmarkt wil opjagen. Natuurlijk, het is om allerlei redenen goed om te werken als dat kan, maar veel gehandicapten hebben het met hun handicaps al zwaar genoeg. Laat ze met rust en geef ze een goede uitkering! En een extra bonus voor vrijwilligerswerk in maatschappelijke organisaties! In de commerciële marktsector worden ze toch gediscrimineerd als de pest. En laat onze poldereconomen hun intellectuele luiheid overwinnen en nadenken over hoe we slimmer en productiever kunnen werken. Elders kan dat wel – waarom in Nederland niet?

 

Dr. Alfred Kleinknecht was hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Technische Universiteit in Delft en werkt nu voor de Hans Böckler Stiftung in Düsseldorf.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

UWV treedt strenger op tegen agressie van klanten

Klanten die zich zeer ernstig misdragen tegen medewerkers van UWV, kunnen vanaf 1 april worden geconfronteerd met een financiële maatregel.

Klanten die zich zeer ernstig misdragen tegen medewerkers van UWV, kunnen vanaf 1 april worden geconfronteerd met een financiële maatregel. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs besloten. De maatschappij tolereert agressie tegen medewerkers van publieke instellingen zoals UWV steeds minder en treedt hier steeds harder tegen op. Voorheen ging dat niet verder dan een gesprek, een waarschuwing of een pand- of omgangsverbod. Nu kan er dus ook een maatregel worden opgelegd die iemand direct in de portemonnee treft in de vorm van een korting op de uitkering. Het opleggen van een financiële maatregel is een uiterst middel dat wordt ingezet wanneer een klant zich zeer ernstig misdraagt. Onder ernstige misdragingen wordt elke vorm van ongewenst fysiek contact met een UWV-medewerker of het ondernemen van pogingen daartoe verstaan, maar ook het toebrengen van schade aan gebouwen. Ook ernstige vormen van bedreiging en belediging vallen onder deze noemer.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Meer 50-plussers starten als zelfstandige vanuit de WW

Het aantal 50-plussers dat als zzp’er start vanuit de WW is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar waren dat er 3.500, tegen 2.500 in 2012.

Het aantal 50-plussers dat als zzp’er start vanuit de WW is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar waren dat er 3.500, tegen 2.500 in 2012. Het zijn vooral mannen die voor zichzelf beginnen. De meeste 50-plus zelfstandigen zijn te vinden in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Dit blijkt uit de Barometer 50-plus die UWV onlangs heeft uitgebracht. De barometer laat zien dat het aandeel werkhervattingen van 50-plussers in de eerste twee maanden van 2015 44,3 procent was. Dat is 4,3 procentpunt hoger dan in dezelfde periode in 2013.

Nederland telt 988.000 zelfstandigen zonder personeel. Bijna 43 procent daarvan is 50-plus. De gemiddelde leeftijd van zzp’ers is 48 jaar. De mannelijke zelfstandige 50-plusser is vooral te vinden in de specialistische zakelijke dienstverlening, de vrouwen in de gezondheids- en welzijnszorg.

Uit deze barometer blijkt ook dat het totale aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers nog steeds licht stijgt. Terwijl het totale aantal WW-uitkeringen aan het dalen is, geldt dat niet voor de groep van 50 jaar en ouder.

Met de Barometer 50-plus geeft UWV een actueel beeld van de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, zoals het aantal WW-uitkeringen, de uitstroom naar werk en verschillende wetenswaardige nieuwtjes en feiten. De barometer verschijnt iedere twee maanden. De informatie mag vrij worden gebruikt, met vermelding van UWV als bron.

1 reactie

+ schrijf een reactie

zou graag mijn steentje bijdragen aan vernieuwing

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Crisis remt doorstroom naar vaste baan

De doorstroom van flexibel naar vast is tijdens de crisis sterk afgenomen. Zowel voor werknemers met een flexcontract als voor werkzoekenden vanuit de WW.

De doorstroom van een flexibel naar een vast contract is tijdens de crisis sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor werknemers met een flexcontract als voor werkzoekenden die vanuit de WW aan het werk gaan met een flexcontract. Mensen met een uitkering die als uitzendkracht aan de slag gaan, stromen het minst door naar een vaste baan: slechts 1 op de 20 heeft na een jaar een vast contract. Voor de crisis was dit nog 1 op de 10, zo blijkt uit onderzoek van UWV. Een groeiend deel van de beroepsbevolking heeft een flexcontract of werkt als zzp’er. In 2014 ging het om ruim 1 op de 3 werkenden in Nederland. Uit het onderzoek blijkt ook dat het percentage werkzoekenden dat vanuit de WW direct een vaste baan vindt is afgenomen tijdens de crisis. In de periode 2008-2013 kromp dit aandeel van 21% tot 16%. Het aandeel WW’ers dat vanuit de WW aan de slag ging met een tijdelijk contract, groeide in dezelfde periode van 42% naar 49%. Het percentage dat het werk hervatte als uitzendkracht bleef stabiel op circa 35.

Flexwerkers, vooral uitzendkrachten, hebben een grotere kans om terug te vallen op een WW-uitkering dan vaste medewerkers. UWV heeft daarom gekeken naar de invloed van het toenemende flexwerk op herhalingswerkloosheid. Hieruit blijkt dat het groeiende aandeel flexwerkers in de beroepsbevolking niet leidt tot een hoger percentage herhalingswerklozen in de WW. Wel speelt de conjunctuur een rol. Bij een recessie is het percentage herhalingswerklozen lager en bij aantrekken van de conjunctuur loopt het weer op. De reden is dat bij een recessie relatief veel werklozen in de WW komen die niet eerder werkloos waren.

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Opnieuw 130 trainees bij UWV

Vanaf 1 mei zullen opnieuw 130 trainees (schoolverlaters) een jaar lang bij UWV aan de slag gaan om werkervaring op te doen en hun netwerk op te bouwen.

Vanaf 1 mei zullen opnieuw 130 trainees (schoolverlaters) een jaar lang bij UWV aan de slag gaan. Het opdoen van werkervaring, en daarmee het opbouwen van een netwerk, is voor schoolverlaters cruciaal om succesvol te kunnen solliciteren. Dat blijkt ook uit de ervaringen die UWV heeft opgedaan met de vorige groep trainees: 146 van de 150 hebben dankzij hun werkervaring bij UWV aansluitend aan het traineeship een baan op hun niveau gevonden. Deze jongeren zijn op hun beurt ook belangrijk voor UWV. De trainees geven vanuit het oogpunt van diversiteit een impuls aan de organisatie, waar de gemiddelde leeftijd 49 jaar is en een gemiddeld dienstverband bijna 20 jaar duurt. Dat werkt overigens twee kanten op: de ouderen kunnen iets opsteken van kennis en vaardigheden van de jongeren (denk aan online vaardigheden), terwijl de jongeren profiteren van de kennis en deskundigheid van de UWV’ers.

De landelijke werving van de trainees begon met #JouwBaan banendag, een samenwerking van UWV met Twitter. Daarna werden vierhonderd sollicitanten uitgenodigd voor de talenten- en selectiedag, die uiteindelijk leidde tot het aannemen van 130 trainees.

Bij UWV staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. UWV wil als werkgever zijn steentje bijdragen in de oplossing van de jeugdwerkloosheid. Daarom neemt UWV nu alweer voor de vierde keer trainees aan.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Werkakkoord jeugdwerkloosheid

Onlangs ondertekende UWV, samen met diverse werkgevers en verschillende gemeenten, het zogeheten Werkakkoord om meer jongeren aan een baan te helpen.

 Onlangs ondertekende UWV, samen met diverse werkgevers en verschillende gemeenten, het Werkakkoord om meer jongeren aan een baan te helpen. Met het akkoord en de bijbehorende intentieverklaring geeft UWV uiting aan de ambitie om als organisatie mee te willen helpen met het oplossen van de jeugdwerkloosheid. De werkgevers, gemeenten en UWV willen meer kwetsbare jongeren aan de slag helpen door in te zetten op actieve bemiddeling naar werk: het voorselecteren en aandragen van jongeren bij werkgevers op basis van concrete vacatures voor (beroepsbegeleidende leerweg)banen. De partijen hebben afgesproken zich daar de komende twee jaar actief voor in te zetten. Daarvoor worden uiterlijk eind juni regionale plannen van aanpak ingediend door de centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio's.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven 7 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s die een regionaal plan van aanpak hebben ingediend voor de actieve bemiddeling naar werk van deze kwetsbare jongeren in 2015 en 2016. Dat geld wordt gelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s.

Daarnaast geeft minister Asscher budget aan UWV voor de actieve bemiddeling van jongeren met een WW-uitkering in de regio. De ministeries van SZW en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap monitoren de uitvoering van de plannen van aanpak gedurende twee jaar en delen de resultaten met de Tweede Kamer.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Terug te vinden in tal van publicaties.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kansen op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness