1

22 januari 2015

Tools & Rules

Het hoofdartikel van dit nummer is gewijd aan een aantal nieuwe tools voor specifieke klantgroepen van UWV. In een tweede artikel aandacht voor Instituut Gak en het fonds dat het beheert.

De nieuwste cijfers

Jaarcijfers 2006-2014

Het gaat in onderstaande grafiek om de stand aan het einde van elk jaar (december). De figuren per wet op de volgende cijferpagina's hebben een kleinere schaal en zijn gebaseerd op maandcijfers.

 

Lopende uitkeringen (x 1.000)
WWWAOWIAWajong
2006249.2639.019.1155.9
2007192.1596.038.3166.8
2008170.8558.159,4178.6
2009269.9521.782.8192.0
2010263.7486.3110.1205.1
2011269.9444.0138.4216.2
2012340.2406.2161.7226.5
2013437.7373.1186.5238.7
2014440.8344.3209,6250.4

Het aantal mensen met een WW-uitkering is sinds de economische crisis in 2008 sterk gestegen: eind 2014 waren dit er ongeveer 440.000. De verwachting is dat er eind 2015 minder mensen met een WW-uitkering zullen zijn, omdat de economie zich aan het herstellen is. Bij de Wajong is tot en met 2014 sprake van een trendmatige stijging. De verwachting is dat deze stijging afzwakt na de invoering van de Participatiewet in 2015.  Het aantal mensen met een WIA-uitkering is in de periode 2006-2014 trendmatig gestegen. De WIA is een nieuwe wet die in 2006 is ingegaan en kent om die reden nog relatief weinig mensen die uitstromen. Bij de WAO, die per 2006 is overgegaan in de WIA en  dus geen instroom meer kent, neemt het aantal mensen met een uitkering jaarlijks af. De belangrijkste uitstroomreden is pensionering.

Aantal WIA-uitkeringen in december weer gestegen

In december 2014 stroomden er 3.000 mensen in de WIA in. Bij circa 1.200 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd.

 

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep3.31.1180.1
okt3.51.2182.5
nov3.1 1.0 184.6 
dec2.81.0186.5
jan3.51.0188.9
feb3.01.2190.7
mrt3.21.2192.7
apr3.11.2194.8
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
20130.43.13.95.74.70.31.83.45.56.80.10.91.11.32.40.10.60.91.34.10.612.520.929.631.50.47.217.027.739.1
20140.43.33.95.65.00.21.93.55.67.30.11.01.11.43.10.00.61.01.24.60.613.223.132.737.10.47.518.331.345.3

Aantal Wajong-uitkeringen is licht gestegen

In december 2014 werd aan circa 1.500 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep1.50.5235.7
okt1.70.5236.9
nov1.40.5237.9
dec1.20.4238.7
jan1.60.4239.9
feb1.30.4240.7
mrt1.50.5241.8
apr1.40.5242.6
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.50.5250.4

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201314.12.40.60.40.21.41.20.50.52.069.971.539.834.622.9
201413.82.30.60.40.21.41.20.60.52.172.078.040.835.723.9
KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomAantal uitkeringen
Geslachtmanvrouwmanvrouwmanvrouw
201310.77.03.71.8133.4105.3
201410.56.83.91.8140.0110.4

De cijfers van 2014 zijn voorlopig. De uitsplitsing naar geslacht en leeftijd voor 2014 is nog niet beschikbaar.

Aantal WW-uitkeringen in december is gestegen

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind december 2014 gestegen naar 440.800. In december 2014 zijn ongeveer 55.500 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 39.900 mensen de WW-uitkering beëindigd. De stijging van het aantal WW-uitkeringen is deels een seizoeneffect. Aan het eind van elk jaar worden relatief vaker dienstverbanden beëindigd omdat de economische activiteiten teruglopen, bijvoorbeeld in de bouw en de agrarische sector. Dit leidt tot meer WW-uitkeringen. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar gaat dalen.

2013/2014 (VOORLOPIGE CIJFERS)  x 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep44.943.8400.4
okt58.250.3408.2
nov51.240.3419.1
dec53.935.2437.7
jan 78.755.9460.5
feb48.148.5460.1
mrt46.953.1453.8
apr42.252.7443.3
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8

Legenda

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
201334.583.664.557.428.642.395.780.776.449.429.773.252.343.322.038.686.469.361.139.99.737.648.458.344.911.039.452.468.168.0
201432,685.863.159.931.337.491.376.276.551.132.086.062.554.729.237.495.080.275.849.38.336.046.663.352.99.234.545.967.676.5

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

UWV online

Handige hulpmiddelen

De digitale dienstverlening van UWV wordt in hoog tempo uitgebreid met tools voor diverse doelgroepen. Een instrument dat WW’ers inzicht verschaft in hun kansen op werk, bijvoorbeeld. Of een tool voor zelfmanagement waarmee chronisch zieken hun kans op werkbehoud kunnen vergroten. En Evidence Based Medicine voor verzekeringsartsen.

Een sociaal fonds

Instituut Gak

Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Hieronder een korte schets van de ontstaansgeschiedenis, van de voorwaarden om een beroep te doen op het fonds en van een project dat aan die voorwaarden heeft voldaan en subsidie heeft gekregen.

Een schitterend ongeluk

 Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde had plaats voor enkele promovendi. Het was 2006 en ik was net klaar met mijn opleiding tot verzekeringsarts. Een van de onderwerpen waarop kon worden gepromoveerd was de psychische problematiek bij vangnetters. Dat leek mij wel wat. Ik solliciteerde en kreeg al snel een positief antwoord van de hoogleraar. Maar wie schetste mijn verbazing toen bleek dat ik was aangenomen voor promotieonderzoek naar de toepasbaarheid van Evidence Based Medicine (EBM) voor verzekeringsartsen? Het was een onderwerp waarvan ik nauwelijks iets wist, zo weinig zelfs dat ik in een leerboek moest opzoeken wat het precies inhield. Wat bleek ? De hoogleraar in kwestie had zich vergist, zij dacht dat EBM mijn eerste keuze was. Maar, bedacht ik, laat ik mij eerst eens beter verdiepen in dit onderwerp, voordat ik dit recht ga zetten. En zie, mijn interesse werd gewekt. EBM, realiseerde ik mij, was iets dat mijn vak vooruit kon helpen en ook de methodologische insteek van het onderzoek bekoorde me.

Geen moment heb ik spijt gehad van de keuze voor dit onderwerp. Ik leerde anders, efficiënter en beter met informatie om te gaan. Hoe en waar vind ik het beste wat op wetenschappelijk gebied over een bepaald onderwerp is gepubliceerd? Wat is nodig om EBM toepasbaar te maken voor mijn eigen vak? Het heeft mij ook buiten mijn werk het nodige gebracht. Het heeft mij een scherpere blik gegeven op organisaties en op mijn eigen functioneren daarin. Ik leerde preciezer vragen te formuleren waarop ik een antwoord zocht. Ik ben er, kortom, een betere verzekeringsarts door geworden. Denk ik. En dat allemaal dankzij een vergissing van een hoogleraar.


Dr. Rob Kok is verzekeringsarts en kennisadviseur bij UWV. Hij promoveerde in december 2014 op Evidence Based Medicine.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Online-training voor starten eigen bedrijf

Voor werkzoekenden die overwegen om een eigen bedrijf te starten vanuit de WW-uitkering biedt UWV vanaf deze maand een online training.

Voor werkzoekenden die overwegen om een eigen bedrijf te starten vanuit de WW-uitkering biedt UWV vanaf deze maand een online-training: ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. Die vervangt de voorlichtingsbijeenkomsten op de UWV-vestigingen. Door de training online aan te bieden kunnen klanten die op elk gewenst moment beginnen, ook als zij nog geen WW-uitkering ontvangen van UWV. Werkzoekenden die starten vanuit de WW krijgen naast UWV ook te maken met de Kamer van Koophandel (KvK) . Beide partijen werken dan ook nauw samen. Op het digitale Ondernemersplein van de KvK is sinds kort alle informatie van UWV beschikbaar over het starten vanuit de WW-uitkering.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

2015: Jaar van de uitvoering

UWV bestuursvoorzitter Bruno Bruins ziet in 2015 een andere verhouding ontstaan met samenwerkingspartners als gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen.

UWV bestuursvoorzitter Bruno Bruins ziet in 2015 een andere verhouding ontstaan met samenwerkingspartners als gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen. Dat zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak voor relaties van UWV. ‘Als gevolg van de invoering van de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid zullen we onze partners steeds vaker op regionaal niveau ontmoeten. Het komt er de komende jaren vooral op aan om in de regio mensen aan het werk te helpen.’ Hij noemde 2015 dan ook het jaar van de uitvoering.
Verder roemde Bruins de inzet van de UWV’ers die – zoals eigenlijk in alle jaren – ook in 2014 zijn geconfronteerd met veel veranderingen en bezuinigingen. ‘Ook bij UWV verdwijnen banen. Enkele duizenden. Meer werkgelegenheid in Nederland betekent minder werk voor UWV. En ook de grote slagen die UWV maakt op het punt van de digitalisering kosten banen.’
Bruins wees erop dat er in de eerste 8 maanden van 2014 ongeveer 5.300 Wajongers aan het werk zijn geholpen,  honderden meer dan in dezelfde periode in 2013: ‘Als je uitgaat van het enorme aanbod op de arbeidsmarkt, is het een prettige constatering dat er veel werkgevers zijn die Wajongers een kans geven binnen hun bedrijf. Misschien heeft de Participatiewet – die per 1 januari in werking is getreden – z’n schaduw vooruitgeworpen. Hoe het ook zij, werkgevers tonen de bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, en dat is een mooi bericht.’

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Alles over de loonaangifteketen

Onlangs is de website loonaangifteketen.nl gelanceerd, waarop de werking van deze keten in één oogopslag duidelijk wordt.

Onlangs is de website loonaangifteketen.nl gelanceerd, waarop de werking van deze keten in één oogopslag duidelijk wordt. De Belastingdienst stelt gegevens uit de loonaangifte ter beschikking aan de Polisadministratie van UWV. Die gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van uitkeringen. Dit proces wordt de loonaangifteketen genoemd en is stabiel, dat wil zeggen betrouwbaar, dankzij de goede samenwerking tussen de Belastingdienst, UWV en CBS. De loonaangifteketen bundelt alle gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht en zorgt voor transparantie over de geregistreerde gegevens. Door meervoudig gebruik van gegevens ervaren burgers en bedrijven administratief gemak en lastenverlichting en kan de overheid efficiënter werken. Loonaangifteketen.nl bevat informatie over bijvoorbeeld de rol van inhoudingsplichtigen, afnemers en ketensamenwerking. De website is bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst, UWV en CBS en externe ketenpartners: salarisadministrateurs, fiscaal intermediairs, softwareontwikkelaars en afnemers zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsinstanties.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Werk.nl voor meer transparantie

In het jaarplan van UWV voor 2015 staat onder andere dat werk.nl moet gaan zorgen voor meer transparantie op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 In het jaarplan van UWV voor 2015 staat onder andere dat werk.nl moet gaan zorgen voor meer transparantie op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Voorafgaand aan het jaarplan zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen om meer inzicht te krijgen in de vaardigheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft voor komend jaar de volgende plannen ter bevordering van een transparante arbeidsmarkt voor arbeidsbeperkte werkzoekenden. Het ministerie wil daarvoor:

  • cv’s op werk.nl uitbreiden met 'zachte' informatie (houding, gedrag en motivatie) naast de 'harde' factoren (kennis, competenties, vaardigheden), zodat er beter kan worden gematcht. UWV kijkt eerst of dit realiseerbaar is;
  • meer instanties gebruik laten maken van werk.nl: ook gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun werkzoekenden geregistreerd staan op werk.nl;
  • de publiek-private samenwerking verbeteren tussen SUWI-organisaties en niet-SUWI-organisaties, zoals Stichting MEE, zorginstanties en (praktijk)scholen;
  • werkgevers niet alleen vacatures laten aanbieden, maar ook taken voor mensen met een beperking, waardoor mogelijk nieuw werk ontstaat;
  • werkgevers en (private) intermediairs toegang geven tot informatie.

 

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wet Banenafspraak door de Tweede Kamer

Het Wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is door de Tweede Kamer aangenomen.

Het Wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Ook introduceert het een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een belangrijk onderdeel in de nu aangenomen wet is de nulmeting in het kader van de banenafspraak (quotumwet). De nulmeting is door de divisie Gegevensdiensten van UWV uitgevoerd door een koppeling te maken van de doelgroep met de Polisadministratie. Uit de meting blijkt dat van de doelgroep 63.837 mensen op 1 januari 2013 aan het werk waren. Deze meting is uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het bij de banenafspraak en de quotumwet gaat om extra banen (100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid). Daarom wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van de nulmeting die per 1 januari 2013 is gedaan.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Recente publicaties en handige UWV-links

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Terug te vinden in tal van publicaties.

UWV beschikt over veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. Daarom geeft UWV iedere maand de UWV Kennisnieuwsbrief uit met daarin de nieuwste cijfers en ontwikkelingen. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de arbeidsmarktinformatie van UWV. Daarnaast geeft de nieuwsbrief informatie over arbeidsparticipatie en ontwikkelingen in de sociale zekerheid, over financiële aspecten van de sociale zekerheid en over de kennis die UWV gebruikt om zijn dienstverlening verder te verbeteren. Lees hier de meest recente kennisnieuwsbrief.

UWV informeert u ook over het laatste nieuws over UWV, arbeidsmarktinformatie en publiceert de magazines UWV Perspectief en Werkblad magazine.
Over UWV (algemene info over UWV, laatste nieuws en persberichten, kennis, cijfers, onderzoek en evenementen)
UWV verantwoordingssite (jaarverslag, interactieve grafieken)
Arbeidsmarktinformatie (cijfers per regio en sector, actuele publicaties en onderzoeken)
UWV Perspectief (het UWV-platform voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met ervaringsverhalen, blogs, tips, filmpjes en oproepen)
Werkblad (de digitale hulp voor werk zoeken en vinden; met ervaringsverhalen van werkzoekenden, actuele info over kansen op de arbeidsmarkt, handige tips en links)

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness