1

30 januari 2020
grondstoffen-eindeloos-gebruiken

De eeuwige kringloop

Een economisch systeem waarin grondstoffen eindeloos worden hergebruikt moet een einde maken aan de uitputting van de aarde. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? En verder in dit nummer: een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving en een inkijkje in de sector transport en logistiek.

De nieuwste cijfers

Het succes van de jobcoach

Jobcoaches begeleiden mensen met een arbeidsbeperking op hun werkplek. De bedoeling is dat deze begeleiding de arbeidsparticipatie verhoogt van mensen met een arbeidsbeperking en hen duurzamer aan het werk houdt.

 

 

Een team van UWV en onderzoeksbureau SEOR, bestaande uit Marloes de Graaf, Paul de Hek, Arie-Jan van der Toorn en Elisa de Vleeschouwer, onderzocht hoe het mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt vergaat nadat ze hulp hebben gekregen van een jobcoach. UWV vergoedt de kosten van een jobcoach voor mensen met een structurele functionele beperking.

De begeleiding door de jobcoach is erop gericht de persoon met een arbeidsbeperking steeds zelfstandiger zijn werkzaamheden bij een reguliere werkgever uit te laten voeren. De jobcoach coacht ook de werkgever, zodat die de begeleiding van de werknemer op termijn zelf op zich kan nemen.

 

 

Het doel van de jobcoach is dus om zichzelf zo veel mogelijk overbodig te maken. Voor het onderzoek zijn gegevens uit het jobcoachportaal van UWV gekoppeld aan uitkeringsgegevens en gegevens uit de polisadministratie van UWV. De resultaten zijn hoopgevend: ruim de helft van de mensen die jobcoachbegeleiding kregen, werkt na 3 jaar nog steeds en een kleine meerderheid daarvan heeft niet langer een jobcoach nodig. Zowel het zo vroeg mogelijk signaleren van baanbeëindigingen of verbreding van de taken van jobcoaches zou de duurzaamheid van werk verder kunnen vergroten, zo constateert het onderzoeksteam.

WW-uitkeringen in december 2019 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind december 2019 lager dan eind november 2019: 223.500 versus 227.700. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind december 2019 in vergelijking met eind december 2018 lager ligt: ruim 39.000.

SEP 2018 - DEC 2019 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep24.228.8273.5
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5

 

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan 201815.550.435.836.225.616.947.536.137.434.215.254.141.246.540.516.750.240.847.649.94.823.426.034.445.35.420.822.431.448.9
jan 201914.848.834.334.626.116.447.735.636.135.614.449.437.240.039.816.448.036.639.847.64.521.822.828.334.34.719.621.026.739.7

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

 

 

Circulaire economie

minder grondstoffen gebruiken
minder grondstoffen gebruiken

Afval als grondstof

In een kringloopeconomie wordt bij ontwerp en productie van goederen al rekening gehouden met hergebruik, zodat minder grondstoffen worden gebruikt. Een ander economisch systeem vraagt ook om een andere inzet van arbeid.

Nieuw jaar, nieuwe wetten

WAB- WIEG-Wnra
WAB- WIEG-Wnra

Een overzicht

Een aantal nieuwe wetten op een rij: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Branche in beweging

van-nu-naar-straks
van-nu-naar-straks

Van nu naar straks

De effecten van de economische groei zijn goed zichtbaar in de sector transport en logistiek. Door de Brexit zal ook de vraag naar declaranten, mensen die namens een organisatie douaneformaliteiten afhandelen, toenemen. UWV maakte een factsheet: hoe staat de branche ervoor en hoe ziet de toekomst eruit?

Werk aan de winkel

nieuwjaarstoespraak-Fred-Paling


Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, voorziet een druk jaar.


‘De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en UWV zijn het gezicht van de overheid.’ Dat zei koning Willem-Alexander vorig jaar op Prinsjesdag, toen UWV voor het eerst in zijn bestaan in de troonrede werd genoemd. Ik ben het roerend met de koning eens en kijk daarom in dit verkiezingsjaar met spanning uit naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Ik hoop dat ze daarin aandacht zullen besteden aan het realiseren van overheidsdienstverlening die beter, eenvoudiger en begrijpelijker is. Daar heeft UWV de afgelopen jaren hard aan gewerkt en dat zal in 2020 niet anders zijn. Sterker, we moeten er extra hard tegenaan. Want ga maar na: voor het eerst sinds jaren stijgt het volume van de gezamenlijke WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen. Voordeel is wel dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, zodat er kansen zijn om mensen naar werk te begeleiden.

Daarnaast wordt er enorm veel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en in 2021 de beslagvrije voet. En we beginnen aan een heel spannende episode, waarin we al onze applicaties naar een nieuw datacenter gaan verhuizen. Bij al deze 'dynamiek' is er 1 ding van het allergrootste belang, en wel dat we ons continu bewust blijven van onze primaire taken: we moeten ervoor zorgen dat de juiste uitkeringen op tijd aan de juiste mensen betaald worden, we moeten mensen aan een baan helpen en de balans bewaren tussen mensen helpen en hen controleren. Als gezicht van de overheid zijn we dat aan de samenleving en aan onszelf verplicht.’

nieuwjaarstoespraak-Fred-Paling

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Beroepen met de beste kansen

UWV heeft een overzicht gemaakt van beroepen waarvoor de kans op werk (zeer) goed is. Het gaat om bijna 140 beroepen in 13 verschillende sectoren.

UWV heeft een overzicht gemaakt van beroepen waarvoor de kans op werk (zeer) goed is. Het gaat om bijna 140 beroepen in 13 verschillende sectoren.

Dat er sprake is van toenemende krapte op de arbeidsmarkt is bekend. De UWV spanningsindicator duidt al sinds begin 2018 op een overspannen arbeidsmarkt. De krapte is bijna even groot als 10 jaar geleden. Volgens een enquête van UWV is – net als een halfjaar eerder – bijna de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar.

De aanhoudende krapte heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen voor Nederland. 1 op de 4 werkgevers ervaart inmiddels productiebelemmeringen vanwege een tekort aan personeel. Dit stagneert de verdere economische groei. Daarnaast zorgt de krapte voor toenemende werkdruk onder het huidige personeelsbestand. Onderzoek van UWV uit 2018 laat zien dat ruim 6 op de 10 werkgevers verwachten dat de werkdruk verder zal stijgen naarmate het lastiger wordt om vacatures te vervullen. Dit aandeel is het hoogst in het onderwijs. De tekorten leiden ook tot maatschappelijke gevolgen: zo komt bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en het onderwijs onder druk te staan, loopt de bouw vertragingen op waardoor woningen later worden opgeleverd, ontstaan er zorgen over de (cyber)veiligheid van Nederland en worden er vraagtekens gezet bij het halen van de klimaatdoelen.

Geen quotumheffing meer bij banenafspraak

deactivering-van-de-quotumheffing
deactivering-van-de-quotumheffing
deactivering-van-de-quotumheffing

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging rondom deactivering van de quotumheffing.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging rondom deactivering van de quotumheffing. Dat betekent een wijziging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De quotumheffing wordt tot 1 januari 2022 opgeschort. Tot die tijd worden er dus geen heffingen opgelegd als het gestelde quotum van banen dat is gecreëerd voor arbeidsbeperkten niet wordt gerealiseerd. Dit geldt voor zowel de markt als de overheid. Daarnaast is de zogenaamde 'extra quotumgroep' (de groep mensen met een beperking die is ontstaan voor het 18e levensjaar óf tijdens studie, die met behulp van een voorziening in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen) gelijkgeschakeld met de doelgroep banenafspraak.
De maatregel is er onder andere op gericht om de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. Meer informatie over het aangenomen wetsvoorstel is te vinden op eerstekamer.nl.

Nieuw: feiten over beveiliging

UWV heeft een factsheet uitgebracht over beveiligingsberoepen. Wat zijn de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen, hoe zit het met de werkgelegenheid en vacatures?

UWV heeft een factsheet uitgebracht over beveiligingsberoepen. Wat zijn de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen, hoe zit het met de werkgelegenheid en vacatures?

De arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen is in de laatste jaren behoorlijk veranderd. Vacatures zijn steeds lastiger te vervullen, vooral in de Randstad (met name Amsterdam en Utrecht) en Midden- en Zuid-Nederland. Er is langzaamaan steeds meer sprake van vaste contracten en meerurencontracten. Voor werkzoekenden zijn er meer en meer scholingsmogelijkheden (werkgevers bieden steeds vaker opleidingen (bbl-trajecten) aan) en kansen op volwaardige banen. Er is daarbij wel meer vraag naar nieuwe vaardigheden zoals klantgerichtheid, talenkennis, proactief beveiligen en digitale vaardigheden.

Alle feiten en cijfers zijn te vinden in een nieuwe factsheet.

Samen werkt beter

Op 21 januari vond het congres Samen werkt beter plaats voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Het congres is een initiatief van UWV.

Op 21 januari vond het congres Samen werkt beter plaats voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Het congres is een initiatief van UWV.

Het idee voor het congres kwam vanuit onderzoek van de divisie Klant en Service naar de samenwerking van de beide disciplines. Dat onderzoek was een gevolg van de wens van minister Koolmees om een betere samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen tot stand te brengen. Ook de aanstaande wetswijziging over de RIV-toets (RIV = re-integratieverslag, red.) bood een mooie aanleiding om bedrijfs- en verzekeringsartsen bij elkaar te brengen. Door de wetswijziging rondom de RIV-toets herbeoordeling neemt de bedrijfsarts taken van de verzekeringsarts over.

Technologie voor inclusiviteit

Technologie draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe weten werkgevers van die nieuwe technologieën?

Technologie draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe weten werkgevers van die nieuwe technologieën?

Ilse Hento, senior kennisadviseur bij UWV, heeft onderzoek gedaan naar de kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking. In de slipstream van het onderzoek werd begin 2018 de Coalitie voor Technologie en Inclusie opgericht. De Coalitie stimuleert, coördineert en ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt. In december vond het congres De kracht van Inclusieve Technologie plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Op het congres kondigde staatssecretaris Van Ark van SWZ de pilot Generieke werkvoorziening aan.

Hento: ‘Op dit moment is een werkvoorziening gekoppeld aan een individuele werknemer. Die vraagt een voorziening voor zichzelf aan. Bij de nieuwe regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen om 1 of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf aan te passen. Zo kunnen ze hun bedrijf inclusief maken. Met deze pilot wil het ministerie het effect onderzoeken van de nieuwe regeling.’

‘Uiteraard analyseren we straks de resultaten van de pilots en die communiceren we met de buitenwereld. Daarna is het afhankelijk van die resultaten wat we verder gaan doen. Welke technologie is bijvoorbeeld goed opschaalbaar? Ook gaan we goed kijken naar knelpunten waar partijen tegenaan zijn gelopen. Als die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door wet- en regelgeving, kaarten we dit aan bij het ministerie van SZW, een van de partners in de Coalitie.’

Cover UWVmagazine met Wouter Koolmees
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness