2

15 februari 2018
Motivatie en hulp

Motivatie en hulp

Duurzame inzetbaarheid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, de Participatiewet. Met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verandert ook het vak van de arbeidsdeskundige. Ook in dit nummer: er is meer hulp op de werkvloer nodig voor mensen met psychische problemen.

De nieuwste cijfers

Persoonlijk werkplan leidt tot beter solliciteren

Persoonlijk werkplan leidt tot beter solliciteren
Persoonlijk werkplan leidt tot beter solliciteren

Het invullen en opsturen van een persoonlijk werkplan zorgt ervoor dat WW’ers meer en beter solliciteren.

Dat blijkt uit een onderzoek door UWV, beschreven in het kennisartikel van februari ‘Werkzoekgedrag verbeteren’ .

Gedragswetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer welke drijfveren mensen hebben om naar werk te zoeken en hoe deze drijfveren gebruikt kunnen worden om mensen te motiveren. De wetenschappelijke literatuur benadrukt dat het ervaren van autonomie, het hebben van heldere doelen en het ontvangen van feedback belangrijke componenten zijn van motivatie en kwalitatief goed werkzoekgedrag.

Op basis van deze inzichten ontwikkelden onderzoekers van UWV het persoonlijke werkplan. WW’ers krijgen een uitnodiging om een werkplan op te stellen, waarin zijzelf doelen vastleggen en concrete acties formuleren.

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het invullen en opsturen van dit werkplan ervoor zorgen dat WW’ers meer en betere sollicitaties rapporteren.

Zo geven deze WW’ers in de 3 maanden erna gemiddeld 3,1 meer sollicitatieactiviteiten door aan UWV en worden zij gemiddeld 0,6 keer vaker uitgenodigd voor een gesprek bij een werkgever dan WW’ers die geen werkplan opstellen. Ook voelen WW’ers met een werkplan zich autonomer, hebben ze helderder doelen voor ogen en zijn ze tevredener over de dienstverlening van UWV.

De onderzoekers zien mogelijkheden om de effecten van het werkplan verder te vergroten door te zorgen dat meer WW’ers gebruikmaken van het werkplan, het werkplan interactief te maken en door snelle en goede feedback te geven.

WW-uitkeringen januari 2018 hoger dan eind 2017

Het aantal WW-uitkeringen lag eind januari 2018 iets hoger dan eind december 2017: 334.800 ten opzichte van 330.0000. In januari zien we vaak een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon; aan het einde van het jaar lopen veel contracten af. De gunstige economische ontwikkeling zorgde ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind januari 2018 in vergelijking met eind januari 2017 duidelijk lager lag: bijna 84.000.

OKT 2016 - JAN 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan 2017 2.67,25.4 5.5 3.5 3.0 8.3 6.8 7.5 6.0 1.6 5.3 4.2 4.5 2.6 1.6 4.4 4.0 4.7 3.9 10.0 39.3 44.6 65.1 63.9 11.0 40.0 44.2 65.4 81.3
jan 2018 1.45.1 3.6 3.5 3.1 1.8 5.3 4.3 4.5 4.8 1.2 4.8 3.3 3.8 3.3 1.3 3.8 3.2 4.0 3.8 5.6 28.3 32.0 45.5 56.9 6.3 25.4 28.6 43.3 62.9

De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

De helpende hand

Motivatie en hulp
Motivatie en hulp

Verbreden en verdiepen

De arbeidsdeskundige (AD) heeft een belangrijke rol in de sociale zekerheid. Hij beoordeelt arbeidsmogelijkheden en adviseert bij re-integratie. Nu participatie en inclusiviteit belangrijker worden, wordt het werkgebied steeds breder.

Onzichtbare handicap

Onzichtbare handicap
Onzichtbare handicap

Meer hulp nodig voor psychisch kwetsbaren

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben meer hulp nodig op de werkvloer, vindt hoogleraar Stynke Castelein. Er wordt aan gewerkt, onder meer met campagnes en door een convenant tussen GGZ Nederland en UWV.

Professioneel handelen

Professioneel handelen

Blijdschap of misschien wel opluchting alom na het recente rapport van Panteia en SEO over de jonggehandicapten. Wat bleek? Meer jonggehandicapten vinden werk of starten met een vervolgopleiding onder de Participatiewet dan onder de oude Wajong-regeling. En het lijkt zeker te zijn dat dat door de Participatiewet komt. De verklaring wordt vooral beschreven in termen van economische en financiële prikkels. Dat is een gemiste kans. Natuurlijk spelen financiële prikkels een rol, maar de homo economicus bestaat niet. Gedrag kan niet alleen met financiële prikkels worden verklaard, dus succes in re-integratie ook niet.


De toename van het aantal jongeren dat aan het werk is door de Participatiewet is beperkt – slechts enkele  procenten – maar  voor de jongeren die het betreft is het een wereld van verschil. Er blijven echter nog steeds te veel jonggehandicapten langs de kant staan. De verklaring daarvoor moet niet alleen gezocht worden in de Participatiewet maar vooral in professioneel handelen. Waarom is de ene jobcoach succesvoller in het duurzaam plaatsen dan de andere? Waarom neemt de ene werkgever meer jonggehandicapten aan dan de andere? Inzicht in deze factoren is het terrein van de arbeidsdeskundige, die op basis van die factoren werkgevers optimaal kan adviseren en ondersteunen.

Roland Blonk is hoogleraar arbeidsdeskundigheid aan de Tilburg University.

Professioneel handelen

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Wakker worden, werkgevers!

‘Ik heb een hekel aan het woord arbeidsgehandicapte. Zelf heb ik een werkplek nodig met structuur, duidelijkheid en afgebakende taken. Ik weet graag wat er van me wordt verwacht.
Als werkgever moet je niet focussen op de beperking, je moet juist kijken waar iemands kracht ligt. Ieder mens heeft kwaliteiten en talenten, of die persoon nou in een rolstoel zit, doof is of niet veel prikkels kan hebben.

Ik heb op veel plekken gewerkt, maar vaak niet lang. Reorganisaties, functie opgeheven, zelf vertrokken. Bij die laatste baan ging het de eerste vijf maanden hartstikke lekker, en toen kwam de klad erin. Mijn manager was veel weg, en door mijn autisme heb ik moeite met onverwachte situaties. Ik voelde me stuurloos. Elke keer dat ik weer op straat sta, baal ik, maar ontmoedigd ben ik nooit. Inmiddels heb ik weer een baan. Mijn toekomst zie ik positief in. Als ik maar gewaardeerd word, dan ben ik gelukkig.

Bij werkgevers moet de mentaliteit om. Geef mensen een kans en laat zien dat je écht een sociaal bedrijf bent. Richt een werkplek goed in. Ontsla iemand die niet gedijt niet meteen, kijk eerst eens of deze persoon op een andere plek wel functioneert. En kijk wat hij of zij kan betekenen voor het bedrijf. Ik hoop dat werkgevers wakker worden in 2018, want er zitten te veel mensen onnodig thuis. Iedereen heeft toch recht op werk?’

Anjo Jol heeft een vorm van autisme, waardoor hij niet op elke werkplek even goed gedijt. Lees het uitgebreide interview met Anjo in UWVmagazine februari.

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie :

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Volop kansen op werk in de techniek

Volop kansen op werk in de techniek
Volop kansen op werk in de techniek
Volop kansen op werk in de techniek

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar.

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. De komende jaren blijft de behoefte aan vakmensen in de techniek onverminderd groot. UWV werkt steeds meer samen met werkgevers om WW’ers om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

Techniek is een belangrijke motor van de economie: 1,2 miljoen mensen werken in een technisch beroep. Alleen in bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken nog meer mensen. Sinds het begin van 2016 is het aantal vacatures gegroeid met 16%, naar 61.000 in het derde kwartaal van 2017.

In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten zoals metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en metaal gaat het om cnc-verspaners, machinemonteurs, lassers en operators procesindustrie. Op middelbaar en hoger technisch niveau zijn werkvoorbereiders, calculators en ontwerper-constructeurs moeilijk te vinden.
Johan van der Kleij, landelijk adviseur techniek bij UWV: ‘Werkzoekenden willen graag aan het werk, maar beschikken niet altijd over de juiste kwalificaties. Daarom zet UWV samen met bedrijven projecten op om WW’ers op te leiden. Ervaring is voor ons geen vereiste. Als iemand maar affiniteit heeft met techniek en in staat is om in korte tijd de basis van het vak te leren.’
Werkzoekenden behouden tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht. Werkgevers en opleidingsinstituten verzorgen de opleidingen en bieden veelal een baangarantie. Lees ook de factsheet arbeidsmarkt.

Meer inclusiviteit mogelijk door nieuwe technologie

Meer inclusiviteit mogelijk door nieuwe technologie
Meer inclusiviteit mogelijk door nieuwe technologie
Meer inclusiviteit mogelijk door nieuwe technologie

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut.

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de gezondheidszorg. In twee verschillende onderzoeken is nu gekeken of en hoe technologie kan bijdragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een fysieke of licht verstandelijke beperking. De onderzoeken staan beschreven in een Kennisverslag van UWV.

De resultaten van de twee onderzoeken werden op donderdag 25 januari gepresenteerd tijdens een symposium in Amersfoort. Tijdens het symposium werd een speciale coalitie voor technologie en inclusie gelanceerd. De coalitie, waarin onder meer hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zitting neemt, gaat het onderwerp aanjagen, monitoren en barrières wegnemen. Andere deelnemers zijn ontwikkelaars, werkgevers, gebruikers en beleidsmakers. Samen zullen zij de komende jaren actief initiatieven stimuleren die de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen door middel van technologie.

Beeld exoskelet: www.suitx.com

 

LUMC en UWV helpen 65 mensen aan werk in het ziekenhuis

LUMC en UWV helpen 65 mensen aan werk in het ziekenhuis
LUMC en UWV helpen 65 mensen aan werk in het ziekenhuis
LUMC en UWV helpen 65 mensen aan werk in het ziekenhuis

Meer dan 65 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan, stage of opleidingsplek gevonden binnen het Leids Universitair Medisch Centrum.

Meer dan 65 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan, stage of opleidingsplek gevonden binnen het Leids Universitair Medisch Centrum. Sinds juni 2016 werkt UWV samen met het LUMC en re-integratiebedrijf DZB Leiden om deze doelgroep aan het werk te helpen. De partijen tekenden 1 februari een contract waarmee ze de samenwerking voortzetten.

Met ruim 65 geplaatste werknemers is de doelstelling van het LUMC van 20 tot 30 plaatsingen per jaar ruim gehaald. Volgens Henk Gerla, Raad van Bestuur van het LUMC, past de samenwerking met DZB Leiden en UWV helemaal in het streven van het LUMC om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 'Ik weet hoe belangrijk werk is voor mensen. Op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen. De meerwaarde is dat we als LUMC 'inclusiever' worden. Dat betekent dat onze medewerkers een redelijke afspiegeling vormen van de maatschappij.'

Op de foto: Arend van Baarsen die nu geestelijk verzorger is bij LUMC.

UWV helpt medewerkers Kijkshop

UWV helpt medewerkers Kijkshop
UWV helpt medewerkers Kijkshop
UWV helpt medewerkers Kijkshop

Winkelketen Kijkshop, bekend van de vitrineverkoop, is failliet. UWV neemt de betaling van achterstallig loon over en is vraagbaak.

Van de ene op de andere dag stonden 400 medewerkers van de Kijkshop op straat. In veel gevallen kunnen zij aanspraak maken op een faillissementsuitkering. Dat hoorden zij tijdens een informatiebijeenkomst van UWV en de curatoren. Een aantal retailers is geïnteresseerd in overname van 10 of meer winkels. 50 van de 62 winkels blijven daarom voorlopig nog open. Als de overname lukt, kan personeel van de Kijkshop solliciteren.

Er zijn begin februari landelijk 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd. De vragen van de Kijkshopmedewerkers liepen uiteen. Van 'Als ik naar een ander filiaal moet om te werken en ik de reiskosten niet meer kan betalen, wat dan?' tot 'Wie zorgt er nu voor de loonbetaling?' Voor alle vragen stond een medewerker van UWV klaar. Het team dat dit faillissement begeleidt, telt 10 UWV’ers.

Uitkeringsdeskundigen van de afdeling Faillissementen hebben het er achter de schermen druk mee. 'We zetten de hele loonadministratie van Kijkshop over naar UWV-systemen. Veel Kijkshopmedewerkers werken wisselende uren. Het invoeren van die gegevens is bewerkelijker dan bij een vast salaris. Daarnaast bepalen we het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Verder kost de juridische kant van arbeidscontracten en opzegtermijnen veel uitzoektijd. Per persoon bepalen we het recht op een uitkering en de hoogte en duur ervan.'

Cover UWVmagazine 2018-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness