3

26 maart 2020
Beeld van man met mondkapje

Corona en UWV

UWV was al druk bezig met de regeling voor werktijdverkorting vanwege Corona toen bekend werd dat er extra maatregelen komen om werkgevers en zelfstandigen te ondersteunen. Wat betekent dit voor UWV? Verder in deze editie: de wet WIEG en 2 statushouders die vertellen over hun jaar als trainee bij UWV.

UWV en Corona

Foto van vrouw met kind thuis aan het werk
Foto van vrouw met kind thuis aan het werk

UWV druk met gevolgen

Het coronavirus heeft behalve een zorgcomponent ook economische gevolgen. UWV voert de regeling uit in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee de regering de economie gaande wil houden. 4 UWV’ers vertellen wat dat voor UWV betekent.

Wet Wieg

illustratie van werkende man en ooievaar
illustratie van werkende man en ooievaar

Extra partnerverlof na bevalling

Kersverse ouders kunnen vanaf deze zomer extra partnerverlof aanvragen. Sinds 2019 krijgen partners na de komst van een baby maximaal 5 dagen betaald verlof. Vanaf 1 juli hebben partners na de bevalling recht op maximaal nog 5 weken extra verlof tegen 70% van het (maximum)dagloon. UWV voert de regeling uit.

Trainees

Foto van statushouder Hala
Foto van statushouder Hala

Statushouder bij UWV

Elk jaar neemt UWV een aantal trainees aan die op verschillende afdelingen aan het werk gaan. In 2019 waren daar ook 15 statushouders bij. Hoe hebben ze dit jaar ervaren?

Corona, Citrix en het belang van ICT

Fotog van Martin Franse

Martin Franse, hoofd Tactisch Infra Management bij ICT-Services, over Corona en het Citrix-lek.


Als je belast bent met de infrastructuur van ICT bij een organisatie als UWV krijg je van tijd tot tijd te maken met uitdagingen. Corona is er een van. Dat moet ik meteen relativeren. Want zorgen dat 19.000 mensen thuis kunnen werken valt natuurlijk totaal in het niet bij de zorg die in ziekenhuizen wordt verricht. Maar toch … ook bij ons geldt: inventief zijn, rustig blijven en hoofd- en bijzaken onderscheiden. Dan kunnen we straks ook de nieuwe tijdelijke steunmaatregelen van de regering goed uitvoeren.

Eerder dit jaar hebben we kunnen ‘oefenen’ met een dergelijke crisis. We kregen in januari bericht dat hackers van buitenaf op overheids-ICT-systemen wilden binnendringen. Dat doen ze om systemen af te sluiten en losgeld te vragen om de gegevens weer beschikbaar te maken. Net als veel (semi)overheden werken wij met software van Citrix, vandaar dat deze situatie al snel bekend werd als ‘het Citrix-lek’. Wij hebben onmiddellijk alle digitale toegang van buitenaf op onze systemen afgesloten. Maar dat heeft grote gevolgen voor een organisatie als de onze. Thuis werken was niet mogelijk, telefoons konden alleen gebruikt worden om te bellen, de mail- en agendafunctie was niet meer beschikbaar. Leveranciers die van buitenaf inloggen, konden dat niet meer doen. Projecten en wetswijzigingen zouden hierdoor vertragingen kunnen oplopen en daarmee de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Dit speelde vlak voor het weekend. Ik heb op zondagochtend een vergadering belegd met een aantal betrokkenen en we hebben de hele dag scenario’s bedacht om mogelijk te maken dat onze collega’s en de softwareleveranciers door konden werken van buiten UWV-locaties. Zondagavond laat hadden we een goede work-around geïmplementeerd en per sms aan collega’s laten weten hoe en per wanneer ze konden inloggen.

Ik ben trots op mijn collega’s. Dat iedereen onmiddellijk paraat staat, dat we heel snel een werkzame oplossing kunnen bedenken en dat we in staat zijn om ook onder druk te doen wat er van ons verwacht wordt: mensen van een vangnet voorzien op het moment dat zij het zelf niet meer redden.

Fotog van Martin Franse

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Wie wil er meer werken, en wie minder?

Foto van leraar
Foto van leraar
Foto van leraar

Op dit moment kampen veel werkgevers met personeelstekorten.

Op dit moment kampen veel werkgevers met personeelstekorten. Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat de groep die door CBS wordt aangeduid als ‘onderbenutte deeltijdwerkers’ meer gaat werken. UWV analyseerde in hoeverre deze groep een oplossing zou kunnen bieden voor de moeilijk vervulbare vacatures.

Bij een deel van de tekortberoepen zijn er echter weinig deeltijders die meer willen werken: in technische beroepen werkt bijvoorbeeld een grote meerderheid al fulltime. In de beroepen waar wel veel mensen meer willen werken is vaak maar een paar uur per dag werk beschikbaar, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Hier ligt dus vooral een uitdaging om de contracten uit te breiden. In zorg en onderwijs werken veel mensen bewust in deeltijd, maar lijkt het gesprek over de wens meer uren te werken nog weinig te worden gevoerd. Daar liggen dus misschien meer mogelijkheden dan nu worden benut. Belangrijke randvoorwaarden zijn financiële vooruitgang, combinatie werk en privé en de zwaarte en inhoud van het werk.

Lees het rapport

*Deze cijfers kunnen door de uitbraak van het coronavirus veranderd zijn.

Pilot bij UWV over doorverwijzen bij schulden

Foto van UWV-medewerker
Foto van UWV-medewerker
Foto van UWV-medewerker

UWV heeft in 2 regio’s een werkwijze uitgeprobeerd om klanten met (dreigende) financiële problemen en schulden beter te kunnen helpen.

In de pilot Signaleren en doorverwijzen bij schulden heeft UWV in 2 regio’s een werkwijze uitgeprobeerd om klanten met (dreigende) financiële problemen en schulden beter te kunnen helpen binnen de wettelijke taken van UWV.

Uitkeringsgerechtigden hebben vaker schulden dan mensen met betaald werk. In 2015 bleek uit het onderzoek Wie heeft schuld? dat 8 tot 15% van alle UWV-klanten op een of meer terreinen betalingsachterstanden heeft. Aangezien UWV circa 1,2 miljoen mensen van een uitkering voorziet, betreft dit een aanzienlijke groep mensen. Uitkeringsgerechtigden met schulden komen gemiddeld minder snel aan het werk en krijgen vaker maatregelen en boetes van UWV dan klanten zonder schulden. Bekend is dat betalingsproblemen veel aandacht opeisen van mensen en hun veel stress kunnen opleveren. Financiële problemen kunnen leiden tot blikvernauwing en vermindering van cognitief functioneren. Mensen met schulden begrijpen daardoor complexe regels vaak niet goed. Het gevolg is (onbewuste) overtreding van de regels, waardoor nog meer schulden kunnen ontstaan.

Wanneer een medewerker op een UWV-vestiging constateert dat een klant hulp nodig heeft vanwege financiële problemen, kan hij of zij de klant laten bellen door een gespecialiseerde klantadviseur van het UWV Klantencontactcentrum (KCC). Deze klantadviseur gaat na wat binnen UWV mogelijk is en kan de klant – als deze schriftelijk toestemming geeft – eventueel direct ‘warm’ overdragen aan een gemeentelijke instelling voor schuldhulpverlening. De klant hoeft dan verder zelf geen actie te ondernemen, maar wordt actief geholpen zijn problemen op te lossen.

Lees het UWV Kennisrapport

Automonteurs nu nog hard nodig

illustratie van een automonteur
illustratie van een automonteur
illustratie van een automonteur

De arbeidsmarktperspectieven voor automonteurs zijn momenteel zeer goed. Het is een beroep met moeilijk vervulbare vacatures.

De arbeidsmarktperspectieven voor automonteurs zijn momenteel zeer goed. Het is een beroep met moeilijk vervulbare vacatures. Ook op de korte tot middellange termijn (tot circa 2024) blijven de arbeidsmarktperspectieven naar verwachting goed. Op de wat langere termijn gaat er veel veranderen in het beroep, onder andere door de opkomst van elektrische auto’s en inzet van nieuwe technologie.

In 2019 waren er 59.000 automonteurs aan het werk. Hieronder vallen beroepen als (bedrijfs)autotechnicus, technisch specialist personen- en bedrijfsauto’s, diagnosetechnicus, banden- en uitlaatspecialist, autokeurmeester en revisietechnicus.
De meeste automonteurs (73%) werken in de sector auto- en motorbranche. Hieronder vallen de handel en reparatie van auto’s en motorfietsen, gespecialiseerde autoreparatie en handel in auto-onderdelen. Andere sectoren waar automonteurs werken zijn vervoer en opslag (5%) en de metaalindustrie (6%). Onder de metaalindustrie vallen bijvoorbeeld carrosserie- en autoschadeherstelbedrijven.

UWV werkt samen met partners aan opleidings- en omscholingstrajecten die ook voor werkzoekenden zonder concrete ervaring in de techniek interessant zijn.

Meer cijfers? Lees het factsheet automonteur

*Deze cijfers kunnen door de uitbraak van het coronavirus veranderd zijn

Zinhoud-campagne UWV succesvol

Foto zinhoud campagne
Foto zinhoud campagne
Foto zinhoud campagne

De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij UWV te merken. Om mensen te werven startte UWV afgelopen najaar een arbeidsmarktcampagne met als slogan: Werken met Zinhoud.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij UWV te merken. Om mensen te werven startte UWV afgelopen najaar een arbeidsmarktcampagne met als slogan: Werken met Zinhoud.

UWV kampt met een vergrijzend personeelsbestand dat binnen enkele jaren gaat leiden tot een grote leegloop. Daarnaast verandert het werk; digitalisering vraagt om andere competenties. Een andere reden voor UWV om aandacht te besteden aan een sterk werkgeversmerk is dat mensen bij UWV in de eerste plaats aan de uitvoerder denken en niet aan UWV als aantrekkelijke werkgever (Bron: Intermediair werkgeversonderzoek 2018).

Met een campagne wil UWV zich profileren als een werkgever die zinvol werk biedt met inhoudelijke uitdaging. Dat noemt UWV Werken met Zinhoud. Via advertenties op LinkedIn, Facebook, YouTube (advertenties voor video’s) en Instagram werden mensen naar de campagnepagina en de pagina werken bij UWV geleid.

Tussen 1 september en 30 november werd de campagnepagina 189.882 keer bekeken en bezochten 150.365 mensen de ‘werken bij’-pagina’s. Vacatures werden 6 keer vaker bezocht en er werden 6 keer meer sollicitatieformulieren ingevuld dan in de voorgaande maanden.

Alle vacatures voor Inkoopadviseur zijn vervuld. Er kwamen bijna 300 sollicitaties binnen voor Uitkeren en 1.400 voor de functie Adviseur werk (die werkzoekenden begeleidt bij het zoeken naar een andere baan). Eind 2019 was al een lichte stijging te zien van de reputatie van UWV als aantrekkelijke werkgever.

Cover UWVmagazine 1 2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness