5

28 mei 2020
Foto van vrouw aan het werk

De impact van corona op de arbeidsmarkt

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus laten hun sporen na. In dit online magazine onderzoeken we de impact die de maatregelen hebben op hoe bedrijven tegen werk aankijken. En we zoomen in op een type functie waarnaar de vraag juist groeit: die van fraudeonderzoeker.

De nieuwste cijfers

Wat is de invloed van de coronacrisis op werk?

illustratie van kapper die het woord werk doorknipt
illustratie van kapper die het woord werk doorknipt

Ondanks vele steunmaatregelen om werkgelegenheid te behouden, zal de economische schade door de uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown leiden tot een afname van werkgelegenheid.

 

 

UWV monitort de arbeidsmarktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Hoewel nu nog veel onzeker is, ontstaat er inmiddels een beeld van welke sectoren het meest getroffen zijn en wat de impact daarvan op de werkgelegenheid is. De meeste banen verdwijnen naar verwachting in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. Ook andere sectoren moeten rekening houden met een groot verlies aan banen in 2020. Het gaat om de metaal- en technologische industrie, detailhandel non-food, autohandel, personenvervoer over land en overige dienstverlening.


Er zijn ook sectoren die waarschijnlijk niet of nauwelijks krimpen door de coronacrisis, zoals het onderwijs, ICT of de energiesector.

Daarnaast zijn er sectoren die volgens UWV zullen groeien. Het gaat om zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche. Een derde van alle werknemers in Nederland werkt in een sector met een hoog risico op een sterke afname van de werkgelegenheid. Het gaat in totaal om 2,4 miljoen werknemers. Veel bedrijven die in de problemen komen, reageren snel door geen gebruik meer te maken van uitzendkrachten. Deze groep werkenden loopt dus het grootste risico op minder of geen werk. Ook oproepkrachten lopen ‘gevaar’. Zij werken bijvoorbeeld in de horeca en detailhandel non-food.


Lees het hele onderzoek

Meer WW-uitkeringen door corona

Het aantal WW-uitkeringen lag eind april 2020 aanzienlijk hoger dan eind maart 2020: 292.100 ten opzichte van 250.400. De stijging is volledig te verklaren door de coronacrisis. Het ongunstige effect van corona op de economie zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind april 2020 ook duidelijk hoger is in vergelijking met eind april 2019: bijna 35.000.

JAN 2019 - APR 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5
feb26.627.9240.2
mrt37.827.6250.4
apr73.732.0292.1

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-apr 2019 5.317.412.412.49.66.017.513.313.713.75.017.112.914.113.65.816.112.413.715.74.823.325.332.442.45.221.923.131.047.9
jan-apr 202015.6 27.317.317.012.215.227.918.418.317.75.316.512.012.112.25.815.811.812.114.714.532.428.033.035.1 13.831.427.6 32.743.5

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

 

 

Post-corona

Foto van vrouw aan het werk op laptop
Foto van vrouw aan het werk op laptop

De arbeidsmarkt na het virus

Hoe zal de arbeidsmarkt er de komende jaren uitzien? Wie durft er in de toekomst te kijken? Wordt het een lange en diepe crisis, of valt het allemaal wel mee? En: wat kunnen we hiervan leren?

Samenwerking

foto van man die les geeft
foto van man die les geeft

Op zoek naar fraude-bestrijders

Door de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zitten banken te springen om goed opgeleide fraudebestrijders, zogeheten Customer Due Diligence (CDD) analisten. UWV voorziet door samenwerking met een private partij in die stijgende behoefte. Vier betrokkenen vertellen over het succes van het project.

Een leven lang leren

Foto van Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel is voorzitter van ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers.

Ruim driekwart van de mkb-ondernemers heeft een liquiditeitsprobleem of verwacht dit te krijgen. Dit blijkt uit een recente peiling van het ONL Ondernemerspanel. De liquiditeit op peil houden om vaste kosten, zoals lonen, verzekeringen en huur, te blijven betalen is voor bedrijven in nood nu het allerbelangrijkste. De overheid heeft daarom een breed pakket aan maatregelen gelanceerd. Maar als de omzet wegvalt, kan een bedrijf niet blijven bestaan. Dit heeft enorme gevolgen voor de banen op de arbeidsmarkt. Wat moet er vanuit Den Haag gebeuren om de werkgelegenheid (nog enigszins) vast te houden? Op 6 mei heb ik het ONL Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ overhandigd aan minister-president Rutte. Hierin hebben wij 30 voorstellen gedaan voor een intelligente open-up, zodat bedrijven de crisis overleven en banen behouden blijven. 1 van onze voorstellen was het versoepelen van de Wet arbeidsmarkt in Balans. Veel werkgevers durven nu en straks geen vast personeel in dienst te nemen. De risico’s zijn te groot. Dit moet echt anders!

Het is daarom belangrijk dat we versneld inzetten op een leven lang leren. Dit heeft ONL ook benadrukt in adviezen aan de Commissie-Borstlap. Prikkel werkgevers en werknemers om aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers wendbaar zijn. Makkelijk van werk naar werk kunnen geeft hen werkzekerheid en zorgt voor minder hoge risico’s voor werkgevers. Op korte termijn ben ik voor het uitbreiden van de NOW-regeling, maar kijk op lange termijn of deeltijd-WW mogelijk is. Dit heeft goed gewerkt tijdens de kredietcrisis van 2008. Het biedt werkgevers perspectief. Zo kunnen zij loonkosten terugbrengen en mensen in dienst houden, waardoor ze als de economie aantrekt snel uit de startblokken schieten. Focus dus op overleven, maar ga ook snel de arbeidsmarkt vernieuwen. Zo komen alle werkenden de coronacrisis door!

 

Foto van Hans Biesheuvel

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Aantal vacatures sinds corona met kwart gedaald

foto van man imet schilderstrap
foto van man imet schilderstrap
foto van man imet schilderstrap

Voor de coronacrisis stonden gemiddeld 173.830 vacatures open, eind april was dit gedaald naar 128.550.

Voor de coronacrisis stonden gemiddeld 173.830 vacatures open, eind april was dit gedaald naar 128.550. De daling van het aantal openstaande vacatures blijkt uit een analyse van UWV. In de eerste 3 weken na het uitbreken van de crisis daalde het aantal vacatures met ongeveer 18%, in de 3 weken daarna met nog eens 10%. De daling is dus iets minder sterk geworden. Per saldo is er sprake van een daling van 26%.

Niet overal dalen de openstaande vacatures. In de ICT-, bouw- en onderwijsberoepen is sinds eind april een lichte stijging zichtbaar. Er is veel vraag naar online diensten, waar ICT’ers van kunnen profiteren. Scholen zoeken nieuw personeel voor het nieuwe schooljaar. Ook in de bouwberoepen is er een lichte stijging te zien, zoals voor timmerlieden en schilders. De dienstverlenende beroepen kennen de sterkste afname. De sluiting van de horeca, culturele voorzieningen en afgelasting van evenementen zorgde voor minder vraag naar personeel als koks, bedienend personeel en schoonmakers. Ook in de commerciële beroepen en in de administratieve beroepen is het aantal vacatures flink gedaald.

In en rondom Amsterdam is het aantal vacatures het sterkst gedaald sinds het uitbreken van de coronacrisis, in april was de daling in Zeeland het grootst (-18%). In Midden-Holland en Gorinchem is het aantal vacatures de laatste weken stabiel gebleven.

Lees de publicatie over ontwikkeling aantal vacatures t/m week 17

NOW-regeling: ruim 4 miljard euro overgemaakt

Foto van vrouw bij UWVgebouw
Foto van vrouw bij UWVgebouw
Foto van vrouw bij UWVgebouw

Halverwege mei stond de teller van het aantal NOW-aanvragen bij UWV op 126.000.

Halverwege mei stond de teller van het aantal NOW-aanvragen bij UWV op 126.000. Werkgevers kunnen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) sinds 6 april 2020 aanvragen. Op 15 mei had UWV 126.000 aanvragen ontvangen. In de week van 10-15 mei heeft een groot deel van de werkgevers die de regeling hebben aangevraagd, de tweede termijn van het toegekende voorschot ontvangen. Daarmee komt het totaalbedrag dat UWV heeft overgemaakt op 4,1 miljard euro. De 114.000 werkgevers van wie de aanvraag is goedgekeurd hebben samen 1,9 miljoen mensen in dienst. Het totaalbedrag van de eerste termijn die deze werkgevers hebben ontvangen, bedraagt 2,1 miljard euro.

Bij de betaling van de tweede termijn heeft UWV ernaar gestreefd om zoveel mogelijk werkgevers te betalen vóór het moment van salarisbetaling van mei. Het totaalbedrag van de tweede termijn is 2 miljard euro. Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag voor de NOW indienen. Na 1 week waren er zo’n 79.000 aanvragen binnen. Halverwege mei stond de teller op 126.000. Werkgevers hebben in principe nog tot eind mei de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

De top 3 van sectoren die het grootste aandeel hebben in het aantal toekenningen is onveranderd. De sector ‘horeca en catering’ is goed voor de meeste toegekende aanvragen (23.295), daarna volgen de sectoren ‘detailhandel’ (22.213) en ‘overige commerciële dienstverlening’ (19.455). De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van 3 maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen.

Arbeidsmarkt vol op de rem

Foto van Rob Witjes
Foto van Rob Witjes
Foto van Rob Witjes

In de meest recente UWV Kennisnieuwsbrief beschouwt Rob Witjes de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt.

In de meest recente UWV Kennisnieuwsbrief beschouwt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV, de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt.

Ongeveer 126.000 bedrijven hadden halverwege mei al een beroep gedaan op de NOW-regeling, om ondanks omzetverlies hun salarissen aan werknemers te kunnen doorbetalen. Toch zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt enorm groot, constateert Rob Witjes: ‘Zeker vanaf 16 maart werd er vol op de rem getrapt en raakten voornamelijk uitzendkrachten en jongeren werkloos. Veel jongeren werken in de horeca, hebben veelal tijdelijke banen. Het is niet onverwacht dat in deze sector het aantal nieuwe WW-uitkeringen relatief het sterkst is toegenomen.’

Rob bekijkt het grote aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de NOW-regeling deels op een positieve manier: ‘Dit betekent dat ze ondanks de druk die ze voelen om in hun bedrijfskosten te snijden, hun mensen in dienst willen houden.’ Wellicht speelt hierbij de arbeidskrapte die tot maart aanwezig was een rol: ‘Bedrijven nemen dit mee. Met het talent dat ze in huis hebben, hebben ze ook zekerheid voor de toekomst.’

Het staat voor Rob buiten kijf dat de snel en succesvol uitgevoerde noodmaatregel heeft bijgedragen aan personeelsbehoud. ‘Er zouden meer mensen zijn ontslagen als er geen NOW-regeling was. Ook zouden er dan meer faillissementen zijn geweest. Je kunt niet uitsluiten dat er alsnog bedrijven over de kop gaan, maar NOW helpt om dit zo veel mogelijk te voorkomen.’

Lees het hele interview met Rob Witjes

Samenwerking UWV en UMCG: 70 Wajongers aan het werk

Het UMCG startte met een team dat inmiddels bestaat uit 10 Wajongers, die zorgverleners werk uit handen nemen.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vindt het belangrijk dat ook Wajongers aan het werk kunnen. In samenwerking met UWV startte het een team dat inmiddels bestaat uit 10 Wajongers, die zorgverleners werk uit handen nemen. Als een patiënt uit de operatiekamer komt, staat er een bed klaar waarmee hij of zij weer naar de verpleegafdeling wordt verplaatst. In het UMCG is de Medische Hulpmiddelen Service, die inmiddels 10 Wajongers telt, het team dat dit soort diensten verzorgt. Het team neemt niet-primaire zorgtaken weg bij de zorgverleners. Volgens UWV-arbeidsdeskundige Jelly Jetty Klijnstra blijkt bij het UMCG dat de Wajongers in dit werk een grote arbeidsprestatie kunnen leveren.

Als medewerkers van de afdeling Medische Hulpmiddelen Service leveren zij onder meer bedden, pompen, tilliften en IC-bedden aan verschillende afdelingen, zodat deze afdelingen kunnen blijven focussen op hun dienstverlening. Het team, dat begeleid wordt door jobcoach Wim Groen, presteert erg goed. ‘Het team is erg betrokken bij het primaire proces. Het teamgevoel is groot en de groep staat met én voor elkaar klaar om iedereen te helpen. Eerst waren ze 5 dagen per week beschikbaar, inmiddels is dat gegroeid naar 7 dagen per week.’ In totaal werken er inmiddels 70 Wajongers in het Groningse ziekenhuis. Wim Groen: ‘Er zijn veel mogelijkheden. Met de juiste begeleiding en de juiste coaching kunnen veel Wajongers doorgroeien, want zij hebben heel veel potentie.’

Bekijk hier de video over de werkzaamheden van Wajongers in het UMCG in de juni-editie van NL Werkt.

Cover UWVmagazine 1 2020
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness