5

18 mei 2017
De invloed van de Wwz

De invloed van de Wwz

De Wet werk en zekerheid (Wwz) zou flexwerk 'vaster' en vast werk minder vast moeten maken. Van dat laatste is nog niet veel te merken. In dit nummer de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor dit probleem. Ook aandacht voor een andere kwestie: (geen) werk voor asielzoekers.

De nieuwste cijfers

Werkhervatting vangnetters

Werkhervatting vangnetters
Werkhervatting vangnetters

Het UWV Kennisverslag besteedt deze maand aandacht aan de ontwikkeling van de werkhervatting van vangnetters die langdurig (minimaal 9 maanden) ziek zijn.

 Werkend op peilmoment, 1,5 jaar na ziekmelding (%)

Cohort 2012 na 1,5 jrCohort 2015 na 1,5 jr
WW'ers76
Uk'ers821
EV'ers UWV1717
EV'ers ERD13
totaal1212

Op de y-as het percentage, op de x-as de vangnetgroepen (UK'ers = Uitzendkrachten, EV'ers= Eindedienstverbanders, ERD =  Eigenrisicodragers). Door met de cursor over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen  opvragen.

 

In 2012 waren er nog weinig eigenrisicodragers Ziektewet van niet-uitzendbedrijven. Daarom zijn er voor 2012 geen cijfers beschikbaar voor de groep eindedienstverbanders eigenrisicodragers.

 

 

Vangnetters zijn werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), zieke uitzendkrachten en zieke WW’ers. De verwachting is dat de aantrekkende economie en de invoering in 2013 van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) gepaard gaan met een hoger aandeel werkhervattingen van vangnetters.

Of dit zo is, heeft UWV nagegaan door de werkhervatting van 2 cohorten langdurig zieke vangnetters die rond begin 2012 en begin 2015 ziek werden, te vergelijken. Uit de figuur blijkt dat het totale aandeel vangnetters dat 1,5 jaar na de ziekmelding weer aan het werk is, voor de cohorten van 2015 en 2012 gelijk is, te weten 12%. Alleen de uitzendkrachten zijn wel vaker aan het werk, zoals de figuur illustreert. Deze stijging is mogelijk ten dele te verklaren door de aantrekkende economie in 2015-2016: uitzendkrachten hebben dan als eerste een grotere kans op werk dan eindedienstverbanders en WW’ers.

Zie het UWV Kennisverslag van mei voor het integrale onderzoeksverslag.

WW-uitkeringen in april 2017 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind april 2017 lager dan eind maart 2017: 401.500 ten opzichte van 414.8000. In april zagen we in het verleden vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Daarnaast was ook de gunstige economische ontwikkeling van invloed. De daling van het aantal WW-uitkeringen was in vergelijking met dezelfde maanden in 2016 toegenomen: in januari 2017 waren er 47.000 minder WW-uitkeringen dan in januari 2016, in april 2017 was dit verschil opgelopen tot 59.000 in vergelijking met april 2016. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 was ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt ook in 2017 nog voor een langere WW-duur met als gevolg meer WW-uitkeringen.

JAN 2016 - APR 2017 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-apr 2016 10.226.219.520.112.69.926.421.423.218.48.2 24.018.419.012.2  8.8 23.719.421.2 18.410.539.24464.865.110.338.543.0 64.280.9
jan-apr 2017 7.321.3 15.2 15.6 10.4 7.9 21.4 16.4 17.7 15.4 7.2 22.2 16.6 18.1 13.2 7.8 20.8 16.6 18.5 18.2 7.6 34.7 38.3 55.3 62.8 7.9 32.0 36.0 54.1 72.7

 

De cijfers van 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Flexicurity 2.0

De tussenbaan
De tussenbaan

De tussenbaan

Flexcontracten blijken de instroom in de WW te vergroten. De kloof tussen vast en flex is daar mede debet aan. Tijdelijke contracten zouden langer moeten duren. Een voorbeeld van zo'n contract is de 'tussenbaan' die in de retailsector opgeld doet. Wat houdt dat begrip in, en wanneer wordt de tussenbaan een vaste baan en wanneer een flexbaan?

Op zoek

ik wil gewoon werk
ik wil gewoon werk

Banen voor statushouders

Het blijkt moeilijk om werk voor vluchtelingen te vinden, zelfs als ze een werk- en verblijfstatus hebben. Werkgevers als het Leids Universitair Medisch Centrum maken werk van dit probleem – letterlijk.

Hechting

Hechting

Zelf word ik al onrustig van vakanties die langer dan 2 weken duren. Het leven zonder werk of doel is zo onbepaald, en toerist zijn is eigenlijk alleen leuk als je weet dat er bij thuiskomst een niet-toeristisch leven op je wacht.

Asielzoekers en werk: ik geloof dat het trauma van het verplicht nietsdoen, de eerste 6 maanden, vaak nog groter is dan het trauma dat ze ontvluchtten. ‘Ja maar, zo lang ze geen definitieve verblijfsvergunning hebben, moeten ze zich niet te veel hechten aan Nederland!’ ‘Ja maar, onder Nederlanders heerst toch ook nog steeds een flinke werkloosheid, moeten mensen die hier net komen kijken dan voorrang krijgen boven de gevestigden?’

Die ‘voorrang’ valt nogal tegen, want met de verblijfsvergunning op zak moet de vluchteling concurreren met al die mensen die wél de taal spreken en op de minuut af nauwkeurig weten wanneer het koffietijd is.
In ieder geval zou je asielzoekers zo snel mogelijk iets willen laten doen, desnoods in het asielzoekerscentrum zelf, waar iedereen zich bekwaamt in ledigheid.

Er ontstaat altijd ‘hechting’, waar mensen ook samenzijn. Nogmaals, het was al lastig om afscheid te nemen van die leuke Spaanse hotelier na 2 weken. Een bestaan zonder hechting is menselijkerwijs onmogelijk; wij zijn niet gebouwd op een vacuüm leven.

Er zullen voorwaarden zijn waaraan de werkende asielzoeker moet voldoen, maar alles beter dan dit: al die levenloos geworden poppen, die na 2 jaar ineens te horen krijgen: ‘En dan nu actie, graag.’

Stephan Sanders (Haarlem, 1961) is auteur (van vooral columns en essays) en (radio)presentator. Sinds 2003 schrijft hij columns voor UWV.

Hechting

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Pilot tegen WIA-fraude

Pilot tegen WIA-fraude
Pilot tegen WIA-fraude
Pilot tegen WIA-fraude

UWV en het Verbond van Verzekeraars starten een proef om efficiënter samen te werken tegen WIA-fraude.

Fraude ondermijnt het draagvlak voor de sociale zekerheid en het kost de samenleving geld. UWV en het Verbond van Verzekeraars starten een proef om efficiënter samen te werken tegen WIA-fraude. In de pilot worden inkomensverzekeraars uitgenodigd om fraudemeldingen te doen. Die worden behandeld door het team Gezondheidsfraude, een samenwerkingsverband tussen de UWV-onderdelen Sociaal medische Zaken en Handhaving. De meldingen kunnen leiden tot een onderzoek en (eventueel) tot een herbeoordeling. De verwachting is dat deze aanpak de meldingsbereidheid van verzekeraars vergroot.

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV, ondertekende onlangs een protocol om de samenwerking met het verbond te bezegelen. In dit protocol staan afspraken over het proces en over de inhoud van meldingen. Ook worden de wettelijke eisen en privacybescherming benadrukt. In het eerste halfjaar van 2018 vindt de evaluatie van de pilot plaats. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de invloed op de uitkeringslast bij verzekeraars en UWV. Ook leidt de evaluatie tot een leidraad voor het doen van meldingen.

Transitie naar nieuwe carrière

Transitie naar nieuwe carrière
Transitie naar nieuwe carrière
Transitie naar nieuwe carrière

NOC*NSF en UWV hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Transitie naar nieuwe carrière’.

Vorige maand hebben NOC*NSF-manager topsport Jeroen Bijl en de algemeen directeur van UWV WERKbedrijf Tof Thissen de handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Transitie naar nieuwe carrière’.
De partijen hebben de handen ineengeslagen om, aanvullend op de reguliere dienstverlening van UWV, topsporters gerichter te kunnen ondersteunen. Dit gaat dan vooral om sporters die denken over het beëindigen van hun topsportcarrière of die al tijdens hun sportloopbaan stappen in de richting van opleiding of werk willen zetten.

Uit onderzoek blijkt dat veel topsporters de overstap naar een maatschappelijke carrière na de topsport lastig vinden. Om talenten en topsporters in een vroegtijdig stadium beter voorbereid te laten zijn op een leven na de topsport, is het transitieplan van NOC*NSF tot stand gekomen. Dit is gebeurd in overleg met diverse organisaties, waaronder NL Sporter en de Atletencommissie. Het plan wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder de samenwerking met UWV. Manager topsport Jeroen Bijl van NOC*NSF: ‘Deze samenwerking is een mooie stap, waarin we de topsporter gezamenlijk verder helpen naar een nieuwe carrière.’

Nieuwe serie Inspiratiedagen

Nieuwe serie Inspiratiedagen
Nieuwe serie Inspiratiedagen
Nieuwe serie Inspiratiedagen

UWV organiseert het komend half jaar een nieuwe serie Inspiratiedagen voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. De arbeidsmarkt trekt aan en het aantal mensen met een WW-uitkering neemt gestaag af. Maar zij die in de afgelopen periode hun baan hebben verloren en aan de kant staan, zullen dat niet zo ervaren. Voor hen organiseert UWV het komend half jaar een nieuwe serie Inspiratiedagen. Tijdens deze bijeenkomsten biedt UWV een programma dat als doel heeft te informeren en te inspireren, waardoor werkzoekenden weer krachtiger en positiever in hun zoektocht naar een baan komen te staan. Ook werkgevers krijgen een programma aangeboden, met afsluitend een netwerkborrel met de deelnemende werkzoekenden. Op de dag zelf biedt UWV een informatiemarkt, een netwerkplein en een inspirerend plenair programma met onder andere neuropsycholoog Eric Scherder en cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert. Werkzoekenden kunnen daarnaast verschillende workshops volgen over zaken als werk vinden via social media, ‘de kracht van gedrag’ en netwerken. Na de presentaties gaan de groepen uiteen om samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt. Dit is de agenda van de Inspiratiedagen: 1 juni 2017 - Rotterdam/De Doelen 15 juni 2017 - Arnhem/De Gelredome 12 oktober - Utrecht/De Woonindustrie 16 november - Amsterdam/De Arena

De arbeidsmarkt trekt aan en het aantal mensen met een WW-uitkering neemt gestaag af. Maar zij die in de afgelopen periode hun baan hebben verloren en aan de kant staan, zullen dat niet zo ervaren. Voor hen organiseert UWV het komend halfjaar een nieuwe serie Inspiratiedagen. Tijdens deze bijeenkomsten biedt UWV een programma dat als doel heeft te informeren en te inspireren, waardoor werkzoekenden weer krachtiger en positiever in hun zoektocht naar een baan komen te staan. Ook werkgevers krijgen een programma aangeboden, met afsluitend een netwerkborrel met de deelnemende werkzoekenden.
 
Op de dag zelf biedt UWV een informatiemarkt, een netwerkplein en een inspirerend plenair programma met onder andere neuropsycholoog Eric Scherder en cabaretiers Joep van Deudekom en Rob Urgert. Werkzoekenden kunnen daarnaast verschillende workshops volgen over zaken als werk vinden via social media, ‘de kracht van gedrag’ en netwerken. Na de presentaties gaan de groepen uiteen om samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt.

Dit is de agenda van de Inspiratiedagen:
1 juni 2017 - Rotterdam/De Doelen
15 juni 2017 - Arnhem/De Gelredome
12 oktober - Utrecht/De Woonindustrie
16 november - Amsterdam/De Arena

Sneller en duurzamer aan het werk vanuit de WW

Sneller en duurzamer aan het werk vanuit de WW
Sneller en duurzamer aan het werk vanuit de WW
Sneller en duurzamer aan het werk vanuit de WW

Werkzoekenden die in de WW zijn terechtgekomen, vinden weer sneller werk. Dit blijkt uit onderzoek van UWV.

Werkzoekenden die in de WW zijn terechtgekomen, vinden weer sneller werk. Dit blijkt uit onderzoek van UWV. Het aandeel mensen dat na baanverlies binnen één jaar een nieuwe baan vond, was in 2015 gemiddeld 66%. Een jaar eerder was dit nog 63%. De stijging van het werkhervattingspercentage doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen. Ook oudere werkzoekenden komen sneller aan het werk, hoewel daar het percentage lager ligt. Van de 50-plussers slaagde 43% er binnen 1 jaar in een nieuwe baan te vinden. Een jaar eerder was dit nog 40%. Voor deze groep steeg het werkhervattingspercentage van 32% naar 35%.

In het onderzoek is ook gekeken naar de bestendigheid van de werkhervatting. Van de mensen die binnen een jaar weer een baan vinden, is 60% vervolgens ook voor minimaal 12 maanden aan de slag. Dit percentage was een jaar eerder nog 58%. De toename geldt ook voor 50-plussers. Maar met 55% is het aandeel wel lager dan gemiddeld. Bij de 55-plussers steeg het percentage van 49% naar 51%. Ook het soort contract waaruit iemand werkloos wordt, speelt een rol. Wie vanuit een tijdelijke baan werkloos wordt, vindt sneller een baan dan iemand die vanuit een vast dienstverband is ontslagen. Van de laatste groep vond bijna de helft weer een baan binnen 1 jaar. Van de voormalige uitzendkrachten vond 81% binnen 1 jaar een baan. De belangrijkste reden hiervoor is de aard van het werk. Onder uitzendkrachten zijn relatief veel seizoenswerkers, die massaal aan het werk kunnen bij de start van het seizoen.

Vooral bouwpersoneel komt snel weer aan de slag. Maar omdat het vaker seizoensgebonden werk betreft, is de bestendigheid ervan lager. Zorgpersoneel vindt niet snel een nieuwe baan, maar de werkhervatting is wel veel bestendiger. 50-plussers met een administratieve achtergrond hebben veel moeite om snel aan het werk te komen. Minder dan 3 op de 10 administratief medewerkers vinden binnen een jaar vanuit de WW een nieuwe baan.

Kunstcongres met perspectief

Marion Roelink winnaar Kunstcongres
Marion Roelink winnaar Kunstcongres
Marion Roelink winnaar Kunstcongres

UWV heeft voor de zevende keer het Kunstcongres met perspectief gehouden in vijf bijeenkomsten in het hele land.

UWV biedt beeldend kunstenaars met een arbeidsbeperking ieder jaar een podium. Ook dit jaar was dit het geval. Tussen 23 januari en 10 april vonden vijf bijeenkomsten in het land plaats. En dit jaar is het Kunstcongres voor het eerst in een nieuwe vorm gehouden: regionaal in plaats van landelijk en met groepsgesprekken met kunstbuddy’s. UWV organiseert dit niet alleen. Ook gemeenten, cultuur- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en kunstkenners uit de regio zijn hierbij betrokken.

Het Kunstcongres is al jaren een stimulans om mensen met een beperking te activeren en te laten participeren in de samenleving. Het event staat in het teken van participatie, talentontwikkeling en expositie. In totaal hebben 191 creatieven deelgenomen en hun kunstwerk geëxposeerd, 32 kunstprofessionals waren betrokken als kunstbuddy. Tijdens het Kunstcongres Midden in Almere zijn een aantal kunstenaars geïnterviewd met de vraag ‘Wat betekent kunst voor jou?’ Bekijk hier de video op UWV Perspectief.

Cover UWVmagazine 2017-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness