2

27 februari 2020
foto van Hans Borstlap

Arbeidsmarkt moet op de schop

Iedereen is doordrongen van de noodzaak van een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt, vertelt Hans Borstlap in een uitgebreid interview na de presentatie van zijn rapport. Verder in deze editie: veranderingen op til in de wetgeving rond re-integratieverplichtingen.

De nieuwste cijfers

Een goede start

De studiekeuze is erg bepalend voor je carrière, blijkt uit onderzoek van UWV. Begin februari verscheen een ranglijst van hbo-opleidingen en wo-opleidingen naar de startpositie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

 

 

 


De startpositie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt verschilt heel erg per opleiding. Leraren exacte vakken, tandheelkundigen en fiscaal economen zijn erg in trek op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden letterkunde, kunstacademie, muziek of culturele antropologie hebben daarentegen veel moeite om een goede plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Afgestudeerden van studies die een goede startpositie opleveren, blijven het meestal goed doen op de arbeidsmarkt. Niet alleen begint iemand met een goed salaris en een vast contract, na 10 jaar is dit nog steeds zo. Het omgekeerde geldt ook: bij opleidingen met een minder succesvolle startpositie is er meestal geen sprake van een inhaalslag.

Bij universitaire opleidingen wordt het verschil zelfs groter. De studierichting is daarom een belangrijke factor bij het succes op de arbeidsmarkt, ook 10 jaar na afstuderen. De analyse naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hbo-opleidingen en universitaire opleidingen is gebaseerd op het eerdere onderzoek Studie & Werk 2019 van SEO Economisch onderzoek en Elsevier Weekblad. UWV werkt met hen samen en vergeleek de startpositie van afgestudeerden, de kans op een baan, vast werk, het bruto-uurloon, het jaarinkomen en de situatie 10 jaar na afstuderen. Lees het hele rapport.

WW-uitkeringen in januari 2020 hoger dan eind 2019

Het aantal WW-uitkeringen lag eind januari 2020 hoger dan eind december 2019: 241.500 ten opzichte van 223.500. In januari zien we vaker een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt er nog steeds voor dat het aantal WW-uitkeringen eind januari 2020 in vergelijking met eind januari 2020 lager ligt: bijna 38.000.

OKT 2018 - JAN 2020 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
okt22.827.3269.0
nov34.136.5266.6
dec24.328.1262.7
jan47.931.5279.1
feb26.031.5273.6
mrt24.830.7267.7
apr22.632.9257.4
mei28.835.5250.7
jun22.330.3242.7
jul23.532.2233.9
aug33.230.6236.6
sep23.026.2233.4
okt30.029.9233.5
nov26.332.1227.7
dec21.725.9223.5
jan48.930.9241.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan 20191.86.34.64.63.92.36.85.55.96.41.34.53.43.83.01.44.03.13.53.45.225.127.135.246.46.123.524.733.652.1
jan 20201.86.74.84.83.92.46.95.55.86.31.24.33.23.43.41.34.03.03.24.05.024.124.429.735.05.822.523.529.342.2

De cijfers zijn voorlopig.

Meer informatie over de laatste werkloosheidscijfers.

Klik hier voor video’s met uitleg over de WW-cijfers.

 

 

Eindrapport Borstlap

foto van Hans Borstlap
foto van Hans Borstlap

Regulering van werk

De arbeidsmarkt moet op de schop, zo luidt de hoofdboodschap van de commissie-Borstlap in haar eindrapport. In wat voor land willen wij werken?

Uit het magazine

Foto van Ben Rogmans en Piet Fortuin
Foto van Ben Rogmans en Piet Fortuin

Nederland kampioen flex

In Nederland heeft over niet al te lange tijd de helft van de beroepsbevolking een flexibel arbeidscontract. Arbeidsmarktdeskundige Ben Rogmans (links) en CNV-voorzitter Piet Fortuin over de vergaande flexibilisering. Een greep uit de artikelen in het nieuwe nummer van het magazine.

RIV-toets

Illustratie van inelkaar geslagen handen
Illustratie van inelkaar geslagen handen

Samen werkt beter

Minister Koolmees heeft maatregelen aangekondigd om loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte transparanter te maken. Zo wordt mogelijk per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Wat vinden betrokkenen van deze maatregel?

Op klantreis

Foto van Vincent Bijlo

Cabaretier Vincent Bijlo houdt van duidelijke taal. Wat dat is? Daar heeft hij zo zijn eigen mening over.

Transparantie is binnen onze organisatie prio one. Daartoe dienen wij ons te bedienen van een klantgedreven dienstverlening. Onze klanten zijn immers onze stakeholders en wij, gamechangers als we zijn, wij moeten eigenaarschap van het communicatietraject tussen ons en de klant tonen, daar mogen op de werkvloer geen visieverschillen over bestaan. Als die er wel zijn, pakken we ze op en gaan ermee stoeien, we maken ze smart, we nutten ze uit, net zo lang tot alle neuzen dezelfde kant op staan. Als dat niet stante pede lukt, kiezen we even voor de parkeerstand, we laten het teruggekoppelde resultaat landen in het proces, zodat iedereen elkaar recht in de ogen kan kijken. Die uitkomsten houden we vervolgens tegen elkaar aan zodat we kunnen spiegelen, en dan gaan we aan de slag met de output om de workshops Duidelijke Taal handjes en voetjes te geven. Daarmee slaan wij piketpaaltjes in het voortgangstraject om op het level van de klant te komen.

Daar hebben wij een tool voor ontwikkeld, de klantreis. De klantreis zorgt voor borging van de assessmentgegenereerde output die wij hebben opgedaan in een aantal monitorsessies. Zo blijven wij de hele klantreis binden en boeien in een all-inclusivebenadering die per klant een gefinetunede dynamische approach kent. Wij houden de klant, en de klant ons in het vizier. Er ontstaat op die manier geen klantreisdip. Ter optimalisering van de klantreis beleggen we een empathiedag. Wij zijn zelf de klant. Wij bestellen, doordat wij werkloos zijn geworden, een ticket voor onze eigen klantreis. We stappen in de taal, het voertuig van het denken, en we merken al snel dat onze reisleider een gebakkenluchtverkoper blijkt te zijn die in zijn academische bubbel is verleerd om simpele dingen simpel uit te leggen. We raken verdwaald, we worden gekapitteld, terwijl we nog niets fout gedaan hebben. ‘Let op: u moet zo snel mogelijk nieuw werk zoeken!’


Foto van Vincent Bijlo

1 reactie

+ schrijf een reactie

"duidelijke taal" kostte mij enige inspanning bij het lezen door het gebruik van engelse jargonwoorden waar ik de waarde niet van inzag, wel verwarrend en geen easy reading essay. voor mij de plank misgeslagen. ik bewonder Vincent Bijloo, dat staat er los van.

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Nieuwe voorzitter RvB

Foto van Maarten Camps
Foto van Maarten Camps
Foto van Maarten Camps

Maarten Camps (55) wordt per 1 juni 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV.

Maarten Camps (55) wordt per 1 juni 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Camps is door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benoemd voor een periode van 5 jaar. Camps volgt Fred Paling op die na de maximale termijn van 10 jaar vertrekt als bestuursvoorzitter. Maarten Camps is econoom en op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Daar houdt hij zich als ambtelijk eindverantwoordelijke bezig met enkele grote maatschappelijke opgaven zoals economische groei, klimaatbeleid en digitalisering. Speerpunt hierbij is de samenwerking met vele partijen binnen en buiten de overheid.

Verder treedt hij op als inhoudelijk boegbeeld op economisch terrein en is hij aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij was de afgelopen 2 jaar verantwoordelijk voor de herinrichting en heroriëntatie van het ministerie. Ook de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen behoorde tot zijn aandachtsgebieden. Camps heeft veel ervaring opgedaan bij de centrale overheid en kent het werkterrein van UWV zeer goed. Zo was hij van 2002 tot 2013 in dienst van het ministerie van SZW, de laatste 5 jaar als directeur-generaal Werk.

Aan het werk na de WW

Foto van man met telefoon
Foto van man met telefoon
Foto van man met telefoon

Ruim twee derde (68%) van de personen van wie de WW-uitkering in 2018 eindigde, was uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW aan het werk.

Ruim twee derde (68%) van de personen van wie de WW-uitkering in 2018 eindigde, was uiterlijk een maand na uitstroom uit de WW aan het werk.

UWV heeft onderzocht welk type arbeidscontract werkhervatters vóór de WW, direct na de WW en een jaar later hadden. Hierbij werden de volgende typen contracten onderscheiden: vast contract, tijdelijk contract (beide exclusief uitzendcontracten en oproepcontracten), uitzendkracht, oproepkracht, zelfstandige. Naar voren komt dat werkhervatters in 2018 iets vaker dan in voorgaande jaren met een tijdelijk contract aan het werk gingen en iets minder vaak als uitzendkracht. Bovendien bleek dat werkhervatters na de WW vaak hetzelfde type contract hebben als voor de WW en een klein deel van de werkhervatters met een flexibel contract binnen een jaar doorstroomt naar een vast contract.
Het aandeel werkhervatters dat met een tijdelijk contract aan de slag gaat, neemt sinds 2016 licht toe. Uitstroom naar uitzendwerk is juist licht afgenomen. Deze afname kan samenhangen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn werkgevers mogelijk vaker bereid om nieuwe werknemers zelf in dienst te nemen.

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen 3 maanden gedaald met gemiddeld 7.000 per maand naar 302.000 in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind december 223.000 lopende WW-uitkeringen.

Groei in grijs

Foto van verpleegster
Foto van verpleegster
Foto van verpleegster

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking drukt ook zijn stempel op de arbeidsmarkt. Het aandeel werknemers van 60 jaar en ouder is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen.

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking drukt ook zijn stempel op de arbeidsmarkt. Het aandeel werknemers van 60 jaar en ouder is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen.

De toename van het aantal werknemers van 60 jaar en ouder leidt de komende jaren tot een grote vervangingsvraag door pensionering, maar daar staat tegenover dat het aanbod van arbeid nog toeneemt doordat mensen langer doorwerken. UWV deed onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing en keek onder meer naar sectorale en regionale verschillen.
Overheid en onderwijs hebben het hoogste percentage werknemers boven de 60, resp. 11,1% en 10,8%, terwijl het gemiddelde op 6,8% ligt. Bij de overheid is ook het aandeel werknemers tussen 50 en 60 jaar bovengemiddeld: 33,5% bij de overheid tegenover 23% gemiddeld.

Er zijn 6 arbeidsmarktregio’s met een aandeel werknemers van 60 jaar en ouder van 7,5% of meer. 5 daarvan liggen aan de randen van Nederland. Deze regio’s tellen niet alleen het hoogste aandeel oudere werknemers, ook het aandeel inwoners van 65 jaar en ouder is daar het hoogst. Jongeren verhuizen naar andere regio’s voor studie en werk, de ouderen zijn honkvaster. Door de vergrijzing daalt ook het aantal geboorten. De Achterhoek is met een aandeel werknemers van 60 jaar en ouder van 8,3% de meest vergrijsde regio van Nederland.

Onderzoek naar arbeidsmarktgerichte scholing

foto van 3 vrouwen met een i-pad
foto van 3 vrouwen met een i-pad
foto van 3 vrouwen met een i-pad

In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau Artéduc in 2019 onderzoek gedaan naar de inzet van arbeidsmarktgerichte scholing door UWV-adviseurs.

In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau Artéduc in 2019 onderzoek gedaan naar de inzet van arbeidsmarktgerichte scholing door UWV-adviseurs. Hoe kun je via scholing je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Het rapport van Artéduc geeft UWV advies hoe de dienstverlening voor werkzoekenden nog effectiever in te zetten. Het voornaamste doel van het onderzoek was te komen tot praktisch toepasbare ideeën voor een beter gebruik van scholing door werkzoekenden die zonder scholing niet duurzaam aan het werk kunnen komen.

Uit het onderzoek komen 5 factoren voor succesvolle inzet van scholing naar voren: de fundering, de coach, de deelnemer zelf, de leeromgeving en de transfer van leren naar toepassen. Het rapport geeft aan dat de scholing die door UWV wordt ingezet arbeidsgericht is, en dat er veel aandacht is voor leerwerktrajecten. Toch zijn er ook punten waarop UWV kan verbeteren: de adviseurs van UWV maken lang niet allemaal voldoende gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Scholing als instrument kan beter onder de aandacht worden gebracht.

In 2019 heeft UWV honderden extra adviseurs aangenomen ter versterking van de persoonlijke dienstverlening. In hun opleidings- en inwerktraject is opgenomen hoe je scholing kunt inzetten om mensen te begeleiden naar werk. De ervaren adviseurs krijgen instrumenten om scholing nog beter in te zetten bij werkzoekenden. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin mensen zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen, in hun werk en naar werk.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Meer video’s van UWV

Bekijk video’s die UWV en UWVmagazine eerder hebben gepubliceerd

Bekijk de video uit de maarteditie van 2019:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Video’s uit voorgaande edities van UWVmagazine online:

 

Cover UWVmagazine 2020-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness