4

19 april 2018
juiste-mensen-met-opleiding-niet-te-vinden

Constant leren steeds belangrijker

Werkgevers klagen al jaren dat ze de juist opgeleide mensen niet kunnen vinden. Hoe erg is het gesteld? En wat is eraan te doen? Verder in deze editie de visie van de Raad van Bestuur van UWV op het afgelopen jaar en de nabije toekomst. En: hoe kunnen ex-gedetineerden aan het werk gaan en blijven?

De nieuwste cijfers

Forse daling WW-uitkeringen

In 2017 is zowel de instroom in de WW als het aantal WW-uitkeringen sterk afgenomen. Dat staat in een speciale uitgave van het UWV Kennisverslag over volumeontwikkelingen in de sociale zekerheid. Eind 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen tot 330.000. Dit is 82.000 (20%) minder dan eind 2016.

Senior kennisadviseur Ed Berendsen van UWV: ‘De economische vooruitzichten blijven rooskleurig. We denken dat dit nog wel 2 jaar doorgaat. Het Centraal Planbureau heeft de verwachting over de economische groei voor 2018 verhoogd naar 3,3%. Voor dit jaar verwachten we dan ook opnieuw een forse afname van het WW-volume.’

Wat is nog meer opvallend?
‘Het aandeel beëindigde WW-uitkeringen wegens werkhervatting daalde tussen medio 2015 en 2017 van ruim 50% naar 35-40%. Een onlogische tendens als je kijkt naar de economische ontwikkeling. Die daling komt vooral door de inkomstenverrekening die met de Wet werk en zekerheid is ingevoerd. Er worden sindsdien veel meer uitkeringen beëindigd wegens het niet opsturen van een inkomstenopgave: van 1,5% begin 2015 naar circa 10% in 2017. Mensen sturen geen inkomstenopgave meer omdat ze weer werk hebben gevonden. In de praktijk gaat het ook hier dus om uitkeringen die worden beëindigd wegens werkhervatting, alleen zijn ze niet als zodanig geregistreerd. Eigenlijk hebben we dus vooral te maken met statistische verschuivingen: de betekenis van het statistische begrip ‘beëindiging wegens werkhervatting’ is gewijzigd.’

De inkomstenverrekening is in trek?
‘In 2017 werkten ruim 96.000 van de 330.000 WW’ers, bijna 30%, met behoud van een gedeeltelijke WW-uitkering via de regeling voor inkomstenverrekening. Bij inkomstenverrekening wordt een deel van de extra inkomsten uit arbeid in mindering gebracht op de uitkering, het andere deel mag de WW’er houden. Werkhervatting is dan altijd lonend. Vóór de invoering van de Wwz maakte ongeveer 20% van onze klanten gebruik van een soortgelijke regeling. Een stijging van 10% dus. Met de invoering van de inkomstenverrekening is ook de groep mensen die werkt met inkomstenverrekening zichtbaar geworden. Voorheen hadden we die niet in beeld. Feitelijk telt het WW-bestand dus ook mensen die al (gedeeltelijk) aan het werk zijn. Het “echte” WW-bestand is dus een stuk kleiner.’

Lees hier het complete Kennisverslag.

WW-uitkeringen in maart 2018 gedaald

Het aantal WW-uitkeringen lag eind maart 2018 lager dan eind februari van dit jaar: 327.100 ten opzichte van 329.600. In maart zien we vaak een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. De gunstige economische ontwikkeling zorgt ervoor dat het aantal WW-uitkeringen eind maart 2018 in vergelijking met eind maart 2017 bijna 88.000 lager ligt.

DEC 2016 - MRT 2018 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
dec48.245.7412.0
jan45.138.4418.7
feb35.838.7415.8
mrt42.743.7414.8
apr24.938.1401.5
mei26.442.2385.6
jun33.246.5372.2
jul32.740.5364.4
aug35.938.2362.1
sep24.135.4350.8
okt25.533.2343.1
nov36.442.6336.9
dec27.734.6330.0
jan37.432.6334.8
feb27.833.1329.6
mrt35.237.7327.1

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-mrt 20176.017.512.312.88.56.71813.814.913.15.517.212.714.010.25.715.412.413.814.08.136.139.456.863.48.834.137.756.274.1
jan-mrt 20184.514.510.210.47.75.014.211.111.711.14.014.410.812.010.64.312.610.212.012.45.728.131.244.154.56.425.628.442.460.7

De cijfers van 2017 zijn voorlopig.

 

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7).

 

 

De kloof

juiste-mensen-met-opleiding-niet-te-vinden
juiste-mensen-met-opleiding-niet-te-vinden

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de bouw, techniek, ICT en gedeeltelijk ook de zorg zitten werkgevers met de handen in het haar: zij kunnen de juist opgeleide mensen niet vinden. Ook aan zelfstandige ambachtslieden in brede zin dreigt een tekort. Hoe erg is het gesteld en welke rol kan UWV spelen? Tof Thissen: 'UWV weet waar de kramp en de krimp zit.'

2017

Visie UWV voor komend jaar
Visie UWV voor komend jaar

UWV weer robuust en stabiel

Economisch hadden we de wind mee in 2017. Ook UWV kwam in rustiger vaarwater volgens het jaarverslag 2017. Toch blijft er genoeg te doen. De Raad van Bestuur, bestaande uit Fred Paling (voorzitter) en José Lazeroms, geeft zijn visie op het afgelopen en het komende jaar.

Werk na detentie

Minder recidive

Jaarlijks worden circa 40.000 volwassenen gevangengezet. Voor een geslaagde re-integratie daarna is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO Social Impact Fund, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen.

Bezield over de bok springen

Hij heeft vooral de wijsheid niet in pacht, de goede leraar. Hij, of zij uiteraard, weet dingen, maar hij weet niet alles, en dat weet hij. Omdat hij dat weet, weet jij, leerling, dat ook. De leraar is niet onfeilbaar. Hij staat niet op een voetstuk, hij staat naast je. Hij is veel meer dan feiten of cijfers. Of oefeningen, als hij gym geeft. Als je niet begrijpt waarom je voor de zoveelste keer over de bok moet springen, is er geen zak aan. De leraar leert je bezield over de bok te springen. Hij laat je zien dat dat gewoon leuk is om te doen, met plezier over een bok springen. Heeft het nut? Ja, als hij overbrengt dat het nut heeft, heeft het nut.
Hij wekt je interesse, de leraar. Hij weet je te raken. Hij ziet je belangstelling omdat hij laat zien waarom je belangstellend moet zijn.

Hij duidt, hij geeft context, hij is geen walking Wikipedia. We kunnen thuis alles opzoeken, maar de leraar maakt dat je niet meer vergeet wat je van hem leert. Hij dreunt geen kennis op, hij doseert, daar is hij tenslotte docent voor, al is dat met een c en niet met een s. Kennis opdoen is niet alleen leren, het is ook vragen stellen. Jij vraagt, de leraar antwoordt. Als hij het antwoord schuldig moet blijven zoekt hij het op, zo leert de leraar ook. Want een goede leraar is ook leerling, net als een leerling leraar is. Hij maakt de leraar beter. Hij is de motor achter de ontwikkeling van de leerlingen. Wat is er nog veel te leren, laat hij ze denken, en wat is dat een uitdaging. Leren is de sleutel tot werken. Leren houdt je jong en flexibel. Leren doe je niet alleen op school, ook van elkaar. Leren is leven.

Vincent Bijlo (Amsterdam, 1965) is cabaretier en schrijver van onder meer columns in landelijke dagbladen. Voor UWV schrijft hij columns in Perspectief en UWVMagazine.

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Veel nieuwe banen bij Floriade 2022

UWV en partners helpen arbeidsbeperkten aan werk bij Floriade 2022
UWV en partners helpen arbeidsbeperkten aan werk bij Floriade 2022
UWV en partners helpen arbeidsbeperkten aan werk bij Floriade 2022

'Iets terugdoen voor de samenleving. Dat is de kern.'

'Iets terugdoen voor de samenleving. Dat is de kern.' Zo definieerde directeur Tof Thissen van UWV Werkbedrijf tijdens een kennissessie op 9 april het begrip social return on investment (SROI). De sessie voor ondernemers vormde de start van Floriade Werkbedrijf. Dit is een samenwerkingsverband van UWV, Randstad en de gemeente Almere rond de komende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling. De 3 partijen slaan de handen ineen om minimaal 350 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via de Floriade Almere 2022 weer aan het werk te helpen.

Floriade Werkbedrijf creëert voor hen tijdelijke banen bij bedrijven die werkzaamheden verrichten voor de Floriade. Na zo'n tijdelijke baan worden de Almeerders doorgeplaatst naar een vaste baan. Ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de Floriade hoorden tijdens de kennissessie onder meer wat SROI inhoudt en wat er van hen op dit gebied wordt verwacht. Thissen: 'We willen allemaal iets terugdoen voor de maatschappij. Floriade Werkbedrijf draagt bij aan de levenskwaliteit van mensen door middel van duurzame inzetbaarheid.'

Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk

Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk
Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk
Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk

Per 1 april 2018 veranderen de regels voor mensen die hun recht op WW-uitkering tijdelijk willen stopzetten.

Per 1 april 2018 kunnen WW-gerechtigden onder bepaalde voorwaarden hun recht op WW-uitkering stopzetten zodat het resterende recht niet wordt opgebruikt. Het gaat om mensen die hun werk bijna volledig hebben hervat en daarnaast nog een aanvulling vanuit de WW ontvangen. Tot nu toe was het niet mogelijk om het recht op WW-uitkering te beëindigen, zolang de inkomsten uit werk minder waren dan 87,5% van het maandloon waarop de uitkering is gebaseerd. Ook bleef de sollicitatieplicht gelden binnen de WW.

Met de wetswijziging die nu in werking treedt, kunnen WW-gerechtigden die het werk hervatten tegen een lager loon in bepaalde gevallen zelf hun aanvullende WW-uitkering stopzetten. Ze kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij UWV. Stopzetten van de WW-uitkering is mogelijk als: de WW-gerechtigde werkt of gaat werken voor bijna hetzelfde aantal uren als het aantal uren waarop de WW-uitkering is gebaseerd. Het verschil in gewerkte uren moet minder zijn dan 5 uur per week en de WW-gerechtigde moet minder verdienen dan 87,5% van het WW-maandloon. Bij een WW-maandloon van meer dan 87,5% is er geen recht op WW en beëindigt UWV de uitkering.

150 ouderen omgeschoold naar de techniek

150 50-plussers omgeschoold naar de techniek
150 50-plussers omgeschoold naar de techniek
150 50-plussers omgeschoold naar de techniek

Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen.

Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Het project Weer aan het Werk richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de slag kunnen in veelal technische beroepen.

Op de arbeidsmarkt is een duidelijke trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner. Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan de handen ineen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Talent4Service doet dit door nieuwe medewerkers op te leiden vanuit de doelgroep 50-plus. Door een combinatie van een training bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een teammentor van Talent4Service krijgen kandidaten de mogelijkheid om een duurzame baan te vinden in een nieuwe branche. Daartoe zijn inmiddels 12 organisaties uit het hele land aangesloten als o.a. Energiewacht, BAM en Guidion. De verwachting is dat dit netwerk het komende jaar snel verder groeit.

Voor de campagne Weer aan het Werk wordt een online platform ontwikkeld waar 50-plussers actuele vacatures kunnen vinden, maar ook de laatste ontwikkelingen in de markt en positieve ervaringen van leeftijdsgenoten die via dit project weer een duurzame baan gevonden hebben. Lancering van het platform staat gepland voor 1 mei 2018.

Tweede leven voor UWV-computers draagt bij aan een betere wereld

tweede leven computers draagt bij aan betere wereld
tweede leven computers draagt bij aan betere wereld
tweede leven computers draagt bij aan betere wereld

Alle oude computers en een deel van de laptops van UWV worden volledig opgeschoond en opgeknapt.

Alle oude computers en een deel van de laptops van UWV worden volledig opgeschoond en opgeknapt en geschonken aan mensen en organisaties die ze heel goed kunnen gebruiken.
UWV zet al jaren vol in op duurzaamheid en scoort excellent op de MVO Prestatieladder. De nieuwe bestemming voor computers en laptops past in het gedachtegoed van de circulaire economie én komt ten goede aan goede doelen in de samenleving.

Vereleyn Wondergem, maatschappelijk verantwoord inkoop(MVI)-adviseur bij UWV: 'In een circulaire economie wordt ingezet op het hergebruik van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Afvalstoffen worden weer grondstoffen en krijgen een tweede leven. Door onze oude computers en een deel van de laptops om te bouwen en geschikt te maken voor hergebruik, dragen we op een praktische manier bij aan het verminderen van de belasting voor het milieu. En we helpen instellingen en minima in de maatschappij die alle steun kunnen gebruiken. Zo bouwen we stapsgewijs verder aan een circulaire wereld.'

Het bedrijf D-Two zorgt dat de oude apparatuur compleet wordt opgeschoond en een goede nieuwe bestemming krijgt. Hier helpen 14 medewerkers met een arbeidsbeperking bij het identificeren, controleren en opschonen van de apparatuur.

België en Nederland samen tegen fraude

België en Nederland samen tegen fraude
België en Nederland samen tegen fraude
België en Nederland samen tegen fraude

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken Werkgelegenheid) en haar Belgische collega De Backer hebben een intentieverklaring ondertekend voor het uitwisselen van gegevens om fraude met uitkeringen te bestrijden.

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) en haar Belgische collega De Backer hebben een intentieverklaring ondertekend voor het uitwisselen van gegevens om fraude met uitkeringen te bestrijden. Wie in Nederland in de bijstand zit of een werkloosheidsuitkering krijgt, maar in België een baan heeft, heeft een grote kans straks tegen de lamp lopen. Net als wie in België een bijstands- of werkloosheidsuitkering krijgt, maar in Nederland inkomen heeft uit arbeid, uitkering of pensioen.

Nederland en België beginnen met een pilot van maximaal 10.000 zaken. Vanuit België worden bestanden naar UWV gestuurd en vanuit Nederland stuurt het Inlichtingenbureau bestanden naar de Belgische Rijksdienst voor Arbeidszaken en de Rijksdienst voor Sociale Zaken. In deze bestanden staan personen genoemd die mogelijk een inkomen of een uitkering hebben ontvangen over een bepaalde periode. Na 3 maanden evalueren de organisaties om te kijken ze of en hoe de gegevensuitwisseling definitief kan worden ingericht.

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s uit UWVmagazine

Bekijk video’s die UWVmagazine eerder heeft gepubliceerd

Bekijk de video uit de januari-editie :

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2018-1
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness