8

17 september 2015

Genoeg?

Als iedereen genoeg geld van de overheid krijgt om in de allereerste levensbehoeften te voorzien, dan zorgt dat voor rust en zekerheid. Steeds meer mensen zien daarom wel wat in een basisinkomen voor alle burgers. In dit nummer daarnaast aandacht voor de herbeoordeling van Wajongers. Hebben die nog genoeg arbeidsvermogen?

De nieuwste cijfers

Nieuwe Wajong

In de eerste 4 maanden van 2015 is de instroom in de Wajong sterk gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van de Participatiewet. Door deze wet hebben jongeren alleen nog recht op een Wajong-uitkering als zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. We schatten in dat de nieuwe instroom in de Wajong in de loop van dit jaar afneemt tot circa 10% van de instroom vóór de invoering van de Participatiewet.

Instroomcijfers nieuwe Wajong (x 1.000)

instroom Wajong
201017.8
201116.3
201215.3
201317.7
201417.4
20154.7

Door met de muis over de lijn te gaan kunt u de exacte aantallen opvragen. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

De invoering van de Participatiewet heeft belangrijke consequenties voor de Wajong, voor zowel nieuwe aanvragen als lopende uitkeringen:

* Vanaf 10 september 2014 worden nieuwe aanvragen alleen toegekend als mensen duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. De uitkering van nieuwe Wajongers die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben, bedraagt 75% van het wettelijk minimumloon (WML).

* Jongeren met een beperking die arbeidsvermogen hebben, zijn voor een uitkering (WWB) en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten.


De huidige Wajongers behouden hun uitkering. Tussen 1 januari 2015 en 31 december 2017 wordt van hen het arbeidsvermogen beoordeeld. Voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt de Wajong-uitkering verlaagd (per 1 januari 2018) van 75% naar 70% van het WML. De uitkering van Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, blijft 75% van het WML, net als nu het geval is.

Lees ook de column van Peter Rijnsburger over de nieuwe Wajong.

Aantal WIA-uitkeringen in augustus licht gestegen

In augustus 2015 stroomden er 2.900 mensen in de WIA in. Bij circa 1.400 mensen werd de WIA-uitkering beëindigd. In totaal 222.500 mensen hadden een WIA-uitkering.

mei 2014 - aug 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei2.91.2196.5
jun2.91.1198.2
jul2.91.2199.9
aug2.81.1201.6
sep3.21.3203.8
okt3.31.2206.0
nov3.11.2207.9
dec3.01.2209.6
jan3.40.9212.1
feb2.91.3213.8
mrt3.01.2215.6
apr2.81.3217.1
mei2.61.3218.4
jun2.91.5219.8
jul2.71.5221.1
aug 2.9 1.4 222.5

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WIA: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
 jan-aug 20140.32.22.63.73.30.21.32.33.74.80.00.70.81.02.00.00.40.70.82.90.612.922.431.535.30.57.417.829.943.4
jan-aug 20150.22.02.53.53.40.21.22.03.44.80.00.60.81.02.40.00.30.60.83.80.513.324.434.440.90.47.618.832.949.2

De cijfers zijn voorlopig.

Lichte daling

In augustus werd aan circa 300 mensen een Wajong-uitkering toegekend. Bij circa 500 mensen werd de Wajong-uitkering beëindigd. Per saldo is er dus sprake van een lichte daling (met 200) die is toe te schrijven aan de invoering van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn jongeren met een beperking die arbeidsmogelijkheden hebben, voor een uitkering en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten. Voor de Wajong komen alleen nog jongeren in aanmerking die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. De meeste jonggehandicapten stromen de Wajong in als ze 18 of 19 zijn. In totaal heeft ruim twee derde van de Wajongers een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke beperking of een stoornis in het autismespectrum.

mei 2014  - aug 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS) X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei1.40.4243.7
jun1.50.5244.7
jul1.50.6245.6
aug1.30.4246.5
sep1.40.5247.4
okt1.50.5248.5
nov1.40.5249.4
dec1.60.4250.6
jan0.9 0.5 251.0
feb0.4 0.5 250.9
mrt0.3 0.7 250.6
apr0.30.5250.5
mei0.3 0.5 250.3
jun0.30.5250.1
jul0.40.6249.9
aug 0.3 0.5 249.7

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

Wajong: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

 KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2013 5.8 0.9 0.2 0.2 0.1 8.4 1.5 0.40.2  0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 29.3 32.4 17.9 15.9 9.8 40.6 39.1 21.9 18.7 13.1
2014 5.8 0.9 0.2 0.1 0.0 8.3 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 29.9 35.8 18.3 16.3 10.2 42.0 43.2 22.3 19.3 13.5

De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Aantal WW-uitkeringen in augustus stabiel

Het aantal mensen met een WW-uitkering is eind augustus met circa 700 gedaald naar 419.600. In augustus 2015 zijn ongeveer 40.300 mensen in de WW ingestroomd. In dezelfde maand werd voor circa 41.100 mensen de WW-uitkering beëindigd.

MEI 2014 - AUG 2015 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
mei49.357.0435.5
jun39.344.2430.6
jul57.451.1437.0
aug42.148.7430.4
sep40.951.4419.9
okt55.255.7419.4
nov49.543.7425.2
dec55.539.9440,8
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6

Door op de onderdelen in de grafiek te klikken kunt u de exacte aantallen voor uitkeringen op een bepaald moment opvragen. Ook kunt u, als u niet alle gegevens wilt afdrukken of kopiëren, onderdelen weghalen (en weer terugzetten) door te klikken op de woorden instroom, uitstroom en aantal uitkeringen onder de grafiek. Alle cijfers zijn in duizendtallen weergegeven.

Op de grafiek hierboven heeft de linker y-as betrekking op de instroom en de uitstroom en de rechter y-as op het aantal uitkeringen.

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-aug 1422.258.143.243.221.025.060.350.549.933.222.558.041.635.718.427.267.855.951.233.18.037.048.563.051.47.531.045.366.272.7
jan-aug 15
20.557.041.241.225.520.855.345.447.734.719.656.542.440.522.522.060.652.654.840.17.835.744.064.460.26.928.337.459.575.4

De cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Gratis geld

Experimenten

Gratis geld voor iedereen. Vorig jaar brak historicus Rutger Bregman in UWV Magazine een ferme lans voor dit idee. Sindsdien krijgt het steeds meer vaste grond onder de voeten: experimenten in onder meer Groningen en Utrecht getuigen daar van. Nederland loopt daar overigens niet mee voorop: in Finland bijvoorbeeld staat het basisinkomen stevig op de politieke agenda.

Nieuwe Wajong

Herbeoordeling

De Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan, beoogt meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In dat kader wordt een groot deel van de ‘oude’ Wajong-populatie door UWV herbeoordeeld. Werd vroeger gelet op de ‘verdiencapaciteit’ van een Wajonger, nu staat diens ‘arbeidsvermogen’ centraal.

Oud en Nieuw

In de eerste 4 maanden van 2015 is het aantal mensen dat in de Wajong stroomt sterk gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Door deze wet hebben jongeren alleen nog recht op een Wajong-uitkering als zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Als er sprake is van arbeidsvermogen bij jongeren met een beperking die voorheen een Wajong-uitkering aanvroegen, zijn zij voor een uitkering (WWB) en ondersteuning aangewezen op de gemeenten. UWV schat in dat de nieuwe instroom in de Wajong in de loop van dit jaar afneemt tot circa 10% van de instroom vóór de invoering van de Participatiewet. Voor heel 2015 betekent dit naar verwachting circa 1.600 uitkeringen Wajong 2015. Voor 2016 gaan we ook uit van dit aantal. In 2015 en 2016 is ook sprake van instroom vanuit de ‘oude’ Wajong. Het gaat hier om overloop uit 2014 en heropeningen, onder meer in verband met detentie. Voor de oude Wajong gaat het om circa 3.200 uitkeringen in 2015 en 1.700 in 2016. De ontwikkeling van instroom op langere termijn kent onzekerheden. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet hoeveel jongeren die zijn afgewezen voor de nieuwe Wajong 2015, opníéuw een aanvraag zullen indienen. Ook is onbekend hoeveel jongeren van wie onduidelijk is of het ontbreken van arbeidsvermogen duurzaam is, alsnóg duurzaam geen arbeidsvermogen blijken te hebben. Op dit moment staat vast dat er secundaire instroom zal komen, maar niet erg snel en waarschijnlijk in beperkte omvang.

 

Peter Rijnsburger is kennisadviseur bij UWV. Zijn tekst sluit aan op die in het UWV Kennisverslag: UKV 2015-2.

 

0 reacties

+ schrijf een reactie

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

UWV bespaart op stroomverbruik

Al geruime tijd werkt UWV actief aan het terugdringen van het energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO2-uitstoot. Met resultaat.

Al geruime tijd werkt UWV actief aan het terugdringen van het energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO2-uitstoot. In drie jaar tijd is 17,55 procent bespaard op elektriciteit, de CO2-uitstoot is ten opzichte van het peiljaar 2012 met 16,7 procent gedaald. UWV heeft bij de onderhandelingen over het verlengen van de huurcontracten bij de eigenaren van de panden energiebesparende maatregelen afgedwongen. Dat heeft geleid tot vervanging van allerlei apparatuur als klimaatinstallaties, koelinstallaties en verwarmingsketels. In de loop der tijd is die apparatuur een stuk zuiniger geworden. Ook zijn op enkele locaties betere isolatievoorzieningen getroffen en wordt sterker gestuurd op het energiebeheer. Daalt het energieverbruik, dan daalt ook de uitstoot van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2). UWV heeft 11,85 procent bespaard ten opzichte van het normverbruik. De norm is de algemeen geldende uitstoot voor kantoorgebouwen in Nederland, waarbij rekening gehouden wordt met de invloed van het klimaat.

Onderzoeken digitale interventies

UWV subsidieerde 3 onderzoeken naar digitale interventies, onder meer naar online ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte die hun werk willen behouden.

UWV heeft 3 onderzoeken naar digitale interventies gesubsidieerd. Het eerste onderzoek, uitgevoerd door het Nivel, gaat over online zelfmanagementondersteuning voor mensen met een chronische aandoening, gericht op werkbehoud. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat zulke mensen via een dergelijk programma kunnen leren omgaan met hun ziekte. Eventuele problemen op het werk kunnen dan verminderd, opgelost of zelfs voorkomen worden. Zo kunnen werknemers met een chronische aandoening langer aan het werk blijven. Het tweede onderzoek gaat over de kritische succesfactoren van een online interventie voor werklozen met common mental disorders: veelvoorkomende psychische klachten. Klachten zoals angst, depressie en stress kunnen het vinden van werk ernstig belemmeren. Enerzijds vinden werklozen met deze klachten slecht de weg naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Anderzijds heeft die zorg nog weinig oog voor het belang van werk. ZINZIZ heeft onderzocht hoe je deze werelden dichter bij elkaar kunt brengen. Het rapport beschrijft de ontwikkeling en inhoud van een blauwdruk voor optimale online begeleiding van werklozen met common mental disorders. Het derde onderzoek gaat over het indiceren van de begeleidingsbehoefte voor een succesvolle arbeidsparticipatie. Sinds de invoering van de Participatiewet moet iemands begeleidingsbehoefte in kaart gebracht worden voordat iemand aan zijn zoektocht naar passend werk en plaatsing in werk begint. Hierbij zijn meerdere organisaties betrokken. Het is dus van belang een eenduidig beoordelingskader te ontwikkelen voor het bepalen van die begeleidingsbehoefte. In dit subsidieonderzoek is gekeken naar welke aspecten van belang zijn bij het indiceren van begeleidingsbehoefte, zonder dat de werkplek of werksoort bekend is.

WW-app helpt werklozen

UWV heeft onlangs de Wegwijzer WW-app ontwikkeld. Deze app helpt WW-klanten vooral in de eerste periode van werkloosheid met relevante informatie en handige tips.

UWV heeft onlangs de Wegwijzer WW-app ontwikkeld. Deze app helpt WW-klanten vooral in de eerste periode van werkloosheid, door informatie en handige tips te geven op voor klanten relevante momenten. Deze meldingen zijn gebaseerd op veelgestelde vragen en veelvoorkomende oorzaken van boetes, maatregelen en invorderingen. Ook krijgen mensen via de app meldingen dat zij op tijd hun WW-zaken moeten regelen. Zij geeft inzicht in taken en laat op het juiste moment weten dat die moeten worden uitgevoerd. Vanaf 1 augustus krijgen nieuwe WW-klanten via de app ook maandelijks de melding dat zij verplicht hun inkomsten moeten doorgeven aan UWV, ook als zij geen inkomsten hebben gehad.

Hoge waardering voor UWV Perspectief

De waardering voor UWV Perspectief en uwv.nl/perspectief is opnieuw gestegen. Blad en site zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De waardering voor het blad UWV Perspectief en de bijbehorende website uwv.nl/perspectief is opnieuw gestegen. Het blad en de site zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De lezers geven het blad nu een 7,4 en de website een 7,2: flink hoger dan scores van vergelijkbare bladen en websites voor deze doelgroep. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat begin deze zomer werd uitgevoerd onder lezers en bezoekers van UWV Perspectief. Ook de bekendheid van de website is flink gegroeid. Precies de helft van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan de website te kennen en ook te bezoeken. De afgelopen maanden bezochten gemiddeld 30.000 mensen per maand de site, een aantal dat vrijwel iedere maand verder oploopt. De doelstelling van UWV Perspectief is onder andere om de doelgroep te ‘activeren’ naar zowel betaald als niet-betaald werk (zoals vrijwilligerswerk). Ook hierin slagen het blad – dat 3 keer per jaar verschijnt – en de website goed, zo blijkt uit het onderzoek. 48% van de lezers zegt na lezing van het blad wel eens actie te hebben ondernomen. Opvallend is verder dat de waardering van de Wajong-doelgroep over de hele linie iets achterblijft bij de andere doelgroepen (WIA, WAO). Het Wajong-forum op de website UWV Perspectief blijkt onder Wajongers echter een veel bezocht onderdeel van de website te zijn. Alle groepen lezers geven aan de content van zowel blad als website relevant te vinden en zich te herkennen in de verhalen van anderen.

Succesvol naar Werk

Extra hulp van UWV aan 50+ werkzoekenden wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600 deelnemers aan de groepstraining Succesvol naar Werk.

De extra ondersteuning die UWV sinds september 2013 biedt aan 50-pluswerkzoekenden wordt goed gewaardeerd. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600 deelnemers aan de groepstraining Succesvol naar Werk. In de training leren werkzoekende 50-plussers sollicitatie- en netwerkvaardigheden die hun kansen op werk vergroten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers het als zeer prettig en waardevol ervaren om de cursus in een groep te volgen. De training wordt op alle UWV-vestigingen gegeven en is de kern van het ‘Actieplan 50plusWerkt’ van UWV. De groepstraining is verplicht voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder, die 3 maanden werkloos zijn en een WW-uitkering hebben. Tot nu toe hebben ruim 80.000 werkzoekenden deze training gevolgd. 73% van de 600 respondenten geeft aan dat de training heeft geholpen bij het zoeken naar werk. 49% denkt door de training meer kans op een baan te hebben. 88% geeft aan het deelnemen in een groep als (zeer) prettig te ervaren en 72% zegt veel geleerd te hebben van de medecursisten. Van de nieuwe vaardigheden die geleerd worden tijdens de training, noemen de cursisten de ‘elevator pitch’ het meest waardevol. Bij deze oefening leren werkzoekenden zichzelf binnen 1 minuut te presenteren aan een werkgever. Als verbeterpunt wordt aangegeven dat trainers aan cursisten vaker de mogelijkheid zouden kunnen bieden om input te geven voor de training.

Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness