1

26 januari 2017
banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De schwung is eruit

Op papier is er nog groei van het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het enthousiasme onder werkgevers is tanende. ‘Het laaghangend fruit is geplukt,’ stelt banenambassadeur Aart van der Gaag wat wrang vast. Verder in dit nummer aandacht voor relatief onbekende ziektebeelden en de (h)erkenning ervan door (verzekerings)artsen.

De nieuwste cijfers

Herindeling Wajongers

beoordelingen Wajongers
beoordelingen Wajongers

In het kader van de Participatiewet gaat UWV Wajongers (oude Wajong en Wajong 2010) herindelen in twee groepen: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen.

 

Aantal nog te versturen vooraankondigingen
 periodeVooraankondigingen
1e kw 15
252000
2e kw 15
249000
3e kw 15
238000
4e kw 15
211000
1e kw 16
174000
2e kw 16
126000
3e kw 16
105000
4e kw 16
58000
1e kw 1717000
2e kw 170

Op de y-as staan de aantallen vooraankondigingen (K = 1.000). Op de x-as de kwartalen van 2015, 2016 en 2017

De meerderheid van alle oude Wajongers zijn op basis van systeem- en dossierinformatie voorlopig ingedeeld. Op volgorde van leeftijd ontvangen Wajongers gefaseerd een vooraankondiging met het voornemen om de Wajonger in te delen in een van de twee categorieën. In juli 2015 is UWV gestart met de landelijke verzending van circa 250.000 vooraankondigingen aan Wajongers waarbij we aangeven of ze over arbeidsvermogen beschikken of niet. Op dit moment, januari 2017, moeten er nog zo’n 24.000 vooraankondigingen verstuurd worden.

Minder WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind december 2016 iets hoger dan eind november 2016: 412.000 ten opzichte van 409.5000. In december zien we vaak een stijging van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze toename minder groot door de gunstige economische ontwikkeling. Vergeleken met eind 2015 ligt het aantal WW-uitkeringen eind 2016 bijna 34.000 lager. De invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom met als gevolg meer WW-uitkeringen.

SEP 2015 - DEC 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5
mei31.344.0447.8
jun42.852.3438.3
jul37.644.4431.5
aug34.639.6426.5
sep42.444.7424.3
okt34.038.7419.6
nov32.242.2409.5
dec48.245.7 412.0

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
2015 29.982.6 59.9 61.5 37.5 31.2 84.2 68.8 73.4 54.5 27.0 80.2 61.1 59.5 34.1 29.0 81.471.376.658.3 9.3 37.4 43.5 64.2 62.5 9.9 36.1 41.6 62.8 78.6
2016 25.571.4 51.4 52.8 33.7 25.5 68.5 55.2 59.2 47.5 25.1 71.4 53.2 57.2 38.9 25.871.858.564.558.7 8.0 36.1 40.2 58.3 53.6 8.2 31.7 36.6 55.6 73.5

 

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.

Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie het UKV-artikel Wat gebeurt er met de WW? (UKV 2016-4) en Inkomstenverrekening in de WW (UKV 2016-7)

Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

  • UWV Perspectief: activeert en inspireert mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.
  • Werkblad Magazine: het digitale magazine voor werkzoekenden.
  • NLwerkt: praktische informatie voor werkgevers in het mkb.
Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit de november-editie:

Video’s uit voorgaande edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Cover UWVmagazine 2016-3
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief

randomness