6

19 mei 2016
Hart of hoofd?

Hart of hoofd?

Moet je je bij de keuze voor een studie laten leiden door je passie of toch maar door je gezonde verstand? Vooral doen wat je leuk vindt, of kiezen voor baanzekerheid? Behalve op deze vraag proberen we in deze editie ook antwoord te geven op de vraag hoe ver UWV mag gaan in het beïnvloeden van het gedrag van zijn klanten.

De nieuwste cijfers

Wat is er aan de hand met de WW?

De werkloosheid daalt, maar het aantal WW-uitkeringen stijgt. Hoe kan dat?

  

Werkloosheid vs. WW (x 1.000)
Aantal WW-uitkeringen (linker y-as)Aantal werkloze beroepsbevolking (rechter y-as)
jan458645
feb455633
mrt443626
apr427625
mei416617
jun410611
jul420603
aug420604
sep416609
okt421616
nov427596
dec446588
jan465574
feb469581

 

Om goed inzichtelijk te maken hoe de beide curves uiteenlopen, hebben we twee y-assen gebruikt, met elk een eigen schaal: de linker y-as geeft het aantal WW-uitkeringen weer, de rechter y-as het aantal werklozen.

 

In februari 2016 telde UWV 469.000 WW-uitkeringen. Het bijzondere aan dit aantal is dat er ondanks een jaar van economisch herstel 14.000 uitkeringen meer waren dan in februari 2015. Dit valt nog meer op als we de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen afzetten tegen de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking. De curves van beide grootheden beginnen vanaf het midden van 2015 uit elkaar te lopen. De oorzaak voor het uiteenlopen van hun ontwikkeling ligt bij de verschillende beleidsveranderingen die momenteel van invloed zijn op de WW. Het aantal WW-uitkeringen is daardoor geen goede maatstaf meer voor de ontwikkeling van de werkloosheid. Een uitgebreide analyse van het effect van de verschillende beleidsveranderingen is te lezen in het UWV Kennisverslag (UKV) van 9 mei.

WW-uitkeringen gedaald

Het aantal WW-uitkeringen ligt eind april 2016 zo'n 10.000 lager dan eind maart 2016: ruim 460.000. In april zien we vrijwel altijd een daling van het aantal WW-uitkeringen onder invloed van een seizoenpatroon. Dit jaar is deze afname mogelijk iets minder groot vanwege de invoering van het nieuwe instrument inkomstenverrekening, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De systematiek van inkomstenverrekening zorgt voor een latere registratie van WW-uitstroom, met als gevolg meer WW-uitkeringen. Voor meer uitleg over de effecten van inkomstenverrekening op het aantal WW-uitkeringen, zie bovenstaand artikel.

JAN 2015 - APR 2016 (VOORLOPIGE CIJFERS)  X 1.000
InstroomUitstroomAantal uitkeringen
jan75.358.5457.6
feb46.649.0455.1
mrt44.456.4443.1
apr47.363.6426.9
mei35.445.9416.3
jun40.546.7410.2
jul60.650.4420.3
aug40.341.1419.6
sep38.041.1416.5
okt49.845.3421.0
nov43.637.2427.4
dec62.043.5445.9
jan56.537.0465.4
feb45.140.6469.9
mrt49.949.6470.2
apr36.546.1460.5

WW: instroom, uitstroom en aantal uitkeringen (x 1.000)

KLIK OP DE STAVEN VOOR MEER DETAILS
 InstroomUitstroomActueel volume
GeslachtVMVMVM
Leeftijd15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+15-2425-3435-4445-5455+
jan-apr 2015 11.5 30.6 22.7 22.7 13.2 12.2 31.1 25.5 25.9 18.2 11.0 30.8 23.1 21.5 11.5 13.6 35.3 29.8 30.4 20.5 8.1 35.4 45.5 64.3 56.6 7.1 29.9 40.8 62.7 76.4
jan-apr 201610.2  26.219.5  20.1 12.6 9.9 26.4 21.4 23.2 18.4 8.2 24.018.4  19.0 12.2 8.8 23.7 19.4 21.2 18.4 10.5 39.2 44 64.8 65.1 10.3 38.5 43.0 64.2 80.9

De cijfers van 2015 en 2016 zijn voorlopig.


Klik hier voor de laatste werkloosheidscijfers.

 

Studiekeuze

Weg met het pretpakket?
Weg met het pretpakket?

Weg met het pretpakket?

De discussie is van alle tijden, maar is de laatste tijd weer flink opgelaaid. Moeten we ons laten leiden door de arbeidsmarkt en dus studies pushen die opleiden tot beroepen waar werk in te vinden is? Of moet je je daarvan niets aantrekken en je hart (‘je passie’) volgen en dan maar afwachten of je daar je brood mee kunt verdienen?

Denktank

gedragsbeïnvloeding
gedragsbeïnvloeding

Beïnvloeding

UWV wil zijn kennis van gedragsbeïnvloeding inzetten om klanten een duwtje in de juiste richting te geven. Bijvoorbeeld om werkhervatting te stimuleren, te voorkomen dat iemand een boete krijgt of het aantal telefoontjes naar UWV te verminderen. In een speciale denktank gedragsbeïnvloeding denken drie UWV-psychologen hierover na. Maar hoe ver mag je hierin gaan?

Hulp op maat

Dr. Selwin Audhoe is verzekeringsarts bij UWV en promoveerde onlangs aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift behandelt een actueel vraagstuk: hoe kan arbeidsparticipatie van zieke vangnetters met psychische klachten bevorderd worden?

 

In de neerwaartse spiraal van schulden, scheiding, verlies van werk, taalproblemen en verlies van perspectief, lijken medische problemen het minst belangrijk om aan te pakken bij de begeleiding van zieke vangnetters (werklozen, uitzendkrachten en personen met een beëindigd dienstverband) met psychische klachten. De vangnetter ervaart de aard van zijn multipele problemen, waarbij één probleem weer leidt tot andere, vaak als ernstig. Uiteindelijk verliest hij alle vertrouwen en ziet hij geen uitweg meer om (zelf) uit de problemen te komen.

Om uit die spiraal te komen hebben vangnetters hulp op maat nodig. Die moet gericht zijn op het kunnen omgaan met problemen en het zoeken naar oplossingen. Zo hebben vangnetters specifieke hulp nodig bij het organiseren en structureren van hun problemen, bij het terug op de rails krijgen van hun leven en bij het vinden van werk. Het bieden van (tijdelijke) werkplekken en werkervaringsplaatsen door werkgevers en uitzendbureaus zal de re-integratie en het (functioneel) herstel van deze kwetsbare groep een boost geven. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid zou deze stakeholders alleen maar sieren.

De relevantie van de hulp op maat is het laatste decennium nog prominenter geworden vanwege de stijging van het aantal vangnetters (in Europa en de VS) en de toename van hun ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten. Die stijging wordt deels veroorzaakt door de wereldwijde economische crisis en deels door de veranderende arbeidsmarkt, waar steeds minder vaste arbeidscontracten worden aangeboden.

De hulp op maat kan nog gerichter worden door rekening te houden met de voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie en met de houding van de werknemer ten aanzien van terugkeer naar werk. De eigen inschatting en beoordeling van gezondheid, leeftijd en (gedeeltelijke) werkhervatting zijn de belangrijkste voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie bij deze doelgroep. Het is tijd voor een andere aanpak! 


 

 

2 reacties

+ schrijf een reactie

Dus als je capaciteiten hebt voor HBO, er is werk voor LBO, moet die gevolgd worden. De opvolging van mensen in de bijstand voor vrijwilligerswerk. Verrijking van de bedrijven door onbetaalde en laagbetaalde arbeidskrachten. Een VVD aspect wat gesteund zal worden door de PVDA en op het allerlaatst door D66. De echte mening van een proefschrift door de eigen gedachtegang.

In dit verhaal gaat het om vangnetters, als het dus al fout gegaan is. Mijn zoon is vanuit de WW na faillissement van het bedrijf waar hij werkte voor zichzelf begonnen. Hij krijgt hierbij enige financiële steun van het UWV. Echter als je ziet hoeveel tijd hij moet besteden aan het invullen van al zijn werkzaamheden en verdiensten. Daarbij moet hij dan ook nog naar het UWV om gesprekken te voeren. Ik denk dat als de medewerkers van het UWV eens bij hem langs zouden gaan ze het beste een indruk kunnen krijgen van zijn werkzaamheden en inzet. Dat zou voor hem zeker mindere psychische druk geven!
Met vriendelijke groet
Herman Zijlstra
Een trotse vader

Reactie toevoegen

Indien er een sterretje (*) bij een veld staat, betekent dit dat dit een verplicht in te vullen veld is.

Berichten

Cijfers, onderzoek en publicaties

Lees publicaties met kennis en cijfers over de arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Cijfers en onderzoek

UWV publiceert veel kennis en cijfers op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale voorzieningen. In de volgende publicaties vindt u deze informatie terug:

Magazines

Daarnaast publiceert UWV magazines voor verschillende doelgroepen, waaronder:

Video’s

Bekijk video’s die UWV voor diverse doelgroepen heeft gemaakt.

Bekijk de video uit deze editie:

Video’s uit andere recente edities:

Bekijk meer video’s van UWV op YouTube.

Virtuele banenmarkt #JouwBaan

Virtuele banenmarkt #JouwBaan
Virtuele banenmarkt #JouwBaan
Virtuele banenmarkt #JouwBaan

In samenwerking met Twitter verbindt UWV donderdag 19 mei werkzoekenden en werkgevers aan elkaar op de landelijke Twitter banendag.

In samenwerking met Twitter verbindt UWV donderdag 19 mei werkzoekenden en werkgevers aan elkaar op de landelijke Twitter banendag.  Gedurende de hele dag zullen bedrijven uit allerlei sectoren en landen in Europa hun vacatures twitteren in een poging om de beste kandidaten te vinden. Werkzoekenden gaan zichzelf promoten op Twitter. Dit alles met de hashtag JouwBaan.

Bedrijven die naar iemand op zoek zijn voor een specifieke functie kunnen ook andere hashtags toevoegen, zoals bijvoorbeeld de industrie (#Marketing, #Bouw, #Financieel) en/of de locatie van de baan (#Amsterdam, #DenBosch, #Utrecht), om het zo makkelijk te maken voor werkzoekenden om hen te vinden.

 UWV gaat samenwerken met de social media monitoring tool Buzzcapture om deze dag gezamenlijk te fungeren als matchmaker. De samenwerking tussen deze twee organisaties is logisch, aangezien UWV de partij is die vanuit de dienstverlening werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengt en Buzzcapture de partij die social data kan analyseren. Via de tool van Buzzcapture kunnen de juiste werkzoekende en werkgever aan elkaar gekoppeld worden.

Helft Wajongers verliest baan binnen een jaar

Helft Wajongers verliest baan binnen een jaar
Helft Wajongers verliest baan binnen een jaar
Helft Wajongers verliest baan binnen een jaar

Hoewel Wajongers vaker aan het werk blijven dan voorheen, verliest toch de helft van hen binnen een jaar zijn baan.

Hoewel Wajongers vaker aan het werk blijven dan voorheen, verliest toch de helft van de Wajongers het werk binnen een jaar nadat ze aan het werk zijn gekomen. Werkgevers die de tijdelijke contracten van Wajongers niet verlengen, geven vaak als reden aan dat de Wajonger niet functioneert zoals verwacht, dat ze het risico voor een vaste aanstelling te groot vinden of dat er gewoon geen werk of financiële ruimte voor een vaste aanstelling is. Dit staat in de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2015, die door staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer is verstrekt.

Zowel Wajongers die recent aan het werk zijn gekomen als Wajongers die al langere tijd werken, blijven vaker aan het werk. Van alle Wajongers die in 2013 aan het werk kwamen, was 50% in 2014 nog (of weer) aan het werk. Dit is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van Wajongers die in 2012 aan het werk kwamen. Van de Wajongers die bij instroom in 2013 een baan hadden, was 59% een jaar later nog (of weer) aan het werk. Ook dit is een stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Hoewel het tegenwoordig voor iedereen moeilijk is om een vast te contract te krijgen, geldt dit voor mensen met een arbeidsbeperking nog meer. Werkgevers geven mensen met een arbeidsbeperking niet snel een vast contract, omdat ze bang zijn dat deze mensen minder productief zijn dan wel worden, of omdat ze zich afvragen of de noodzakelijke voorzieningen op de langere termijn wel beschikbaar blijven.

Online solliciteren is de trend

Online solliciteren is de trend
Online solliciteren is de trend
Online solliciteren is de trend

UWV legde aan 4700 bedrijven de vraag voor welke vacatures vorig jaar zijn vervuld en op welke wijze dat is gebeurd.

UWV legde aan 4700 bedrijven de vraag voor welke vacatures vorig jaar zijn vervuld en op welke wijze dat is gebeurd. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de recent verschenen tweejaarlijkse rapportage Vacatures in Nederland van UWV. ‘Internet heeft een hoge vlucht genomen bij de werving van personeel’, zegt Katinka van Brakel, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Een derde van de bedrijven werft via de eigen website, daarnaast wordt gebruikgemaakt van sociale media als Facebook en LinkedIn.’

Vooral grote bedrijven maken gebruik van internet, voor kleine bedrijven blijkt het eigen relatienetwerk een belangrijke bron bij het vervullen van vacatures in het lagere en middensegment. Van Brakel: ‘Je mag hieruit concluderen dat het voor lager en middelbaar geschoold personeel zinvol is zelf op bedrijven af te stappen of via open sollicitaties te proberen een baan te vinden.’ Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak.

Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening: 48% van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41%. Van Brakel: ‘Alles overziend constateren we dat traditionele wervingsmethoden, zoals het plaatsen van advertenties in een krant, zijn achterhaald. Online is de trend. Tegelijkertijd blijft het eigen relatienetwerk van groot belang, zeker voor kleinere bedrijven.’

Opfrisbeurt campagne dienstverlening

opfrisbeurt Campagne dienstverlening
opfrisbeurt Campagne dienstverlening
opfrisbeurt Campagne dienstverlening

UWV voert al sinds 2014 campagne over de dienstverlening. In 2016 worden daar nieuwe onderwerpen aan toegevoegd.

UWV voert al sinds 2014 campagne over de dienstverlening. In deze campagne wijst UWV klanten op informatie en tools die duidelijkheid geven en ondersteuning bieden in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij verlies van een baan of ziekte. In de campagne biedt UWV WW-klanten ook ondersteuning bij de naleving van plichten die horen bij de uitkering. In 2016 worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de campagne. Vanaf mei besteedt de campagne extra aandacht aan het onderwerp vrijwilligerswerk, met de introductie van een drietal nieuwe instrumenten. Later dit jaar is het onderwerp ‘Eigen bedrijf starten vanuit de WW-uitkering’ aan de beurt.

UWV voert deze campagne om klanten te laten zien dat UWV begrip heeft voor hun situatie en met hen meedenkt over het oplossen van concrete problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Om te weten welke problemen klanten ondervinden bij de naleving van plichten doet UWV onderzoek. Klanten is bijvoorbeeld gevraagd welke plichten zij ingewikkeld vinden en welke formulieren lastig zijn om in te vullen. Ook worden de instrumenten en de communicatiemiddelen die UWV inzet regelmatig getest. Zo kunnen deze steeds verder worden verbeterd en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld die inspelen op die behoeften.

De dienstverleningscampagne is het hele jaar te horen op de radio, bijvoorbeeld op Radio 2, 3 FM, Veronica, 538 en Radio 10 Gold. Daarnaast worden social media ingezet, zoals Twitter en LinkedIn.

Uitzendbranche achter campagne ‘Open voor 50-plus’

De brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Open voor 50-plus’.

De brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU hebben zich aangesloten bij de campagne Open voor 50-plus. De organisaties worden mede afzender van deze campagne, die sinds medio 2014 wordt gevoerd door UWV en MKB-Nederland. De uitzendkoepels gaan hun leden oproepen om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plus-kandidaat aan te bieden.
 
Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft hard nodig. Ondanks het aantrekken van de werkgelegenheid komen oudere werkzoekenden nog altijd moeilijk aan het werk. Jurriën Koops, directeur van ABU, spreekt van een ongewenste situatie, waarin snel verandering moet komen. ‘Wij vinden dat 50-plussers de kans moeten krijgen om hun kwaliteiten en capaciteiten in te zetten in de huidige arbeidsmarkt. Van de oudere werkzoekenden die vanuit de WW weer een baan vinden, gaat circa 30% aan de slag door bemiddeling van een uitzendbureau of intermediair. Samen met onze leden dragen wij dan ook graag ons steentje bij aan deze campagne.’

Campagnepartners UWV en MKB-Nederland zijn blij dat de uitzendsector zich nu ook schaart achter de campagne en de brancheverenigingen hun leden gaan oproepen om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plusser aan te bieden. Betsie Gerrits, programmamanager 50-plus bij UWV: ‘Onderzoek van UWV laat zien dat de bereidheid onder uitzendbureaus om 50-plussers te helpen al groter is dan gemiddeld. Een derde van de bedrijven is bereid extra maatregelen te treffen om een 50-plusser in dienst te nemen, bij de uitzendbureaus is dat rond de 40%.’

Tijd voor meer balans
Klik hier voor het laatste gedrukte UWV Magazine

Online archief